Ostatnie wiadomości

Strony: 1 [2] 3 4 ... 10
11
 Bojarzy hospodarscy w badaniach prof. Henryka Lulewicza (1950-2019)

   Dorobek badawczy prof. Henryka Lulewicza, uwzględniający  bojarów hospodarskich w dziejach dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego,  prezentowany był na łamach kwartalnika „Znad Wilii” [Leonard Drożdżewicz: KRESOWE DZIEJE – ZAWSZE WIERNI RZECZYPOSPOLITEJ, „Znad Wilii”, nr 2 (54) z 2013 r., s. 111-112] .
   Prof. Henryk Lulewicz w czasie letniej kwerendy w 2012 roku w archiwach Wilna, wpadł na trop niejakiego „Bojarina gospodarskiego Mikołaja Droższa, który: „objawił bojarin gospodarskij Mikołaj Drożcza z bratieju swojeju, sztoż pozywał paniu Zofiju Stanisławowu Wesztortowicza pered swjatym Petrom za dwe nedieli” -  (brzmienie w trasliteracji na alfabet łaciński;  fragment przedmiotowego dokumentu w oryginale – w alfabecie cyrylickim) [Russkaja Istoriczeskaja Biblioteka, Seria publikacji źródłowych -  pt.: Russkaja  Istoriczeskaja Biblioteka, jeszcze z carskich czasów, która zawiera także  najstarsze księgi Metryki Litewskiej. Tom XX tegoż RIB (Petersburg 1903) obejmuje pełny tekst trzech pierwszych ksiąg dekretów, sądu dwornego samego Zygmunta Starego, bądź jego urzędników litewskich z lat 1506-1524. Ww. pojedyncza informacja o potencjalnym przodku.  Dokument w publikowanej tam 3. księdze spraw sądowych Metryki Litewskiej pod numerem 177 jest wprawdzie niedatowany, ale sąsiednie wskazują, że pochodzi z czerwca 1521 roku. Treść w skrócie dotyczy faktu, iż przed sądem  marszałka ziemskiego, starosty drohickiego i słonimskiego Jana  Mikołajewicza Radziwiłła stawił się dwa tygodnie przed Św. Piotrem – ww. Mikołaja Droższa].
   W nowym tomie Metryki Litewskiej wydanej niedawno w Wilnie pt.: „Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 37 (1552-1561)", Vilnius 2011, s. 217-220, znajduje się bardzo ciekawy dokument zawierający kolejne ślady historyczne: Księga wpisów (inskrypcji) z czasów Zygmunta Augusta, zawiera potwierdzenie tegoż króla (data; w Wilnie, 18 maja 1558 r.) dla bojarzyna hospodarskiego Klimunta Borysowicza Drożdczy (w oryginale ruskim: Drożdcza) na dwa inne dokumenty, przytoczone w całości. Pierwszy z nich to kupno przez Drożdżę za 212 kop groszy litewskich majętności ziemskiej w pow. grodzieńskim od Szymka Andrejewicza Sopoćka, mianowicie połowy jego posiadłości na Świsłoczy i w PodNiecieczy (data: w Zblanach, 5 czerwca 1555 r.). Drugą część tychże dóbr ziemskich o wartości 100 kop groszy litewskich dla Drożdzy i jego żony Eufrozyny z Nowickich podarował mu jego teść dworzanin hospodarski Mikołaj Nowicki jako bliskość swojej z kolei żony Katarzyny Sidorowny z Iwankowskich w zamian za zrzeczenie  obojga z pretensji do innych dóbr spadkowych (data: w Lidzie, 1 lutego 1556 r.).

