Inne źródła

wątkach,

(1/15) > >>

[1] Pismo Od Possessorów Okolicy Tołoczki zwaney

[2] Mapa Wołkowyska z Archiwum Akt Nowych

[3] Powiat oszmiański : materjały do dziejów ziemi i ludzi

[4] Spis kościołów i kaplic (w tym zlikwidowanych) diecezja wileńska- stan na 1910r.

[5] Kościoły diecezji pińskiej - spis

[6] Spis wykupionych z niewoli tureckiej

[7] Wiadomość o seminariach i szkołach w litewskiej i mińskiej guberniach .

[8] Wiadomość o znayduiącym się w Diecezyi Rzymsko Unitskiey Brzeskiey Duchowieństwi

[9] Herbarze

Nawigacja

[0] Poziom w górę

[#] Następna strona

Idź do wersji pełnej