Nasze Forum - Materia ogólna > Dialogi

UDOSTĘPNIANIE ZASOBÓW STOWARZYSZENIA

(1/4) > >>

Piotr Paweł CYPLA:
Podjęliśmy decyzję o udostępnieniu niektórych naszych zasobów szerszemu gronu osób nie zrzeszonych w Stowarzyszeniu Rodów Grodzieńskich, ale tak jak my zainteresowanych historią Grodzieńszczyzny. W zamian nie oczekujemy konkretnej zapłaty, a jedynie darowizn dowolnej wysokości całkowicie zależnych od Państwa hojności i potrzeby serca – darowizn, dzięki którym  będziemy mogli w dalszym ciągu realizować nasze statutowe cele – w tym pozyskiwanie i tworzenie kolejnych materiałów…

Link do zakładki http://www.rodygrodzienskie.pl/?page_id=5581


Bardzo pokaźną grupę tych zasobów stanowią:

SPISY WIERNYCH PARAFII RZYMSKO-KATOLICKICH Z XIX-XX wieku

Spisy parafialne nazywane również spisami wiernych lub spisami osób przystępujących do spowiedzi, są doskonałym źródłem informacji o mieszkańcach wyznania rzymsko-katolickiego danej parafii. W spisach poznajemy całe rodziny z imion, nazwisk, nazwisk rodowych (żony) i wieku. Dowiadujemy się w jakiej okolicy, folwarku lub wsi mieszkali. W przypadku braku ksiąg metrykalnych z danego okresu jest to niezwykle cenne źródło uzupełniające do dalszych poszukiwań genealogicznych.   
Przynależność parafii do dekanatów ulegała zmianom – poniżej przedstawiono wykaz parafii z przypisaniem na wskazywany rok.   

