Eysymont (Ejsymont) z parafii Kamionka

Zaczęty przez Piotr Paweł CYPLA, Lipiec 29, 2020, 06:36:51 PM

Poprzedni wątek - Następny wątek

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Piotr Paweł CYPLA

W 1765 roku z parafii Kamionka stanęło trzech Eysymontów:  Leon Eysymont na koniu gniadym, ze wszelkim porządkiem, iak do woyny, a wraz z nim  Imć pan Mikołay Eysymont na koniu karym, z szablą oraz Imć pan Jan Eysymont pieszy, z szablą. Przypuszczam, że wszyscy oni byli z okolicy Soroczyce. W tym miejscu mam pytanie do znawców tego rodu - czy coś wiadomo o ich przodkach i potomkach.
Przypuszczam, że Leon był synem Józefa, a wnukiem Mikołaja wymienionego w rejestrze podymnego z 1690 roku (Soroczyce Pieszczanka), ale to tylko hipoteza. Leon był wymieniany w Taryfie kurzących się dymów powiatu grodzieńskiego z 1775 roku oraz Lustracji powiatu grodzieńskiego z 1789 roku. W wywodzie składanym przed Litewsko-Wileńską Deputacją Szlachecką i zatwierdzonym  4 XII 1798 roku był wymieniony z synami: Wincentym, Feliksem i Michałem (z okolicy Soroczyce).
W taryfie  1775 roku wymienia się Mikołaja Eysymonta, który w okolicy Soroczyce posiadał wraz z Ludwikiem i Antonim łącznie 3 dymy. Mikołaj musiał umrzeć przed 1789 rokiem, ponieważ w lustracji z tegoż roku wymieniana jest Anna Mikołajowa Eysymonttowa.
O Janie nie wiem nic - przypuszczam jedynie, że zmarł między 1765, a 1775 rokiem.
Poszukuję rodzin: CYPLA, BYLCZYŃSKI, CYDZIK, OBUCHOWICZ, TOŁOCZKO z okolic Kotry (gmina Skidel), Zapole, Tołoczki, Obuchowicze, Cydziki (gmina Żydomla)

Sławomir Olczyk

Drogi Piotrze.

Pochodzenie Leona dobrze nakreślił Jerzy Dąbrowski. To rodzina o przydomku Lachowicze. Myślę, że ich status materialny był wyższy niż tych, którzy wcześniej osiedli w tej okolicy, zważywszy na pozycję syna Leona - Wincentego (1769-1825), który dzierżył folwark Dublany i Kwatery w par. Wielka Brzostowica.

W okolicy Soroczyce głównie mamy do czynienia z kręgiem dzieci Ludwika (zm. 1807) i Antoniego (zm. 1805). Wystarczy spojrzeć na spis z 1852.

Moim zdaniem w Soroczycach utrzymał się ostatecznie Antoni (zm. 1830) - zapewne syn Ludwika, a po nim syn Józef, którego drugą żoną była Wiktoria z Kondrackich i ich potomkowie oraz Jan syn Antoniego, ożeniony z Eudoksją z Denisewiczów, po którym syn Marcin i jego potomkowie. I tylko ich wymienia wspomniany spis. Co do szczegółów postaram się wkrótce coś więcej napisać.

Pozdrawiam serdecznie.

Sławomir Olczyk

Szanowni Państwo.

Dzisiaj o Adamie Stefanie Emilianie Eysymoncie i jego potomkach.

Jak pisałem w innym wątku, Adam był synem Klemensa i Marianny z Uhlikowskich. Po ojcu przejął folwark Karolin, leżący opodal okolicy Soroczyce. W końcu lat 50. XIX stulecia został zdegradowany ze stanu szlacheckiego do chłopskiego. Co najmniej od roku 1860. Odzyskał status już w 1864. Nie wiem kiedy zmarł, tak jak i jego małżonka. Nie wiem też kiedy urodził się jego syn - Adolf, o którego istnieniu wiem tylko dzięki spisowi z 1926, gdzie wymienia się syna Adolfa - Stanisława.

A dzieci Adam miał dużo.

