Urzędnicy

wątkach,

(1/2) > >>

[1] Akt kredensu na pisarstwo grodzkie lidzkie dla Stanisława Mariankiewicza

[2] Posłowie na sejmy Rzeczypospolitej Obojga Narodów grodzieńscy i wołkowyscy

[3] Podpisy delegatów sejmiku w Grodnie 1792

[4] Materiały do spisu dygnitarzy i urzędników państwowych koronnych

[5] Materiały do spisu dygnitarzy i urzędników państwowych Wielkiego Księstwa Litews

[6] Zapis przywileju króla Stanisława Augusta Poniatowskiego na podkomorstwo lidzkie

[7] Stolnikowie, cześnikowie i podstolowie koronni i litewscy Spisy i dane biografic

[8] Imienne spisy osób duchownych, świeckich i wojskowych, które w pierwszych ośmiu

[9] Prominenci jako rodzice chrzestni - par. Repla 1797-1822

Nawigacja

[0] Poziom w górę

[#] Następna strona

Idź do wersji pełnej