Ostatnie wiadomości

Strony: 1 2 [3] 4 5 ... 10
21
Indeksacja parafii Białoruś / Diecezja grodzieńska - Dekanat Słonim
« Ostatnia wiadomość wysłana przez A. Rybalko dnia Styczeń 09, 2019, 09:28:06 pm »
Dekanat Słonim
Ostatnia aktualizacja 09.01.2019

Aktualne parafie:
Albertyn, Dereczyn, Łukonica, Międzyrzecze, Dziewiątkowicze Nowe, Sielawicze, Słonim, Zelwa.

Parafie w 1849:
Dereczyn, Dworzec, Dziewiątkowicze Nowe, Kossów, Łukonica, Mołczadź, Olszew, Rendzinowszczyzna, Rohotna, Różanna, Słonim, Zdziacieł / Dziatłowo.

Parafie zlikwidowane: Dereczyn (1867-1869, nowy kościół od 1910), Dziewiątkowicze i filia Rudnia (1866), Iwacewicze filia par. Kossów (1866), Łukonica (1866), Mołczadź (1867), Olszew (1866), Rohotna (1866).

Stan indeksacji parafii Międzyrzecze i Zelwa (poprzednio w dekanacie Wołkowysk) znajduje się tu: http://forum.rodygrodzienskie.pl/index.php?topic=725.msg2589#msg2589

Łukonica
U 1798-1847   dostępne w portalu genealodzy.pl   B. Czarnuszewicz
M 1798-1847   dostępne w portalu genealodzy.pl   B. Czarnuszewicz
Z 1798-1847   dostępne w portalu genealodzy.pl   B. Czarnuszewicz
Brak ksiąg? UMZ 1817, M 1801

Słonim
U 1798-1847   dostępne w portalu genealodzy.pl   B. Czarnuszewicz
M 1798-1847   dostępne w portalu genealodzy.pl   B. Czarnuszewicz
Z 1798-1847   dostępne w portalu genealodzy.pl   B. Czarnuszewicz
Brak ksiąg? UMZ 1817, M 1801
22
Indeksacja parafii Białoruś / Diecezja grodzieńska - Dekanat Raduń
« Ostatnia wiadomość wysłana przez A. Rybalko dnia Styczeń 09, 2019, 09:25:54 pm »
Dekanat Raduń
Ostatnia aktualizacja 09.01.2019

Aktualne parafie:
Bieniakonie, Dociszki, Hermaniszki, Konwaliszki, Nacza, Ossowo, Pielasza, Raduń, Trokiele, Wołdaciszki, Woronowo / Werenów, Zabłocie / Zabłoć, Żyrmuny.

Wg Cz. Malewskiego:
Bieniakonie (do 1842 należały do dek. Lida), Butrymańce (do 1842 filia par. Bieniakonie, obecnie w Litwie), Dubicze, Dziewieniszki (od 1875, obecnie w Litwie), Ejszyszki (do 1842 należały do dek. Lida, obecnie w Litwie), Iszczołna (do 1829 należała do dek. Lida), Koleśniki (do 1842 należały do dek. Lida), Małe Soleczniki (obecnie w Litwie), Nacza (do 1829 należała do dek. Lida), Ossowo (do 1843 należało do dek. Lida), Raduń (do 1829 należał do dek. Lida), Szejbakpole (do 1829 należało do dek. Lida), Wasiliszki (do 1829 należały do dek. Lida), Wawiórka (do 1843 należała do dek. Lida), Werenów (do 1843 należały do dek. Lida), Zabłocie (do 1829 należało do dek. Lida).

