Inne źródła

wątkach,

(1/13) > >>

[1] Zachowane dokumenty dot. powiatowych marszałków szlachty w archiwach Białorusi

[2] Papiery Fr., Al., J., F. i Wincentego Jabłońskichz Samsonów

[3] „Wiadomość o tułaczach polskich zmarłych w Ameryce”

[4] Pismo Od Possessorów Okolicy Tołoczki zwaney

[5] Pamiętniki Juliana Talko-Hryncewicza

[6] Akta spraw majątkowych rodzin Biesiekierskich, Grabowskich, Kolendów, Pepłowskic

[7] Baza Litewskiego Centralnego Archiwum Państwowego w Wilnie (LCVA)

[8] Akta wizytacji szkół w guberni wileńskiej w 1822 r.

[9] Akta majątkowe Kolendów i innych Udziały w Mereczu pod Turgielami

Nawigacja

[0] Poziom w górę

[#] Następna strona

Idź do wersji pełnej