Rzeczy dziwne i ciekawe

wątkach,

(1/4) > >>

[1] Zbiegli mężowie, zbiegłe żony 1801

[2] Adnotacja w akcie małżeństwa z 1612 roku

[3] Rosyjski album ze zdjęciami

[4] ogłoszenie w 'Życiu Nowogródzkim' z 1927 roku

[5] fałszerstwa w kopiach metryk

[6] Pośmiertna kara za hulaszczy tryb życia?

[7] Rodziła się dwa razy

[8] Epidemia cholery w Wilnie w 1831 roku

[9] Miejscowości nieco intymne

Nawigacja

[0] Poziom w górę

[#] Następna strona

Idź do wersji pełnej