Ostatnie wiadomości

Strony: 1 ... 8 9 [10]
91
Indeksacja parafii Grodzieńskich / Krótkie opisy parafii grodzieńskich - Łysków
« Ostatnia wiadomość wysłana przez A. Rybalko dnia Luty 20, 2019, 01:57:45 pm »
Dane parafii   Łysków

Oceny dokonano na podstawie indeksów z 5 lat 1797-1801.

Rocznie   40-55 urodzeń
      ok. 10 małżeństw
      30-50 zgonów

Uwagi:

a)   Miasteczko Łysków miało się w owym czasie, a i później, czym poszczycić. To słynne szkoły łyskowskie, prowadzone przez zgromadzenie księży misjonarzy a finansowane przez marszałka wołkowyskiego Jana Bychowca, dziedzica Łyskowa. To świeży właściciel Chorowszczyzny (od 1818), poeta Franciszek Karpiński (https://pl.wikipedia.org/wiki/Franciszek_Karpi%C5%84ski), który spędził tu ostatnie lata życia i spoczął w cieniu kościoła misjonarzy. W dworze Hołowczyce, głównej siedzibie Bispingów, miała się w 1801 roku urodzić najpiękniejsza kobieta na ówczesnej Litwie, Natalia Bispingówna Kicka.
b)   Ślady w metrykach w omawianym okresie zostawili: Bychowcowie, Bispingowie i – siłą rzeczy – księża misjonarze. Metryki pięknej Natalii brak, podobnie jak wzmianek o szkole. Jedynym wymienionym „uczonym” był geometra szlachetny Stefan Michalewicz.
c)   W parafii zamieszkiwało wiele rodzin szlacheckich, o różnym stopniu zamożności i wagi społecznej. Trudno jednak ocenić ich odsetek, stan społeczny w metrykach podawano rzadko i dość niekonsekwentnie. Ta sama osoba mogła być szlachetnym, jaśnie wielmożnym, sławetnym i niczym specjalnym.
d)   Niemała liczba podrzutków i dzieci nieślubnych, co zazwyczaj szło w parze z wysokim odsetkiem szlachty w parafiach.
e)   Parafia mocno „podszyta” unitami, z poszczególnych miejscowości bywało zaledwie po parę katolickich chrztów rocznie.
f)   Marszałkowicz Józef Bychowiec, piastujący godność krajczego litewskiego, pojawia się w metrykach wyjątkowo często. Jego małżeństwo z Rozalią Bispingówną było owocne, kolejne dzieci przychodziły na świat rok w rok w maju albo w czerwcu. Chrzestnymi byli zawsze ubodzy z przytułku.
g)   Interesująca rodzina pojawia się w Łyskowie 28 maja 1800 roku. Derewniczy powiatu kobryńskiego Józef Dołubowski prosi o ceremonię chrztu dla swoich siedmiorga dzieci z Katarzyną Wołodkowiczówną, ochrzczonych właściwie już poprzednio w obrządku greko-katolickim. Najstarsze dziecko ma 15 lat, najmłodsze – rok. Jakie były dalsze losy tego licznego potomstwa?... Nazwisko należy dziś do bardzo rzadkich.

Wymienione w metrykach chrztów miejscowości

Miasto: Łysków
Dwory (rodziny): Chorowszczyzna (Wojniłowicz), Choroszewicze (Cierpicki), Hołowczyce (Rouba), Hrusk (Korewa), Huta (Strzałkowski), Janopol (Przybylski, Rząśnicki), Kołyskowszczyzna (Mozolewicz), Mogilowce/Mohylowce (Bychowiec, Chodorowicz, Eysymont, Grudziński, Kisielewski, Macewicz, Złotnicki), Niedzwieck (Suchodolski), Rozalin (Woronowicz).
Okolice: brak
Wsie: Borysiki, Chaniewicze, Czerechowicze, Halisiewicze, Hołowczyce, Horodyszcze, Huta, Jackiewicze, Krupa, Kuziewicze, Ławrynowicze, Masiewicze, Minicze, Mogilowce/Mohylowce, Nowiczki, Nowiki, Osoczniki, Papiernia, Rozalin, Rudnia, Sobotki, Wereszczaki, Zieleniewicze.

Duchowieństwo

Proboszcz: Konstanty Dąbkowski, przeor
Wikary: brak, obowiązki pełnili kolejno zakonnicy.
Duchowni uniccy: Benedykt Pluciński, paroch parafii Choroszewicze, Józef Żuromski paroch parafii Zelzin.
Goście duchowni: Jan Lipiński bazylianin.

