Inne źródła

wątkach,

(1/13) > >>

[1] „Wiadomość o tułaczach polskich zmarłych w Ameryce”

[2] Pismo Od Possessorów Okolicy Tołoczki zwaney

[3] Pamiętniki Juliana Talko-Hryncewicza

[4] Akta spraw majątkowych rodzin Biesiekierskich, Grabowskich, Kolendów, Pepłowskic

[5] Baza Litewskiego Centralnego Archiwum Państwowego w Wilnie (LCVA)

[6] Akta wizytacji szkół w guberni wileńskiej w 1822 r.

[7] Akta majątkowe Kolendów i innych Udziały w Mereczu pod Turgielami

[8] Kopia krzywd do grodu grodzieńskiego..

[9] Słownik geograficzno – historyczny Wielkiego Księstwa Litewskiego

Nawigacja

[0] Poziom w górę

[#] Następna strona

Idź do wersji pełnej