Urzędnicy

wątkach,

(1/2) > >>

[1] Stolnikowie, cześnikowie i podstolowie koronni i litewscy Spisy i dane biografic

[2] Imienne spisy osób duchownych, świeckich i wojskowych, które w pierwszych ośmiu

[3] Posłowie na sejmy Rzeczypospolitej Obojga Narodów grodzieńscy i wołkowyscy

[4] Akt kredensu na pisarstwo grodzkie lidzkie dla Stanisława Mariankiewicza

[5] Prominenci jako rodzice chrzestni - par. Repla 1797-1822

[6] Списокъ Генераламъ и Гражданскимъ Чинамъ Первыхъ Шести Классовъ, Служащимъ въ Ца

[7] Akt kredensu dla Józefa Jerzego Hawryłowicza na pisarstwo grodzkie powietu lidzk

[8] Zapis aktu przywileju króla Stanisława Augusta Poniatowskiego dla Ignacego Narbu

[9] Zapis przywileju króla Stanisława Augusta Poniatowskiego dla Ignacego Daszkiewic

Nawigacja

[0] Poziom w górę

[#] Następna strona

Idź do wersji pełnej