Ostatnie wiadomości

Strony: 1 ... 8 9 [10]
91
Indeksacja parafii Grodzieńskich / Krótkie opisy parafii grodzieńskich - Mścibów
« Ostatnia wiadomość wysłana przez A. Rybalko dnia Wrzesień 25, 2018, 09:24:42 am »
Dane parafii   Mścibów

Oceny dokonano na podstawie indeksów z 5 lat 1797-1801.
Brak ksiąg UMZ: 1799.09.01-1800.08.31.

Rocznie   ok. 100 urodzeń
      25-35 małżeństw
      ok. 50 zgonów

Uwagi:

a)   Mścibów to śpiąca królewna, która się już nie obudzi. Wymieniany niegdyś na równi z Wołkowyskiem, gościł królów polskich Zygmunta Augusta i Jana Kazimierza, tu zapadła decyzja szlachty litewskiej o wyborze Stefana Batorego. Potem było już tylko gorzej, tym bardziej, że miasteczko ominęły większe szlaki handlowe tudzież kolej żelazna.
b)   Kogo interesuje Mścibów, ten powinien zajrzeć również do Hniezna i Szydłowicz. I vice versa. Niemało nazwisk występujących w jednej z tych trzech parafii powtarza się przynajmniej w jednej z dwóch pozostałych.
c)   Różnice stanowe są słabo wyrażone w aktach metrykalnych. Na pewno da się stwierdzić wyłącznie przynależność do zasobniejszych szlachetnie urodzonych, pełniących rozmaite funkcje („magnificus dominus”).
d)   Zapisy są bardzo staranne i dokładne, identyfikacja nazwisk i rodzin nie sprawia kłopotu.
e)   Parafia „samych swoich”, na uboczu, bez wielkich wpływów z zewnątrz. Pośrednio wskazuje na to dość monotonny wybór imion dla dzieci; Antonina, Karolina, Hipolit czy Klemens to już wielka ekstrawagancja!
f)   Sympatyczny obyczaj zapraszania na chrzestnych ubogich z miejscowego przytułku był tu zdecydowanie kultywowany. Najładniejsza wydaje się metryka chrztu dziecka państwa Halickich z Mścibowa, gdzie rodzicami chrzestnymi byli ksiądz Jan Brodowski i żebraczka Anastazja Autuchowa.

Wymienione w metrykach chrztów miejscowości

Miasto: Mścibów
Dwory (rodziny): Dziaki (Kozłowski), Jaryłówka (Kochanowski), Szuściki (Chodakowski, Jakimowicz), Wilczuki (Strawiński).
Okolice: brak
Wsie: Bortniki, Cholewicze, Dziaki, Jaryłówka, Jatwieź, Leśniki, Montowty, Ogrodniki, Olekszyce, Szuściki, Widziejki, Wilczuki, Wojtowszczyzna.

Duchowieństwo

Proboszcz: Jakub Hermański, kanonik liwoński
Wikarowie: Jan Brodowski, Jan Rynkiewicz, Józef Chmielewski.
Duchowni uniccy: Michał Bułharowski, Józef Zabiełło.
Goście duchowni: Kazimierz Lepieszyński curatus z Hniezny, Kazimierz Szczukocki proboszcz z Repli, Tomasz Juszkiewicz dominikanin.

Uwagi:

