Inne źródła

wątkach,

(1/12) > >>

[1] Jurij Gordiejew, Losy archiwaliów grodzieńskich z XVI-XVIII wieku.

[2] „Remanenta manufaktur grodzieńskich po [Jakubie] Bekim na skarb […] Stanisława P

[3] Materiały dotyczące diecezji inflancko-kurlandzkiej oraz spisy karmelitów i karm

[4] Akta spraw majątkowych na obszarze Wielkiego Księstwa Litewskiego (województwa n

[5] Gubernia penzeńska / Пензенская губ. /

[6] Akta wizytacji klasztorów bernardynek w Wilnie, Grodnie i Brześciu z 1818 r.

[7] Revisia generalna do Oekonomiey Grodzieńskiey Seymem Coronationis Cracoviensis A

[8] Dwa spisy zesłanych na Syberię ; „Katorżnicy syberyjscy w Ussolu” ; „Posieleńcy

[9] Akta sporu o wykonanie umowy zastawnej między ziemianami powiatu lidzkiego Pawłe

Nawigacja

[0] Poziom w górę

[#] Następna strona

Idź do wersji pełnej