Autor Wątek: Spis kościołów i kaplic (w tym zlikwidowanych) diecezja wileńska- stan na 1910r.  (Przeczytany 591 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline Ata

 • Jr. Member
 • **
 • Wiadomości: 78
 • Karma: +2/-0
WYKAZ KOŚCIOŁÓW, ZLIKWIDOWANYCH KOŚCIOŁÓW I KAPLIC  R.-K. DIECEZJI WILEŃSKIEJ
stan na  1910 r.

Wykaz obejmuje 24 dekanaty: wileński – m. Wilno,  wileński pozamiejski, wileński w powiecie, giedrojcki, trocki, merecki, oszmiański, wiszniewski, święciański,  świrski, lidzki, raduński, wilejski (dawniej radoszkowski), nadwilejski, dziśnieński, grodzieński, wołkowyski, słonimski, prużański, kobryński, brzeski, białostocki, bielski, sokólski

Wykaz dot. kościołów rzym. – kat. wg wiadomości diecezjalnych z 1910 r. (W źródle są również informacje o byłych kościołach grecko-katolickich (unickich) diecezji wileńskiej– nieujęte w niniejszym wykazie).

źródło:
„Biskupstwo wileńskie od jego założenia aż do dni obecnych, zawierające dzieje i prace biskupów i duchowieństwa diecezji wileńskiej, oraz wykazów kościołów, klasztorów i zakładów dobroczynnych i społecznych” opr. Ks. Jan Kurczewski, Wilno 1912


DEKANAT WILEŃSKI – kościoły i kaplice w Wilnie
•   Katedra (11 kaplic: Św. Kazimierza, Wszystkich Św., Św. Ignacego, Św. Pawła, Ukrzyżowanego Zbawiciela, Imienia Maryi, Św. Władysława, Niepokalanego Poczęcia, Zwiastowania – dawniej Narodzenia N.M.P., Grobu Zbawiciela, Św. Piotra - do 1865 r. Św. Władysława)
•   Św. Mikołaja (później był  filią Św. Jana)
•   Św. Krzyża
•   Św. Marcina (do XV w., potem zostały ruiny)
•   Św. Anny – niemieckiej kongregacji, parafialny dla cudzoziemców
•   Jana Chrzciciela i Ewangelisty (kościół miał kilka kaplic)
•   Kościół franciszkański Wniebowzięcia P.M. – zamknięty w 1864 r. Kaplica przykościelna odnowiona w 1904 r.
•   Dominikański Św. Ducha – początkowo parafialny, potem przyłączony do par. Św. Jana. Od 1845 ponownie parafialny.
•   Bernardyński pw. Św. Franciszka Serafickiego. Pożar w 1794 r., kościół odbudowano. W 1814 r. przeniesiona do tego kościoła parafia
        Zarzeczna. Przy kościele kaplica.
•   Św. Barbary – istniał do XVII w.
•   Św. Trójcy – istniał do 1807 r.
•   Św. Marii Magdaleny – istniał do 1818 r.
•   Św. Michała – zamknięty w 1885 r., w 1903 r. zwrócony Sapiehom jako kaplica grobowa, od 1912 r. publiczny.
•   Św. Piotra i Pawła – parafialny (na Antokolu); kaplica Kojrany
•   Św. Stefana – w 1784 r. przyłączono do niego parafię Zarzeczną. W 1821 r. parafia została przyłączona do Wszystkich Świętych.
•   Św. Józefa i Nikodema – parafialny, w końcu XVIII w. zamknięty Istniała przy kościele altaria, przyłączona potem do par. Św. Stefana.
•   Św. Kazimierza – parafialny od 1799 r., skasowany w 1832 r. i przerobiony na cerkiew.
•   Św. Ignacego – zamknięty w 1798 r.
•   Św. Teresy – parafialny. Przy tym kościele kaplica nad Ostrą Bramą.
•   Św. Teresy za Wilją na Rybakach - skasowany w 1832 r., potem zawalił się.
•   Św. Józefa Kalsantego – kościół z klasztorem karmelitanek. Klasztor skasowany w 1865 r., rozbiórka w 1875 r.
•   Św. Apostołów Filipa i obu Jakubów, parafialny (Łukiszki)
•   Św. Bartłomieja
•   Pocieszenia N.M.P. zamknięty w 1852 r., potem przerobiony na cerkiew
•   P. Jezusa na Antokolu – zamknięty w 1864 r., przerobiony potem na cerkiew
•   Św. Katarzyny
•   Św. Jerzego – pierwotnie pw. N.P.M. Anielskiej; kaplica św. Barbary.
•   Wszystkich Świętych – parafialny od 1810 r. Kaplica Ponary i w Domu Serca Jezusowego
•   Św. Rafała - w 1791 r. został parafialnym. W 1799 r. sprzedany rządowi przez pijarów. Parafia przyłączona wtedy do św. Jakuba.
        Ponownie działał od 1824 r.
•   Misjonarski (Mons Salvatoris) pw. Wniebowstąpienia Pańskiego. W 1800 r. utworzono tu parafię – przyłączeniem par. nikodemskiej.
        Kościół zamknięty w 1844 r. Oddany katolikom w 1863 r. Parafia przyłączona do Ostrej Bramy i św. Jana. Kaplica murowana na
        cmentarzu - zamknięta w 1860 r., odnowiona w 1903 r.
•   Wizytkowski Serca Jezusowego – zamknięty w 1865 r.
•   Werki – parafialny; filia Rzesza; kaplica Czerwony Dwór
•   Trynopol (Trynitopol) pw. Św. Trójcy – w 1832 r. zamieniony na cerkiew
•   Kaplice w Wilnie: Dobroczynności, Bernardyńska przy kościele, dwie franciszkańskie: przy kościele na cmentarzu i Suzinowska; w
       szpitalu „Dzieciątka Jezus” i szpitalu Sawicz pw. Św. Wincentego a Paulo (obie już nie istniały w 1912 r.); w więzieniu na Łukiszkach, na
       cmentarzu na Rossie; na cm. Bernardyńskim, w więzieniu antokolskim; na cmentarzu antokolskim; na byłym cmentarzu  Św.
       Rafalskim.

DEKANAT  WILEŃSKI  POZA WILNEM
•   Niemenczyn – kościół; kaplice: przy kościele, na cmentarzu, w Lubowie, Jęczmieniszki - skasowana w 1866 r.
•   Sużany
•   Suderwa – założ. w 1782 r.
•   Szylany – filia Suderwy, dawniej parafialny, założ. w 1758 r.
•   Mejszagoła – kościół; kaplica Izabelin; kaplica na cmentarzu (ta nie istnieje)
•   Muśniki – kościół; kaplica Bartkuszki - skasowana w 1866 r.
•   Kiernowo (Kiernów)– kościół; 2 kaplice: przy kościele i w Plikiszkach
•   Czabiszki (Leopoary)– założony w 1782 r., metryki prowadzone od 1812 r.
•   Werki  - pw. Znalezienia Krzyża Św.; kaplice: Męki Pańskiej i w majątku Czerwony Dwór
•   Rzesza – filia par. Werki, założona w końcu XVII w.
•   Rudomina – skasowany w 1864 r. Nowy zbudowany w 1909 r. Kaplica Szwajcary – skasowana w 1864 r.
•   Porudomino (Halin) – filia rudomińska – skasowana w 1867 r., nowy zbudowany w 1908 r.
•   Nowa Wilejka (dawniej Rakanciszki) – powstał w 1911 r. Kaplica w szpitalu dla obłąkanych.
•   Dukszty – skasowany w 1867 r.
•   Zameczek – istnieje od 1782 r.