Uwagi:
a)   W Łyskowie wręcz roiło się od duchownych, w aktach wymieniono mnóstwo osób. Chrztów i ślubów udzielali przede wszystkim księża ze zgromadzenia misjonarzy: Jan Arbeyter, Stanisław Chełmowski, Jakub Jankowski, Sebastian Korcell, Józef Kowalewski, Wincenty Michniewicz, Franciszek Ossowski, Gerwazy Szemetkiewicz, Józef Tobolski, Kazimierz Tomaszewski, Józef Usarzewski, Antoni Wiszowaty.
b)   Przeor Dąbkowski uświetniał swoją obecnością przede wszystkim uroczystości w rodzinach prominentów.
c)   Księgi metrykalne prowadzono starannie, niewiele przekręconych nazwisk. Rejestracja zgonów bez zarzutu.
d)   Gwoli porządku niech zostaną tu wymienione nazwiska duchownych unickich, którzy poczynając od 1785 roku udzielili pierwszego chrztu małym Dołubowskim: Paweł Oleszkiewicz i Piotr Szymański, parochowie cerkwi Czerwaczyńskiej, Szymon Kochanowicz paroch cerkwi Kamieńskiej (?).
92
Inne źródła / Spis wykupionych z niewoli tureckiej
« Ostatnia wiadomość wysłana przez A.Markiewicz dnia Luty 20, 2019, 12:26:41 pm »

Prozba Xięzy Trynitarzow Polskich Y W. X. Litewskiego Do Zgromadzonych Na Seym Nayiasnieyszey Rzeczypospolitey Stanow
http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=209649&from=latest

Wykaz imienny, z podaniem roku, kwoty wykupu, miejsca pochodzenia wykupionego.
Bilinscy, Grocholska, Grocholski, Szczerbińska, Szczerbiński, Wiszowaty z p-tu Brańskiego, ...
93
Indeksacja parafii Białoruś / Aktualny stan indeksacji Białoruś - 18.02.2019
« Ostatnia wiadomość wysłana przez A. Rybalko dnia Luty 18, 2019, 10:43:11 pm »
Witam serdecznie,

pojawiły się nowe indeksy w diecezji grodzieńskiej i sąsiadującej z nią od południa diecezji pińskiej. Tradycyjnie wiele się robi w dekanacie oszmiańskim. Natomiast Pińszczyzna jest badana bardziej sporadycznie. Czy kto słyszał o Krzywoszynie i Połoneczce?... Ale wystarczy znaleźć Połoneczkę w google maps, żeby ze zdziwieniem stwierdzić, że znajduje się o rzut beretem od Zaosia, w którym ponoć urodził się nasz Wieszcz. I zaraz mamy inny stosunek do tych parafii. Indeksacja Brześcia jest dopiero w zamyśle, jednak zamysł stoi zawsze na początku czynów, nieprawdaż?

Następujące zmiany zostały już dodane do zestawienia:

Diecezja grodzieńska

Dekanat Oszmiana

Słobódka
U 1815-33, 1835      dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Wilkicki


Diecezja pińska

Dekanat Brześć

Brześć
M 1872   w trakcie opracowania   M. Wróblewsk


Dekanat Lachowicze

Krzywoszyn
U 1797-1801, 1806-07   dostępne w portalu genealodzy.pl   M. Musiał
M 1797-1801, 1807      dostępne w portalu genealodzy.pl   M. Musiał
Z 1797-1801, 1806-07   dostępne w portalu genealodzy.pl   M. Musiał

Połoneczka
U 1798-1801      dostępne w portalu genealodzy.pl   M. Musiał
M 1798-1801      dostępne w portalu genealodzy.pl   M. Musiał
Z 1799-1801      dostępne w portalu genealodzy.pl   M. Musiał

Pozdrawiam serdecznie,

Alicja

94
Indeksacja parafii Grodzieńskich / Stan indeksacji - dekanaty Grodno, Sokółka, Wołkowysk - 18.02.2019
« Ostatnia wiadomość wysłana przez A. Rybalko dnia Luty 18, 2019, 09:58:05 pm »
Witam serdecznie,

Dzisiaj mogę coś miłego powiedzieć o każdym z trzech dekanatów.

Krynki posuwają się powoli do przodu, gromadząc zasób zindeksowanych metryk chrztów, odpowiedni do publikacji.

Odelsk, jedna z najstarszych, o ile nie najstarsza parafia na Grodzieńszczyźnie, zyskał mini zespół indeksacyjny, który obiecuje zatroszczyć się o to, żeby opracowane zostały wszystkie dostępne (i niedostępne) metryki. Nie jest to zajęcie łatwe ani krótkotrwałe. Uzbrójmy się zatem w cierpliwość, to najwyższa cnota genealogów.

Od dzisiaj dostępne są w genetece indeksy z Łyskowa, niewielkiej a interesującej parafii dawniej na południowym skraju dekanatu Wołkowysk, dziś należącej do dekanatu Prużana diecezji pińskiej. Siłą rzeczy znalazły się wśród indeksów nazwiska spotykane na Pińszczyźnie, jak na przykład liczna familia Dołubowskiego, który był derewniczym powiatu kobryńskiego. Ale o tym napiszę dokładniej w krótkim opisie parafii.