Adam Stefan Emilian *Dywopol 26.12.1822, w 1849 mieszkał w folwarku Karolin, już w 1854 w okolicy Soroczyce, od października 1860 pisany jako pracowity, od marca 1864 ponownie urodzony x 23.10.1849 Anna Bartoszewicz, l. 17, c. Samuela i Ludwiki ze Szczuków, rodem z okolicy Soroczyce.
1.1. Józef *Karolin 2.08.1850
1.2. Emilia *Soroczyce 17.04.1852
1.3. Michalina (Soroczyce 7.06.1857-5.11.1858)
1.4. Marianna *Soroczyce 10.07.1859
1.5. Aleksander *Soroczyce *24.10.1860
1.6. Konstanty *Soroczyce 23.07.1862 x Grodno Bernardyni 29.01.1895 Jadwiga Klawa, l. 21, c. Adama i Julii z Łazowskich.
1.6.1. Bolesław *Soroczyce 23.11.1895
1.6.2. Wiktor *1905
1.6.3. Lucjan *1908
1.6.4. Jadwiga *1911
1.6.5. Wacław *1912
1.7. Kamila *Soroczyce 22.03.1864
1.8. Klementyna *Soroczyce 1.02.1866
1.9. Antonina *Soroczyce 13.09.1867
1.10. Lucjan *Soroczyce 22.09.1870

Pozdrawiam serdecznie.

Piotr Paweł CYPLA

#3
Jeszcze może drobne uzupełnienia do linii opisanej przez Sławka:
Aktu ślubu Konstantego Ejsymonta s. Adama z Jadwigą Klawa (Klawe) z 1895 roku niestety nie widziałem na oczy, tak więc trudno mi się odnieść do jego  zapisów. Konstanty syn Adama ożenił się z Jadwigą Klawa (pisaną także Klawe) urodzoną w okolicy Kulbaki w 1869 roku (Grodno Bernardyni akt Nr 16/1869). Była ona moim zdaniem córką Adama i Julii z Łozowickich, a nie Łazowskich. Jej rodzice pobrali się w 1856 roku (Grodno Bernardyni akt Nr 5/1856). Jej matka Julia była córką Adama Łozowickiego i Franciszki Minuczyc (ślub Grodno Fara akt Nr 14/1835). Ta linia Łozowickich pochodziła z okolicy Zapole w parafii Jeziory. Adam Łozowicki – dziadek Jadwigi (żony Konstantego Ejsymonta) urodził się 24.12.1801 roku w okolicy Zapole i był synem Jana Łozowickiego i Marianny Sawickiej. Poniżej drobne uzupełnienia do prezentowanego wyżej wywodu. Z tej linii Lucjan s. Konstantego o którym wcześniej wspominałem – to on zawędrował do dalekiej Kanady, gdzie narodziło się jego troje potomków...


1.   Adam (Adam Stefan Emilian) * Dywopol 26.12.1822 x Kamionka 23.10.1849 Anna Bartoszewicz c. Samuela i Ludwiki Szczuka
1.1.   Józef *Karolin 2.08.1850
1.2.   Emilia *Soroczyce 17.04.1852 + Soroczyce 28.08.1879 (panna)
1.3.   Michalina *Soroczyce 7.06.1857 + Soroczyce 5.11.1858
1.4.   Marianna *Soroczyce 10.07.1859
1.5.   Aleksander *Soroczyce 24.10.1860 + Soroczyce 31.08.1884 (kawaler)
1.6.   Konstanty *Soroczyce 23.07.1862 x Grodno Bernardyni 29.01.1895 Jadwiga Klawa (Klawe),
l. 21, c. Adama i Julii  z Łazowskich (z Łozowickich).
1.6.1.   Bolesław *Soroczyce 23.11.1895
1.6.2.   Cecylia *Soroczyce 27.01.1897 + Soroczyce 30.01.1973 x Kamionka ok.1922 Ludwik Łozowicki s.Adama
1.6.3.   Wiktor *1905
1.6.4.   Lucjan * Soroczyce 1908 + 1967 Kanada, x Kanada, Eugenia Lemer c. Piotra i Krystyny Wohler
1.6.4.1.   Aurora * Kanada
1.6.4.2.   Edward * Kanada
1.6.4.3.   Ryszard * Kanada 1954
1.6.5.   Jadwiga *1911
1.6.6.   Wacław *1912
1.7.   Kamila *Soroczyce 22.03.1864
1.8.   Klementyna *Soroczyce 1.02.1866
1.9.   Antonina *Soroczyce 13.09.1867
1.10.   Lucjan *Soroczyce 22.09.1870
1.11.   Adolf * po 1870 + przed 1926 x ?
1.11.1.   Stanisław * ok.1908

Poniżej podsumowanie tego, co już wiemy o linii Adama i wskazanie źródeł tych informacji.

