Grodno i Ziemia Grodzieńska > Biografie

Józef Karp - marszałek wołkowyski ok 1567-1637

(1/1)

Ata:
"Józef Karp (ok. 1567–1637), marszałek wołkowyski – rys biograficzny"  Sławomir Karp
plik w formacie pdf do ściągnięcia (na dole strony)
https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/handle/11320/5216

A. Rybalko:
Zajrzałam, bardzo ciekawe i dobrze napisane. To opracowanie będzie kolejnym istotnym elementem w moim opracowaniu o parafii Repla, której właścicielem był w pewnym okresie Józef Karp. Repla leży między Grodnem a Wołkowyskiem, toteż wymienione tu nazwiska, miejscowości i fakty mogą być pomocne zainteresowanym dawniejszymi dziejami tego regionu.

Sławomir Olczyk:
Repla leży też na pograniczu dawnych województw - trockiego i wołkowyskiego. Granica przebiegała w Burniewie i Mitkiewiczach.

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

Idź do wersji pełnej