Inne źródła

wątkach,

(1/17) > >>

[1] Baza Litewskiego Centralnego Archiwum Państwowego w Wilnie (LCVA)

[2] Mapy: Wołkowysk i okol. 1933; powiat grodzieński ok. 1930, Grodno 1932, Świsłocz

[3] Popisy szlachty 1765

[4] Kroniki Parafialne archidiecezji wileńskiej - Biblioteka Uniwersytetu w Wilnie

[5] Zniesienie gmin wiejskich Michałowo i Zabłociszki 1929 rok

[6] Geneza prywatnej rosyjskiej własności ziemskiej w b. gubernjach wileńskiej, grod

[7] Kopia Prawa Okolicy Obuchowicz 1809

[8] Produkt w sprawie W. JP. Hieronima Alexandrowicza Ex - Podstarosty Powiatu Grodz

[9] 1929 rok " O zniesieniu gminy wiejskiej Dziembrów w powiecie szczuczyńskim

Nawigacja

[0] Poziom w górę

[#] Następna strona

Idź do wersji pełnej