a)   Proboszcz Hermański udzielał się na parafii rzadko, sakramentów udzielali w tym okresie przeważnie wyżej wymienieni trzej komendariusze czyli oddelegowani do pełnienia funkcji proboszcza.
b)   O ile prezbiter unicki Józef Zabiełło był duchownym miejscowym, to Michał Bułharowski pojawił się w metrykach tylko raz, przed Bożym Narodzeniem 1800 roku.
c)   W celu udzielenia ślubu z dyspensą córce sędziego wołkowyskiego Jakuba Chodakowskiego, Kunegundzie musiał pofatygować się nie kto inny, tylko proboszcz z Repli Kazimierz Szczukocki. Dawno temu słyszałam, że w dzień św. Józefa można brać ślub nawet w czasie postu, ale nigdy nie trafił mi się taki wyjątek w metrykach. Dopiero tu w Mścibowie ta możliwość znalazła potwierdzenie: Kundzia wzięła ślub z cześnikowiczem Wincentym Dąbrowskim 19 marca 1797, dalsze losy tego małżeństwa nieznane. Może kiedyś się okaże, jaki był powód tego pośpiechu… P.S. Ta historia miała ciąg dalszy we dworze Sznipów (patrz: krótki opis parafii Szydłowicze)

92
Indeksacja parafii Grodzieńskich / Aktualny stan indeksacji 2018 -23.09.2018
« Ostatnia wiadomość wysłana przez A. Rybalko dnia Wrzesień 23, 2018, 11:15:28 pm »
Witam serdecznie,

Nareszcie mamy przepiękną deszczową pogodę, przynajmniej tu w Europie. Doskonały czas, żeby się zagłębić w stare metryki, szperać, pogłębiać stan wiedzy – do tego gorąco wszystkich zachęcam. Dziś nowości z wszystkich trzech dekanatów. Udało mi się nie tylko zakończyć porządny kawałek Sokółki, ale i indeksy opublikować, co staje się z wolna niemałym osiągnięciem! Mścibów wyślę do geneteki lada chwila, to taka średnia zgrabna parafia, o której warto powiedzieć słów kilka w „krótkim opisie”. Rosną też indeksy samego Grodna, szczególnie łakomy kąsek stanowią małżeństwa. Krynki jak zawsze – miarowo do przodu!

Następujące zmiany zostały już dodane do zestawienia:


Dekanat Grodno

Grodno fara
Śluby 1876-1885   w trakcie opracowania      M. Wróblewska

Krynki
Chrzty 1819-1820   w trakcie opracowania   M. Stasikowski


Dekanat Sokółka

Sokółka
Chrzty 1808-1815   dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Rybałko
Chrzty 1816      w trakcie opracowania         A. Rybałko
Śluby 1810-1816   dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Rybałko
Zgony 1808-1817   dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Rybałko
Brak roczników metryk Z: 1809.11.16-1810.11.15

Dekanat Wołkowysk

Mścibów
Chrzty 1797-1801    dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Rybałko
Śluby 1797-1801    dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Rybałko
Zgony 1797-1801    dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Rybałko
Brak roczników metryk UMZ: 1799.09.01-1800.08.31

Pozdrawiam serdecznie,

Alicja
93
Inne źródła / „Wiadomość o tułaczach polskich zmarłych w Ameryce”
« Ostatnia wiadomość wysłana przez A.Markiewicz dnia Wrzesień 19, 2018, 03:52:36 pm »
„Wiadomość o tułaczach polskich zmarłych w Ameryce”
Rosienkiewicz, Marcin (1792-1859)
Data:  1838
https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/535473/edition/509968
94
Urzędnicy / Materiały do spisu dygnitarzy i urzędników państwowych koronnych
« Ostatnia wiadomość wysłana przez A.Markiewicz dnia Wrzesień 19, 2018, 03:41:18 pm »
Materiały do spisu dygnitarzy i urzędników państwowych koronnych zebrane przez Leopolda Czapińskiego
Czapiński, Leopold (1838-1911). Oprac.
https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/402338/edition/569819

Materiały do spisu dygnitarzy i urzędników państwowych koronnych zebrane przez Leopolda Czapińskiego
Czapiński, Leopold (1838-1911). Oprac
https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/402339/edition/569817

