Autor Wątek: Zachowane dokumenty dot. powiatowych marszałków szlachty w archiwach Białorusi  (Przeczytany 2199 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline Rafał Jurowski

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 582
  • Karma: +1/-0
Jakiś czas temu zamieściłem na forum informacje o indeksie ciekawego zespołu (fondu) który znajduje się w Archiwum Historycznym w Grodnie a dotyczy dokumentów wytworzonych przez powiatowego marszałka szlachty (dworjaństwa) grodzieńskiej.

http://forum.rodygrodzienskie.pl/index.php?topic=416.0

Okazuje się, że zespołów dotyczących tzw. powiatowych marszałków szlachty jest więcej w grodzieńskim jak i mińskim archiwum historycznym.

Jednostek składających się na dany zespół jest od kilkunastu do kilkuset. Ogólnie jest gdzie szukać a pewnie nie każdy o tym wie. Szczególnie materiały mogą być przydatne tym osobom, których przodkowie legitymowali się przed gubernialnymi Deputacjami a ich materiały się nie zachowały. Z sytacją nie zachowania się takich materiałów na pewno mamy do czynienia w grodzieńskiej jak i mohylewskiej guberii.

Pod tym linkiem znajduje się wyszukiwarka w której znalazłem te zespoły

http://fk.archives.gov.by/advanced/


Zespoły znajdujące się w Archiwum Grodzieńskim

НИАБГр ф. 89, Брестский уездный предводитель дворянства Министерства внутренних дел (МВД), г. Брест Гродненской губернии

Brzeski powiatowy marszałek szlachty - Fond 89  NIABGr (Archiwum w Grodnie)

НИАБГр ф. 90, Бельский уездный предводитель дворянства Министерства внутренних дел (МВД), г. Бельск Гродненской губернии

Bielski powiatowy marszałek szlachty - Fond 90 NIABGr (Archiwum w Grodnie)

НИАБГр ф. 91, Волковысский уездный предводитель дворянства Министерства внутренних дел (МВД), г. Волковыск Гродненской губернии

Wołkowyski powiatowy marszałek szlachty - Fond 91 NIABGr (Archiwum w Grodnie)

НИАБГр ф. 92, Гродненский уездный предводитель дворянства Министерства внутренних дел (МВД), г. Гродно

Powiatowy marszałek szlachty grodzieńskiej - Fond 92 NIABGr (Archiwum w Grodnie)

НИАБГр ф. 93, Белостокский уездный предводитель дворянства Министерства внутренних дел (МВД), г. Белосток Гродненской губернии

Białostocki marszałek szlachty białostockiej - Fond 93 NIABGr (Archiwum w Grodnie)

НИАБГр ф. 515, Ошмянский уездный предводитель дворянства Министерства внутренних дел (МВД), г. Ошмяны Виленской губернии

Oszmiański oowiatowy marszałek szlachty - Fond 515 NIABGr (Archiwum w Grodnie)

НИАБГр ф. 984, Сокольский уездный предводитель дворянства Министерства внутренних дел (МВД) , г. Соколка Гродненской губернии

Sokólski powiatowy marszałek szlachty - Fond 984 NIABGr (Archiwum w Grodnie)

НИАБГр ф. 987, Пружанский уездный предводитель дворянства Министерства внутренних дел (МВД) , г. Пружаны Гродненской губернии

Prużański powiatowy marszałek szlachty - Fond 987 NIABGr (Archiwum w Grodnie)

НИАБГр ф. 1062, Кобринский уездный предводитель дворянства Министерства внутренних дел (МВД), г. Кобрин Гродненской губернии

Kobryński powiatowy marszałek szlachty - Fond 1062 NIABGr (Archiwum w Grodnie)

НИАБГр ф. 1144, Лидский уездный предводитель дворянства Министерства внутренних дел (МВД), г. Лида Виленской губернии

Lidzki powiatowy marszałek szlachty - Fond 1144 NIABGr (Archiwum w Grodnie)