Adam Stefan Emilian syn Klemensa i Marianny Uhlikowskiej urodził się 26 XII 1822 roku w Dworze Dywopol (Dywopole), a ochrzczony został dnia 1 I 1823 roku w pobliskiej parafii rzymskokatolickiej w Krynkach przez ks. Bonawenturę Konopackiego. Jego rodzicami chrzestnymi byli Józef Lipiński i Józefata Tarczewska (Tarczeska). W akcie chrztu ojciec zapisany jako Eysmąt.
Dwór Dywopol leżał między Krynkami, a wsią Służki (Słuszki) – zwany był te Małymi Krynkami. Wybudowany został na początku XIX wieku przez carskiego senatora Pawła Diwowa. Już w 1804 roku ta część Krynek zwana była Dywopolem. Inwentarz kościoła kryńskiego z 1809 roku podaje, że z jego funduszu ziemskiego został: ,,niedawnymi czasy grunt na dwór zabrany [...] przez JW. Dywowa, Sowietnika aktualnego, na którym gruncie dwór, gumno i inne budynki gospodarskie pobudowano". Nie wiadomo, co ojciec Adama robił we dworze Diwowa – być może był zarządcą lub ekonomem. Rodzina Ejsymontów przybyła tam niedługo przed urodzeniem Adama i pozostawała do początku lat 30-tych XIX wieku. W 1832 roku Adam, jego rodzice i rodzeństwo wymieniani są jako szlachta zamieszkująca w okolicy Burniewo, przypisywanej zarówno do parafii Wielkie Ejsymonty, jak i Repla. Gospodarzyli tam na zaledwie 5 morgach ziemi bez poddanych. W kolejnych latach odnajdujemy ich w dworze (folwarku?) Karolin leżącym w parafii Kamionka, będącym częścią majątku Soroczyce. Ojciec Adama w tamtejszym dworze, aż do śmierci w 1848 roku był zarządcą. Po śmierci ojca Adam przejmuje obowiązki zarządcy majątku. Rok później – 23 X 1849 roku wówczas 26-letni Adam, poślubia pochodzącą z okolicy Soroczyce 17-letnią pannę Annę Bartoszewicz, córkę Samuela i Ludwiki z domu Szczuka. Jako miejsce pochodzenia Adama wpisano dwór Karolin. W akcie ślubu małżonkowie oboje zapisani, jako dworianie. Jednym ze świadków był Józef Ejsymont (zapewne Klemens Józef urodzony w 1827 roku – rodzony brat Adama).
Ich pierworodnym potomkiem był Józef urodzony 2 VIII 1850 roku we dworze Karolin, ochrzczony w parafii Kamionka w dniu 13 VIII 1850 roku przez ks. Karola Urbanowicza. Rodzicami chrzestnymi byli Józef Lipski i Teofila Laskowicka. Asystowali Franciszek Naruszewicz z Józefą Snipko.
Adam prawdopodobnie do końca 1853 roku pozostaje zarządcą folwarku Karolin, ale już od początku 1852 roku zamieszkuje w Soroczycach u Bartoszewiczów – rodziców żony. Tamże w dniu 19 IV 1852 roku rodzi się córka Emilia. Ochrzczona zostaje w parafii kamionkowskiej w dniu 27 IV 1852 roku przez ks. Karola Urbanowicza. Rodzicami chrzestnymi byli Zachariasz Klimowicz i Anna Klimowicz – panna. W dwóch kolejnych spisach parafialnych z 1852 i 1853 roku Adam, jego żona i dwoje dzieci  wymieniani są jeszcze, jako wierni z folwarku Karolin. Adam zapisywany był, jako управитель (управ.) – zarządca, ekonom.
W spisie z 1854 roku Adam Ejsymont i jego rodzina nie są wymieniani, jako wierni parafii kamionskiej z folwarku Karolin. Zarządcą dworu (folwarku) Karolin był już Franciszek Gonsowski (Gąsowski). Adam, jego żona Anna oraz syn Józef i córka Emilia wymienieni zostali przy rodzinie Samuela Bartoszewicza (teścia), jako wierni z okolicy Soroczyce. W spisie z 1856 roku Adam i jego rodzina nie są wymieniani. Zarządcą folwarku Karolin był wówczas Mieczysław Hornowski. W 1857 roku ponownie pojawiają się przy rodzinie Samuela Bartoszewicza w okolicy Soroczyce – wówczas wiek Adama określono na 30 lat, a jego żony na 23 lata. W spisie nie wymieniono potomków tego małżeństwa. W dniu 20 VI 1857 roku w Soroczycach rodzi się trzecie dziecko Adama i Anny – córka Michalina ochrzczona 29 VI tegoż roku. Jej rodzicami chrzestnymi byli Zachariasz Klimowicz i Marianna Jodkowska. Adam, jego żona Anna, syn Józef oraz córka Emilia pojawiają się również przy rodzinie Samuela Bartoszewicza w kolejnych dwóch spisach z 1858 i 1859 roku. W analogicznym spisie z 1859 roku dodatkowo zapisana została roczna córka Marianna. Samuel Bartoszewski (teść Adama) został wówczas wykazany, jako 70-letni starzec. W spisie tym Adam podany zostaje, jako głowa rodziny – bardzo możliwe, że już w 1859 roku Samuel Bartoszewicz przekazał swojemu zięciowi swoje działy ziemskie w okolicy Soroczyce. Takie same zapisy odnajdujemy również w spisie z 1860 roku. Wspomniana w spisie córka Marianna urodziła się w Soroczycach w dniu 10 VII 1859 roku, a ochrzczona w kościele kamionkowskim 16 VII. Jej rodzicami