Książki i publikacje

wątkach,

(1/9) > >>

[1] Pamiętniki J. Bispinga z lat 1842-1892

[2] Działalność Komisji Ewakuacyjnej Litewsko-Rosyjskiej w Wilnie.

[3] Spis kościołów i duchowieństwa Diecezji Pińskiej 1933-1934

[4] Uchodźcy w tomskiej guberni - Беженцы в Томской губернии

[5] "Przewodnik po Guberni Grodzieńskiej" Ryszard Maliszewski, 1919

[6] Polacy zesłani do Ussolu i wsi Ojock pod Irkuckiem 1866 rok

[7] Gubernia Grodzieńska 1913 rok

[8] Spis dworian Grodna 1900 rok

[9] Urzędowy spis: lekarzy, lekarzy-dentystów, farmaceutów, felczerów ,pielęgniarek.

Nawigacja

[0] Poziom w górę

[#] Następna strona

Idź do wersji pełnej