Księgi Ziemskie i Grodzkie

wątkach,

(1/1)

[1] Księgi Pamięci - Gubernia Grodzieńska

[2] Opis dokumentow Wilenskiego Centralnego Archiwum dawnych ksiag sadowych

[3] Akty wydawane przez Wilenska Archeograficzeska Kommissje

[4] Księgi sądowe oraz inne dokumenty w zasobie Archiwum Historycznego w Mińsku

[5] Świadectwo Towarzystwa po niewoli Moskiewskiej z 1662 roku

[6] Księgi sądowe w zasobie Archiwum Państwowego Akt Dawnych w Moskwie

[7] Księga ziemska grodzieńska z 1540 roku

Nawigacja

[0] Poziom w górę

Idź do wersji pełnej