Inne źródła

wątkach,

(1/13) > >>

[1] Imienne inwentarza fondów 1 oraz 2 w archiuwum w Grodnie

[2] Zachowane dokumenty dot. powiatowych marszałków szlachty w archiwach Białorusi

[3] Papiery Fr., Al., J., F. i Wincentego Jabłońskichz Samsonów

[4] „Wiadomość o tułaczach polskich zmarłych w Ameryce”

[5] Pismo Od Possessorów Okolicy Tołoczki zwaney

[6] Pamiętniki Juliana Talko-Hryncewicza

[7] Akta spraw majątkowych rodzin Biesiekierskich, Grabowskich, Kolendów, Pepłowskic

[8] Baza Litewskiego Centralnego Archiwum Państwowego w Wilnie (LCVA)

[9] Akta wizytacji szkół w guberni wileńskiej w 1822 r.

Nawigacja

[0] Poziom w górę

[#] Następna strona

Idź do wersji pełnej