Inne źródła

wątkach,

(1/13) > >>

[1] Akta spraw majątkowych rodzin Biesiekierskich, Grabowskich, Kolendów, Pepłowskic

[2] Baza Litewskiego Centralnego Archiwum Państwowego w Wilnie (LCVA)

[3] Akta wizytacji szkół w guberni wileńskiej w 1822 r.

[4] Akta majątkowe Kolendów i innych Udziały w Mereczu pod Turgielami

[5] Kopia krzywd do grodu grodzieńskiego..

[6] Słownik geograficzno – historyczny Wielkiego Księstwa Litewskiego

[7] Obiasnienie Interessu Miasta Seymowego J. K. Mci Grodna Ze wszystkiemi Juryzdyk,

[8] Wypis z Ksiąg Ziemiańskich Pttu Grodzieńskiego Roku Tysiąc Siedmset Dsziewięćdzi

[9] Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Koszalinie

Nawigacja

[0] Poziom w górę

[#] Następna strona

Idź do wersji pełnej