Książki i publikacje

wątkach,

(1/6) > >>

[1] rejestry popisowe szlachty Wielkiego Księstwa Litewskiego 1621

[2] Revisia generalna do Oekonomiey Grodzieńskiey Anni 1676

[3] Cmentarz katolicki w Tomsku lata 1841-1919

[4] Czeslaw Malewski "Rodziny szlacheckie na Litwie w XIX wieku"

[5] Przedwojenna prasa grodzieńska

[6] Piscowaja kniga Grodnenskoj Ekonomii cześć 2

[7] Tygodnik Rolniczy: pismo poświęcone sprawom rolniczym Litwy i Białej Rusi

[8] Dokumenty wydane przez Komisję porządkową pow. grodzieńskiego

[9] Nazwy placów i ulic grodzieńskich

Nawigacja

[0] Poziom w górę

[#] Następna strona

Idź do wersji pełnej