Inne źródła

wątkach,

(1/11) > >>

[1] Kopia Prawa Okolicy Obuchowicz 1809

[2] Książka historyka Jauhena Aniszczenki dotycząca Szlachty grodzieńskiego powiatu

[3] Tabela dymów rolniczycz w p-cie grodzieńskim.

[4] Cerkiew prawosł. XVIII-XX w. - spis dokumentów w archiwach białoruskich

[5] Wyszukiwarka duchownych na Litwie

[6] Gimnazjum podominikańskie w Grodnie

[7] Wykaz aktów ustawodawczych- zmiany w ustawodawstwie na Kresach Wsch.1925 r.

[8] Wykaz znakomitszych bibliotek i archiwów publicznych i prywatnych z 1875 r.

[9] Informacje o rejestrach karnych w Rosyjskiej Bibliotece Państwowej

Nawigacja

[0] Poziom w górę

[#] Następna strona

Idź do wersji pełnej