Grodno i Ziemia Grodzieńska > Urzędnicy

Posłowie na sejmy Rzeczypospolitej Obojga Narodów grodzieńscy i wołkowyscy

(1/2) > >>

Sławomir Olczyk:
Sejmy w latach 1569-1600

1569

Powiat Grodzieński

Jan Wasylewicz Klukowski
Iwan Masalski


1572 (12 marca 1572 – 28 maja 1572)

Powiat Grodzieński:

Jan Klukowski


1573 (5 kwietnia 1573 – 20 maja 1573)

Powiat Grodzieński

Jan Klukowski


1574 (22 lutego 1574 – 2 kwietnia 1574)

Powiat grodzieński

Jan Klukowski


1574 (30 sierpnia 1574 – 13 września 1574)

Powiat grodzieński

Jan Klukowski


1574 (13 września 1574 – 18 września 1574)

Powiat Grodzieński

Jan Klukowski


1575 (7 listopada 1575 – 15 grudnia 1575)

Powiat Grodzieński

Jan Klukowski


1576 (31 marca 1576 – 29 maja 1576)

Powiat Grodzieński

Jan Klukowski
Hrehory Masalski
Jurij Tyszkiewicz


1581 (22 stycznia 1581 – 8 marca 1581)

Posłowie ziemi grodzieńskiej

Brak danych


1582 (4 października 1582 – 25 listopada 1582)

Posłowie ziemi grodzieńskiej

Brak danych.


1585 (15 stycznia 1585 – 28 lutego 1585)

Posłowie ziemi grodzieńskiej

Brak danych


1587 (2 lutego 1587 – marzec 1587)

Posłowie ziemi grodzieńskiej

Brak danych

1587 (30 czerwca 1587 – 19 sierpnia 1587)

Posłowie ziemi grodzieńskiej

Brak danych


1587 (10 grudnia 1587 – 20 stycznia 1588)

Powiat Grodzieński

Fedor Massalski, marszałek grodzieński
Mikołaj Sapieha, podkomorzy grodzieński1589 (6 marca 1589 – 23 kwietnia 1589)

Powiat Grodzieński:

Brak danych


1590 (8 marca 1590 – 21 kwietnia 1590)

Powiat Grodzieński:

Hrehory Massalski, podkomorzy grodzieński


1590 (2 grudnia 1590 – 15 stycznia 1591)

Powiat Grodzieński:

Brak danych


1592 (7 września 1592 – 19 października 1592)

Powiat Grodzieński:

Brak danych


1593 (4 maja 1593 – 15 czerwca 1593)

Powiat Grodzieński:

Piotr Wołowicz, cześnik WKL
Jan Mieleszko, stolnik grodzieński1595 (6 lutego 1595 – 21 marca 1595)

Powiat Grodzieński:

Mikołaj Sapieha1596 (26 marca 1596 – 13 maja 1596)


1597 (10 lutego 1597 – 25 marca 1597)

Powiat Grodzieński:

Jakub Kuncewicz, chorąży grodzieński1598 (8 marca 1598 – 13 kwietnia 1598)

Powiat Grodzieński:

Brak danych


1600 (9 lutego 1600 – 21 marca 1600)

Jan Piotr Sapieha
Mikołaj Sapieha, Kuchmistrz WKL


Szanowni Państwo.

Niniejszy Spis jest oparty na kwerendzie Volumina Legum. Obecnie robię kwerendy w rękopiśmiennych diariuszach sejmowych. W najbliższym czasie postaram się dodać cały XVII wiek. Praca miejscami koszmarna. Na razie nie wymieniłem posłów wołkowyskich, lecz to kwestia czasu. Słownik biograficzny posłów grodzieńskich i wołkowyskich zostanie zamieszczony w planowanej "Złotej Księdze Rodów Grodzieńskich", do której obecnie są zbierane materiały źródłowe.

Wydaje się zasadne, by posłów na sejm (podobnie jak deputatów do Trybunału Głównego WKL) wydzielić z grupy urzędników, lecz na obecnym etapie prac to miejsce zdaje się najbardziej naturalne.

Pozdrawiam serdecznie.

A. Rybalko:
To cenna inicjatywa. Przydałaby się, moim zdaniem, również taka bardziej ogólna informacja:
- ilu posłów liczył w poszczególnych okresach Sejm;
- ilu mieszkańców reprezentował jeden poseł;
- szczególne zasługi konkretnych posłów (o ile takowe są znane).

W ten sposób moglibyśmy lepiej wyobrazić sobie: co to oznacza: 1 poseł z Grodzieńszczyzny. A może miało być dziesięciu, tylko się nie wybrali? A może Grodzieńszczyzna była za słabo reprezentowana?

Pozdrawiam,
Alicja

Sławomir Olczyk:
Szanowna Pani Alicjo.

Większość powiatów miała prawo do 2 posłów. Były wyjątki w WKL jak np. Księstwo Żmudzkie czy Inflanty. Cały sejm liczył ok. 180 posłów. Nie było przelicznika ludnościowego.

U schyłku XVII wieku WKL wystawiał posłów z następujących województwa i powiatów:

Województwo Wileńskie:
- Powiat Wileński (2)
- Powiat Oszmiański (2)
- Powiat Lidzki (2)
- Powiat Wiłkomirski (2)
- Powiat Brasławski (2)

Województwo Trockie:
- Powiat Trocki (2)
- Powiat Grodzieński (2)
- Powiat Kowieński (2)
- Powiat Upicki (2)

Księstwo Żmudzkie (2 lub 4)

Województwo Smoleńskie:
- Powiat Smoleński (2)
- Powiat Starodubowski (2)

Województwo Połockie (2)

Województwo Nowogrodzkie:
- Powiat Nowogrodzki (2)
- Powiat Słonimski (2)
- Powiat Wołkowyski (2)

Województwo Witebskie:
- Powiat Witebski (2)
- Powiat Orszański (2)

Województwo Brześciańskie (Brzesko-Litewskie):
- Powiat Brzeski (2)
- Powiat Piński (2)

Województwo Mścisławskie (2)

Województwo Mińskie:
- Powiat Miński (2)
- Powiat Mozyrski (2)
- Powiat Rzeczycki (2)

Księstwo Inflanckie (6)


Jeśli chodzi o osiągnięcia, to już nie na forum, lecz w osobnej publikacji. Tych posłów - żołnierzy było wielu.