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/402337#structure
95
Urzędnicy / Materiały do spisu dygnitarzy i urzędników państwowych Wielkiego Księstwa Litews
« Ostatnia wiadomość wysłana przez A.Markiewicz dnia Wrzesień 19, 2018, 03:40:23 pm »
Materiały do spisu dygnitarzy i urzędników państwowych Wielkiego Księstwa Litewskiego, Inflant i Żmudzi zebrane przez Leopolda Czapińskiego
Czapiński, Leopold (1838-1911)
https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/534212/edition/509248
96
Indeksacja parafii Grodzieńskich / Krótkie opisy parafii grodzieńskich - Sokółka
« Ostatnia wiadomość wysłana przez A. Rybalko dnia Wrzesień 15, 2018, 02:36:03 pm »
Dane parafii   Sokółka


Oceny dokonano na podstawie indeksów z 6-7 lat: chrztów 1809-1815, ślubów 1810-1815, zgonów 1811-1817.
Brak księgi zgonów 16.11.1809-15.11.1810.

Rocznie   250-350 urodzeń
      70-100 małżeństw
      100-380 zgonów

Uwagi:
a)   Sokółka była w tym okresie drugą po Grodnie parafią według liczby urodzeń, przodowała jednak, niestety, jeśli chodzi o statystykę zgonów. W 1813 roku zmarło w parafii dużo więcej osób (388) niż się urodziło (232) – i nie byli to wcale Francuzi z resztek armii Napoleona. To smutny rekord wśród dotychczas opisanych parafii grodzieńskich.
b)   Wobec tych nieszczęść Sokółka pozostawała parafią bardzo prężną. Jakby w odpowiedzi na wyzwanie kostuchy ludzie zawierali znacznie więcej małżeństw: 104 w 1813, 101 w 1814. Dla porównania w „normalnych” latach 1810-1811 zarejestrowano około 70 ślubów rocznie.
c)   Dzięki temu, że w aktach odnotowano wiek małżonków, dowiadujemy się, w Sokółce mało kto pozostawał samotny. Stawały na ślubnym kobiercu dziewczynki 15-letnie oraz starsze pary, nie mające już szansy na doczekanie się potomstwa. Wdowcy i wdowy wkraczali na rynek małżeński chyba natychmiast po zgonie małżonka. Kobiety radziły sobie bez męża jakby nieco dłużej, ale wdowcy, szczególnie obarczeni dziećmi, żenili się już po 4-6-tygodniowej żałobie.
d)   Sokółka dzierży prym również w kategorii największej liczby ślubów udzielonych jednego dnia: 20 lutego 1814 roku zawarto 21 małżeństw!
e)   Z uwagi na to, że w metrykach nie odznaczano stanu, poza stanem szlacheckim, nie mogę tu przytoczyć żadnej statystyki. Tym bardziej, że sokółczanie wynaleźli nowy stan, oznaczony literką „D.” czyli „dominus, domina”. Czy „pan” był szlachcicem, czy mieszczaninem, czy po prostu nadrabiał miną oraz ubiorem – nie dowiemy się chyba. Jak cię widzą, tak cię piszą – czy aby nie w Sokółce wymyślono to przysłowie?
f)   W Sokółce stacjonowało wojsko rosyjskie. Podobnie jak w innych miastach i miasteczkach współistnienie żołnierzy z miejscową ludnością układało się dobrze. A może nawet doskonale, zważywszy liczne małżeństwa oraz kolejne dzieci, chrzczone jak przystało, po katolicku, mimo obecności kapelana, chyba unity. O kapelanie, wielebnym i szlachetnie urodzonym Janie Kiernozickim, dowiadujemy się z metryki chrztu jego córki Anny w 1815 roku, którą miał z Teofilą Szpakowską.
g)   Kim była szlachetna Salomea Maciejewska? Na pewno mieszkała w Sokółce i musiała być miłą, sympatyczną i pomocną osobą. Inaczej by nie zapraszano jej stale na matkę chrzestną – 27 razy w latach 1809-1815. Cztery chrześniaczki nazwano imieniem Salomea. Przypuszczam, że była położną, jej chrześniacy pochodzili bowiem z najróżniejszych warstw społecznych. Czy tak było na pewno - chyba nigdy się nie dowiemy. Przynajmniej wspomnijmy o niej w tym krótkim opisie Sokółki.
h)   W Sokółce, jako w mieście powiatowym, mieszkało sporo urzędników, którzy też zostawili swój ślad w metrykach. Wymienię kilku dla przykładu. Major wojsk rosyjskich Adolf Wewern, wraz z małżonką o intrygującym imieniu Spes (przestaje być intrygujące, kiedy przetłumaczymy je na rosyjski: Nadzieja albo Nadzieżda). Nieszczęsny major i komisarz ziemski Jan Benkin, którego pierwsza żona Franciszka zmarła w 1797 w Poniemuniu (par. Kwasówka), a dwuletni synek Karol parę dni później; tenże Benkin z drugą małżonką Aleksandrą z domu Łascilin pochował w Sokółce aż czworo dzieci. Ignacy Kozieradzki sekretarz policji powiatu sokólskiego. Piotr Rakowski, również sekretarz policji sokólskiej, właściwie mleko pod nosem, 21 lat, o czym dowiadujemy się z jego metryki ślubu w 1816. Zarządca lasów Antoni Mrozowski. Doktor medycyny Jerzy Wolff oraz chirurg Jan Nensberg, któremu, mimo biegłości w sztuce lekarskiej, zmarło aż dwoje dzieci. Ferdynand Szczygielski, adwokat sądowy powiatów białostockiego i sokólskiego, mieszkający nie wiadomo czemu w Smolanym Mostku. Pozostali prawnicy to sędziowie Zygmunt Bouffał, Wincenty Szyrma, Paweł Kielner i Franciszek Grodzki, a także notariusz ziemski Antoni Zaniewski. Panowie ci wraz z małżonkami stanowili swego rodzaju elitę miasta w owym czasie. Spotykali się, kumali, przepijali do siebie na ślubach, i chrzcinach, ronili łzy na wielu dziecięcych pogrzebach.
i)   Choroby zakaźne zbierały obfite żniwo śmierci zwłaszcza wśród dzieci, podobnie jak i w innych parafiach. Jednak w metrykach zgonów wymieniono wielu, którzy przeżyli wyjątkowo długie życie. Naturalnie o metryki chrztu ich nikt nie pytał, toteż przyjmijmy te dane z lat 1809-1817 z przymrużeniem oka: w przedziale 80-89 lat zmarło 46 osób, w przedziale 90-99 lat – 10 osób, pięciu stulatków. Trzy osoby osiągnęły ponoć 104, 106 i nawet 129 lat!
j)   W Sokółce doskonale rejestrowano zgony małych dzieci, z dużą dokładnością co do dnia. Wiek osób dorosłych podawano również dokładniej niż gdzie indziej: nie 50 czy 60 lat, tylko 53, 67 itd. Sokólczanie byli widać dobrze zorientowani w kalendarzu i czas upływał im mniej abstrakcyjnie.