Nacza
M 1834   dostępne w portalu genealodzy.pl   RoRo500

Raduń
M 1834   dostępne w portalu genealodzy.pl   RoRo500

Werenów / Woronowo
M 1729-1803   dostępne w portalu genealodzy.pl   RoRo500
Brak ksiąg; M 1735

Zabłocie / Zabłoć
U 1797-1818, 1848-60   dostępne w portalu genealodzy.pl   Danuta Wasilewska-Lenart, misty69
U 1797-98, 1834, 1848-89   dostępne w portalu genealodzy.pl   Danuta Wasilewska-Lenart, misty69, RoRo500
Z 1797-1801   dostępne w portalu genealodzy.pl   misty69
23
Indeksacja parafii Białoruś / Diecezja grodzieńska - Dekanat Oszmiana
« Ostatnia wiadomość wysłana przez A. Rybalko dnia Styczeń 09, 2019, 09:23:33 pm »
Dekanat Oszmiana
Ostatnia aktualizacja 20.01.2019

Aktualne parafie:
Boruny, Cudzieniszki, Graużyszki, Holszany, Murowana Oszmianka, Onżadowo, Oszmiana, Żuprany.

Parafie w 1797:
Graużyszki, Gudogaj karmelit., Holszany, Derewna?, Żuprany, Krewo, Narwiliszki franciszk., Oszmiana, Smorgonie, Soły, Surwiliszki.

Parafie w 1849:
Bienica, Graużyszki, Hermaniszki, Holszany, Krewo, Murowana Oszmianka, Oszmiana, Smorgonie, Soły, Trokiele, Żuprany.

Wg Malewskiego:
Bienica, Bohdanów, Dereczyn, Dokszyce, Graużyszki, Gudogaje, Hermaniszki (do 1841), Holszany, Krewo, Murowana Oszmianka, Oszmiana, Słobódka (od 1854 do dekanatu Wilno), Smorgonie, Soły, Surwiliszki, Żuprany.

Parafia Cudzeniszki poprzednio w dekanacie wileńskim powiatowym.

Parafie zlikwidowane: Bienica z filią w Markowie (1866), Cudzeniszki (1866), Narwiliszki (1832), Słobódka (1866).

Cudzeniszki
U 1797-1801, 1822-27   dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Wilkicki
M 1797, 1800-1801,1821-26   dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Wilkicki
Z  1797, 1821-26   dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Wilkicki
Brak ksiąg UM 1798, M 1799.

Graużyszki
U 1797-98, 1846   dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Wilkicki, netsoft
M 1793-1847   dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Wilkicki, Ł. Majtka, netsoft
Z 1797, 1846      dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Wilkicki, netsoft

Holszany
U 1797-1798   dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Wilkicki
M 1797-1847      dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Wilkicki, romano58, L. Majtka
Z 1797-1798   dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Wilkicki

Murowana Oszmianka
M 1841, 1860-61, 1876-78, 1881-1889      dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Wilkicki, romano58

Oszmiana
U 1797-1801, 1834, 1836,1843-47, 1876-86   dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Wilkicki, Ł. Majtka
M 1797-1847, 1859-71, 1876-79   dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Wilkicki, Ł. Majtka
Z 1797-1801, 1834-35, 1839,1843-44, 1859-67, 1876-79   dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Wilkicki
Brak ksiąg? M1802, M1803, M1831, MZ1862.

Słobódka
U 1834-40, 1843-47, 1850-51   dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Wilkicki
M 1815-26, 1834-46, 1850-53, 1859-65      dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Wilkicki
Z 1834-40, 1843, 1846, 1850-51           dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Wilkicki
Brak ksiąg? U 1835, UM1845, M 1842, 1844, 1852, 1860, 1862, 1863.

Żuprany
U 1797-1802, 1811-14, 1854-57, 1880-88   dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Wilkicki
M 1797-1847, 1876-79   dostępne w portalu genealodzy.pl    A. Wilkicki, Ł. Majtka, romano58
Z 1797-1802, 1811-13, 1834-40, 1872-75   dostępne w portalu genealodzy.pl    A. Wilkicki, romano58
Brak ksiąg: M 1805, 1806, 1808-1810.
24
Indeksacja parafii Białoruś / Diecezja grodzieńska - Dekanat Ostrowiec
« Ostatnia wiadomość wysłana przez A. Rybalko dnia Styczeń 09, 2019, 09:20:07 pm »
Dekanat Ostrowiec
Ostatnia aktualizacja 20.01.2019

Aktualne parafie:
Bystrzyca, Dojlidki/Daukszyszki, Gierwiaty, Gradowszczyzna, Gudohaj, Kiemieliszki, Kluszczany, Michaliszki, Ostrowiec, Wielkie Świranki, Worniany, Żukojnie-Żeladzkie.

