Książki i publikacje

wątkach,

(1/8) > >>

[1] Urzędowy spis: lekarzy, lekarzy-dentystów, farmaceutów, felczerów ,pielęgniarek.

[2] Lista członków Wileńsko- Nowogródzkiej Izby Lekarskiej

[3] Książka adresowa instytucji i osób znanych policji miejskiej w Kownie - 1930

[4] Spis kawalerów Orderu Św. Jerzego

[5] Dzieje Klasztoru Ojców Dominikanów w Klimówce 1682- 1832

[6] Xsięga pamiątkowa w 50-letnią rocznicę powstania roku 1830

[7] 1 Dywizja Litewsko Bialoruska

[8] Spis Abonentów Sieci Telefonicznej Okręgu Dyrekcji Poczt i Telegrafów w Wilnie

[9] Polityczni zesłańcy do Kazańskiej Guberni w II połowie XIX w.

Nawigacja

[0] Poziom w górę

[#] Następna strona

Idź do wersji pełnej