Wymienione w metrykach chrztów miejscowości

Miasto: Sokółka
Dwory: Maczalnia, Sokółka.
Okolice (rodziny): Bilwiny (Kowalski, Rakowski, Złotorzycki) Gieniusze (Gieniusz, Kozłowski), Kundzicze (Kundzicz), Zarachy (Zarachowicz, Snarski), Zaścianek albo Zaścianki (Rachelski, Szydłowski).
Miejscowości: Bachmatówka, Bobrowniki, Bogusze, Brzozowy Hrud, Buksztel, Czarny Lasek, Drahle, Dworzysk, Gnidzin, Hałe, Igryły, Jałówka, Janowszczyzna, Jelenia Góra, Jelina, Kamionka, Kantorówka, Kraśniany, Kurowszczyzna, Kuryły, Lebiedzin, Lipina, Łopienki, Maczalnia, Malawicze (Dolne i Górne), Mićkowa Hać, Milenkiewicze, Ostrówek, Ostrowszczyzna, Pawełki, Pawłowszczyzna, Plebanowce, Podkamionka, Podlebiedzin, Podlipina, Pogibło, Rozedranka, Rudniki, Sierbowce, Słojniki, Smolanka, Smolany Mostek, Sobolewo, Straż, Szudziałowo, Szyszki, Tartak, Wierzchjedlina, Wierzchlesie, Wierzchłowce, Wojnachy, Wroczyńszczyzna, Wysoki Lasek, Zamczysko, Zawistowszczyzna.

