Grodno i Ziemia Grodzieńska > Biografie

Józef Rogowski - niesłyszący, urodzony w Repli (dekanat Wołkowysk) 1871 r.

(1/1)

Surdus:
W Repli urodził się jeden z najwybitniejszych działaczy środowiska niesłyszących II Rzeczypospolitej. Urodził się on w Repli (par. Repla, dekanat Wołkowysk) jako syn Piotra Rogowskiego i Pelagii z d. Leinhardt (Lejnard). Dostałem zapytanie na czym polega jego wielkość, skoro było wielu takich działaczy jak on ... Odpowiadam:

1. Był urzędnikiem magistratu miasta Warszawy - jako niesłyszący swoimi siłami zdobył stanowisko urzędnicze, co było w XIX wieku rzadkością,
2. Dzięki niemu uratowano fundusz Warszawskiego Towarzystwa Głuchoniemych przed stratą,
3. Prowadził bezpłatne kursy dla głuchych analfabetów albo tych co skończyli szkołę z małą wiedzą,
4. Był głównym inicjatorem utworzenia schroniska dla głuchych starców,
5. Był głównym inicjatorem utworzenia Polskiego Związku Towarzystw Głuchoniemych - centralnej organizacji stowarzyszeń głuchych,
6. Pisał artykuły i w jednym z nich zachęcał swych "współbraci" do wytrwałości celem osiągnięcia swych celów, marzeń ...
7. Po jego nagłej śmierci w 1933 roku w lokalu Chrześcijańskiego Towarzystwa Głuchoniemych "Opatrzność" powieszono jego duży portret i okazano mu ogromny szacunek,
8. Po jego śmierci jego żona przekazała papiery wartościowe, które był własnością Rogowskiego i jego życzeniem - Chrześcijańskiemu Towarzystwu Głuchoniemych "Opatrzności" ...

To tyle w skrócie, w 2018 roku będzie wydana obszerna jego biografia ...

O nim można dowiedzieć z następujących publikacji, których jestem autorem i współautorem:


http://kulturabezbarier.org/komiks,m,mg,20,193   (jest co prawda to komiks, ale oparty na faktach i na końcu można zobaczyć biogramy, m.in. Józefa Rogowskiego),

https://www.youtube.com/watch?v=MgZwLOppol4      (jest to film co prawda w polskim języku migowym, ale można obejrzeć zdjęcia J. Rogowskiego, poza tym zapoznając się z krótkim biogramem można się domyślać o czym mowa)

Serdeczności

Tomasz

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

Idź do wersji pełnej