Pozdrawiam serdecznie.

A. Rybalko:
Bardzo dziękuję, takie zestawienie jest bardzo pomocne w orientacji. Mówiąc "osiągmięcia" miałam na myśli nie szczegółowy opis, bo to rzeczywiście zbyt obszerna sprawa, ale przynajmniej opis skrótowy, w paru słowach. O każdym człowieku da się wiele powiedzieć, ale zazwyczaj daje się to streścić bardzo krótko. To tylko taka sugestia, warta spróbowania...
Pozdrawiam,
Alicja

Sławomir Olczyk:
1712-1780

1712

Powiat Grodzieński:

Hrehory Józef Kotowicz, starosta grodzieński
Kazimierz Piątkowski


1712-1713

Powiat Grodzieński:

Zygmunt Wal, starosta fromborski
Jan Grothuz, podstarości grodzieński


1720

Powiat Grodzieński:

Hrehory Józef Kotowicz, łowczy WKL, starosta grodzieński
Zygmunt Wal, chorąży grodzieński


1732

Powiat Grodzieński:

Michał Massalski, pisarz wielki WKL, starosta grodzieński
Władysław Jelski, starosta drohobuski, pułkownik petyhorski

1733

Powiat Grodzieński:

Michał Massalski, pisarz wielki WKL, starosta grodzieński
Józef Wal, starosta fromborski

1735

Powiat Grodzieński:

Kazimierz z Jałowa Baranowicz, strażnik polny WKL, starosta kowieński
Marek Grobiecki, strażnik grodzieński


1740

Powiat Grodzieński:

Józef Wal, wojski grodzieński
Józef Sosnowski, chorąży petyhorski JKM

1744

Powiat Grodzieński:

Józef Massalski, starosta grodzieński
Kazimierz Baranowicz, strażnik polny WKL

1746

Powiat Grodzieński:

Karol Chreptowicz, generał adiutanta
Massalski, Jan, starosta radoszkowski

Powiat Wołkowyski:

Domasławski, Teofil, wojski wołkowyski
Sieheń, Michał, łowczy wołkowyski

1748

Powiat Grodzieński:

Massalski, Kazimierz, starosta wołkowyski, oboźny WKL (1752)
Wall, Jan, chorąży grodzieński

Powiat Wołkowyski:

Olędzki, Stefan, marszałek wołkowyski
Suchodolski, Dominik, pisarz gr. wołkowyski

1750

Powiat Grodzieński:

Baranowicz, Łukasz, syn Łukasza, strażnika WKL, oboźny (1746-52), horodniczy (1752-55), podstoli (1755-56), stolnik grodzieński (1756-62).
Massalski, Józef, starosta grodzieński, marszałek (1752-54), podskarbi nadw. WKL (1754).

Powiat Wołkowyski:

Massalski, Kazimierz, starosta wołkowyski, oboźny WKL (1752)
Szemioth, Ludwik, może późniejszy starosta nowiłowski

1752

Powiat Grodzieński:

Massalski, Józef, starosta grodzieński, marszałek (1752-54), podskarbi nadw. WKL (1754)
Tadeusz Jundziłł, podkomorzy grodzieński

Powiat Wołkowyski:

Massalski, Kazimierz, starosta wołkowyski, oboźny WKL (1752)
Olędzki, Stefan, marszałek wołkowyski

1754

Powiat Grodzieński:

Massalski, Józef, starosta grodzieński, marszałek (1752-54), podskarbi nadw. WKL (1754)
Michał Józef Eysymontt, stolnik grodzieński

Powiat Wołkowyski:
nie miał posłów

1758

Powiat Grodzieński:

Józef Massalski, podskarbi nadworny WKL
Władysław Jelski

Powiat Wołkowyski:

Jan Massalski, starosta wołkowyski
Paweł Bułharyn, koniuszy wołkowyski

1760

Józef Wall, chorąży grodzieński
Antoni Tyzenhauz, podstoli i podstarości grodzieński

1764

Powiat Grodzieński:

Antoni Tyzenhauz, pisarz WKL
Joachim Chreptowicz, stolnik nowogrodzki

1765

Powiat Grodzieński:

Antoni Tyzenhauz, pisarz wielki WKL
Jan Wołkowicki, stolnik grodzieński

1766

Powiat Grodzieński:

Antoni Tyzenhauz, podskarbi WKL, starosta grodzieński
Tadeusz Jundziłł, marszałek grodzieński

1767

Powiat Grodzieński:

Karol Chreptowicz, pisarz ziemski grodzieński
Andrzej Glindzicz, krajczy grodzieński

1768

Powiat Grodzieński:

Kazimierz Wolmer, sędzia grodzki i oboźny grodzieński
Franciszek Bouffał, pisarz grodzki grodzieński

1773

Powiat Grodzieński:

Józef Jelski, chorąży grodzieński
Kazimierz Wolmer, sędzia ziemski grodzieński

1780

Józef Jelski, chorąży grodzieński
Ignacy Daszkiewicz, podczaszy grodzieński


Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

[#] Następna strona

Idź do wersji pełnej