Urzędnicy

wątkach,

(1/2) > >>

[1] Materiały do spisu dygnitarzy i urzędników państwowych koronnych

[2] Materiały do spisu dygnitarzy i urzędników państwowych Wielkiego Księstwa Litews

[3] Zapis przywileju króla Stanisława Augusta Poniatowskiego na podkomorstwo lidzkie

[4] Stolnikowie, cześnikowie i podstolowie koronni i litewscy Spisy i dane biografic

[5] Imienne spisy osób duchownych, świeckich i wojskowych, które w pierwszych ośmiu

[6] Posłowie na sejmy Rzeczypospolitej Obojga Narodów grodzieńscy i wołkowyscy

[7] Akt kredensu na pisarstwo grodzkie lidzkie dla Stanisława Mariankiewicza

[8] Prominenci jako rodzice chrzestni - par. Repla 1797-1822

[9] Списокъ Генераламъ и Гражданскимъ Чинамъ Первыхъ Шести Классовъ, Служащимъ въ Ца

Nawigacja

[0] Poziom w górę

[#] Następna strona

Idź do wersji pełnej