DEKANAT  WILEŃSKI W POWIECIE
•   Turgiele (dawniej Mały Merecz lub Stary Merecz), pw. Wniebowziecia N.M.P.; kaplica na cmentarzu z 1850 r.; kaplica Pawłów –
        skasowana po 1870 r.
•   Gierwiaty – kościół; kaplice: Sokołajcie, Giry
•   Taboryszki – kościół; kaplice: cmentarna z 1807 r., Onżadów – istniała jeszcze w 1870 r.
•   Worniany – kościół; kaplica Worona – przyłączona później do Gierwiat, kaplica Dubniki – nieistniejąca w 1910 r.
•   Ławaryszki  - kościół; kaplica Mickuny - w 1869 r. przerobiona na cerkiew
•   Michaliszki – kościół, kaplica cmentarna
•   Bujwidze – kościół z 1785 r.; kaplice: przy kościele, Rubno, Pryciuny
•   Rukojnie – kościół skasowany w 1866 r. i przerobiony na cerkiew;  kaplice: Kijany, Kiena – skasowane w 1866 r., Czarna – nie istnieje 
        od 1860 r.
•   Szumsk – kościół skasowany w 1866 r. i zabrany na cerkiew, nowy zbudowany w 1908 r.; kapica Miedniki – skasowana w l. 1864-1866
•   Miedniki – pierwotnie kościół zakonu kanoników regularnych pw. Trójcy Przenajśw., po jego likwidacji w 1832 r. kaplica par. szumskiej,
        skasowana w latach 1864 -1866 r.
•   Ostrowiec -  skasowany i zabrany na cerkiew w 1866 r., w 1910 r. budowany nowy; kaplica Dubniczki – skasowana w 1866 r.
•   Cudzieniszki – skasowany  w 1866 r.; kaplica Łosza
•   Bystrzyca– skasowany w 1866 r.; kaplica Wojdaciszki
•   Słobódka– skasowany w l.1865-66.; kaplica Proniny – spaliła się, kaplica cmentarna (obie przyłączone do par. Soły).


« Ostatnia zmiana: Luty 27, 2019, 06:19:20 pm wysłana przez Ata »
Szukam rodzin GRZYMAJŁO, OKULICZ, JURCEWICZ

Offline Ata

 • Jr. Member
 • **
 • Wiadomości: 78
 • Karma: +2/-0
spis kościołów i kaplic - dekanaty: giedrojcki, trocki, merecki, oszmiański
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 26, 2019, 10:24:49 pm »
DEKANAT GIEDROJCKI
•   Giedrojcie – kościół Św. Bartłomieja Apostoła; kaplice: Wielki Dwór, cmentarna, Pacuny – zamknięta w 1867 r.
•   Podbrzeź (pierwotnie Brzozy) – klasztor skasowany w 1832 r., kościół skasowany w 1866 r., w 1910 r. budowany nowy; kaplice:
        Glinciszki i cmentarna - nie istnieją w 1910 r., prywatne oratorium we dworze Glinciszki.
•   Glinciszki – pierwotnie dominikański k. Trójcy Przenaj. – skas. w 1832 r., potem kaplica par. Podbrzeź
•   Szyrwinty – kościół; filie: Zybały, Szeszolki; kaplice: Ołany, we  dworze Staszkuniszki, cmentarna z 1856 r.
•   Dubinki – kościół; altaria; filia Bijuciszki -skasowana po 1871 r.; kaplica cmentarna
•   Widzieniszki – kościół; kaplice: cmentarna, Lelikańce – skasowana w 1866 r.
•   Szeszole - kościół;  filia Kiewkle; kaplica Rozaliszki (Łabejki)
•   Kiewkle – filia szeszolska
•   Gielwany – spalił się, wymurowny na nowo w 1897 r.; kaplice: cmentarna, dworska hr.  Platera
•   Malaty – kościół Św. Piotra i Pawła; filia Skoduciszki
•   Inturki – kościół, kaplica Rudesa (Rudessa)
•   Janiszki – kościół; kaplice: cmentarna, w Ornianach, od 1867 r. w Antoszwińcach - kaplice po 1870 r. nie istnieją.
•   Korwie
•   Bogusławiszki – kościół; kaplice: Bogusławiszki, (Piple), Szawle, kaplica w Wiesach – nie istnieje po 1870 r.

DEKANAT TROCKI
•   Troki Nowe – pw. Nawiedzenia N.M.P.; kaplice: cmentarna w Zatroczu; w więzieniu. W Nowych Trokach istniał też kościół dominikański
        pw. Św. Michała Archanioła z klasztorem, zniszczony w 1794 r. Po ich zniszczeniu wybudowano w 1822 r. kaplicę z klasztorem–
       skasow. w 1864 r.
•   Stare Troki – kościół pw. Zwiastowania N.M.P., kaplice: cmentarna, Skorbuciany, Waka, Ołona – nieistniejąca,  Świątniki – nieistniejąca.
•   Troki –kościół bernardyński pw. Św. Mikołaja – skasowany w 1845 r.
•   Połuknia – filia par. Stare Troki, zbudowana w 1829 r.
•   Waka Łęskich – wybudowana w 1911 r.
•   Landwarów  - pw. Zwiastowania N.M.P. w 1910 r. w budowie
•   Rudziszki – zbud. w 1910 r.
•   Sumiliszki
•   Barbaryszki – filia założ. w 1804 r., skasowana po 1872 r.
•   Żośle – kościół; kaplice: Wilkiszki, Poporcie, Dajnowo – nieistniejąca
•   Żyżmory – kościół; kaplice: Strawieniki, Władykiszki - nieistniejące
•   Kietowiszki
•   Użugość (Użugoście) – parafialny, wcześniej filia stokliska. Pożar w 1898 r., potem odbudowa.
•   Wysoki Dwór – pw. Św. Dominika skasowany w 1832 r. Do 1866 r. była tu kaplica przyłączona do Użugościa – potem skasowana. W
        1909  r. zbudowano nowy kościół.
•   Giegużyn -  kościół; kaplice: Połomień, Rukla; Zubiszki –  kaplica nieistniejąca od 1867 r.
•   Doruniszki – kościół i kaplica cmentarna
•   Kronie – skasowany w 1866 r., budowany nowy w 1910 r., nabożeństwa w kaplicy
•   Kowale -  zbud. w 1780 r.; kaplice: Tolejciszki, cmentarna
•   Rudniki – kościół; kaplice: Rudniki, Jaszuny – nieistniejące
•   Jewje – spalony w 1812 r., odbudow. w 1816 r. Kaplice: cmentarna, Dębna – nieistniejąca
•   Rykonty – filia par. Jewje
•   Kozakiszki – dawniej filia poporcka; kaplica Narowy
•   Poporcie – parafialny pw. Św. Stanisława– skasowany w 1864 r.; kaplica cmentarna przyłączona do Zośli