Parafie Bystrzyca, Gierwiaty, Michaliszki, Ostrowiec i Worniany poprzednio w dekanacie wileńskim powiatowym.
Parafie Kiemieliszki, Kluszczany, Wielkie Świranki i Żukojnie-Żeladzkie / Żeladź poprzednio w dekanacie Świr.
Parafia Gudogaj poprzednio w dekanacie Oszmiana.

Parafie zlikwidowane: Bystrzyca (1866), Gudogaj (do 1866 kaplica słobódzka, potem własność prywatna, później kaplica solska; w 1905 przywrócona dawna parafia), Ostrowiec (1866)

Bystrzyca
U 1797-1860      dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Wilkicki
M 1797-1865      dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Wilkicki
Z  1797-1865   dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Wilkicki
Brak ksiąg U1827

Gierwiaty
U 1769-85   dostępne w portalu genealodzy.pl   R. Sys
Z  1794-95   dostępne w portalu genealodzy.pl   R. Sys

Gudogaj
U 1797-1832      dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Wilkicki
M 1797-1832      dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Wilkicki, L. Majtka
Z 1797-1832      dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Wilkicki

Kluszczany
U 1879   dostępne w portalu genealodzy.pl   beatab
M 1879   dostępne w portalu genealodzy.pl   beatab
Z 1879   dostępne w portalu genealodzy.pl   beatab

Michaliszki
U 1797-1803, 1821-26   dostępne w portalu genealodzy.pl   Danecka, kamilo86, A. Wilkicki
M 1797-1803, 1821-26   dostępne w portalu genealodzy.pl   Danecka, kamilo86, A. Wilkicki
Z 1797-1803, 1821-26   dostępne w portalu genealodzy.pl   Danecka, kamilo86, A. Wilkicki

Ostrowiec
U 1700-21, 1822-26   dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Wilkicki
M 1822-26      dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Wilkicki
Z 1822-26      dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Wilkicki
25
Indeksacja parafii Białoruś / Diecezja grodzieńska - Dekanat Nowogródek
« Ostatnia wiadomość wysłana przez A. Rybalko dnia Styczeń 09, 2019, 09:14:22 pm »
Dekanat Nowogródek
Ostatnia aktualizacja 09.01.2019

Aktualne parafie:
Brzozówka, Korelicze, Mir, Nowogródek, Worończa, Wsielub.

Parafie w XIX wieku:
Delatycze (obrz. wsch.), Horodyszcze, Lubcz, Łopuszna, Milkiewicze, Niehniewicze, Nowogródek, Rajca, Rohoźnica, Starojelnia, Walówka, Worończa, Wsielub, Zubkowo.

Parafie w 1934 roku:
Delatycze, Horodyszcze, Milkiewicze, Niehniewicze, Nowogródek, Rajce, Starojelnia, Worończa, Wsielub.

Mir
U 1797-1801   dostępne w portalu genealodzy.pl   M. Zieliński, A. Wilkicki
U 1780-1801   dostępne w portalu genealodzy.pl   M. Zieliński, A. Wilkicki
U 1797-1801   dostępne w portalu genealodzy.pl   M. Zieliński, A. Wilkicki

Niehniewicze
U 1797-98   dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Wilkicki
M 1797-98   dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Wilkicki
Z 1797-98   dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Wilkicki

Nowogródek
U 1797-98   dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Wilkicki
M 1797-98   dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Wilkicki
Z 1797-98   dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Wilkicki
26
Indeksacja parafii Białoruś / Diecezja grodzieńska - Dekanat Mosty
« Ostatnia wiadomość wysłana przez A. Rybalko dnia Styczeń 09, 2019, 09:12:15 pm »
Dekanat Mosty
Aktualne parafie:
Łunna, Mikielewszczyzna, Mosty, Piaski, Prawe Mosty, Rohoźnica Wielka, Strubnica, Wołpa.