Dekanat Grodno

1.   LIVIA 604/3/1190_1 Spis parafii Mosty za rok 1852
2.   LIVIA 604/3/1190_2 Spis parafii Grodno Fara za rok 1852
3.   LIVIA 604/3/1190_3 Spis parafii Grodno Zaniemeński za rok 1852
4.   LIVIA 604/3/1190_4 Spis parafii Indura za rok 1852
5.   LIVIA 604/3/1190_5 Spis parafii Jeziory za rok 1852
6.   LIVIA 604/3/1190_6 Spis parafii Wielkie Ejsymonty za rok 1852
7.   LIVIA 604/3/1190_7 Spis parafii Hoża za rok 1852
8.   LIVIA 604/3/1190_8 Spis parafii Kamionka za rok 1852
9.   LIVIA 604/3/1190_9 Spis parafii Krynki za rok 1852
10.   LIVIA 604/3/1190_10 Spis parafii Kwasówka za rok 1852
11.   LIVIA 604/3/1190_11 Spis parafii Łunna za rok 1852
12.   LIVIA 604/3/1190_12 Spis parafii Wielka Brzostowica za rok 1852
13.   LIVIA 604/3/1190_13 Spis parafii Mała Brzostowica za rok 1852
14.   LIVIA 604/3/1190_14 Spis parafii Usnarz za rok 1852
15.   LIVIA 604/3/1190_15 Spis parafii Przewałka za rok 1852
16.   LIVIA 604/3/1201_1 Spis parafii Jeziory za rok 1853
17.   LIVIA 604/3/1201_2 Spis parafii Kamionka za rok 1853
18.   LIVIA 604/3/1210_1 Spis parafii Jeziory za rok 1854
19.   LIVIA 604/3/1210_2 Spis parafii Kamionka za rok 1854
20.   LIVIA 604/3/1220_1 Spis parafii Mosty za rok 1855
21.   LIVIA 604/3/1220_2 Spis parafii Grodno Fara za rok 1855
22.   LIVIA 604/3/1220_3 Spis parafii Grodno Bernardyni za rok 1855
23.   LIVIA 604/3/1220_4 Spis parafii Grodno Zaniemeński za rok 1855
24.   LIVIA 604/3/1220_5 Spis parafii Indura za rok 1855
25.   LIVIA 604/3/1220_6 Spis parafii Usnarz za rok 1855
26.   LIVIA 604/3/1220_7 Spis parafii Jeziory za rok 1855
27.   LIVIA 604/3/1220_8 Spis parafii Wielkie Ejsymonty za rok 1855
28.   LIVIA 604/3/1220_9 Spis parafii Hoża za rok 1855
29.   LIVIA 604/3/1220_10 Spis parafii Kamionka za rok 1855
30.   LIVIA 604/3/1220_11 Spis parafii Krynki za rok 1855
31.   LIVIA 604/3/1220_12 Spis parafii Kwasówka za rok 1855
32.   LIVIA 604/3/1220_13 Spis parafii Łunna za rok 1855
33.   LIVIA 604/3/1220_14 Spis parafii Wielka Brzostowica za rok 1855
34.   LIVIA 604/3/1220_15 Spis parafii Mała Brzostowica za rok 1855
35.   LIVIA 604/3/1220_16 Spis parafii Przewałka za rok 1855
36.   LIVIA 604/3/1227_1 Spis parafii Jeziory za rok 1856
37.   LIVIA 604/3/1227_2 Spis parafii Kamionka za rok 1856
38.   LIVIA 604/3/1294_1 Spis parafii Jeziory za rok 1857
39.   LIVIA 604/3/1294_2 Spis parafii Kamionka za rok 1857
40.   LIVIA 604/3/1294_3 Spis parafii Wielkie Ejsymonty za rok 1857
41.   LIVIA 604/3/1251_1 Spis parafii Jeziory za rok 1858
42.   LIVIA 604/3/1251_2 Spis parafii Kamionka za rok 1858
43.   LIVIA 604/3/1251_3 Spis parafii Łunna za rok 1858
44.   LIVIA 604/3/1261_1 Spis parafii Jeziory za rok 1859
45.   LIVIA 604/3/1261_2 Spis parafii Kamionka za rok 1859
46.   LIVIA 604/3/1289_1 Spis parafii Grodno Fara za rok 1860
47.   LIVIA 604/3/1289_2 Spis parafii Grodno Bernardyni za rok 1860
48.   LIVIA 604/3/1289_3 Spis parafii Grodno Zaniemeński za rok 1860
49.   LIVIA 604/3/1289_4 Spis parafii Indura za rok 1860
50.   LIVIA 604/3/1289_5 Spis parafii Usnarz za rok 1860
51.   LIVIA 604/3/1289_6 Spis parafii Jeziory za rok 1860
52.   LIVIA 604/3/1289_7 Spis parafii Hoża za rok 1860
53.   LIVIA 604/3/1289_8 Spis parafii Przewałka za rok 1860
54.   LVIA Fond 604/1/7549 – Spis parafii Grodno (Bernardyni) za rok 1926
55.   LVIA Fond 694/1/8419 – Spis parafii Jeziory za rok 1926
56.   LVIA Fond 694/5/2187 – Spis parafii Kamionka za rok 1926


Dekanat Zdzięcioł/Archiecezja Wileńska/Metropolia Wileńska

1.   LVIA Fond 604/1/8003 – Spis parafii Zdzięcioł za rok 1926
2.   LVIA Fond 604/1/8294 – Spis parafii Dworzec za rok 1926
3.   LVIA Fond 604/1/9519 – Spis parafii Mołczadź za rok 1926
4.   LVIA Fond 604/1/10325 – Spis parafii Rędzinowszczyzna za rok 1926
5.   LVIA Fond 694/5/3705 – Spis parafii Rohotna za rok 1926 
6.   LVIA Fond 694/5/4229 – Spis parafii Skrundzie za rok 1926

Dekanat Kalwaria/Archiecezja Wileńska/Metropolia Wileńska
1.   LVIA Fond 604/1/6714 – Spis parafii werkowsko-kalwaryskiej za rok 1909