DEKANAT   MERECKI
•   Merecz (dawniej Wielki Merecz) – kościół pw. Wniebowzięcia N.M.P. (pierwotnie pw. Św. Mikołaja); kaplica cmentarna; kaplica Pilwingi
       – nie istnieje od 1867 r.  Filie: Niedzingi – do 1862 r., Rotnica, Marcinkańce. W Mereczu istniał kościół dominikański pw. N.P.M. 
        Gromnicznej- skas. w 1832 r.
•   Niedzingi – filia par. Merecz do 1862 roku, później parafialny. Zbudowany w 1844 r.. Kaplica Michniuny
•   Marcinkańce – filia merecka
•   Rotnica - filia merecka
•   Olkieniki – pw. Nawiedzenia N.M.P. Kaplica na cmentarzu – nieistniejąca.
•   Daugi – kościół; kaplice: cmentarna i Bychowczyszki – wymurowana w 1848 r. Filie: Przełaje – do 1866 r., Orany. Kaplice: Kamień z
       1850 r., Bobryszki z 1838 r.
•   Przełaje - filia par. Daugi – skasowana w 1866 r.; kościół przywrócony w 1905  r. (już nie jako filia)
•   Orany – filia par. Daugi
•   Punie – kościół; kaplica cmentarna; kaplica Plasówka – nieistniejąca
•   Butrymańce – filia par. Punie
•   Jezno – kościół i kaplica cmentarna
•   Stokliszki – kościół; kaplice: Piesztowiany i cmentarna
•   Olita – kościół i filia Oława
•   Oława – filia par. Olita
•   Piwoszuny – kościół, kaplica cmentarna zbudowana w  1853 r.
•   Hanuszyszki
•   Duśmiany – kościół, kaplica Żyliny
•   Niemonajcie
•   Niemoniuny – kościół, kaplica cmentarna
•   Birsztany (dawniej Bersztany) – pierwotnie filia preńska

DEKANAT  OSZMIAŃSKI
•   Oszmiana – kościół pw. Św. Michała Anioła; kaplice: Bołtupie (Horodniki), Polany, Olany (w ruinie). Byłe kaplice: Święty Duch,
        Mostwiliszki, Wojniewicze – rozebrane po 1866 r. oraz Suchodoły i cmentarna – zbudowana w 1872 r. z kościoła podominikańskiego.
        Kościół dominikański pw. Trójcy Przenajśw. - skasowany w 1850 r.
•   Stara Oszmiana – franciszkański pw. Wniebowzięcia N.M.P., skasowany w 1845 r.
•   Olszany (Holszany) – kościół; dwie kaplice
•   Bohdanów – filia holszańska, parafialny od 1792 r.
•   Murowana Oszmianka
•   Smorgonie – skasowany i zabrany na cerkiew w 1866 r.; pobudowany nowy w 1911 r. Kaplice: Zalesie, Cicin – ta nie istnieje.
•   Krewo – zabrany na cerkiew w 1868 r., przywrócony w 1906 r. Kaplice: Milejkowo, Krzywsk – skasowane w 1866 r.
•   Soły – kościół pw. N.M.P. Różańcowej. Filia Daukszyszki.  Kaplice: Soły, Raczuny, Słobódka, Proniuny, była kaplica słobódzka – ostatnie
        dwie przyłączone po skasowaniu kościoła słobódzkiego.
•   Daukszyszki  - filia par. Soły
•   Graużyszki
•   Żuprany
•   Gudogaje/Gudohaje – kościół Nawiedzenia N.M.P., pierwotnie karmelicki. Po zamknięciu klasztoru w l. 1832 r.-1866 r. kaplica
        słobódzka. Potem własność prywatna, później kaplica par. Soły. Od 1905 r. parafialny.
•   Bienica – kościół Trójcy Przenaj.; filia w Markowie. W 1866 r. kościół i filia skasowane.
•   Marków – filia bienicka – skasowana w 1866 r.
•   Narwiliszki – pw. Św. Franciszka, parafialny od 1698 r., skasowany w 1832 r.
« Ostatnia zmiana: Luty 27, 2019, 08:11:35 pm wysłana przez Ata »
Szukam rodzin GRZYMAJŁO, OKULICZ, JURCEWICZ

Offline Ata

 • Jr. Member
 • **
 • Wiadomości: 78
 • Karma: +2/-0
DEKANAT  WISZNIEWSKI
•   Wiszniew – kościół; kaplica cmentarna
•   Iwje – kościół; filia Dudy; kaplice: Jatołłowicze, cmentarna
•   Dudy – filia iwiejska
•   Gieranony – kościół; kaplica Berdowszczyzna
•   Dziewieniszki – dawniej filia gieranońska
•   Hruzdowo Oborek – kościół; kaplice: Chołchła, Czernowo, Chożów ( w 1910 r. w dek. wilejskim), cmentarna
•   Derewna – kościół; kaplica cmentarna
•   Konwaliszki (Smolińsk) – kościół; kaplica Stoki
•   Lipniszki – kościół; kaplica Zygmunciszki
•   Sobotniki – kościół; kaplice: Kwiatkowce, Żemłosław, cmentarna.
•   Łazduny – pierwotnie filia subotnicka
•   Naliboki
•   Surwiliszki – kościół; kaplica Klewica
•   Traby – kościół; kaplice: Taniewszczyzna – skasowana w 1866 r., Jancewicze, Ładziacienięta – nie istnieją
•   Zabrzezie -  kościół; kaplice – Rożesław, Wołożyn
•   Wołożyn - kościół skasowany w 1866 r. i przerobiony na cerkiew, kaplica cmentarna przyłączona do Zabrzezia
•   Łosk –  skasowany  w 1866 r.
•   Horodziłów - skasowany i rozebrany w 1866 r., kaplica kościelna przekazana prawosławnym

DEKANAT  ŚWIĘCIANSKI
•   Święciany – kościół; kaplice: Raczkowszczyzna, Cerkliszki, Stanisławów. Byłe kaplice: Konciarzyn, Lubochowszczyzna, Antesory – nie istnieją od 1866 r.
•   Hoduciszki
•   Komaje – kościół; kaplice: Szylwa, Olechniszki – na cmentarzu
•   Łyntupy – kościół; kaplice: na cmentarzu, Równopole, Polesie – dwie ostatnie nie istnieją od 1870 r.
•   Daugieliszki – kościół; kaplice: Kaczergiszki, Porynga. Kaplica Zacisze – nie istnieje od 1870 r.
•   Sieniszki – filia daugieliska
•   Przyjaźń (Widziszki) – filia daugieliska
•   Cejkinie – filia daugieliska
•   Twerecz
•   Melegiany – kościół; kaplice: cmentarna i Krykiany
•   Strunojcie
•   Połusze - kościół; kaplica Bieciuny – nieistniejąca od 1870 r.
•   Korkożyszki – kościół; filia Balingródek – skasowana w 1875 r.
•   Sorokpol (Pawijorka)
•   Łyngmiany
•   Łabonary – kościół i kaplice: Styrnie i cmentarna
•   Kołtyniany – kościół i kaplica cmentarna
•   Kukuciszki – kościół i kaplica cmentarna
•   Nowe Święciany – zbudowany w 1905 r. – pierwotnie kaplica
•   Poszumień – karmelicki pw. Św. Stanisława (parafialny od 1780 r.) – skasowany w 1832 r.

