Inne źródła

wątkach,

(1/13) > >>

[1] Akta wizytacji szkół w guberni wileńskiej w 1822 r.

[2] Akta majątkowe Kolendów i innych Udziały w Mereczu pod Turgielami

[3] Kopia krzywd do grodu grodzieńskiego..

[4] Słownik geograficzno – historyczny Wielkiego Księstwa Litewskiego

[5] Obiasnienie Interessu Miasta Seymowego J. K. Mci Grodna Ze wszystkiemi Juryzdyk,

[6] Wypis z Ksiąg Ziemiańskich Pttu Grodzieńskiego Roku Tysiąc Siedmset Dsziewięćdzi

[7] Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Koszalinie

[8] Jurij Gordiejew, Losy archiwaliów grodzieńskich z XVI-XVIII wieku.

[9] „Remanenta manufaktur grodzieńskich po [Jakubie] Bekim na skarb […] Stanisława P

Nawigacja

[0] Poziom w górę

[#] Następna strona

Idź do wersji pełnej