chrzestnymi byli Andrzej Szczuka i Michalina Klimowicz (panna). W dniu 24 X 1860 roku w Soroczycach rodzi się kolejny syn, któremu na Chrzcie Świętym celebrowanym w kościele parafialnym w Kamionce w dniu 6 XI nadano imię Aleksander. Jego rodzicami chrzestnymi byli Jan Jodkowski i Michalina Klimowicz (panna). W dniu 23 VII 1862 roku w Soroczycach rodzi się kolejny syn – Konstanty, ochrzczony w kościele parafialnym w Kamionce 29 VII. Jego ojcem chrzestnym był prawdopodobnie Andrzej Szczuka, a matką chrzestną Konstancja Szczuka (panna). W kolejnych latach w małżeństwie tym rodzi się jeszcze czworo potomków:  trzy córki i syn – wszyscy zrodzeni w Soroczycach i ochrzczeni w kościele parafialnym w Kamionce. W dniu 22 III 1864 roku rodzi się córka Kamila, ochrzczona 29 III – jej rodzicami chrzestnymi byli Andrzej Szczuka i Felicjana Ejsymont (panna). W dniu 1 II 1866 roku rodzi się córka Klementyna, ochrzczona 6 II – jej rodzicami chrzestnymi byli Franciszek Jurowski i Łucja Sokołowska (żona Antoniego).
W dniu 13 X 1867 roku rodzi się szósta z kolei córka Antonina, ochrzczona 26 X – jej rodzicami chrzestnymi byli Franciszek Jurowski i Felicjana Ejsymont (panna). W dniu 22 IX 1870 roku na świat przychodzi ostatni z odnalezionych potomków Adama i Anny – był to prawdopodobnie syn Lucjan, początkowo (błędnie) zapisany jako córka Łucja. Ochrzczony został 1 X tegoż roku.
Być może był jeszcze jeden syn – Adolf. Informacja o nim wynika jedynie ze Spisu wiernych parafii Kamionka z 1926 roku. Przy rodzinie Konstantego Ejsymonta syna Adama mieszkał bratanek Stanisław lat 18 syn Adolfa. Można jedynie założyć, że Adolf urodził się po 1870 roku, ożenił się przed 1908, a zmarł przed 1926 rokiem – prawdopodobnie w Soroczycach. Adam Ejsymont doczekał jedenaściorga potomków – troje z nich zmarło w dzieciństwie. Córka Emilia urodzona w 1852 roku zmarła w Soroczycach w dniu 26 VIII 1879 roku przeżywszy 27 lat. Zamarła, jako bezdzietna panna. Kolejna córka – Michalina urodzona w 1857 roku zmarła w dniu 5 XI 1858 roku – przeżyła niecałe półtora roku. Syn Aleksander urodzony w 1860 roku zmarł, jako kawaler przeżywszy 23 lata w dniu 28 VIII 1884 roku w Soroczycach.
Nie wiadomo kiedy zmarł Adam i jego żona Anna – w księgach parafii Kamionka do 1884 roku brak zapisów o ich śmierci. Adam żył zapewne jeszcze w 1891 roku, o czym świadczyć mogą zapisy dokonywane w aktach metrykalnych dotyczących jego ślubu oraz narodzin większości potomków. Na podstawie ukazu Nr 5122 z 27 V 1891 roku w aktach uzupełniano brakujące dwa kolejne imiona Adama – Stefan Emilian. Uzupełnień tych nie dokonano jedynie w akcie chrztu Michaliny urodzonej w 1857 roku i Marianny urodzonej w 1859 roku. Zostało to wykonane zapewne dla potrzeb prowadzonego wówczas postępowania wywodowego przed Grodzieńską Deputacją Szlachecką. Adamowi Ejsymontowi przez wiele lat udawało się utrzymać status dworianina (zatwierdzony tytuł szlachecki w Cesarstwie Rosyjskim). Taki właśnie status widnieje w większości aktów metrykalnych dotyczących jego potomków, aż do 1884 roku. Tylko w latach 1860-1862, a więc w aktach chrztów dwóch synów – Aleksandra i Konstantego Adam zapisany zostaje w stanie chłopskim – krestianin. Zapewne przed 1860 rokiem miało miejsce jedno z wielu postępowań legitymacji szlacheckiej i być może szlachectwo (dworiaństwo) Adama zostało wówczas niepotwierdzone. W kolejnych latach status ten zostaje jednak przywrócony. W jednym z dokumentów sporządzonych przez  grodzieńskiego powiatowego marszałka szlachty, a dokładnie w spisie dworian II grupy wykonanym w 1899 roku na podstawie podobnego spisu z 1832 roku, odnajdujemy informacje o ojcu Adama – Klemensie. W spisie z 1832 roku Adam został tam zapisany, jako 7-letnie dziecko (faktycznie miał lat 10). W uzupełnieniach pochodzących z lat 80-tych XIX wieku dopisano informację o trzech jego męskich potomkach: Józefie, Aleksandrze i Konstantym. Odnośnie wywodzenia szlachectwa w dokumencie tym zawarto trochę mgliste informacje – prawdopodobnie ojciec Adama wywodził szlachectwo przed Grodzieńską Deputacją Szlachecką, co zostało potwierdzone ukazem tejże Deputacji w dniu 10 I 1821 roku. Przodkowie Adama pochodzili z okolicy Burniewo leżącej na pograniczu dwóch parafii – Wielkie Ejsymonty w powiecie grodzieńskim i Repla w powiecie wołkowyskim. Brak zapisów o zdeklasowaniu do odnodworców lub utracie szlachectwa.

