Grodzieński Zespół Indeksacyjny > Indeksacja parafii Grodzieńskich

Aktualny stan indeksacji 2018

(1/5) > >>

A. Rybalko:
Witam serdecznie,

w tym Nowym Roku i w nowym miejscu. Geneteka działa znowu i pęcznieje od nowych indeksów: http://geneteka.genealodzy.pl/news.php
Indura i Usnarz z lat 1797-1801 (UMZ) zostały już wstawione i są dostępne. Zmienił się też zapis, dotyczący parafii Kuźnica, zainteresowanych szczegółami kieruję do zestawienia.

Pozdrawiam serdecznie,

Alicja

A. Rybalko:
Zestawienie zindeksowanych roczników metryk w parafiach grodzieńskich (przeważnie rzymsko-katolickich)

Ostatnia aktualizacja 18.03.2018

Brzostowica Mała
Chrzty 1797-1801   dostępne w portalu genealodzy.pl    A. Rybałko
Śluby 1794-1836   dostępne w portalu genealodzy.pl   T. Urlich
Zgony 1797-1801   dostępne w portalu genealodzy.pl    A. Rybałko

Brzostowica Wielka
Chrzty 1797-1801   dostępne w portalu genealodzy.pl    A. Rybałko
Śluby 1726-1827   dostępne w portalu genealodzy.pl   T. Urlich
Zgony 1797-1801   dostępne w portalu genealodzy.pl    A. Rybałko
Brak roczników metryk: 1729

Eysymonty Wielkie
Summa:
Chrzty 1776-1818   dostępne w portalu genealodzy.pl
Chrzty 1827-1835   dostępne w portalu genealodzy.pl
Chrzty 1848-1850   dostępne w portalu genealodzy.pl
Chrzty 1863-1871   dostępne w portalu genealodzy.pl
Chrzty 1874-1885   w trakcie opracowania      A. Rybałko

Śluby 1772-1826   dostępne w portalu genealodzy.pl
Brak roczników metryk: 1778

Zgony 1769-1834   dostępne w portalu genealodzy.pl
Brak roczników metryk: 1787

Wyszczególnienie prac i wykonawców:
Chrzty 1776-1783   A. Rybałko
Chrzty 1784-1796   Olczyk
Chrzty 1797      A. Rybałko
Chrzty 1798      L. Olczyk
Chrzty 1799-1801   A. Rybałko
Chrzty 1802-1810   L. Olczyk
Chrzty 1811-1818   A. Rybałko
Chrzty 1827-1835   L. Olczyk
Chrzty 1848-1850   L. Olczyk
Chrzty 1863-1871   L. Olczyk
Śluby 1772-1777   L. Olczyk
Śluby 1779-1796   L. Olczyk
Śluby 1797-1812   A. Rybałko
Śluby 1813-1826   L. Olczyk
Zgony 1769-1786   L. Olczyk
Zgony 1788-1834   L. Olczyk


Grodno – Bernardyni, Grodno – Franciszkanie - brak danych

Grodno – Fara
Chrzty 1828-1829      dostępne w portalu genealodzy.pl   M. Wróblewska
Śluby 1828-1829      w trakcie opracowania         M. Wróblewska
Śluby 1862-1867   w trakcie opracowania   M. Wróblewska

Hoża
Chrzty 1797-1801   dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Rybalko
Śluby 1797-1801   dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Rybalko
Zgony 1797-1801   dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Rybalko
Brak roczników metryk UMZ: 1799.09.01-1800.04.30
Brak roczników metryk UMZ: 1801.01.01-08.31

Indura
Chrzty 1797-1801   dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Rybałko
Śluby 1797-1801   dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Rybałko
Zgony 1797-1801   dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Rybałko

Jeziory
Chrzty 1800-1850   zindeksowane   J. Klawe, S. Olczyk, M. Orechwo, K. Gorczyca, P. Cypla
Śluby 1800-1850   zindeksowane   J. Klawe, S. Olczyk, M. Orechwo, K. Gorczyca, P. Cypla
Zgony 1800-1850   zindeksowane   J. Klawe, S. Olczyk, M. Orechwo, K. Gorczyca, P. Cypla
Śluby 1773-1800   zaplanowane na 2018 rok

