Książki i publikacje

wątkach,

(1/9) > >>

[1] RODZINA MAGNACKA W WIELKIM KSIĘSTWIE LITEWSKIM W XVI–XVIII WIEKU. STUDIUM DEMOGR

[2] rejestry popisowe szlachty Wielkiego Księstwa Litewskiego 1621

[3] Spis obywateli powiatu wołkowyskiego, którzy wyjechali na ekspedycję w 1621 r.

[4] Pamiętniki J. Bispinga z lat 1842-1892

[5] Działalność Komisji Ewakuacyjnej Litewsko-Rosyjskiej w Wilnie.

[6] Spis kościołów i duchowieństwa Diecezji Pińskiej 1933-1934

[7] Uchodźcy w tomskiej guberni - Беженцы в Томской губернии

[8] "Przewodnik po Guberni Grodzieńskiej" Ryszard Maliszewski, 1919

[9] Polacy zesłani do Ussolu i wsi Ojock pod Irkuckiem 1866 rok

Nawigacja

[0] Poziom w górę

[#] Następna strona

Idź do wersji pełnej