Indeksacja parafii Białoruś

wątkach,

(1/1)

[1] Aktualny stan indeksacji Białoruś - 2019-2020

[2] Diecezja witebska

[3] Spis rodzin Witebskiej Guberni 1785-1900 rok

[4] Krótkie opisy parafii lidzkich

[5] Krótkie opisy parafii słonimskich

[6] Diecezja grodzieńska

[7] Diecezja pińska

[8] Archidiecezja mińsko-mohylewska

Nawigacja

[0] Poziom w górę

Idź do wersji pełnej