Spisy parafialne 1851, 1926   zindeksowane

Chrzty (grek.-kat.) 1827-1837   dostępne w portalu genealodzy.pl   W. Adamiec

Indeksy są częściowo dostępne w portalu genealodzy.pl oraz rodygrodzienskie.pl

Kamionka
Chrzty 1797-1801   dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Rybałko
Śluby 1797-1801   dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Rybałko
Zgony 1797-1801   dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Rybałko
Brak roczników metryk UMZ: 1798.04.01-1798.08.31

Krynki
Chrzty 1797-1801      dostępne w portalu genealodzy.pl    A. Rybałko
Chrzty 1802-1805   w trakcie opracowania   M. Stasikowski
Śluby 1797-1801   dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Rybalko
Śluby 1802-1864   dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Bereza
Śluby 1881   dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Bereza
Śluby 1887-1903   dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Bereza
Zgony 1797-1810   dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Rybalko
Zgony 1811-1818   w trakcie opracowania   A. Rybalko
Zgony 1819-1864   w trakcie opracowania   A. Bereza

Kozłowicze (par. unicka)
Chrzty 1794-1826      w trakcie opracowania   K. Gorczyca
Śluby 1794-1826      w trakcie opracowania   K. Gorczyca
Zgony 1794-1826      w trakcie opracowania   K. Gorczyca

Kwasówka
Chrzty 1797-1801   dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Rybałko
Śluby 1797-1801   dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Rybałko
Zgony 1797-1801   dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Rybałko

Łunna
Chrzty 1797-1801   dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Rybalko
Śluby 1797-1801    dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Rybalko
Zgony 1797-1801    dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Rybalko
Brak roczników metryk UMZ: 1800.01.01-04.30
Brak roczników metryk UMZ: 1801.01.01-08.31

Massalany (kaplica katolicka)
Chrzty 1862 - 1866, 1868   dostępne w portalu genealodzy.pl   M. Wroblewska
Zgony 1862, 1864   dostępne w portalu genealodzy.pl   M. Wroblewska

Massalany (par. prawosławna)
Chrzty 1860   dostępne w portalu genealodzy.pl   M. Wróblewska
Śluby 1860   dostępne w portalu genealodzy.pl   M. Wróblewska
Śluby 1870-1873   dostępne w portalu genealodzy.pl   M. Wróblewska
Zgony 1860   dostępne w portalu genealodzy.pl   M. Wróblewska

Mosty
Chrzty 1797-1801   w trakcie opracowania   A. Rybałko
Śluby 1797-1801   w trakcie opracowania   A. Rybałko
Zgony 1797-1801   w trakcie opracowania   A. Rybałko

Świsłocz Górna
Chrzty 1797-1801dostępne w portalu genealodzy.pl    A. Rybalko
Chrzty 1827-1832   dostępne w portalu genealodzy.pl   autor nieznany
Śluby 1797-1801   dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Rybalko
Śluby 1827-1832   dostępne w portalu genealodzy.pl   autor nieznany
Zgony 1797-1801   dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Rybalko
Zgony 1827-1832   dostępne w portalu genealodzy.pl   autor nieznany
Spis parafian 1793   dostępne w portalu genealodzy.pl   L. Olczyk
Brak metryk UMZ 1798.04.01.-08.31.

Usnarz
Chrzty 1795-1796   dostępne w portalu rodygrodzienskie.pl      S. Olczyk
Chrzty 1797-1801   dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Rybalko
Śluby 1797-1801    dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Rybalko
Śluby 1802-1849    w trakcie opracowania   S. Olczyk, A. Kożuchowski
Zgony 1797-1801    dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Rybalko

Wiercieliszki (par. unicka)
Chrzty 1827-1834      w trakcie opracowania   A. Glowitski
Chrzty 1828         w trakcie opracowania   M. Wróblewska
Śluby 1827-1834      w trakcie opracowania   A. Glowitski
Zgony 1827-1834      w trakcie opracowania   A. Glowitski