Źródła:
LVIA fond 604 inv. 46 vol. 9, Wypisy z księgi chrztów parafii Kamionka z 1823 roku, s.3,  Akt N° bn/1850
NIAB fond 92 opis 1 dzieło 90 ,,Spis dworian grodzieńskiego powiatu, II grupy 1832/1899" poz. 3775, s.220v-221
LVIA fond 604 inv. 46 vol. 40, Wypisy z księgi ślubów parafii Kamionka z 1849 roku, s.443,  Akt N° 23/1849
LVIA fond 604 inv. 46 vol. 41, Wypisy z księgi chrztów parafii Kamionka z 1850 roku, s.286,  Akt N° 72/1850
LVIA fond 604 inv. 46 vol. 43, Wypisy z księgi chrztów parafii Kamionka z 1852 roku, s.206, Akt N° 20/1852
LVIA fond 604 opis 3 dzieło 1190, Wypisy z księgi spowiadających się i przyjmujących komunię dekanatu grodzieńskiego z 1852 roku – parafia Kamionka, s.289v
LVIA fond 604 opis 3 dzieło 1201, Wypisy z księgi spowiadających się i przyjmujących komunię dekanatu grodzieńskiego z 1853 roku – parafia Kamionka, s.294
LVIA fond 604 opis 3 dzieło 1210, Wypisy z księgi spowiadających się i przyjmujących komunię dekanatu grodzieńskiego z 1852 roku – parafia Kamionka, poz.45
LVIA fond 604 opis 3 dzieło 1227, Wypisy z księgi spowiadających się i przyjmujących komunię dekanatu grodzieńskiego z 1856 roku – parafia Kamionka
LVIA fond 604 opis 3 dzieło 1294, Wypisy z księgi spowiadających się i przyjmujących komunię dekanatu grodzieńskiego z 1857 roku – parafia Kamionka, poz.77
LVIA fond 604 inv. 46 vol. 48, Wypisy z księgi chrztów parafii Kamionka z 1857 roku, s.211, Akt N° 15/1857
LVIA fond 604 opis 3 dzieło 1261, Wypisy z księgi spowiadających się i przyjmujących komunię dekanatu grodzieńskiego z 1857 roku – parafia Kamionka, poz.49
LVIA fond 604 inv. 46 vol. 50, Wypisy z księgi chrztów parafii Kamionka z 1859 roku, s.241, Akt N° 57/1859
LVIA fond 604 inv. 46 vol. 51, Wypisy z księgi chrztów parafii Kamionka z 1860 roku, s.257, Akt N° 77/1860
LVIA fond 604 inv. 46 vol. 53, Wypisy z księgi chrztów parafii Kamionka z 1862 roku, s.258, Akt N° 44/1862
LVIA fond 604 inv. 46 vol. 55, Wypisy z księgi chrztów parafii Kamionka z 1864 roku, s.278, Akt N° 36/1864
AA Białystok, Wypisy z księgi chrztów parafii Kamionka z 1866 roku, s.391, Akt N° 10/1866
AA Białystok, Wypisy z księgi chrztów parafii Kamionka z 1867 roku, s.284, Akt N° 52/1867
AA Białystok, Wypisy z księgi chrztów parafii Kamionka z 1870 roku, s.193, Akt N° 66/1870
NIAB fond 256 opis 2 dzieło 1, Wypisy z ksiąg zgonów parafii Kamionka z lat 1867-1884, s.70, Akt N° 27/1879

