Urzędnicy

wątkach,

(1/1)

[1] Prominenci jako rodzice chrzestni - par. Repla 1797-1822

[2] Списокъ Генераламъ и Гражданскимъ Чинамъ Первыхъ Шести Классовъ, Служащимъ въ Ца

[3] Akt kredensu na pisarstwo grodzkie lidzkie dla Stanisława Mariankiewicza

[4] Akt kredensu dla Józefa Jerzego Hawryłowicza na pisarstwo grodzkie powietu lidzk

[5] Zapis aktu przywileju króla Stanisława Augusta Poniatowskiego dla Ignacego Narbu

[6] Zapis przywileju króla Stanisława Augusta Poniatowskiego dla Ignacego Daszkiewic

[7] Zapis przywileju króla Stanisława Augusta Poniatowskiego na podkomorstwo lidzkie

[8] Mundury wszelkich władz Królestwa Polskiego

[9] Poczta w Grodnie-pracownicy

Nawigacja

[0] Poziom w górę

Idź do wersji pełnej