Indeksy Wiercieliszek mogą być udostępnione na żądanie, kontakt: glavitski80((@))gmail.com

A. Rybalko:
Zestawienie zindeksowanych roczników metryk w parafiach grodzieńskich (przeważnie rzymsko-katolickich)

Ostatnia aktualizacja 18.03.2018

Dąbrowa
Chrzty 1815-1822, 1832-1835, 1838-1840, 1864-1874   w trakcie opracowania   A. Kożuchowski
Śluby 1808-1811   dostępne w portalu genealodzy.pl   J. Gniedziejko
Śluby 1812-1916   w trakcie opracowania         A. Kożuchowski
Zgony 1808-1811   dostępne w portalu genealodzy.pl   J. Gniedziejko

Janów
Chrzty 1808-1820   dostępne w portalu genealodzy.pl   R. Karabowicz
Śluby 1808-1820   dostępne w portalu genealodzy.pl   R. Karabowicz
Zgony 1809-1820   dostępne w portalu genealodzy.pl   R. Karabowicz
Planowana indeksacja roczników do 1864

Karpowicze (parafia zlikwidowana w latach 60tych XIX wieku)
Chrzty 1808-1844   dostępne w portalu genealodzy.pl   J. Gniedziejko
Chrzty 1831-1834   brak ksiąg
Śluby 1808-1843   dostępne w portalu genealodzy.pl   J. Gniedziejko
Śluby 1818, 1831-1834   brak ksiąg
Zgony 1809-1843   dostępne w portalu genealodzy.pl   J. Gniedziejko
Zgony 1815, 1818, 1831-1834   brak ksiąg

Korycin
Chrzty 1809-1864   dostępne w portalu genealodzy.pl   R. Karabowicz
Chrzty 1811, 1812, 1841   brak ksiąg
Śluby 1809-1823   dostępne w portalu genealodzy.pl   R. Karabowicz
Śluby 1824-1828   dostępne w portalu genealodzy.pl   Villa_Poplawy
Śluby 1829      dostępne w portalu genealodzy.pl   R. Karabowicz
Śluby 1830-1836   dostępne w portalu genealodzy.pl   Villa_Poplawy
Śluby 1837-1839   dostępne w portalu genealodzy.pl   R. Karabowicz
Śluby 1840-1864   dostępne w portalu genealodzy.pl   Villa_Poplawy
Zgony 1809-1811   dostępne w portalu genealodzy.pl   R. Karabowicz
Zgony 1813-1830   dostępne w portalu genealodzy.pl   R. Karabowicz
Zgony 1831-1836   dostępne w portalu genealodzy.pl   Villa_Poplawy
Zgony 1837-1864   dostępne w portalu genealodzy.pl   R. Karabowicz
Spis 1864   w trakcie opracowania   R.Karabowicz

Kundzin   brak danych

Kuźnica
Chrzty 1809-1814         wd
Chrzty 1822-1846         wd
Chrzty 1889-1912         wd
Śluby 1764-1848 w trakcie opracowania   wd
Śluby 1882-1912   wd
Ankiety przedślubne 1875-1881   wd
Zgony 1884-1906         wd
Spis 1864            wd
Brak ksiąg UMZ 1812, 1813, 1841
Indeksy Kuźnicy mogą być udostępnione na żądanie, patrz tutaj: http://forum.rodygrodzienskie.pl/index.php?topic=611.msg2575;topicseen#msg2575

Nowy Dwór    brak danych

Odelsk
Chrzty 1765-1798      dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Kożuchowski
Chrzty 1820-1916      w trakcie opracowania   A. Kożuchowski
Śluby 1723-1748      dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Kożuchowski
Śluby 1784-1798      dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Kożuchowski
Śluby 1799-1938      w trakcie opracowania   A. Kożuchowski
Zgony 1820-1916      w trakcie opracowania   A. Kożuchowski
Brak roczników metryk ślubnych: 1733-1735.