Poszukuję rodzin: CYPLA, BYLCZYŃSKI, CYDZIK, OBUCHOWICZ, TOŁOCZKO z okolic Kotry (gmina Skidel), Zapole, Tołoczki, Obuchowicze, Cydziki (gmina Żydomla)

Piotr Paweł CYPLA

#4
Ejsymontowie w spisach wiernych parafii Kamionka z lat 1852-1860:

LVIA fond 604 opis 3 dzieło 1210, Wypisy z księgi spowiadających się i przyjmujących komunię dekanatu grodzieńskiego z 1852 roku – parafia Kamionka,

poz.52, s.291

   Stanisław Ejsymont lat 54
   brat Stanisława – Józef lat 44
   żona Józefa – Wiktoria lat 39
   syn Józefa – Józef lat 17
   córka Józefa – Antonina lat 9
   syn Józefa – Wincenty lat 3

poz.53, s.291

   Stefan Ejsymont lat 54
   Eudocja Ejsymont lat 74 – żona Jana Ejsymonta

poz.54, s.291

   Marcin Ejsymont lat 24
   żona Julia lat 31
   syn Lucjan lat 3
   córka Felicjana lat 14 (może to córka Julii?)
   Anna Sawałówna (Sawanowa) lat 31 służąca
   Anna Osielewska lat 50 służąca
   Jakub Osielewski lat 8 – syn Anny
   Teresa Osielewska lat 6 – córka Anny

W pobliskim folwarku Karolin mieszka pełniący obowiązki zarządcy Adam Ejsymont lat 30, jego żona Anna lat 20, syn Józef lat 2 i roczna córka Emilia.