DEKANAT ŚWIRSKI
•   Świr – kościół; kaplice: Dubrowlany, Straczanka – nieistniejąca
•   Szemiotowszczyzna
•   Wojstom – kościół; kaplice: Ruskie Sioło, Hruzdzienica, Hanuta, w pałacu – dawniej filia i na cmentarzu – zbudowana w 1809 r.
•   Niestaniszki – kościół; kaplica Wyholenięta
•   Kobylnik – kościół; kaplice: Pomosz i na cmentarzu – obie w ruinie
•   Wiszniew – założony w 1811 r.
•   Świranki
•   Żodziszki – kościół; kaplica w Podstarzynie - dawniej filia, kaplica cmentarna – w ruinie
•   Kiemieliszki
•   Konstantynów – kościół; kaplica cmentarna – nie istnieje
•   Daniuszew – pierwotnie filia solska, po kasacie jezuitów k. parafialny; kaplica cmentarna
•   Kluszczany
•   Szemiatowo (Szemiotowo) - pw. Wniebowzięcia N.M.P., od 1810 r. parafialny, skasowany w 1832 r.
•   Zaświrz – skasowany w 1864 r. i oddany na cerkiew.
•   Żeladź – pw. Św. Wojciecha skasowany w 1866 r.

DEKANAT  LIDZKI
•   Lida – pw. Podwyższenia Św. Krzyża; karmelicki pw. Nawiedzenia N.M.P.- skasowany w 1832 r.; pijarski pw. Św. Józefa Kalasantego – nie istnieje od w 1842 r. Kaplice: Czechowce, Pierepieczyce, cmentarna – zbudowana w 1805 r., Ostrów – skasowana w 1866 r. Filia Kirjanowce - skasowana w 1866 r.
•   Krupa – filia par. Lida
•   Nowy Dwór - kościół i kaplica cmentarna, kaplica w Głębokiem – nie istnieje od 1870 r.
•   Żołudek – karmelicki pw. Szkaplernej N.M.P. z kaplicą (gdy kościół się zrujnował nabożeństwa w kaplicy) – skasowany w 1832 r.; kościół pw. Wniebowzięcia N.M.P. (za czasów istnienia kościoła zakonu karmelitów nazywany farą). Kaplica Krasula.
•   Żyrmuny
•   Lack - kościół i kaplica cmentarna
•   Szczuczyn - kościół;  kaplica cmentarna; kaplica Sióstr Miłosierdzia skasowana w 1864 r.; filia Jatwiesk przy wsi Bartaszach – skasowana w 1866 lub1869 r.
•   Jatwiesk – pw. Św. Anny - początkowo filia szczuczyńska, oddany pijarom w 1777 r. zakon skas. w 1832 r. a kościół w 1866 lub 1869 r.
•   Białohruda – kościół i kaplica
•   Trokiele – kościół; kaplice: Gimbuty, na cmentarzu – obie nie istnieją od 1870 r.
•   Dworzyszcze – filia par. Trokiele
•   Jelna
•   Waszkiewicze – filia par. Jelna
•   Bielica – kaplica par. Jelna
•   Nieciecz – kościół; kaplica nieistniejąca od 1870 r.
•   Różanka – kościół; kaplica cmentarna nieistniejąca od 1871 r.
•   Herminiszki - kościół; kaplica nieistniejąca od 1870 r.
•   Dziembrów – skasowany w 1870 r.
« Ostatnia zmiana: Luty 27, 2019, 08:12:56 pm wysłana przez Ata »
Szukam rodzin GRZYMAJŁO, OKULICZ, JURCEWICZ

Offline Ata

 • Jr. Member
 • **
 • Wiadomości: 78
 • Karma: +2/-0
DEKANAT  RADUŃSKI
•   Ejszyszki – kościół; kaplica Podzitwa
•   Koleśniki – po skasowaniu klasztoru karmelitów w 1832 r. przeniesiony do Radunia w 1838 r.; w 1905  r. rozpoczęta budowa nowego.
       W 1860 r. istniała kaplica przyłączona do Ejszyszek, nie istnieje w 1912 r.
•   Raduń – pw. N.M.P. po pożarze przeniesiony do Radunia kościół z Koleśnik.
•   Wasiliszki – kościół pw. Św. Piotra i Pawła Apostołów; dominikański  - pw. Św. Jana Chrzciciela – skas. w 1832 r. i  zabrany na cerkiew;
       kaplica Wolczynki – nieistniejąca od 1870 r.  Szejbakpol – kościół franciszkański pw. Św. Benedykta na terenie par. Wasiliszki – skas. w
       1832 r. (prowadzono oddzielne księgi dla tego kościoła,  był to wówczas  dek. lidzki)
•   Nacza
•   Dubicze Rudnia – skasowany w 1867 r. W 1910 r. zbudowany nowy.
•   Bieniakonie
•   Butrymańce – pierwotnie filia par. Bieniakonie
•   Zabłocie – kościół i kaplica; filia Woronicze (potem była kaplicą).
•   Wawiórka – kościół; kaplica Stankiewicze. Skasowane kaplice po 1871 r.: Misiewicze, Lebiodka, Radziwoniszki, Papiernia, Dylew.
•   Dylew - kościół parafialny, potem stał się kaplicą par. Wawiórka (skasowaną po 1871 r.)
•   Iszczołna – kościół; kaplica Możejków Wielki
•   Werenowo (Błotne)
•   Ossów (Osowo, Ossowo) – kościół; kaplica Horodno (kaplica była wcześniej k. parafialnym).
•   Wielkie Soleczniki – pw. Św. Piotra i Pawła, istniał kiedyś też kościół pw. Św. Mikołaja. Filia w Solecznikach Małych. Kaplica
        Montwiłowszczyzna
•   Małe Soleczniki -  filia par. Wielkie Soleczniki