Następujące zmiany zostały już dodane do zestawienia:


Dekanat Grodno

Krynki
U 1828   w trakcie opracowania   M. Stasikowski

Dekanat Sokółka

Odelsk
M 1815-20      w trakcie opracowania       I. Trocka
Z 1749-84      w trakcie opracowania       I. Trocka

Dekanat Wołkowysk

Łysków
U 1797-1801      dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Rybałko
M 1797-1801      dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Rybałko
Z 1797-1801      dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Rybałko

Pozdrawiam serdecznie,

Alicja
95
Dialogi / Odp: Jak najlepiej robić Słownik Posłów Grodzieńskich?
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Sławomir Olczyk dnia Luty 18, 2019, 01:46:54 pm »
Szanowni Państwo.

Dzisiaj publikuję Jana Kazimierza Kierdeja. Z tej rodziny było bodaj pięciu posłów grodzieńskich. O tyle ciekawy biogram, że po raz pierwszy w polskim opracowaniu wymieniam jego pierwszą żonę, nieznaną wcześniej autorom herbarzy i historykom.

Pozdrawiam serdecznie.
96
Szukam rodziny, nazwiska / Rodzina Ważejewskich - powiat Wołkowysk i Słonim
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Jacek_Goszcz dnia Luty 17, 2019, 05:48:33 pm »
Szukam informacji o rodzinie Ważejewskich - powiat Wołkowysk i Słonim.
Moja Babcia z d. Ważejewska urodziła się 14.01.1896 w miejscowości TRUŃCE (gmina Izabelin, powiat Wołkowysk) a wyszła za mąż w Słonimiu (zgodnie z odnalezioną rejestracją małżeństwa w Słonimiu - jej Ojcem był Antoni a Matką Elżbieta z Łaszkiewiczów).
Udało mi się ustalić że pierwotny dla miejscowości TRUŃCE Kościół parafialny w Międzyrzeczu został skasowany przez Carat w 1891. Nie mogę ustalić gdzie mógł być jej Kościół parafialny w 1896. Być może był to Kościół Pod wezwaniem Św. Wacława w Wołkowysku. Niestety nie mam wiedzy gdzie można szukać jego ksiąg metrykalnych. Szukam jakichkolwiek informacji o jej rodzinie.
Dziękując za pomoc serdecznie pozdrawiam.
Jacek Goszczyński
97
Dialogi / Odp: Jak najlepiej robić Słownik Posłów Grodzieńskich?
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Piotr Paweł CYPLA dnia Luty 14, 2019, 08:14:54 am »
Dla zachowania pełnej czytelności cały indeks alfabetyczny można zamieścić na stronie rodygrodzienskie.pl
98
Dialogi / Odp: Jak najlepiej robić Słownik Posłów Grodzieńskich?
« Ostatnia wiadomość wysłana przez A. Rybalko dnia Luty 13, 2019, 07:45:42 pm »
Cieszę się, że zacząłeś publikować te dane! Sugeruję, żebyś w pierwszym poście usunął biogramy, a pod krótkim wstępem umieścił "Posłowie na literę A" i link do odpowiedniego postu, którym będzie post-odpowiedź na Twój pierwszy post. Należy tylko zmienić tytuł czyli dopisać do tytułu: "- Posłowie na literę A" czy jakoś podobnie. I w tym poście zamieścić oba biogramy przeniesione z aktualnego postu. I zaraz potem zrobić następne odpowiedzi dla kolejnych liter aż do końca, litery można chyba grupować np. D-E itd.  W ten sposób miałbyś wszystko pod kontrolą.
Gdybym kto chciał coś dodać, to napisze odpowiedź w tym samym wątku, znajdzie się ona siłą rzeczy na dole.
Podobnie jest w wątku "krótkie opisy parafii grodzieńskich" http://forum.rodygrodzienskie.pl/index.php?topic=687.msg2432#msg2432
oraz w ostatnio zamieszczonych wątkach o indeksacji w poszczególnych diecezjach. Każdy może w tych wątkach pisać, niczemu to nie przeszkadza. A ja swoją drogą zawsze mogę coś poprawić i uzupełnić.
Warunkiem jest jednak jednoczesne zamieszczenie wszystkich postów od A do Z.
99
Szukam rodziny, nazwiska / Odp: Nazwisko Szapiel, Rusznicki miejscowość Kukinie - parafia Żołudek
« Ostatnia wiadomość wysłana przez kati585 dnia Luty 13, 2019, 04:24:38 pm »
Dziękuje za odpowiedz. Znalazłam dużo informacji o osobach o tych nazwiskach, ale niestety brakuje mi informacji, aby połączyć wszystko w całość.
100
Dialogi / Jak najlepiej robić Słownik Posłów Grodzieńskich?
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Sławomir Olczyk dnia Luty 13, 2019, 04:18:27 pm »
Szanowni Państwo.

Mam pewien dylemat.

Ciężko będzie pomieścić wszystkich posłów w jednym wpisie. Jak to najlepiej zrobić, by było alfabetycznie i nowsze biogramy nie były wyżej niż poprzednie? Czy np. można do not dołączyć metrykę z XVII wieku, bo nie jestem pewien czy nie będzie za ciężka dla limitu na serwerze? Proszę o poradę?

Pozdrawiam serdecznie.
Strony: 1 ... 8 9 [10]