Prace Indeksacyjne > Indeksacja parafii Litwa

Archidiecezja wileńska

(1/2) > >>

A. Rybalko:
Informacje ogólne w polskiej Wikipedii, z wyliczeniem dekanatów, nie zawsze jednak podane są parafie; jak widać strona jest dopiero opracowywana: https://pl.wikipedia.org/wiki/Archidiecezja_wile%C5%84ska

Poniższe informacje co do parafii pochodzą ze strony archidiecezji wileńskiej po litewsku, z wyliczeniem dekanatów, parafii, proboszczów, czasu nabożeństw, adresów, telefonów, E-maili: http://www.vilnensis.lt/parapijos/dekanatai/

Aktualne dekanaty i stan indeksacji:

Ignalino http://forum.rodygrodzienskie.pl/index.php?topic=887.msg3365#msg3365
Kalwaria http://forum.rodygrodzienskie.pl/index.php?topic=887.msg3366#msg3366
Nowa Wilejka http://forum.rodygrodzienskie.pl/index.php?topic=887.msg3367#msg3367
Soleczniki http://forum.rodygrodzienskie.pl/index.php?topic=887.msg3368#msg3368
Święciany http://forum.rodygrodzienskie.pl/index.php?topic=887.msg3369#msg3369
Troki http://forum.rodygrodzienskie.pl/index.php?topic=887.msg3370#msg3370
Orany http://forum.rodygrodzienskie.pl/index.php?topic=887.msg3371#msg3371
Wilno I http://forum.rodygrodzienskie.pl/index.php?topic=887.msg3372#msg3372
Wilno II http://forum.rodygrodzienskie.pl/index.php?topic=887.msg3373#msg3373

A. Rybalko:
Dekanat Ignalino / Ignalina
Ostatnia aktualizacja 31.10.2019

Aktualne parafie: http://www.vilnensis.lt/parapijos/dekanatai/

Cejkinie/Cejkiniai  ▪  Dukszty/Dūkštas  ▪  Gajdy/Gaidė  ▪  Giedziuniele/Gedžiūnėliai  ▪  Ignalino/Ignalina  ▪  Kożaczyzna/Kazitiškis  ▪  Łyngmiany/Linkmenys  ▪  Mielegiany/Mielagėnai  ▪  Nowe Daugieliszki/Naujasis Daugėliškis  ▪  Połusze/Palūšė  ▪  Porynga/Paringis  ▪  Puszki/Pūškos  ▪  Rymszany/Rimšė  ▪  Smołwy/Smalvos  ▪  Tylża/Tilžė  ▪  Twerecz/Tverečius  ▪  Przyjaźń/Vidiškės  ▪  Wisaginia/Visaginas  ▪  Wasiewicze/Vosiūnai.

Parafie Daugieliszki Nowe, Łyngmiany, Mielegiany, Połusze, Przyjaźń i Twerecz należały w 1849 do dekanatu Święciany.

Nowe Daugieliszki
U 1800-14   dostępne w portalu genealodzy.pl   Incognito

Przyjaźń
UMZ 1845-1849   dostępne w portalu genealodzy.pl   M. Szostak

A. Rybalko:
Dekanat Kalwaria / Kalvarija
Ostatnia aktualizacja 06.08.2019

Aktualne parafie: http://www.vilnensis.lt/parapijos/dekanatai/

Olany/Alionys  ▪  Dukszty (Pijarskie)/Dūkštos  ▪  Jęczmieniszki/Eitminiškės  ▪  Kalwaria Wileńska/Vilniaus Kalvarija  ▪  Korwie/Karvys  ▪  Mejszagoła/Maišiagala  ▪  Podbrzezie/Paberžė  ▪  Rzesza/Riešė  ▪  Suderwa/Sudervė  ▪  Szyłany/Šilėnai.

Parafie w 1849:
Dukszty, Kalwaria Wileńska, Mejszagoła i Suderwa należały do dekanatu wileńskiego „zamiejskiego”.
Korwie i Podbrzezie, należały do obecnie nie istniejącego dekanatu Giedrojcie.
Parafia w Glinciszkach istniała w pierwszej połowie XIX wieku, później jako kaplica odleglej o 4 km parafii w Podbrzeziu.
Parafie zlikwidowane: Dukszty (1867), Podbrzezie (1866).

Glinciszki
U 1797, 1800-01, 1819-32   dostępne w portalu genealodzy.pl   wanda-grys
M 1797-1801, 1819-32   dostępne w portalu genealodzy.pl   wanda-grys
Z 1797-1801, 1819-32   dostępne w portalu genealodzy.pl   wanda-grys
Brak ksiąg: MZ1799.