Uwaga: w żadnej metryce nie użyto określenia „wieś”, „okolica”, „miasto”.

Duchowieństwo

Proboszcz: Antoni Moczulewski, dziekan sokólski
Wikarowie: Leonard Będziulewski bernardyn, Paweł Iwanicki dominikanin, Kazimierz Kurzyna
Goście duchowni: Hieronim Piasecki (1 chrzest w 1813), dominikanin Ludwik Targoński (2 chrzty w 1815), Kazimierz Kubeszowski prałat i archidiakon okręgu Białostockiego (1 chrzest w 1815).

Uwagi:
a)   W kilku rocznikach metryk piszący rezygnuje z podania nazwiska księdza. Dlatego nie wiadomo, czy tę olbrzymią pracę w obszernej parafii wykonywał sam dziekan Moczulewski, czy też robili to pomocnicy.
b)   Pomocników wymieniono z imienia tylko dwóch, w roku 1809 pracę przejęli dwaj zakonnicy Będziulewski i Iwanicki.
c)   Od połowy października 1815 nastał Kazimierz Kurzyna, wikary z prawdziwego zdarzenia, natomiast nazwisko proboszcza pojawia się w metrykach bardzo sporadycznie i od wielkiego dzwonu.
97
Metryka Litewska / Wykaz alumnów, którzy otrzymali święcenia
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Ala2 dnia Wrzesień 15, 2018, 12:16:16 am »
Biblioteka Wróblewskich:
Wykaz alumnów, którzy z rąk J.E.Księdza Arcybiskupa Metropolity Wileńskiego otrzymali święcenia / Klierikų šventinimo dokumentai (Vilniaus kunigų seminarijos fondas. F342) /
http://elibrary.mab.lt/handle/1/21104
98
Inne źródła / Odp: Pismo Od Possessorów Okolicy Tołoczki zwaney
« Ostatnia wiadomość wysłana przez klocekoi dnia Wrzesień 14, 2018, 09:46:36 pm »
Według mnie taka analogia jest zbyt daleko idąca. Rozumiem, że przed 2015 rokiem takich rzeczy nie było ? Czy po prostu nikt tego tysiąc razy nie wmawiał masie ?
 Jak dla mnie powyższy post do skasowania. Wówczas mój również. Genealogia wolna od polityki. Być powinna.
99
Inne źródła / Odp: Pismo Od Possessorów Okolicy Tołoczki zwaney
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Albink dnia Wrzesień 14, 2018, 04:48:32 pm »
Od wieków z praworządnością w Polsce jest problem: uleganie Kościołowi, korupcja, łamanie wszelkich norm prawnych, arogancja, itp., co w końcu doprowadziło do upadku Rzeczypospolitej. Wypisz, wymaluj i porównaj obecną sytuację. Pouczająca lektura.
100
Inne źródła / Odp: Pismo Od Possessorów Okolicy Tołoczki zwaney
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Rafał Jurowski dnia Wrzesień 14, 2018, 12:02:11 pm »
Witam,

Kilka lat temu dokument ten odnalazłem w katalogu zbiorów specjalnych Biblioteki Narodowej w Warszawie.
Dokument wypożyczono mi na mikrofilmie z którego zrobiłem zdjęcia.
A pod tym linkiem piękne skany ! Dziękuję !

Pozdrawiam
Rafał
Strony: 1 ... 8 9 [10]