                                                                               Leonard Drożdżewicz

 
  Profesor Henryk Lulewicz.png

12
Metryka Litewska / Prof. Henryk Lulewicz (1950-2019)
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Leonard Drożdżewicz dnia Czerwiec 05, 2019, 08:33:27 am »
Prof. Henryk Lulewicz (1950-2019)
   Zmarł profesor Henryk Lulewicz (ur. 22 kwietnia 1950 w Sokółce, zm. 21 maja 2019 w Warszawie) – polski historyk, badacz dziejów Litwy.
   Był absolwentem historii Uniwersytetu Warszawskiego (1975), tamże doktoryzował się w 1984 roku (Elita polityczno-społeczna Wielkiego Księstwa Litewskiego w połowie XVII w. – promotor: Tadeusz Wasilewski). Stopień doktora habilitowanego (Gniewów o unię ciąg dalszy. Stosunki polsko-litewskie w latach 1569–1588) uzyskał w 2003 w Instytucie Historii PAN. W latach 1975–1995 był zatrudniony w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1995 pracował w Instytucie Historii PAN.
   Od 2010 był profesorem w Instytucie Historii PAN. Pracował w Zakładzie Badań Źródłoznawczych i Edytorstwa Instytutu Historii PAN. 
   Wybitny znawca historii Litwy wczesnonowożytnej, zasłużony dla polskiej lituanistyki,  autor kilkuset publikacji naukowych, w tym m.in.:
•   Urzędnicy centralni i dygnitarze Wielkiego Księstwa Litewskiego XIV–XVIII wieku: spisy, oprac. Henryk Lulewicz i Andrzej Rachuba, Kórnik: Biblioteka Kórnicka 1994.
•   Metryka Litewska: rejestry podymnego Wielkiego Księstwa Litewskiego: województwo trockie 1690 r., oprac. Henryk Lulewicz, Warszawa: „Neriton”: Instytut Historii PAN 2000.
•   Gniewów o unię ciąg dalszy: stosunki polsko-litewskie w latach 1569–1588, Warszawa: „Neriton” – Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk 2002.
•   Metryka Litewska: rejestry podymnego Wielkiego Księstwa Litewskiego: województwo nowogródzkie 1690 r., pod red. Andrzeja Rachuby, oprac. Henryk Lulewicz, Andrzej Rachuba, Warszawa: „Neriton” 2002.
•   Pamiętniki Filipa, Michała i Teodora Obuchowiczów (1630–1707), pod red. Andrzeja Rachuby, oprac. Henryk Lulewicz i Andrzej Rachuba, Warszawa: „DiG” 2003.
•   Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego: spisy, t. 4: Ziemia smoleńska i województwo smoleńskie XIV–XVIII wiek, pod red. Andrzeja Rachuby, oprac. Henryk Lulewicz, Andrzej Rachuba, Przemysław P. Romaniuk, Warszawa: „DiG” 2003.
•   Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego: spisy, t. 1: Województwo wileńskie XIV–XVIII wiek, pod red. Andrzeja Rachuby, oprac. Henryk Lulewicz, Andrzej Rachuba, Przemysław P. Romaniuk, Warszawa: „DiG” 2004.
•   Akta zjazdów stanów Wielkiego Księstwa Litewskiego, t. 1: Okresy bezkrólewi (1572–1576, 1586–1587, 1632, 1648, 1696–1697, 1706–1709, 1733–1735, 1763–1764), oprac. Henryk Lulewicz, Warszawa: Wydawnictwo Neriton: Instytut Historii PAN 2006.
•   Deputaci Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego (1582–1696): spis, pod red. Andrzeja Rachuby, oprac. Henryk Lulewicz i Andrzej Rachuba, Warszawa: Wydawnictwo DiG 2007.
•   Akta zjazdów stanów Wielkiego Księstwa Litewskiego, t. 2: Okresy panowań królów elekcyjnych, XVI–XVII wiek, oprac. Henryk Lulewicz, Warszawa: Wydawnictwo Neriton – Instytut Historii PAN 2009.