Różanystok
Chrzty 1811-1822   dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Kożuchowski
Chrzty 1840, 1848-1849, 1866   w trakcie opracowania   A. Kożuchowski
Śluby 1811-1824   dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Kożuchowski
Śluby 1825-1866   w trakcie opracowania   A. Kożuchowski
Zgony 1837-1848   dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Kożuchowski

Sidra
Chrzty 1808-1825   ˛   dostępne w portalu genealodzy.pl       A. Rybalko
Chrzty 1829-1830, 1849   w trakcie opracowania      A. Rybalko
Śluby 1808-1825    dostępne w portalu genealodzy.pl      A. Rybalko
Zgony 1808-1825˛   dostępne w portalu genealodzy.pl       A. Rybalko
Spis 1864         w trakcie opracowania      A. Rybalko

Sokolany   brak danych

Sokółka
Chrzty 1808-1814   ˛   w trakcie opracowania      A. Rybalko
Śluby 1808-1809      dostępne w portalu genealodzy.pl   dzicz
Śluby 1810-1815      w trakcie opracowania      A. Rybałko
Zgony 1808-1817   ˛   w trakcie opracowania      A. Rybalko
Spis 1864         w trakcie opracowania      A. Rybalko

Suchowola
Chrzty 1808-1812   dostępne w portalu genealodzy.pl   J. Gniedziejko
Chrzty 1813-1814   dostępne w portalu genealodzy.pl   Ewa Witkowska
Chrzty 1814b-1826   w trakcie opracowania      J. Gniedziejko
Chrzty 1827-1840   dostępne w portalu genealodzy.pl   J. Gniedziejko
Chrzty 1841 – brak księgi
Chrzty 1842-1848   dostępne w portalu genealodzy.pl   J. Gniedziejko
Śluby 1808-1814   dostępne w portalu genealodzy.pl   J. Gniedziejko
Śluby 1814-1826   dostępne w portalu genealodzy.pl   Ewa Witkowska
Śluby 1827-1848   dostępne w portalu genealodzy.pl   J. Gniedziejko
Śluby 1849   dostępne w portalu genealodzy.pl   Ewa Witkowska
Śluby 1850-1864   w trakcie opracowania   Ewa Witkowska
Zgony 1808-1811   dostępne w portalu genealodzy.pl   J. Gniedziejko
Zgony 1813-1814   dostępne w portalu genealodzy.pl   Ewa Witkowska
Zgony 1827-1834   w trakcie opracowania      J. Gniedziejko
Zgony 1845      dostępne w portalu genealodzy.pl   J. Gniedziejko

Szudziałowo
Chrzty 1808-1811   dostępne w portalu genealodzy.pl   T. Urlich
Chrzty 1814-1820   dostępne w portalu genealodzy.pl   T. Urlich
Chrzty 1906-1910   dostępne w portalu genealodzy.pl   W. Chorążewicz
Śluby 1808-1811   dostępne w portalu genealodzy.pl   T. Urlich
Śluby 1815-1825   dostępne w portalu genealodzy.pl   T. Urlich
Zgony 1808-1811   dostępne w portalu genealodzy.pl   T. Urlich
Zgony 1815-1820   dostępne w portalu genealodzy.pl   T. Urlich

Wasilków
Śluby 1894-1918   dostępne w portalu genealodzy.pl   D. Paczkowski
Śluby 1921-1924   dostępne w portalu genealodzy.pl   D. Paczkowski
Śluby 1926-1929   dostępne w portalu genealodzy.pl   D. Paczkowski
Zgony 1896-1901   dostępne w portalu genealodzy.pl   D. Paczkowski / hykiel

Zalesie    brak danych

A. Rybalko:
Zestawienie zindeksowanych roczników metryk w parafiach grodzieńskich (przeważnie rzymsko-katolickich)

Ostatnia aktualizacja 18.03.2018

Hniezna - danych brak

Jałówka
Chrzty 1798-1808   w trakcie opracowania      ajsza14
Śluby 1798-1808   w trakcie opracowania      ajsza14
Zgony 1798-1808   w trakcie opracowania      ajsza14