Dekanat Oszmiana

1.   LIVIA 604/3/1203_1 Spis parafii Bienica za rok 1852
2.   LIVIA 604/3/1203_2 Spis parafii Holszany za rok 1852
3.   LIVIA 604/3/1203_3 Spis parafii Graużyszki za rok 1852
4.   LIVIA 604/3/1203_4 Spis parafii Żuprany za rok 1852
5.   LIVIA 604/3/1203_5 Spis parafii Krewo za rok 1852
6.   LIVIA 604/3/1203_6 Spis parafii Murowana Oszmiana za rok 1852
7.   LIVIA 604/3/1203_7 Spis parafii Oszmiana za rok 1852
8.   LIVIA 604/3/1203_8 Spis parafii Smorgonie za rok 1852
9.   LIVIA 604/3/1203_9 Spis parafii Soły za rok 1852

Dekanat Troki

1.   LIVIA 604/3/1180_1 Spis parafii Barbaryszki za rok 1852
2.   LIVIA 604/3/1180_2 Spis parafii Giegużyn za rok 1852
3.   LIVIA 604/3/1180_3 Spis parafii Dorsuniszki za rok 1852
4.   LIVIA 604/3/1180_4 Spis parafii Jewie za rok 1852
5.   LIVIA 604/3/1180_5 Spis parafii Żyżmory za rok 1852
6.   LIVIA 604/3/1180_6 Spis parafii Żośle za rok 1852
7.   LIVIA 604/3/1180_7 Spis parafii Kowale za rok 1852
8.   LIVIA 604/3/1180_8 Spis parafii Kietowiszki za rok 1852
9.   LIVIA 604/3/1180_9 Spis parafii Kozakiszki za rok 1852
10.   LIVIA 604/3/1180_10 Spis parafii Nowe Troki za rok 1852
11.   LIVIA 604/3/1180_11 Spis parafii Poporcie za rok 1852
12.   LIVIA 604/3/1180_12 Spis parafii Rudniki za rok 1852
13.   LIVIA 604/3/1180_13 Spis parafii Stare Troki za rok 1852
14.   LIVIA 604/3/1180_14 Spis parafii Rykonty za rok 1852
15.   LIVIA 604/3/1180_15 Spis parafii Sumiliszki za rok 1852
16.   LIVIA 604/3/1180_16 Spis parafii Użugoście za rok 1852

Dekanat Wiszniew

1.   LIVIA 604/3/1185_1 Spis parafii Wiszniew za rok 1852
2.   LIVIA 604/3/1185_2 Spis parafii Traby za rok 1852
3.   LIVIA 604/3/1185_3 Spis parafii Dudy za rok 1852
4.   LIVIA 604/3/1185_4 Spis parafii Derewna za rok 1852
5.   LIVIA 604/3/1185_5 Spis parafii Surwiliszki za rok 1852
6.   LIVIA 604/3/1185_6 Spis parafii Naliboki za rok 1852
7.   LIVIA 604/3/1185_7 Spis parafii Łosk za rok 1852
8.   LIVIA 604/3/1185_8 Spis parafii Zabrzeź za rok 1852
9.   LIVIA 604/3/1185_9 Spis parafii Iwje za rok 1852
10.   LIVIA 604/3/1185_10 Spis parafii Wołożyn za rok 1852
11.   LIVIA 604/3/1185_11 Spis parafii Dziewieniszki za rok 1852
12.   LIVIA 604/3/1185_12 Spis parafii Konwaliszki za rok 1852
13.   LIVIA 604/3/1185_13 Spis parafii Łazduny za rok 1852
14.   LIVIA 604/3/1185_14 Spis parafii Gieraniony za rok 1852
15.   LIVIA 604/3/1185_15 Spis parafii Hordziłów za rok 1852
16.   LIVIA 604/3/1185_15 Spis parafii Oborek za rok 1852
17.   LIVIA 604/3/1185_15 Spis parafii Lipniszki za rok 1852