НИАБГр ф. 1167, Новогрудский уездный предводитель дворянства Министерства внутренних дел (МВД) , г. Новогрудок Гродненской губернии

Nowogródzki powiatowy marszałek szlachty - Fond 1167 NIABGr (Archiwum w Grodnie)

НИАБГр ф. 1546, Вилейский уездный предводитель дворянства Министерства внутренних дел (МВД), г. Вилейка Виленской губернии

Wilejski powiatowy marszałek szlachty - Fond 1546 NIABGr (Archiwum w Grodnie)

НИАБГр ф. 1582, Слонимский уездный предводитель дворянства Министерства внутренних дел (МВД), г. Слоним Гродненской губернии

Słonimski powiatowy marszałek szlachty - Fond 1582 NIABGr (Archiwum w Grodnie)

НИАБГр ф. 1626, Дисненский уездный предводитель дворянства Министерства внутренних дел (МВД), г. Дисна Виленской губернии

Dzisneński powiatowy marszałek szlachty - Fond 1626 NIABGr (Archiwum w Grodnie)

НИАБГр ф. 1864, Бельский уездный предводитель дворянства Министерства внутренних дел (МВД), г. Белый Смоленской губернии

Bielski (gubernii smoleńskiej) powiatowy marszałek szlachty - Fond 1864 NIABGr (Archiwum w Grodnie)


Zespoły znajdujące się w Archiwum Historycznym w Mińsku


НИАБ ф. 321, Минский уездный предводитель дворянства, город Минск Минского уезда Минской губернии

Miński powiatowy marszałek szlachty - Fond 321 NIAB (Archiwum w Mińsku)

НИАБ ф. 653, Слуцкий уездный предводитель дворянства, город Слуцк Слуцкого уезда Минской губернии

Słucki powiatowy marszałek szlachty - Fond 653 NIAB (Archiwum w Mińsku)

НИАБ ф. 902, Пинский уездный предводитель дворянства, город Пинск Пинского уезда Минской губернии

Piński powiatowy marszałek szlachty - Fond 902 NIAB (Archiwum w Mińsku)

НИАБ ф. 932, Игуменский уездный предводитель дворянства, город Игумен Игуменского уезда Минской губернии

Ihumeński powiatowy marszałek szlachty - Fond 932 NIAB (Archiwum w Mińsku)

НИАБ ф. 1040, Борисовский уездный предводитель дворянства, город Борисов Борисовского уезда Минской губернии

Borysowski powiatowy marszałek szlachty - Fond 1040 NIAB (Archiwum w Mińsku)

НИАБ ф. 1041, Мозырский уездный предводитель дворянства, город Мозырь Мозырского уезда Минской губернии

Mozyrski powiatowy marszałek szlachty - Fond 1041 NIAB (Archiwum w Mińsku)

НИАБ ф. 1042, Бобруйский уездный предводитель дворянства, город Бобруйск Бобруйского уезда Минской губернии

Bobrujski powiatowy marszałek szlachty - Fond 1042 NIAB (Archiwum w Mińsku)

НИАБ ф. 1043, Речицкий уездный предводитель дворянства, город Речица Речицкого уезда Минской губернии

Rzeczycki powiatowy marszałek szlachty - Fond 1043 NIAB (Archiwum w Mińsku)

НИАБ ф. 1081, Новогрудский уездный предводитель дворянства, город Новогрудок Новогрудского уезда Минской губернии

Nowogródzki powiatowy marszałek szlachty - Fond 1081 NIAB (Archiwum w Mińsku)

НИАБ ф. 1495, Давид-Городокский уездный предводитель дворянства, местечко Давид-Городок Мозырского уезда Минской губернии

Dawidgródzki powiatowy marszałek szlachty - Fond 1495 NIAB (Archiwum w Mińsku)

НИАБ ф. 2067, Могилевский губернский предводитель дворянства, город Могилев Могилевского уезда Могилевской губернии

Mohylewski powiatowy marszałek szlachty - Fond 2067 NIAB (Archiwum w Mińsku)

НИАБ ф. 2068, Могилевский уездный предводитель дворянства, город Могилев Могилевского уезда Могилевской губернии

