Inne źródła

wątkach,

(1/14) > >>

[1] Spis kościołów i kaplic (w tym zlikwidowanych) diecezja wileńska- stan na 1910r.

[2] Kościoły diecezji pińskiej - spis

[3] Spis wykupionych z niewoli tureckiej

[4] Wiadomość o seminariach i szkołach w litewskiej i mińskiej guberniach .

[5] Wiadomość o znayduiącym się w Diecezyi Rzymsko Unitskiey Brzeskiey Duchowieństwi

[6] Herbarze

[7] Spis ulic w mieście Grodnie

[8] Pamiętniki Juliana Talko-Hryncewicza

[9] Samoobrona Litwy i Białorusi : szkic historyczny

Nawigacja

[0] Poziom w górę

[#] Następna strona

Idź do wersji pełnej