•   Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego: spisy, t. 2: Województwo trockie XIV–XVIII wiek, pod red. Andrzeja Rachuby, oprac. Henryk Lulewicz, Warszawa: Wydawnictwo DiG 2009.
•   Po unii – sejmiki szlacheckie w Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku, pod. red. nauk. Henryka Lulewicza i Marka Wagnera, Siedlce: Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego 2013.
•   Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego: spisy, t. 3: Księstwo Żmudzkie XV–XVIII wiek, pod red. Andrzeja Rachuby, oprac. Henryk Lulewicz, Andrzej Rachuba, Przemysław P. Romaniuk, Andrzej Haratym, Warszawa: Wydawnictwo „DiG” 2015.
   Dorobek badawczy prof. Henryka Lulewicza prezentowany był na łamach kwartalnika „Znad Wilii” [Leonard Drożdżewicz: KRESOWE DZIEJE – ZAWSZE WIERNI RZECZYPOSPOLITEJ, „Znad Wilii”, nr 2 (54) z 2013 r., s. 111-112] .
Prof. Henryk Lulewicz w czasie letniej kwerendy w 2012 roku w archiwach Wilna, wpadł na trop niejakiego „Bojarina gospodarskiego Mikołaja Droższa, który: „objawił bojarin gospodarskij Mikołaj Drożcza z bratieju swojeju, sztoż pozywał paniu Zofiju Stanisławowu Wesztortowicza pered swjatym Petrom za dwe nedieli” -  (brzmienie w trasliteracji na alfabet łaciński;  fragment przedmiotowego dokumentu w oryginale – w alfabecie cyrylickim) [Russkaja Istoriczeskaja Biblioteka, Seria publikacji źródłowych -  pt.: Russkaja  Istoriczeskaja Biblioteka, jeszcze z carskich czasów, która zawiera także  najstarsze księgi Metryki Litewskiej. Tom XX tegoż RIB (Petersburg 1903) obejmuje pełny tekst trzech pierwszych ksiąg dekretów, sądu dwornego samego Zygmunta Starego, bądź jego urzędników litewskich z lat 1506-1524. Ww. pojedyncza informacja o potencjalnym przodku.  Dokument w publikowanej tam 3. księdze spraw sądowych Metryki Litewskiej pod numerem 177 jest wprawdzie niedatowany, ale sąsiednie wskazują, że pochodzi z czerwca 1521 roku. Treść w skrócie dotyczy faktu, iż przed sądem  marszałka ziemskiego, starosty drohickiego i słonimskiego Jana  Mikołajewicza Radziwiłła stawił się dwa tygodnie przed Św. Piotrem – ww. Mikołaja Droższa].
   W nowym tomie Metryki Litewskiej wydanej niedawno w Wilnie pt.: „Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 37 (1552-1561)", Vilnius 2011, s. 217-220, znajduje się bardzo ciekawy dokument zawierający kolejne ślady historyczne: Księga wpisów (inskrypcji) z czasów Zygmunta Augusta, zawiera potwierdzenie tegoż króla (data; w Wilnie, 18 maja 1558 r.) dla bojarzyna hospodarskiego Klimunta Borysowicza Drożdczy (w oryginale ruskim: Drożdcza) na dwa inne dokumenty, przytoczone w całości. Pierwszy z nich to kupno przez Drożdżę za 212 kop groszy litewskich majętności ziemskiej w pow. grodzieńskim od Szymka Andrejewicza Sopoćka, mianowicie połowy jego posiadłości na Świsłoczy i w PodNiecieczy (data: w Zblanach, 5 czerwca 1555 r.). Drugą część tychże dóbr ziemskich o wartości 100 kop groszy litewskich dla Drożdzy i jego żony Eufrozyny z Nowickich podarował mu jego teść dworzanin hospodarski Mikołaj Nowicki jako bliskość swojej z kolei żony Katarzyny Sidorowny z Iwankowskich w zamian za zrzeczenie  obojga z pretensji do innych dóbr spadkowych (data: w Lidzie, 1 lutego 1556 r.).

