Inne źródła

wątkach,

(1/15) > >>

[1] Przesiedlenia mieszkańców Królestwa Polskiego do guberni grodzieńskie

[2] Spisy ksiąg metrykalnych obrządku grecko-katolickiego z diecezji grodzieńskiej

[3] Grodzieńska gubernia. Spis wysiedlonych 1915-1916

[4] Grodna. Vera designatio urbis in Litavia Grodnae.

[5] Listy imigrantów i wygnańców 1861 -1920 Tobolsk

[6] Informacje o rejestrach karnych w Rosyjskiej Bibliotece Państwowej

[7] Imienne inwentarze fondu 1 oraz 2 w archiuwum w Grodnie

[8] Rodowody pułków polskich i oddziałów równorzędnych od r. 1717 do r. 1831

[9] Sprawozdanie Zakładu Naukowo-Wychowawczego OO. Jezuitów w Bąkowicach

Nawigacja

[0] Poziom w górę

[#] Następna strona

Idź do wersji pełnej