Autor Wątek: Słownik Biograficzny Posłów Grodzieńskich  (Przeczytany 91 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline Sławomir Olczyk

  • Global Moderator
  • Sr. Member
  • *****
  • Wiadomości: 256
  • Karma: +3/-0
    • Rody Grodzieńskie
Słownik Biograficzny Posłów Grodzieńskich
« dnia: Luty 11, 2019, 07:58:22 pm »
Szanowni Państwo zaczynamy. Litera A. To jeszcze są szkice, lecz w PSB tych danych nie znajdziecie. Biogramy będą się jeszcze rozwijać, z pozyskaniem kolejnych źródeł.

Aleksandrowicz, Konstanty Kazimierz, sędzia ziemski grodzieński, s. → Jana Władysława, marszałka grodzieńskiego i Krystyny z Kurczów. Poseł grodzieński 1648 (konwokacja i elekcja), 1653, 1659, 1661, 1662, Poseł na konwokację w 1648, sygnuje jako pisarz ziemski grodzieński. Jest też posłem na elekcję i elektorem z powiatu grodzieńskiego w 1648, tudzież jako pisarz z. grodzieński. Na sejmie w 1653 obrany deputatem do Trybunału Skarbowego Litewskiego. Na sejmie w 1659 jako podsędek grodzieński, zostaje z koła poselskiego obrany deputatem ds. aprobacji pewnych komisji oraz ponownie do Trybunału Skarbowego Litewskiego. W 1661 na sejmie jako poseł grodzieński i podsędek tegoż powiatu ratyfikuje Pokój Oliwski. Na sejmie 1662 obrany z koła poselskiego komisarzem ds. zapłaty Wojsku Litewskiemu, jako sędzia z. grodzieński. Na tymże sejmie libertowano mu kamienicę w Wilnie przy ulicy Trockiej, służącą do rozsądzania spraw cywilnych. Źródła: Vol.Leg. IV, s. 86, kol. 175, 102, kol. 216, 189, poz. 27, kol. 412, 282, poz. 31, kol. 606, 312, poz. 3, kol. 669, 356, kol. 760-761, 416, poz. 6, kol. 884, 425, poz, 47, kol. 903.

Aleksandrowicz, Stefan Eustachy, h. wł. (+1700), kasztelan nowogrodzki, s. → Konstantego Kazimierza, sędziego ziemskiego grodzieńskiego i Zofii z Borzymowskich, brat stryjeczny → Michała Jana, marszałka lidzkiego. Wójt (1667-1700), podkomorzy (1678-89), marszałek grodzieński (1690-1698), kasztelan nowogrodzki (1698-1700). Poseł grodzieński na sejm: 1669, 1674 (I) i (II – elekcyjny, również deputat ad pacta conventa), 1683, 1685, 1688 (I), 1688 (II), 1690, 1693, 1695, 1696, 1698. Deputat grodzieński na Trybunał Główny WKL: 1667, 1678. Na sejmie elekcyjnym w 1669 jest elektorem wraz z bratem Kazimierzem i podpisują suffragia z Powiatu Grodzieńskiego. Sygnuje też Pacta Conventa Michała Korybuta. Na Konfederacji Generalnej w 1674 podpisuje się deklarując: salvis juribus utriusque ritus. Na elekcji w 1674 sygnuje pacta conventa. Podpisuje suffragia na Jana III wraz z Powiatem Grodzieńskim. Na sejmie koronacyjnym w 1676 obrany komisarzem z izby poselskiej ds. przygotowania Grodna do następnego sejmu. Na sejmie w 1678 naznaczono mu wypłatę 500 złotych za wywiązanie się z obowiązku przygotowania Grodna na obecny sejm. Na sejmie warszawskim w 1683 roku powołano Komisję ds. Zapłaty wojsku i dochodzenia krzywd iniuratorum, gdzie w tej konstytucji zapisano: Ur. Stefanowi Alexandrowiczowi, Podkomorzemu Grodzieńskiemu, vigore constitutionis 1662, którą gratitudo odważnych zasług stryia iego, Ur. Stanisława Alexandrowicza, Rotmistrza naszego, pod Miednikami w expedycyi Moskiewskiey poległego deklarowana Wielm. Podskarbi W.X.L. z extraordynaryinych podatków złot. 8,000 sine mora aby wypłacił naznaczamy. Na sejmie w 1690 roku obrany deputatem do boku JKM oraz do Trybunału Skarbowego Litewskiego, jako marszałek grodzieński. Naznaczony na tymże sejmie komisarzem do przygotowania kolejnego sejmu w Grodnie. Na konwokacji w 1696 obrany z izby poselskiej deputatem do boku Prymasa. Na sejmie w 1699 występuje z urzędem Kasztelana Nowogrodzkiego i jest obrany z Senatu do Trybunału Skarbowego Litewskiego. Ożeniony w Wilnie z Esterą Billewiczówną (Wilno 22.11.1676), następnie z Heraklią Konstancją Ciechanowicką, wojewodzianką mińską, (Wilno 2.08.1678), a na koniec z Teklą Radziwanowiczówną Kierdejówną, kasztelanką trocką. Dzieci: Jan Kazimierz (zm. po 1718), starosta ostryński, deputat na Trybunał Główny WKsL w 1718,  Konstancja, żona Łukasza Aleksandrowicza, chorążego lidzkiego, Zofia, żona Franciszka Deszpot Zenowicza, podkomorzyca połockiego, starosty sznitowskiego, Olena, żona → Krzysztofa Komorowskiego, wojewody brzeskiego, oraz Helena (córka z Kierdejównej), żona Michała Białłozora, starosty nowomłyńskiego. Źródła: Akta ślubne z parafii św. Jana w Wilnie – LVIA F. 1667, apr. 1, aps. 62, k. 80, 127; AVAK I, s. 202, IV, s. 243, XX, s. 496; Boniecki I, s. 30; M. Chmielewska, Sejm elekcyjny Michała Korybuta Wiśniowieckiego 1669 roku, s. 261; R. Kołodziej, Litewski sejmik generalny w Słonimiu na tle sytuacji w Rzeczypospolitej przed sejmem 1685 roku, Res Historica nr 40, Lublin 2015, s. 108; Niesiecki II, s. 23; Ptaszycki, Z dziejów starego rodu, Charitas, St. Petersburg 1894, s. 508-509 (tabl. genealogiczna Deszpot Zenowiczów); Н. Сліж, Цудатворны абраз Маці Божай Студэнцкай і гарадзенская шляхта: ідэнтыфікацыя, радаводы, сувязі, „Herold Litherland No 18”, Grodno-Mińsk 2011, s. 50-52; PSB I, s. 71; Uruski I, s. 24-26 (Uruski bierze go za dwie różne osoby i umieszcza w dwóch kontekstach rodzinnych); UWKL II, s. 335, 560, UWKL VI (w przygotowaniu); Vol.Leg. V, s. 19 (kol. 31), 130 (kol. 242), 146 (kol. 277), 151 (kol. 292), 214 (poz. 45, kol. 436), 305 (poz. 21, kol. 626), 338 (poz. 7, kol. 693), 376 (poz. 16, kol. 773), 394 (poz. 5, kol. 811), 400 (poz. 16, kol. 821), 410 (kol. 841), VI, s. 40 (poz. 1, kol. 76); Zawisza, s. 19-20, 23, 176, 182, 185, 195; Żychliński V, s. 13.
« Ostatnia zmiana: Luty 11, 2019, 08:39:09 pm wysłana przez Sławomir Olczyk »