Kalwaria Wileńska (Werki)
M 1848-1918      dostępne w portalu genealodzy.pl   B. Tylingo

Korwie
M 1797-1870      dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Wilkicki
Z 1797-1870      dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Wilkicki

Mejszagoła
U 1835-46   dostępne w portalu genealodzy.pl   mejpien
M 1835-46   dostępne w portalu genealodzy.pl   mejpien
Z 1835-46   dostępne w portalu genealodzy.pl   mejpien
UMZ 1833-34   w trakcie opracowania   mejpien

Podbrzezie
U 1797-1865, 1905-15   dostępne w portalu genealodzy.pl   M. Zieliński, wanda-grys
M 1797-1865, 1905-15   dostępne w portalu genealodzy.pl   M. Zieliński, wanda-grys
Z 1797-1840   dostępne w portalu genealodzy.pl   P. Jurewicz, M. Zieliński

Suderwa
U 1797-1915      dostępne w portalu genealodzy.pl   B. Tylingo
M 1797-1915      dostępne w portalu genealodzy.pl   B. Tylingo
Z 1797-1915      dostępne w portalu genealodzy.pl   B. Tylingo

A. Rybalko:
Dekanat Nowa Wilejka / Naujoji Vilnia
Ostatnia aktualizacja 24.01.2019

Aktualne parafie: http://www.vilnensis.lt/parapijos/dekanatai/

Balingródek/Balingradas  ▪  Bezdany/Bezdonys  ▪  Bujwidze/Buivydžiai  ▪  Kolonia Wileńska/Pavilnys  ▪  Kowalczuki/Kalveliai  ▪  Ławaryszki/Lavoriškės  ▪  Mickuny/Mickūnai  ▪  Miedniki/Medininkai  ▪  Nowa Wilejka/Naujoji Vilnia  ▪  Niemenczyn/Nemenčinė  ▪  Niemież/Nemėžis  ▪  Rudomina/Rudamina  ▪  Rukojnie/Rukainiai  ▪  Sużany/Sužionys  ▪  Szumsk/Šumskas.

Parafie w 1849:
Bujwidze, Nowa Wilejka, Niemenczyn należały w 1849 do dekanatu wileńskiego „zamiejskiego”.
Ławaryszki, Rudomina, Rukojnie, Szumsk należały do dekanatu wileńskiego „po ujeździe” czyli powiatowego.

Parafie zlikwidowane: Balingródek (filia par. Korkożyszki, 1875), Mickuny (kaplica par. Ławaryszki 1869), Miedniki (1866), Rudomino (1864), Rukojnie (1866, nowy kościół od 1909), Szumsk (1866, nowy kościół 1908).

Bujwidze
U 1787, 1810-80   dostępne w portalu genealodzy.pl   M. Zieliński, jart, marta1044
M 1786-1915   dostępne w portalu genealodzy.pl   M. Zieliński, jart
Z 1810-75   dostępne w portalu genealodzy.pl   M. Zieliński

Ławaryszki
M 1730-1813      dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Wilkicki
Z 1907-22      dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Wilkicki
Brak ksiąg: Z1919

Miedniki
U 1822-25   dostępne w portalu genealodzy.pl   romano58
M 1822-25   dostępne w portalu genealodzy.pl   romano58
Z  1822-25   dostępne w portalu genealodzy.pl   romano58

Niemenczyn
U 1801-1818, 1860-1908   dostępne w portalu genealodzy.pl   B. Tylingo
M 1783-1936         dostępne w portalu genealodzy.pl   B. Tylingo
Z 1793-1922         dostępne w portalu genealodzy.pl   B. Tylingo

Nowa Wilejka
U 1906-13   dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Wilkicki
M 1907-15   dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Wilkicki
Z 1906-15   dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Wilkicki

Rukojnie
U 1785-88, 1797-1819   dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Wilkicki
M 1797-1830, 1836-44   dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Wilkicki
Z 1797-1820         dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Wilkicki
Brak ksiąg: UMZ1812, 1817, 1818, M1801

A. Rybalko:
Dekanat Soleczniki / Šalčininkai
Ostatnia aktualizacja 24.03.2019

Aktualne parafie: http://www.vilnensis.lt/parapijos/dekanatai/

Butrymańce/Butrimonys  ▪  Dziewieniszki/Dieveniškės  ▪  Ejszyszki/Eišiškės  ▪  Jaszuny/Jašiūnai  ▪  Norwiliszki/Norviliškės  ▪  Podborze/Pabarė  ▪  Rudniki/Rūdninkai  ▪  Soleczniki Małe/Šalčininkėliai  ▪  Soleczniki/Šalčininkai  ▪  Taboryszki/Tabariškės  ▪  Turgiele/Turgeliai.

Parafie w 1849:
Dziewieniszki należały do dekanatu Wiszniew.
Ejszyszki należały do dekanatu Raduń.
Rudniki należały do dekanatu Merecz.
Soleczniki, Taboryszki i Turgiele należały do dekanatu wileńskiego „po ujeździe” czyli powiatowego.

Soleczniki

M 1893-1894         w trakcie opracowania   M. Dąbrowska
M 1912-1922         dostępne w portalu genealodzy.pl   L. Wierszycka Sabaliauskiene

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

[#] Następna strona

Idź do wersji pełnej