DEKANAT WILEJSKI   (dawniej radoszkowski)
•   Radoszkowicze – kościół, kaplica cmentarna. Filie: Baturyn – skasowany w 1866 r., Budźki. Kaplice: Łukawiec – skasowana w 1870 r.,
        Karpowicze – skasowana w 1870 r., Krzemienic – nie istnieje.
•   Baturyn  - filia par. Radoszkowicze wydzielona w 1849 r. z parafii hajnieńskiej, skasowana w 1866 r.
•   Łukawiec – kaplica par. Radoszkowice, wydzielona w 1849 r. z parafii hajnieńskiej, skasowana w 1866 r.
•   Wilejka – wymurowany w 1862 r., zabrany na cerkiew. W 1910 r. budowany nowy. Kaplice: Horodyszcze i Kulbaczyn.
•   Krasne Sioło (Krasnesioło) kościół skasowany w 1864 r., wymurowany nowy w 1911 r.; kaplica skasowana w 1866 r.
•   Budsław (dawniej Buda) – kościół; kaplica przykościelna i cmentarna. Filia Berezówka.  Kaplice: w Motykach - dawniej filia, na
        cmentarzu w Żusinie – zniesiona w 1864 r.
•   Dołhinów - kościół i kaplica cmentarna; filie: Karolin, Żary
•   Kościeniewicze – kościół; kaplice: Serwecz (wcześniej k. parafialny), Kowieniowo
•   Olkowicze – pierwotnie jako kaplica par. chotajewickiej, metryki od 1752 r., zaś od 1781 r. jako k. parafialny
•   Krzywicze – kościół, kaplica nieistniejąca. Kaplice: Kniahinin, Karczowatka, Klesin – ta nie istnieje od 1869 r.
•   Ilia – skasowany w 1867 r. i zabrany na cerkiew. W 1908 r. wybudowany nowy. Kaplice: Wiazyn – dawniej filia; Starzynki, Obodowce,
        Ościukowicze.
•   Lebiedziew – kościół; kaplice: cmentarna i Malinowszczyzna
•   Chołchła – kościół skasowany w 1866 r.; kaplica Chołchła przy par. hruzdowskiej
•   Chożów - kościół skasowany w 1869 r.; kaplica w Izabelinie – skasowana w 1869 r.
•   Mołodeczno – pw. Jezusa Nazareńskiego, skasowany w  1865 r.
•   Kurzeniec – skasowany w 1866 r.
•   Spas – skasowany w 1866 r.

DEKANAT  NADWILEJSKI
•   Wołkołata – kościół; kaplice: cmentarna – nieistniejąca, Teresdwór, Stara Żosna.
•   Duniłowicze – Św. Michała Archanioła i N.M.P. Szkaplernej, spalił się ok. 1890 r. (władze nie pozwoliły odbudować na tym miejscu). W
        1894 r. wybudowano drewniany kościół za miasteczkiem. Filie (potem kaplice): Darewo, Jasieniewicze: Kaplice: Duniłowicze,
        Kraśniany.
•   Duniłowicze Drugie – podominikański pw. Trójcy Przenajśw., zabrany na cerkiew w 1866 r.
•   Dzierkowszczyzna – filia duniłowicka założona w 1817 r.
•   Zadziewie – kościół, kaplica cmentarna
•   Postawy – kościół pw. Niepokalanego Poczęcia. Spalił się w 1840 r., przeniesiony do pofranciszkańskiego na przedmieściu. Zakon
        franciszkański skasowano w 1832 r.  Kaplice: Kubraki, Mańkowicze, Męczeniaty (nieistniejąca), cmentarna (nieistniejąca).
•   Łuczaj – kościół i  kaplica; Hruzdowo – kaplica
•   Miadzioł – kościół pw. Św. Stanisława; kaplice: cmentarna i Przegrodzie. W Miadziole Starym kościół parafialny karmelitów pw.
        Szkaplernej N.M.P. skasowany w 1832 r.
•   Parafianów/Parafianowo (wcześniej Parfienowo) – kościół, kaplica Hniezdziłowo

DEKANAT   DZIŚNIEŃSKI 
•   Dzisna – kościół, pożar w 1882 r., odbudowany. Filie skasowane w 1866 r.: Dryhucze i Nawłoki. Filie parafii Dzisna, później kaplice:
        Posiołkowicze, Czerepy. Kaplice: Zaucie, Użmiony, Kotowicze, Rużmonty. Kaplice nieistniejące: Dorozkowicze, Jazno.
•   Głębokie - kościół pw. Św. Trójcy. Filia w kościele pokarmelitańskim (klasztor zamknięty w 1861 r.) -  przerobiona na cerkiew w 1865 r.
        Filia Ozierce i kaplica Kopciówka – nie istnieją od 1866 r. Kaplice: Wincentów, Dmitrowszczyzna – nie istnieją.
•   Ikaźń –kościół (pożary w 1800 r. i 1812, odbudowany). Filie: Nawłoki – nie istnieje od 1868 r., Bohiń – skasowana w 1865 r. Kaplica
        Podziawy zamknięta w 1876 r.
•   Borodzienicze – dawniej filia par. Ikaźń, potem parafialny
•   Pohost – kościół; kaplica cmentarna; kaplica Stefanowo - prywatna w majątku Szumanów z 1750 r., Zaborze – skasowana w 1867 r.
•   Zadoroże – kościół i kaplica cmentarna. Filia Boryskowicze (Proszkowo) z XVIII w. Kaplica Krukowszczyzna – nieistniejąca.
•   Mosarz – kościół; kaplica cmentarna. Filia Kozłowsk – od r. 1852 do 1865 r. prowadzono tu księgi metryczne.
•   Szarkowszczyzna – kościół, kaplica prywatna w majątku.
•   Miory – kościół i kaplica. Kaplice: Kamionpol, Świętawoda – ta nie istnieje od 1875 r.
•   Prozoroki – k. spalił się w 1892 r. odbudowany w 1907 r. Kaplice: cmentarna, Ostrowie, Nowa Psuja – ta skasowana w 1866 r.
•   Łużki /Walerianowo – kościół; kaplice: Porzecze we dworze Szyrynów, Łużki – we dworze Zyberka Platera, Ulin – cmentarna.
•   Hermanowicze – kościół; kaplica Balnowo i Rzeczki (zrujnowana). Filia Nowo-Hermanowicze - spaliła się w 1896 r.
•   Druja – kościół oraz dwie kaplice w Drui; kaplica w Idołcie z 1862 r., w Malkowszczyźnie z 1792 r. Filia Franpol – nie istnieje od 1864 r.
•   Udział – kościół pofranciszkański
•   Konstantynów - filia par. Udział założona. ok. 1775 r.
« Ostatnia zmiana: Luty 27, 2019, 08:14:08 pm wysłana przez Ata »
Szukam rodzin GRZYMAJŁO, OKULICZ, JURCEWICZ