Dekanat Słonimski

1.   LIVIA 604/3/1191_1 Spis parafii Dereczyn za rok 1852
2.   LIVIA 604/3/1191_2 Spis parafii Dworzec za rok 1852
3.   LIVIA 604/3/1191_3 Spis parafii Dziewiątkowicze Nowe za rok 1852
4.   LIVIA 604/3/1191_4 Spis parafii Zdzięciął za rok 1852
5.   LIVIA 604/3/1191_5 Spis parafii Kossów za rok 1852
6.   LIVIA 604/3/1191_6 Spis parafii Łukonica Kościelna za rok 1852
7.   LIVIA 604/3/1191_7 Spis parafii Olszew za rok 1852
8.   LIVIA 604/3/1191_8 Spis parafii Rędzinowszczyzna za rok 1852
9.   LIVIA 604/3/1191_9 Spis parafii Skrundzie za rok 1852
10.   LIVIA 604/3/1191_10 Spis parafii Rohotna za rok 1852
11.   LIVIA 604/3/1191_11 Spis parafii Różana za rok 1852
12.   LIVIA 604/3/1191_12 Spis parafii Słonim za rok 1852

Dekanat Sokółka

1.   LIVIA 604/3/1186_1 Spis parafii Odelsk za rok 1852
2.   LIVIA 604/3/1186_2 Spis parafii Szudziałowo za rok 1852
3.   LIVIA 604/3/1186_3 Spis parafii Kundzin za rok 1852
4.   LIVIA 604/3/1186_4 Spis parafii Kuźnica za rok 1852
5.   LIVIA 604/3/1186_5 Spis parafii Sokolany za rok 1852
6.   LIVIA 604/3/1186_6 Spis parafii Nowy Dwór za rok 1852
7.   LIVIA 604/3/1186_7 Spis parafii Sokółka za rok 1852

Dekanat Wołkowyski

1.   LIVIA 604/3/1254_1 Spis parafii Werejki za rok 1859
2.   LIVIA 604/3/1254_2 Spis parafii Wołkowysk za rok 1859
3.   LIVIA 604/3/1254_3 Spis parafii Wołpa za rok 1859
4.   LIVIA 604/3/1254_4 Spis parafii Hniezno za rok 1859
5.   LIVIA 604/3/1254_5 Spis parafii Zalewa za rok 1859
6.   LIVIA 604/3/1254_6 Spis parafii Krzemienica za rok 1859
7.   LIVIA 604/3/1254_7 Spis parafii Łysaków za rok 1859
8.   LIVIA 604/3/1254_8 Spis parafii Międzyrzecz za rok 1859
9.   LIVIA 604/3/1254_9 Spis parafii Mścibów za rok 1859
10.   LIVIA 604/3/1254_10 Spis parafii Narewka za rok 1859
11.   LIVIA 604/3/1254_11 Spis parafii Piaski za rok 1859
12.   LIVIA 604/3/1254_12 Spis parafii Porozów za rok 1859
13.   LIVIA 604/3/1254_13 Spis parafii Repla za rok 1859
14.   LIVIA 604/3/1254_14 Spis parafii Roś za rok 1859
15.   LIVIA 604/3/1254_15 Spis parafii Świsłocz za rok 1859
16.   LIVIA 604/3/1254_16 Spis parafii Strubnica za rok 1859
17.   LIVIA 604/3/1254_17 Spis parafii Szydłowice za rok 1859
18.   LIVIA 604/3/1254_18 Spis parafii Jałówka za rok 1859