Stan indeksacji: http://forum.rodygrodzienskie.pl/index.php?topic=725.msg2587#msg2587
oraz http://forum.rodygrodzienskie.pl/index.php?topic=725.msg2589#msg2589
27
Indeksacja parafii Białoruś / Diecezja grodzieńska - Dekanat Lida
« Ostatnia wiadomość wysłana przez A. Rybalko dnia Styczeń 09, 2019, 09:10:56 pm »
Dekanat Lida
Ostatnia aktualizacja 09.01.2019

Aktualne parafie:
Białohruda, Bielica, Berdówka, Krupowo, Lida (5 parafii), Minojty, Mociewicze, Nieciecz, Pierwomajsk, Wawiórka.

Parafie w 1798:
Bieniakonie, Białohruda, Dziembrowo, Ejszyszki, Jelnia/Jelna, Iszczołna, Koleśniki, Lida, Lack, Nacza, Nowy Dwór, Nieciecz, Ossowo, Raduń, Różanka, Szczuczyn, Szejbakpole, Werenów, Wawiórka, Wasiliszki, Zabłocie, Żyrmuny, Żołudek.

Parafie w 1849:
Białohruda, Dziembrowo, Jelna, Lida, Lack, Nowy Dwór, Nieciecz, Różanka, Szczuczyn, Żyrmuny, Żołudek.

Wg Cz. Malewskiego:
Białohrud, Bielica, Dziembrów (1829-1844 należał do dek. Raduń), Hermaniszki, Jelna, Lack (1829-1844 należał do dek. Raduń) Lida, Nieciecz, Nowy Dwór (1829-1844 należał do dek. Raduń), Różanka (1829-1844 należała do dek. Raduń), Szczuczyn (1829-1844 należał do dek. Raduń), Trokiele (do 1840 należały do dek. Wiszniew), Żołudek (1829-1844 należał do dek. Raduń), Żyrmuny.

Wiele parafii należy aktualnie do dekanatu Szczuczyn.

Zamknięte kaplice: w parafii Wawiórka Misiewicze, Lebiodka, Radziwoniszki, Papiernia, Dylew (po 1871). Dylew pierwotnie był kościołem parafialnym.

Wawiórka
U 1797-1818, 1830-77   dostępne w portalu genealodzy.pl   Danuta Wasilewska-Lenart, PiotrG
M 1797-1879         dostępne w portalu genealodzy.pl   Danuta Wasilewska-Lenart, PiotrG
Z 1830-1847         dostępne w portalu genealodzy.pl   PiotrG
Brak ksiąg: M1821
28
Indeksacja parafii Białoruś / Diecezja grodzieńska - Dekanat Iwje
« Ostatnia wiadomość wysłana przez A. Rybalko dnia Styczeń 09, 2019, 09:08:45 pm »
Dekanat Iwje
Ostatnia aktualizacja 09.01.2019

Aktualne parafie:
Bakszty, Dudy, Gieraniony, Iwje, Juraciszki, Łazduny, Lipniszki, Subotniki, Surwiliszki, Traby.

Wszystkie parafie tego dekanatu należały w XIX wieku do obecnie nieistniejącego dekanatu Wiszniew. Nowa parafia: Juraciszki. Ze względu na to, że dekanat Wiszniew skupiał wiele parafii o różnych losach (zmiana przynależności do dekanatu czy nawet diecezji, likwidacja) podano poniżej wyliczenie parafii tego dekanatu na podstawie różnych źródeł.