Offline Ata

 • Jr. Member
 • **
 • Wiadomości: 78
 • Karma: +2/-0
DEKANAT  GRODZIEŃSKI
Grodno:
•   Fara: pw. Franciszka Ksawerego, kaplice: na cmentarzu i w Grandziczach
•   Kościół pobernardyński – pw. Znalezienia Krzyża Św.,  jako parafialny od 1852 r. Kaplice: Poniemuń i Kochanów zaścianek – ta skasowana w 1865 r.
•   Franciszkański: pw. N.M.P. Anielskiej, parafialny; kaplice: Augustówek i na cmentarzu – zbudowana w 1854 r.
•   Brygidzki – pw. Zwiastowania N.M.P.
Kościoły grodzieńskie skasowane:
•   Parafialny pw. N.M.P. – skasowany w 1797 r., przerobiony na sobór prawosławny, spłonął ok. 1890 r.
•   Dominikański – pw. N.M.P. Różańcowej – po kasacie zakonu (w 1833 r.) gimnazjalny, skasowany w 1863 r.
•   Karmelicki – pw. podwyższenia Krzyża Św., skasowany w 1849 r.
•   Panien bernardynek – pw. Narodzenia N.M.P., skasowany między 1850 a 1853 r.
•   Kaplica bonifraterska przy ul. Dziewanowskiej (potem nazwanej Bonifraterską, później Tatarską) – rozebrana na pocz. XIX w. ze starości.
•   Kościoły w Grodnie zniszczone w 1655 r. – Św. Mikołaja, Św. Trójcy, Św. Ducha
Kościoły w dekanacie grodzieńskim, poza Grodnem:
•   Porzecze – filia fary grodzieńskiej
•   Indura – kościół i kaplica cmentarna; kaplice: Obrębszczyzna, Lachnów
•   Usnarz – filia par. Indura
•   Jeziory – kościół pw. N.M.P. Różańcowej; kaplice: Ruda, Skidel
•   Wielkie Ejsymonty (Wielkie Ejsmonty) – kościół; filia Massalany - w 1868 r. przerobiona na cerkiew; oratorium w pałacu Bispingów w Massalanach; filia Kraśnik – wymurowana w 1824 r.
•   Hoża  - pw. Św. Piotra i Pawła. Filia Przewałka (skas, w 1866 r) i filia  Druskieniki (zbudow w 1844 r., od 1920 r. samodzielna parafia). Kaplica Przełom - skasowana w 1867 r., odbudowana 1911 r. Kaplica cmentarna.
•   Mosty – pw. Jana Chrzciciela
•   Mikielewszczyzna – filia par. Mosty, wymurowana w 1823 r. Skasowana w 1867 r.
•   Kamionka – kościół pw. Św. Trzech Króli; kaplice: Oleszewicze w pałacu, Miłkowszczyzna – ta nie istnieje
•   Krynki – pw. Św. Anny;  kaplica Mała Brzostowica - dawniej parafialny
•   Mała Brzostowica – skasowany w  1866 r., później kaplica w par. Krynki.
•   Kwasówka (Pohorany)– pw. Niepokalanego Poczęcia N.M.P.  Filia Poniemuń – skasowana w 1869 r. (wg innego źródła w 1866)
•   Świsłocz – kościół franciszkański pw. Piotra i Pawła, parafialny – skas. w 1832 r.
•   Łunna – pw. Św. Anny, pierwotnie filia par. Wołpa. Kaplice: Jabłonów, Czerlona, na cmentarzu.
•   Wielka Brzostowica – skasowany w 1864 r., przerobiony na cerkiew. W 1910 r. wybudowany nowy. Filia Rudawa - skasowana  w 1864 r. Kaplica na cmentarzu.
•   Klimówka – dominikański pw. Trójcy Przenajśw. (parafialny) – skasowany w 1832 r.

DEKANAT  WOŁKOWYSKI
•   Wołkowysk – kościół; kaplice: cmentarna – nieistniejąca, Wojtkiewicze – skasowana w latach 1867-69.
•   Krzemienica – kościół pw. Św. Ciała; kaplica  cmentarna z 1882 r.
•   Jałówka – pw. Św. Michała Archanioła, skasowany w 1866 r. W 1910 r. nowy w budowie. Filia Narewka  – skasowana w 1866 r. (później Narewka była w dek. prużańskim). Kaplice: Kraśna - przyłączona po 1866 r. do Świsłoczy, kaplica Dąbrowa – skasowana w 1866 r.
•   Porozów (Porozowo) – kościół pw. Św. Michała Archanioła; kaplica cmentarna; kaplica Studzieniki (Studzienniki, Studzieniszki) – skasowana w 1866 r.
•   Łopienica – kościół franciszkański  pw. Niepokal. Pocz. N.M.P. (parafialny od 1799 r.), skasowany w 1832 r.
•   Wołpa – kościół pw. Św. Jana Chrzciciela; kaplica na cmentarzu z 1873 r.
•   Mścibów -  kościół pw. Św. Jana Chrzciciela; kaplica Wierdomicze - zbudowana w 1907 r., kaplica Wilczuki.
•   Repla - pw. Św. Anny. Filia Werejki – skasowana w 1864 r. Kaplice: Tereszki i cmentarna.
•   Werejki - pierwotnie filia par. Repla, skasowana w 1864 r. (księgi metrykalne były prowadzone do 1864 r. Kościół odzyskany w 1921 r., odtąd był samodzielną parafią).
•   Międzyrzecz (Międzyrzecze) – pw. Zwiastowania N.M.P. skasowany w 1891 r., zabrany na cerkiew. W 1912 r. budowany nowy. Kaplice: Ułanowszczyzna, Iwaszkiewicze, Żerdna (skasowane w 1867 r.), na cmentarzu –  nieistniejąca.
•   Koniuchy (na terenie parafii Międzyrzecz) – kościół dominikański pw. N.M.P. Różańcowej. Założony w 1746 r., skasowany w 1832 r. (w l. 1829 -1830 prowadzono oddzielne księgi dla par. Koniuchy)
•   Świsłocz - pw. Trójcy Przenajśw. Kaplice: w Świsłoczy: przy ul. Brzeskiej, Hrynki zaścianek, Rudnia i cmentarna – nie istnieją od 1869 r.
•   Zelwa – kościół skasowany w 1866 r., oddany prawosławnym. W 1905 r. parafianie zbudowali szopę w mieście, potem rozpoczęli budowę kościoła murowanego.
•   Łysków – skasowany w 1866 r. Od 1906 r. nabożeństwa w szopie. Potem budowa nowego kościoła. Kaplice: Mogilowce, Lipertpol i Hołowczyce, cmentarna – skasowane w l. 1866-67.
•   Szydłowicze – kościół pw. Trójcy Przenajświętszej; kaplica na cmentarzu.
•   Hniezno (Hniezna) – kościół pw. Michała Archanioła, pożar w 1839 r., k. odbudowany; kaplica na cmentarzu.
•   Piaski (Pieski) – pw. N.M.P. parafialny od 1802 r.
•   Roś – kościół pw. Trójcy Przen.; kaplica Moczulna i na cmentarzu
•   Strubnica – kościół pw. Trójcy Przenajśw., kaplica Mosiewicze

