Inne źródła

wątkach,

(1/12) > >>

[1] Słownik geograficzno – historyczny Wielkiego Księstwa Litewskiego

[2] Akta wizytacji szkół w guberni wileńskiej w 1822 r.

[3] Obiasnienie Interessu Miasta Seymowego J. K. Mci Grodna Ze wszystkiemi Juryzdyk,

[4] Wypis z Ksiąg Ziemiańskich Pttu Grodzieńskiego Roku Tysiąc Siedmset Dsziewięćdzi

[5] Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Koszalinie

[6] Jurij Gordiejew, Losy archiwaliów grodzieńskich z XVI-XVIII wieku.

[7] „Remanenta manufaktur grodzieńskich po [Jakubie] Bekim na skarb […] Stanisława P

[8] Materiały dotyczące diecezji inflancko-kurlandzkiej oraz spisy karmelitów i karm

[9] Akta spraw majątkowych na obszarze Wielkiego Księstwa Litewskiego (województwa n

Nawigacja

[0] Poziom w górę

[#] Następna strona

Idź do wersji pełnej