Urzędnicy

wątkach,

(1/2) > >>

[1] Posłowie na sejmy Rzeczypospolitej Obojga Narodów grodzieńscy i wołkowyscy

[2] Akt kredensu na pisarstwo grodzkie lidzkie dla Stanisława Mariankiewicza

[3] Prominenci jako rodzice chrzestni - par. Repla 1797-1822

[4] Списокъ Генераламъ и Гражданскимъ Чинамъ Первыхъ Шести Классовъ, Служащимъ въ Ца

[5] Akt kredensu dla Józefa Jerzego Hawryłowicza na pisarstwo grodzkie powietu lidzk

[6] Zapis aktu przywileju króla Stanisława Augusta Poniatowskiego dla Ignacego Narbu

[7] Zapis przywileju króla Stanisława Augusta Poniatowskiego dla Ignacego Daszkiewic

[8] Zapis przywileju króla Stanisława Augusta Poniatowskiego na podkomorstwo lidzkie

[9] Mundury wszelkich władz Królestwa Polskiego

Nawigacja

[0] Poziom w górę

[#] Następna strona

Idź do wersji pełnej