                                                                               Leonard Drożdżewicz
13
Wspomnienia i impresje / Przepisy z Grodzieńszczyzny - chłodnik z Bohatyrowicz
« Ostatnia wiadomość wysłana przez A. Rybalko dnia Czerwiec 02, 2019, 01:26:44 pm »
Nadchodzą upalne dni, a więc gwoli przypomnienia jeszcze raz chłodnik, tym razem z okolicy Bohatyrowicze.

Przepis podała sama Orzeszkowa w "Nad Niemnem", a raczyły się nim dwie przyjaciółki Bohatyrowiczówny Antolka i Elżusia:

„Pomiędzy nimi leżał na stole zaledwie rozpoczęty bochen chleba i stał gliniany, czarny garnek, z którego one drewnianymi łyżkami czerpały gęsty, biały chłodnik, z mleka, octu i posiekanej boćwiny, złożony.”

Orzeszkowa pewnie w kuchni nie stała, więc i przepis niedokładny, tylko na oko. Ale mądrej grodzieńskiej głowie dość dwie słowie, kluczowym słowem jest tu boćwina, o której zapomnieliśmy w poprzednich wersjach przepisu!


14
Indeksacja parafii Grodzieńskich / Stan indeksacji - dekanaty Grodno, Sokółka, Wołkowysk - 31.05.2019
« Ostatnia wiadomość wysłana przez A. Rybalko dnia Maj 31, 2019, 11:43:27 pm »
Witam serdecznie,

Dla osób zainteresowanych parafią Łunna mam dwie wiadomości: jedną dobrą i jedną złą. Nietradycyjnie zacznę od dobrej: indeksy 1802-1818 są już do oglądania w genetece. Zła wiadomość to ta, że księgi wykazują sporo luk i nieco nierzetelności przy przepisywaniu. Szczegóły można przeczytać w przerobionym i uzupełnionym „krótkim opisie” tej parafii.
Następną parafią grodzieńską będzie Świsłocz Górna, czyli franciszkańska, tu znajdzie się wiele rodzin przynależnych po części do Wielkich Ejsmontów. Jednocześnie stale i ciągle, aczkolwiek pomaleńku jest indeksowane Grodno.
Jak wiadomo, parafia Kuźnica została już dość dawno zindeksowana, o ile pozwoliły na to zasoby dostępne w sieci. Indeksy te nie były dotąd opublikowane, co ma się w najbliższym czasie zmienić. Pierwsza porcja urodzeń została już wysłana do geneteki.

Następujące zmiany zostały już dodane do zestawienia:


Dekanat Grodno

Grodno
U 1802-1805      w trakcie opracowania   A. Rybałko
M 1830, 1857-59   w trakcie opracowania   M. Wróblewska

Łunna
UMZ 1802-1818   dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Rybałko

Świsłocz Górna (franciszkańska)
UMZ 1802-1818      w trakcie opracowania   A. Rybałko


Dekanat Sokółka

Kuźnica
U 1809-1840      wysłane do geneteki   wd


Pozdrawiam serdecznie,

Alicja
15
Księgi Parafialne i USC / Odp: Księgi metrykalne w NIAB Grodno
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Rafał Jurowski dnia Maj 15, 2019, 12:52:21 am »
Cenny skan egzaminu przedślubnego Pan posiada, jeżeli oryginały już nie istnieją...
16
Księgi Parafialne i USC / Odp: Księgi metrykalne w NIAB Grodno
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Rafał Jurowski dnia Maj 14, 2019, 11:51:10 pm »
Witam,

Na parafii z tego co mi wiadomo znajdują się tylko księgi z lat współczesnych.
Podobno jakis czas temu na parafii proboszcz palił księgami w piecu.
Ile w tym prawdy nie wiem. Cała nadzieja w tej skrzyni !

Pozdrawiam
Rafał
17
Szukam rodziny, nazwiska / Chwojnicki/Chojnicki, Hamera/Chamera, Prokop/Prokopczyk - okolice Kamionki
« Ostatnia wiadomość wysłana przez eidolon dnia Maj 14, 2019, 09:51:50 am »
Poszukuję informacji o rodzinie zamieszkałej przed wojną w parafii Kamionka (obecnie rejon szczuczyński obwodu grodzieńskiego, w latach 1929-39 - powiat szczuczyński,  woj. nowogródzkie, do 1929 - powiat grodzieński, woj. białostockie), m.in. we wsiach Głębokie i Łupiny.
W tamtej okolicy mieszkali na początki XX w. moi prapradziadkowie - Kazimierz Chwojnicki (nazwisko w niektórych dokumentach było podawane jako Chojnicki) i jego żona (być może o imieniu Anna) z domu Prokop lub Prokopczyk. Zmarli gdzieś pomiędzy 1908 a 1925 r. Mieli przynajmniej 5 dzieci - w kolejności od najstarszego: Anastazja, Adam, Józef, Bronisława i Jan Chwojniccy. Ich córka - Bronisława Chojnicka, ur. prawdopodobnie 20 czerwca 1907 lub 10 października 1907 r. w Łupinach w tamtejszej parafii - była moją prababcią. W 1925 r. wyszła za mąż za mojego pradziadka - Władysława Hamerę (czasem nazwisko pisane jako Chamera), pochodzącego z Kieleccyzny byłego żołnierza legionistę, który jako osadnik wojskowy dostał ziemię w osadzie Głębokie. Do wybuchu II wojny światowej urodziło im się siedmioro dzieci: Czesław (ur. 1926), Anna (ur. 1928), Wanda (ur. 1929), Regina (ur. 1933), Genowefa (ur. 1935), Bolesław (ur. 1936) i Jan (ur. 1938).
10 lutego 1940 roku cała rodzina została (Władysław i Bronisława z dziećmi) zostali wywiezieni do Kazachstanu.
Jeżeli ktoś dysponowałby jakimiś informacjami/wskazówkami itd., które mogłyby mi pomóc, byłbym bardzo wdzięczny.
18
Księgi Parafialne i USC / Odp: Księgi metrykalne w NIAB Grodno
« Ostatnia wiadomość wysłana przez eidolon dnia Maj 14, 2019, 09:05:07 am »
Odnośnie ksiąg parafii Kamionka, to podobno nic nie zachowało się na parafii.