DEKANAT  SŁONIMSKI
•   Słonim – kościół pw. Św. Andrzeja; kościół bernardynek pw. Niepokalanego Poczęcia N.M.P. Skasowane kościoły słonimskie: bernardyński pw. Trójcy Przenajśw. (1864 r.), dominikański Św. Michała Anioła (1845 r.), kanoników laterańskich pw. Bożego Ciała (1843 r.), jezuicki pw. Św. Józefa, benedyktynek pw. Znalezienia Krzyża Św. (1850 r.). Kaplice: Derewiańczyce, Łukonica, Łotwiczy, Isajewicze. Kaplice zamknięte w 1866 r: Choroszewicze zaścianek, Burzymów, Hawinowicze.
•   Zdzięcioł – kościół; kaplica z 1843 r.; kaplica Orlino z 1829 r.; kaplica  Rohotna z ok. 1900 r., kaplica Norcewicze. Kaplice skasowane w 1866 r.: Mirowszczyzna, Żukowszczyzna, Strzelanka.
•   Dworzec – kościół pw. Bożego Ciała, powstał jako kaplica kościoła w Jelnie. Kaplice: Białogórna; na cmentarzu; Nowojelna – ta nie istnieje od 1866 r.
•   Dereczyn – skasowany w l. 1867-69; w 1910 r. budowany nowy. Kaplice skasowane w 1866r.: Łobzowo, Stara Wieś, na cmentarzu.
•   Różana (Różanna) - kościół; kaplice: Szejpiaki – zamknięta w 1861 r., Połońsk – skasowana w 1866 r.
•   Kosów (Kossów)– kościół i kaplica cmentarna. Kaplice Reginów i Hrudopol przyłączone z par. Dziewiątkowickiej. Kaplica Mereczowszczyzna – skasowana w 1866 r. Filia Iwacewicze – skasowana w 1866 r.
•   Rędzinowszczyzna – założ. w 1822 r., przyłączony do Słonima. Kaplica cmentarna i dworska – nieistniejące.
•   Skrundzie – dawniej filia par. w Rędzinowszczyźnie, założona w 1822 r. Później przyłączona do Słonima jako kaplica.
•   Mołczadź – skasowany w  1867 r. Kaplice: Łuszniew, Wiszów – skasowane w 1865 r. Kaplica Kozłowicze – zamknięta między r. 1854 a 1860, kaplica Łotwiczy – przyłączona do Słonima.
•   Łukonica – skasowany w 1866 r. Kaplica cmentarna - przyłączona po kasacie kościoła do Słonima.
•   Rohotna - kościół skasowany w 1866 r., kaplica - zamknięta. Ok. 1900 r. zbudowana kaplica grobowa należąca do par. Zdzięcioł.
•   Dziewiątkowicze – skasowany w 1866 r. Filia Rudnia i kaplica  cmentarna – skasowane w 1866 r. Kaplice Hrudopol i Reginów przyłączone do Kosowa po kasacie parafii dziewiątkowickiej.
•   Olszew – skasowany w 1866 r. Kaplice: Pieski, Sokołów, Sporów – skasowane w 1866 r.

DEKANAT  PRUŻAŃSKI
•   Prużana –  kościół; filia Dołhe – później została kaplicą. Kaplice: cmentarna, Kuplin, Bukrabowszczyzna.
•   Szereszów – kościół; filia Wielka Wieś – skasowana w 1869 r.
•   Sielec – skasowany i zabrany na cerkiew w 1864 r.; w 1910 r. trwała budowa nowego. Kaplica cmentarna.
•   Siehniewicze – kościół; kaplica Międzylesie.
•   Bereza Kartuska – pw. Św. Trójcy, od 1832 r. stał się parafialnym, od tego roku  istniała też filia. Skasowany łącznie z filią w 1866 r. i zabrany na cerkiew.  W 1910 r. trwała budowa nowego kościoła. Kaplica Stary Zdzitów zamknięta przed 1860 r.
•   Kiwatycze – pożar w 1798 r. Obecny przeniesiony z Olizarowszczyzny w 1845 r. Kaplice: Sieliszcze, Równe, Wieżki – ta nieistniejąca.
•   Narewka – założ. w 1777 r. jako filia kościoła w Narwi. Po trzecim rozbiorze filia parafii Jałówka. Prowadzono w niej samodzielne księgi. Skasowana w 1866 r., kościół  zabrany na cerkiew. W l.1908-1914 r. zbudowano nowy kościół – w 1908 r. Narewka stała się  samodzielną parafią.
« Ostatnia zmiana: Luty 27, 2019, 08:15:24 pm wysłana przez Ata »
Szukam rodzin GRZYMAJŁO, OKULICZ, JURCEWICZ

Offline Ata

 • Jr. Member
 • **
 • Wiadomości: 78
 • Karma: +2/-0
Spis kościołów i kaplic - dekanaty: kobryński, brzeski, białostocki
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 26, 2019, 10:33:58 pm »
DEKANAT  KOBRYŃSKI
(po r. 1866 zostały dwa kościoły w całym dekanacie: Janów i Kobryń)
•   Kobryń – kościół pw. Wniebowzięcia N.M.P.; kościół szpitalny pw. Św. Hieronima – spalił się w 1801 r.; kaplice: Gubernia (Nowosady), Hruszewo.
•   Janów - kościół; kaplice: cmentarna, Zakoziele, Mołodowo
•   Horodec – skasowany w 1866 r., kaplice: Antopol, Korsuny, Iłosk- skasowane w 1866 r.
•   Braszewicze – kościół skasowany w 1866 r.;  kaplice: Zakoziele - przyłączona do Janowa, Ludwinów i Lachniewicze – skasowane w 1866 r.
•   Bezdzież – skasowany w 1866 r.
•   Zbirogi (Zbirohy) – skasowany w 1866 r. Kaplica Nowosady – założona w 1862 r.
•   Dywin – skasowany w 1866 r.
•   Krupczyce - kościół skas .w 1866 r. (parafialny od 1800 r.).  Kaplica Oziaty -  skasowana w 1866 r.
•   Drohiczyn  (Dorohiczyn) – kościół zakonu franciszkanów pw. Niepokalanego Poczęcia N.M.P. – skasowany w 1832 r.
•   Buchowicze – dominikański pw. Wniebowzięcia N.M.P. skasowany w 1832 r.

Dla parafii  dek. kobryńskiego, zlikwidowanych w 1866 r., księgi metrykalne istnieją mniej więcej do poł. 1866 r. W księgach dekanatu kobryńskiego metryki z Drohiczyna prowadzone są do 1831 r.

DEKANAT  BRZESKI
•   Brześć -  kościół pw. Św. Krzyża. Kaplice: Domaczew – osada Holendrów katolików, Wistyce (Wistycze), Trościenica, na cmentarzu; kaplica Kowerdziaki – skasowana w 1866 r. Kaplica przy szkole wojennej – nie istnieje od 1860 r.  Kościoły w Brześciu skasowane w roku 1831: augustiański pw. Trójcy Przenajśw.; bernardyński Św. Jana Chrzciciela; dominikański Św. Zofii; jezuicki pw. Imienia Jezus i Św. Kazimierza; bernardynek pw. Niepokalanego Pocz. N.M.P.; brygidek pw. Zwiastowania N.M.P.; trynitarzy pw. Św. Barbary.
•   Wysokie Litewskie – kościół Trójcy Przenajśw.; kaplica Św. Barbary; kaplica Switycze – skasowana w 1860 r. Kosciół bonifraterski pw. Jana Nepomucena przy gościńcu do Wołczyna (Jampol) - skasowany w 1840 r.
•   Kamieniec Litewski – kościół pw. Św. Piotra i Pawła Apostołów; kaplice: Kapustycze, Chodosy – skas. w 1866 r. Istniał też niegdyś kościół szpitalny pw. Trójcy Przenajśw.
•   Czarnawczyce – kościół  skasowany w l. 1867-69  (księgi z 1867 r. są jeszcze, nie ma od 1868 r.),  kaplica Demianicze – skasowana w 1866 r., kaplica Wistyce (Wistycze) – po kasacie Czarnawczyc przyłączona do Brześcia.
•   Stawy – skasowany w l. 1864-1865
•   Wołczyn – skasowany w 1866 r.
•   Wielanów (Wielanowski kościół we wsi Tokary) – skasowany w 1866 r.; kaplica Klukowicze - skasowana w 1866 r.
•   Mrozowice - skasowany w 1866 r.
•   Mielejczyce - skasowany w 1866 r. Kaplice: Chlewicze, Nurzec, Połowce, skasowane w l. 1864-66.
•   Wołczyn – skasowany w 1866 r.
•   Wierzchowicze (Wierzchowice) – skasowany w 1866 r.; kaplica Rusiły – skas. w 1864 r.
•   Raśna - kościół pw. Św. Anny zakonu marianów, skasowany w 1864 r.
•   Wistycze  (Wistyce) –w 1832 r. skasowany zakon cystersów z kościołem św. Zofii. Została w Wistyczach kaplica przyłączona do Czarnawczyc, a po kasacie Czarnawczyc  w 1866 r. przyłączona do Brześcia.
Od r. 1868 zostały w dekanacie tylko 3 parafie: Brześć, Kamieniec Litewski, Wysokie Litewskie.

