Książki i publikacje

wątkach,

(1/9) > >>

[1] "Przewodnik po Guberni Grodzieńskiej" Ryszard Maliszewski, 1919

[2] Polacy zesłani do Ussolu i wsi Ojock pod Irkuckiem 1866 rok

[3] Gubernia Grodzieńska 1913 rok

[4] Spis dworian Grodna 1900 rok

[5] Urzędowy spis: lekarzy, lekarzy-dentystów, farmaceutów, felczerów ,pielęgniarek.

[6] Lista członków Wileńsko- Nowogródzkiej Izby Lekarskiej

[7] Książka adresowa instytucji i osób znanych policji miejskiej w Kownie - 1930

[8] Spis kawalerów Orderu Św. Jerzego

[9] Dzieje Klasztoru Ojców Dominikanów w Klimówce 1682- 1832

Nawigacja

[0] Poziom w górę

[#] Następna strona

Idź do wersji pełnej