Jednak w  pracy prof. Krzysztofa Hejke "Z Notatnika Fotografa" jest zdjęcie ciekawe skrzynii z dokumentami parafialnymi, trzeba będzie do niej dotrzeć jedynie...

http://www.repcyfr.pl/dlibra/doccontent?id=11391&dirids=1
Coś tam chyba jednak w parafii jest (lub było). Mogę to potwierdzić.
Na terenie parafii Kamionka urodziła się moja babcia. W latach 90. wraz z kilkoma osobami z rodziny odwiedziła rodzinne strony. Udało im się w parafii zdobyć zdjęcie aktu ślubu jej rodziców z 1925 r.

19
Rodziny Bohatyrewiczów z Grandzicz maja swoje korzenie w okolicy Bohatyrewicze. Pierwszym Bohatyrewiczem w Grandziczach byl Augustyn (August) Bohatyrewicz syn Jakuba, który będąc kancelistą w zarządzie Guberni Grodzieńskiej, mając lat 28, dnia 25 maja 1833 broku poślubił mieszkającą w Grandziczach Mariannę Adamowicz lat 18 córkę Wincentego i Rozalii z d. Jurowska. Na ich ślubie świadkami byli : Gubernski sekretarz Stefanowicz i kancelista  też Stefanowicz.. Z tego małżeństwa urodził się tylko jeden syn - Kazimierz, który był ojcem Bronisława Bohatyrewicza, późniejszego generała Wojska Polskiego, który został zamordowany w Katyniu. Augustyn zmarł 01.01.1839 roku Marianna po kilku latach ponownie wyszła za mąż za Jana Jurowskiego.
Kolejną rodziną Bohatyrewiczów w Grandziczach to rodzina Adama Bohatyrewicza też z okolicy Bohatyrewicze, syna Franciszka i Rozalii Jurowskiej, który mając lat 22 dnia 22.02.1848 roku poślubił Annę Jarocką lat 19 z okolicy Grandzicze córkę Tomasza i Ewy Hubczyńskiej.  Ten Józef był prawdopodobnie potomkiem tegoż Adama Bohatyrewicza.
Pozdrawiam
Tadeusz.
20
Indeksacja parafii Litwa / Aktualny stan indeksacji Litwa - 09.05.2019
« Ostatnia wiadomość wysłana przez A. Rybalko dnia Maj 09, 2019, 11:48:35 pm »
Witam serdecznie,

Nie musieliśmy tym razem długo czekać na indeksy z Litwy, tym razem ze szczególnym uwzględnieniem diecezji koszedarskiej, która od południa graniczy z Grodzieńszczyzną. Wysoki Dwór zaistniał na naszej mapie indeksacyjnej, natomiast Niemonajcie, co po litewsku oznacza tyle co „Małe Niemenki”, doczekały się kontynuacji.

Następujące zmiany zostały już dodane do zestawienia:

Diecezja koszedarska


Dekanat Elektrenai

Wysoki Dwór
M 1829, 1830, 1832   dostępne w portalu genealodzy.pl   M. Wróblewska


Dekanat Merecz

Niemonajcie
UMZ 1805-1812      dostępne w portalu genealodzy.pl   EwaMolly
Brak ksiąg UMZ 1810

Pozdrawiam serdecznie,

Alicja
Strony: 1 [2] 3 4 ... 10