Krzemienica, Łysków, Międzyrzecz, Mścibów, Narewka (filia par. Jałówka), Piaski, Porozów – danych brak

Repla
Chrzty 1797-1820   po weryfikacji, dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Rybalko, K. Vnuk
Chrzty 1821-1829   po weryfikacji, dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Rybalko
Chrzty 1830-1864   w trakcie opracowania         A. Rybalko, W. Kublicki
Śluby 1797-1820    dpo weryfikacji, ostępne w portalu genealodzy.pl   A. Rybalko
Śluby 1821-1864    w trakcie opracowania         A. Rybalko
Zgony 1797-1820    po weryfikacji, dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Rybalko
Zgony 1821-1864    w trakcie opracowania         A. Rybalko
Rewizja 1795   w trakcie opracowania         A. Rybalko
Inwentarz 1795, indeks wsi Repla, Małachwiejowce, Milkowce, Nowosady www.pbc.biaman.pl/dlibra/doccontent?id=1137&from=FBC   A. Rybalko
Spis 1909      w trakcie opracowania         A. Rybalko

Roś
Śluby 1848-1849   w trakcie opracowania   M. Modzelewska

Strubnica   danych brak

Szydłowicze
Chrzty 1797-1799      dostępne w portalu genealodzy.pl   K. Vnuk
Chrzty 1800-1805      w  trakcie opracowania   K. Vnuk
Śluby 1797-1799      dostępne w portalu genealodzy.pl   K. Vnuk
Śluby 1800-1805      w  trakcie opracowania   K. Vnuk
Zgony 1797-1799      dostępne w portalu genealodzy.pl   K. Vnuk
Zgony 1800-1805      w  trakcie opracowania   K. Vnuk

Świsłocz
Chrzty 1828   w trakcie opracowania   M. Wróblewska

Werejki (filia parafii Repla)
Chrzty 1841-1845      dostępne w portalu genealodzy.pl   K. Vnuk
Chrzty 1846-1859      dostępne w portalu genealodzy.pl   M. Wróblewska
Chrzty 1861-1864      dostępne w portalu genealodzy.pl   M. Wróblewska
Zgony 1841-1845      dostępne w portalu genealodzy.pl   K. Vnuk
Zgony 1846-1859      dostępne w portalu genealodzy.pl   M. Wróblewska
Zgony 1861-1864      dostępne w portalu genealodzy.pl   M. Wróblewska

Wołkowysk
Śluby 1846-1849      dostępne http://forum.rodygrodzienskie.pl/index.php?topic=755.msg2761#msg2761   N. Modzelewska

Wołpa
Chrzty 1797-1801   dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Rybalko
Śluby 1797-1801    dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Rybalko
Zgony 1797-1801    dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Rybalko
Brak roczników metryk UMZ: 1800.01.01-04.30

Zelwa – danych brak.

A. Rybalko:
Witam serdecznie,

już widzę, że dekanat grodzieński w tym roku doczeka się szczególnej uwagi ze strony indeksujących. Nie zostanie też pominięty aspekt jej wielowyznaniowości, przynajmniej jeżeli chodzi o parafie unickie. Unici należą do tej ziemi, rodziny unickie i katolickie są tu szczególnie ciasno splecione ze sobą.
Następujące zmiany zostały już dodane do zestawienia:

Dekanat Grodno

Brzostowica Mała
Chrzty 1797-1801      w trakcie opracowania   A. Rybałko
Zgony 1797-1801      w trakcie opracowania   A. Rybałko

Brzostowica Wielka
Chrzty 1797-1801      w trakcie opracowania   A. Rybałko
Zgony 1797-1801      w trakcie opracowania   A. Rybałko

Wiercieliszki (par. unicka)
Chrzty 1827-1834      w trakcie opracowania   A. Glowitski
Chrzty 1828         w trakcie opracowania   M. Wróblewska
Śluby 1827-1834      w trakcie opracowania   A. Glowitski
Zgony 1827-1834      w trakcie opracowania   A. Glowitski


Pozdrawiam serdecznie,

Alicja

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

[#] Następna strona

Idź do wersji pełnej