Inne źródła

wątkach,

(1/16) > >>

[1] Herbarze

[2] Tatarzy polscy

[3] Samoobrona Ziemi Lidzkiej

[4] Taryffa dóbr J. K. M. do skarbu Rzeczypltey Koron. należących z lustracyi 1765

[5] Księga Pamiątkowa 1830-29.XI-1930: szkice z dziejów piechoty polskiej

[6] Ulice Wilna kiedyś i dziś

[7] Przesiedlenia mieszkańców Królestwa Polskiego do guberni grodzieńskie

[8] Spisy ksiąg metrykalnych obrządku grecko-katolickiego z diecezji grodzieńskiej

[9] Grodzieńska gubernia. Spis wysiedlonych 1915-1916

Nawigacja

[0] Poziom w górę

[#] Następna strona

Idź do wersji pełnej