Mohylewski powiatowy marszałek szlachty - Fond 2068 NIAB (Archiwum w Mińsku)

НИАБ ф. 2069, Бабиновичский уездный предводитель дворянства, город Бабиновичи Бабиновичского уезда Могилевской губернии

Babinowicki powiatowy marszałek szlachty - Fond 2069 NIAB (Archiwum w Mińsku)

НИАБ ф. 2071, Чаусский уездный предводитель дворянства, город Чаусы Чаусского уезда Могилевской губернии

Czauski powiatowy marszałek szlachty - Fond 2071 NIAB (Archiwum w Mińsku)

НИАБ ф. 2444, Горецкий уездный предводитель дворянства, город Горки Горецкого уезда Могилевской губернии

Horecki powiatowy marszałek szlachty - Fond 2444 NIAB (Archiwum w Mińsku)

НИАБ ф. 2583, Городокский уездный предводитель дворянства Витебского губернского предводителя дворянства, город Городок Городокского
уезда Витебской губернии

Horodecki powiatowy marszałek szlachty - Fond 2583 NIAB (Archiwum w Mińsku)

НИАБ ф. 2776, Лепельский уездный предводитель дворянства Витебского губернского предводителя дворянства, город Лепель Лепельского уезда
Витебской губернии

Lepelski powiatowy marszałek szlachty - Fond 2776 NIAB (Archiwum w Mińsku)

НИАБ ф. 2784, Витебский уездный предводитель дворянства Витебского губернского предводителя дворянства, город Витебск Витебского уезда Витебской губернии

Witebski powiatowy marszałek szlachty - Fond 2784 NIAB (Archiwum w Mińsku)

НИАБ ф. 2893, Браславский уездный предводитель дворянства, город Браслав Браславского повета Виленского воеводства Речи Посполитой, 1795-
1796 годы - Слонимской губернии, 1796-1797 годы - Слонимского наместничества, 1797-1801 годы - Литовской губернии, с 1801 года - Виленской губернии Российской империи

Brasławski powiatowy marszałek szlachty - Fond 2893 NIAB (Archiwum w Mińsku)

НИАБ ф. 3053, Чериковский уездный предводитель дворянства, город Чериков Чериковского уезда Могилевской губернии

Czerikowski powiatowy marszałek szlachty - Fond 3053 NIAB (Archiwum w Mińsku)

НИАБ ф. 3162, Климовичский уездный предводитель дворянства, местечко Климовичи Климовичского уезда Могилевской губернии

Klimowicki powiatowy marszałek szlachty - Fond 3162 NIAB (Archiwum w Mińsku)

НИАБ ф. 3049, Белицкий уездный предводитель дворянства, город Белица Гомельского уезда Могилевской губернии

Bielicki powiatowy marszałek szlachty - Fond 3049 NIAB (Archiwum w Mińsku)
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 10, 2018, 02:34:18 pm wysłana przez Rafał Jurowski »

Offline Rafał Jurowski

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 582
  • Karma: +1/-0
Odp: Zachowane dokumenty dot. powiatowych marszałków szlachty w archiwach Białorusi
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 15, 2018, 11:12:21 am »
Witam,

W pracowni naukowej Archiwum Historycznego w Grodnie znajdują się ponadto inwentarze nazwisk dla zespłów:

Brzeski powiatowy marszałek szlachty - Fond 89  NIABGr

Bielski powiatowy marszałek szlachty - Fond 90 NIABGr

Wołkowyski powiatowy marszałek szlachty - Fond 91 NIABGr

Inwentarz dla zespołu "Powiatowy marszałek szlachty grodzieńskiej - Fond 92 NIABGr" znajduje się na stronie archiwum.

Inwentarze Fondów 89 oraz 90 są niewielkie, zaś inwentarz fondu 91 jest podobnej wielkości jak fondu 92.

Pozdrawiam
Rafał Jurowski
« Ostatnia zmiana: Październik 15, 2018, 11:36:00 am wysłana przez Rafał Jurowski »