Urzędnicy

wątkach,

(1/2) > >>

[1] Imienne spisy osób duchownych, świeckich i wojskowych, które w pierwszych ośmiu

[2] Posłowie na sejmy Rzeczypospolitej Obojga Narodów grodzieńscy i wołkowyscy

[3] Akt kredensu na pisarstwo grodzkie lidzkie dla Stanisława Mariankiewicza

[4] Prominenci jako rodzice chrzestni - par. Repla 1797-1822

[5] Списокъ Генераламъ и Гражданскимъ Чинамъ Первыхъ Шести Классовъ, Служащимъ въ Ца

[6] Akt kredensu dla Józefa Jerzego Hawryłowicza na pisarstwo grodzkie powietu lidzk

[7] Zapis aktu przywileju króla Stanisława Augusta Poniatowskiego dla Ignacego Narbu

[8] Zapis przywileju króla Stanisława Augusta Poniatowskiego dla Ignacego Daszkiewic

[9] Zapis przywileju króla Stanisława Augusta Poniatowskiego na podkomorstwo lidzkie

Nawigacja

[0] Poziom w górę

[#] Następna strona

Idź do wersji pełnej