DEKANAT  BIAŁOSTOCKI

•   Białystok – Wniebowzięcia N.M.P.; kaplica Św. Rocha na cmentarzu; kaplica N.M.P. przy szkole żeńskiej; Maryi Magdaleny – zabrana na cerkiew w 1865  r.; Sióstr Miłosierdzia – skasow. w 1864 r.; na nowym cmentarzu - zbudowana w 1890 r.
•   Janopol – filia  par. białostockiej – skasowana w  1864 r.
•   Wasilków – filia białostocka, do 1866 r. parafialny, skasowany w 1867r., wymurowany na nowo w 1883 r.
•   Goniądz – kościół, kaplice – Św. Floriana i na cmentarzu
•   Supraśl – kościół (przed 1861 r. był kaplicą białostocką)
•   Jasionówka
•   Trzciany – kościół i kaplica cmentarna
•   Dolistów – kościół i kaplica cmentarna
•   Knyszyn
•   Krypno – filia par. Knyszyn
•   Turośń – Choroszcza
•   Giełczyn
•   Juchnowiec
•   Kalinówka
•   Brzozowa – filia  par. Kalinówka
•   Niewodnica – kościół i kaplica cmentarna
•   Dobrzyniew
•   Suraż – spalił się od pioruna w 1872 r. Odbudowany w 1876 r.
•   Uhowo – filia par. Suraż
•   Zabłudów – kościół i kaplice Św. Rocha i Marii Magdaleny na cmentarzu
•   Niezabudka-Michałowo – kaplica par. zabłudowskiej zbudow. w 1909 r.
« Ostatnia zmiana: Luty 27, 2019, 08:16:38 pm wysłana przez Ata »
Szukam rodzin GRZYMAJŁO, OKULICZ, JURCEWICZ

Offline Ata

 • Jr. Member
 • **
 • Wiadomości: 78
 • Karma: +2/-0
Spis kościołów i kaplic - dekanaty: bielski, sokólski
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 26, 2019, 10:34:55 pm »
DEKANAT  BIELSKI
•   Bielsk – fara; kaplica na cmentarzu. W XVII w. były kaplice: Lada, Hołowiesk, Leniew, Łoknica.
•   Boćki - Św. Józefa i Św. Antoniego.; kiedyś istniała kaplica na cmentarzu
•   Drohiczyn – pw. Trójcy Przenajśw.; filia Miłkowice – Maćki; dwa kościoły skasowane – franciszkański pw. Wniebowzięcia N.M.P. w 1832 r. i benedyktynek pw. Wszystkich Św. w 1856 r.
•   Wyszki (dawniej Piórków) – Paw. Św. Andrzeja; filia Pulsy; kaplica na cmentarzu
•   Łubin
•   Pobikry – spalił się w 1846 r., wymurowany w 1864 r.. Kaplica Mierzynówka – nie istnieje od 1864 r.
•   Topczewo
•   Brańsk – kościół i  kaplica na cmentarzu
•   Ciechanowiec – kościół; kaplica Sióstr Miłosierdzia – skasowana w 1864 r.
•   Dołbów – Św. Piotra i Pawła Apostołów
•   Domanów – Św. Doroty
•   Kleszczele – skasowany w 1865 r., wymurowany nowy w 1909 r.; kaplica Kruhle – skasowana w 1864 r.
•   Narew – kościół;  kaplica Leniew (Liniewo) – skas. w 1866 r; kaplica Hozna od 1866  r. i na cmentarzu – nieistniejące
•   Ostrożany – pw. Bogurodzicy N.M.P.
•   Pierlejewo – pw. Przemienienia Pańskiego
•   Rudka – pw. Trójcy Przenajśw.
•   Siemiatycze – kościół i kaplica cmentarna
•   Strabla – pw. Wniebowstąpienia Pańskiego
•   Winna – Św. Doroty
•   Niemirów – Św. Stanisława, skasowany w 1865 r., przywrócony w 1905 r.
•   Mielnik – Św. Rocha – skasowany w 1866 r. Kaplica na cmentarzu – skasowana w 1866 r.
•   Dziatkowicze – kościół pw. Trójcy Przenajśw. – skasowany w 1866 r. Kaplica na cmentarzu – skasowana w 1866 r.
•   Sadow – pw. Św. Anny, skasowany w 1864 r.
•   Granne – Św. Jana Chrzciciela, skasowany w 1886 r.
•   Śledzianów – pw. Św. Piotra i Pawła Apostołów, skasowany w 1886 r. i zniszczony.

DEKANAT  SOKÓLSKI
•   Sokółka - pw. Św. Antoniego
•   Kuźnica
•   Kundzin
•   Janów – kościół; kaplica na cmentarzu
•   Suchawola (dawniej Chodorów) – kościół; kaplica Chodorówka na cmentarzu; filia Karpowicze – skasowana w 1864 r., dawniej istniała kaplica Suchodolina
•   Sokolany – spalił się w 1827 r.; nowy wymurowany w 1833 r.
•   Dąbrowa
•   Nowy Dwór – kościół i 2 kaplice
•   Odelsk – kościół; kaplica Klimówka (miała swojego kapelana) – skasowana w 1866 r.
•   Szudziałów – skasowany w 1866 r.; nowy wybudowany w 1910 r.
•   Korycin
•   Sidra
•   Zalesie
•   Majewo – kościół pw. Opieki N.M.P i Św. Kazimierza, założony w 1908 r.
•   Czarna Wieś - kaplica zbudowana w  1909 r.
•   Różany Stok - pw. Ofiarowania N.M.P. skasowany w 1865 r. i zabrany na cerkiew.
« Ostatnia zmiana: Luty 27, 2019, 08:18:25 pm wysłana przez Ata »
Szukam rodzin GRZYMAJŁO, OKULICZ, JURCEWICZ