Dekanat Lidzki

1.   LIVIA 604/3/1211_1 Spis parafii Białohruda za rok 1854
2.   LIVIA 604/3/1211_2 Spis parafii Gieraniony za rok 1854
3.   LIVIA 604/3/1211_3 Spis parafii Dziembrów za rok 1854
4.   LIVIA 604/3/1211_4 Spis parafii Jelsk za rok 1854
5.   LIVIA 604/3/1211_5 Spis parafii Żyrmuny za rok 1854
6.   LIVIA 604/3/1211_6 Spis parafii Żołudek za rok 1854
7.   LIVIA 604/3/1211_7 Spis parafii Lack za rok 1854
8.   LIVIA 604/3/1211_8 Spis parafii Lida za rok 1854
9.   LIVIA 604/3/1211_9 Spis parafii Nieciecz za rok 1854
10.   LIVIA 604/3/1211_10 Spis parafii Nowy Dwór za rok 1854
11.   LIVIA 604/3/1211_11 Spis parafii Różanka za rok 1854
12.   LIVIA 604/3/1211_12 Spis parafii Trokiele za rok 1854
13.   LIVIA 604/3/1211_13 Spis parafii Szczuczyn za rok 1854
14.   LVIA Fond 604/1/6042 – Spis parafii Białohruda za rok 1926
15.   LVIA Fond 694/5/4759 – Spis parafii Szczuczyn za rok 1926
16.   LVIA Fond 694/5/3752 – Spis parafii Różanka za rok 1926

Dekanat Łunna/Archiecezja Wileńska/Metropolia Wileńska

1.   LVIA Fond 694/5/3840 – Spis parafii Repla za rok 1926
2.   LVIA Fond 694/5/1545 – Spis parafii Zaniewicze za rok 1926

Dekanat Lack/Archiecezja Wileńska/Metropolia Wileńska

1.   LVIA Fond 694/5/2454 – Spis parafii Lack Kościelny za rok 1926

W celu uzyskania dokumentu należy:
   poprzez FORMULARZ ZAMÓWIENIA znajdujący się na w zakładkach spisów z XIX lub XX wieku wpisać numer zasobu i oznaczenie spisu do udostępnienia (np. „U010-LVIA Fond 604/3/1211_10”) oraz wymagane w formularzu dane
SPISY z XX wieku (zasób U009) http://www.rodygrodzienskie.pl/?page_id=5663
SPISY Z XIX wieku (zasób U010) http://www.rodygrodzienskie.pl/?page_id=5871
   wpłacić darowiznę na cele statutowe na rachunek bankowy Stowarzyszenia – jedno udostępnienie/jedna darowizna

wd:
A moze miast "darowizny", ktora jest mi nieco trudno zrealizowac w praktyce jako ze na drugim koncu swiata wiode zywot surowy i twardy, wymienimy sie niektorymi materialami? Moge zaoferowac np. inwentarze Ekonomii Grodzienskiej z 1786 roku tudziez inne materialy z XVIII wieku. Co Pan na to?

Pozdrawiam,
wd

Piotr Paweł CYPLA:
Szanowny Panie,
Wysłałem wiadomość na Pańskiego maila, tyle tylko że nie wiem czy jest dalej aktualny.

Pozdrawiam

klocekoi:
Prawdziwie pro bono publico.
Między innymi z tego powodu, nie wstąpię do Waszego Stowarzyszenia. Mam inną definicję stowarzyszeń. W szczególności genealogicznych, historycznych.
 Jak coś robić, to robić to dla dobra innych, bez oglądania się na kwestie pieniężne.
Kieruje ten komentarz bezpośrednio do pana Piotra Cypli.
Z owych materiałów, nie ma nic szczególnie interesującego dla mnie, ale muszę swój komentarz dodać.

Nie tędy droga proszę Pana.

Agnieszka:
Szanowny Panie klocekoi,
może Pan mieć inne zdanie. Może Pan również założyć alternatywne stowarzyszenie które pro bono będzie udostępniać wszelkie materiały. Tylko...do działalności niezbędne są środki finansowe. Jeśli stowarzyszenie jest stosunkowo niewielkie lub ma problem ze ściągalnością składek członkowskich, wtedy niestety trzeba szukać środków finansowych w innych miejscach. I Pan Piotr to właśnie to robi.
Może ma Pan jakiś pomysł na finansowanie działań Stowarzyszenia? Jakieś sugestie i dobre słowo dla pasjonatów?

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

[#] Następna strona

Idź do wersji pełnej