Książki i publikacje

wątkach,

(1/9) > >>

[1] Uchodźcy w tomskiej guberni - Беженцы в Томской губернии

[2] "Przewodnik po Guberni Grodzieńskiej" Ryszard Maliszewski, 1919

[3] Polacy zesłani do Ussolu i wsi Ojock pod Irkuckiem 1866 rok

[4] Gubernia Grodzieńska 1913 rok

[5] Spis dworian Grodna 1900 rok

[6] Urzędowy spis: lekarzy, lekarzy-dentystów, farmaceutów, felczerów ,pielęgniarek.

[7] Lista członków Wileńsko- Nowogródzkiej Izby Lekarskiej

[8] Książka adresowa instytucji i osób znanych policji miejskiej w Kownie - 1930

[9] Spis kawalerów Orderu Św. Jerzego

Nawigacja

[0] Poziom w górę

[#] Następna strona

Idź do wersji pełnej