Parafie dekanatu Wiszniew w 1849:
Dudy, Derewna, Dziewieniszki, Gieraniony, Horodziłowo, Iwje, Konwaliszki, Łazduny, Lipniszki, Łosk, Naliboki, Oborek, Subotniki, Surwiliszki, Traby, Wiszniew, Wołożyn, Zabrzezie.
Wg Malewskiego:
Bakszty, Derewna, Dudy, Dziewieniszki (do 1874), Geranony, Hruzdów / Hruzdowo, Horodziłów / Horodziłowo, Iwje, Klewica, Lipniszki, Łazduny, Łosk, Naliboki, Narwiliszki (do 1833 należały do dek. Oszmiana), Oborek, Smolińsk, Subotniki, Traby, Trokiele (po 1842 w dek. Lida), Wiszniew, Wołożyn, Zabrzeź.

Parafie Wiszniew, Wołożyn, Zabrzeź obecnie w dekanacie Wołożyn archidiecezji mińsko-mohylewskiej; parafie Derewna i Naliboki - w dekanacie Stołbce w tejże archidiecezji.

Parafie zlikwidowane: Horodziłów (1866), Łosk (1866), Wołożyn (1866)

Iwje
M 1841   dostępne w portalu genealodzy.pl   romano58, weryf. A. Wilkicki

Oborek
U 1802-03, 1840   dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Wilkicki
M 1837-75, 1895   dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Wilkicki
Z 1840-41      dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Wilkicki

Subotniki
M 1841   dostępne w portalu genealodzy.pl   romano58

Surwiliszki
U 1797      dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Wilkicki
M 1797, 1841   dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Wilkicki, romano58
Z 1797      dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Wilkicki
29
Indeksacja parafii Białoruś / Diecezja grodzieńska - Dekanaty Grodno-Wschód i Grodno-Zachód
« Ostatnia wiadomość wysłana przez A. Rybalko dnia Styczeń 09, 2019, 09:05:37 pm »
Dekanat Grodno Wschód
Aktualne parafie:
Grodno (3 parafie), Grandzicze, Jeziory, Kaszubińce, Kozłowicze, Nowa Ruda, Porzecze, Przewałka, Putryszki, Skidel, Żydomla.

Stan indeksacji: http://forum.rodygrodzienskie.pl/index.php?topic=725.msg2587#msg2587

Dekanat Grodno Zachód
Aktualne parafie:
Grodno (7 parafii), Hoża, Indura, Kopciówka, Kwasówka, Odelsk.

Stan indeksacji: http://forum.rodygrodzienskie.pl/index.php?topic=725.msg2587#msg2587
dla Odelska: http://forum.rodygrodzienskie.pl/index.php?topic=725.msg2588#msg2588

Parafie dekanatu Grodno w 1849:
Brzostowica Mała, Brzostowica Wielka, Hoża, Grodno fara, Grodno Zaniemenie, Indura, Jeziory, Kamionka, Krynki, Kwasówka, Łunna, Mosty, Usnarz, Wielkie Ejsmonty, Wołpa.

30
Indeksacja parafii Białoruś / Diecezja grodzieńska - Dekanat Dziatłowo (Zdzięcioł)
« Ostatnia wiadomość wysłana przez A. Rybalko dnia Styczeń 09, 2019, 09:02:17 pm »
Dekanat Dziatłowo / Zdzięcioł
Ostatnia aktualizacja 09.01.2019

Aktualne parafie:
Dworzec, Dziatłowo, Nowojelnia, Podwielikie, Rędzinowszczyzna, Rohotna, Ruda Jaworska, Skrundzie, Starojelnia.

Parafie Dworzec, Dziatłowo / Zdzięcioł, Rendzinowszczyzna i Rohotna poprzednio w dekanacie Słonim.

Zdzięcioł / Dziatłowo
U 1792   dostępne w portalu genealodzy.pl   M. Michalak
Strony: 1 2 [3] 4 5 ... 10