LVIA fond 604 opis 3 dzieło 1201, Wypisy z księgi spowiadających się i przyjmujących komunię dekanatu grodzieńskiego z 1853 roku – parafia Kamionka (dokładnie to samo)

LVIA fond 604 opis 3 dzieło 1210, Wypisy z księgi spowiadających się i przyjmujących komunię dekanatu grodzieńskiego z 1854 roku – parafia Kamionka

poz.32, s.287v

   Stefan Ejsymont lat 65
   Anna Sawałówna (Sawanowa) lat 35 służąca
   Marianna Sawałówna lat 13 – córka Anny (służącej)
   Justyna Sawałówna lat 9 – córka Anny (służącej)

poz.33, s.287v

   Marcin Ejsymont lat 37
   żona Julia lat 30
   syn Lucjan lat 4
   syn Bolesław lat 1
   córka Felicja Jasińska lat 12 (może to córka Julii?)

poz.34, s.288

   Józef Ejsymont lat 50
   żona Józefa – Wiktoria lat 40
   syn Józef lat 20
   córka Antonina lat 10
   syn Wincenty lat 5
   syn Jan lat 2
   Stanisław Ejsymont lat 53

poz.45, s.288v

   Samuel Bartoszewicz lat 60
   żona Ludwika lat 52
   zięć Adam Ejsymont lat 28
   żona Adama – Anna lat 20
   syn Adama – Józef lat 3
   córka Adama – Emilia lat 1

LVIA fond 604 opis 3 dzieło 1227, Wypisy z księgi spowiadających się i przyjmujących komunię dekanatu grodzieńskiego z 1856 roku – parafia Kamionka

poz.38, s.266

   Józef Ejsymont lat 48
   żona Józefa – Wiktoria lat 44
   syn Józef lat 21
   syn Wincenty lat 8

poz.39, s.266

   Marcin Ejsymont lat 28
   żona Julia lat 34
   syn Lucjan lat 8
   córka Felicja lat 19 (może to córka Julii?)
   Anna Sawanowa lat 36 służąca
   Anna Osielewska lat 53 służąca
   Jakub Osielewski lat 12 – syn Anny
   Teresa Osielewska lat 10 – córka Anny

LVIA fond 604 opis 3 dzieło 1294, Wypisy z księgi spowiadających się i przyjmujących komunię dekanatu grodzieńskiego z 1857 roku – parafia Kamionka

poz.77, s.?

   Samuel Bartoszewicz lat 68
   żona Ludwika lat 47
   Ignacy Kołontaj lat 35
   Adam Eisymont lat 30
   żona Adama – Anna z Bartoszewiczów lat 23

poz.88, s.?

   Józef Eisymont lat 48
   żona Wiktoria lat 44
   syn Józef lat 22
   córka Antonina lat 14
   syn Wincenty lat 8
   syn Jan lat 5

poz.89, s.?

   Marcin Ejsymont lat 28
   żona Julia lat 34
   syn Lucjan lat 8
   córka Felicja lat 16 (może to córka Julii?)
   Anna Szawanowa lat 36 służąca
   Anna Osielewska lat 54 służąca
   Jakub Osielewski lat 12 – syn Anny
   Teresa Osielewska lat 10 – córka Anny

LVIA fond 604 opis 3 dzieło 1251, Wypisy z księgi spowiadających się i przyjmujących komunię dekanatu grodzieńskiego z 1858 roku – parafia Kamionka

poz.68, s.265v

   Samuel Bartoszewicz lat 68
   żona Ludwika lat 47
   Ignacy Kołontaj lat 35
   Adam Eisymont lat 30
   żona Adama – Anna lat 24
   syn Adama – Józef lat 9
   córka Adama – Emilia lat 7

poz.78, s.266

   Józef Eisymont lat 48
   żona Wiktoria lat 44
   syn Józef lat 22
   syn Wincenty lat 8
   syn Jan lat 5

poz.99, s.66

   Marcin Ejsymont lat 28
   żona Julia lat 34
   syn Lucjan lat 8
   córka Klementyna lat 2
   córka Felicja lat 16 (może to córka Julii?)
   Anna Osielewska lat 54 służąca
   Jakub Osielewski lat 12 – syn Anny
   Teresa Osielewska lat 10 – córka Anny

LVIA fond 604 opis 3 dzieło 1261, Wypisy z księgi spowiadających się i przyjmujących komunię dekanatu grodzieńskiego z 1859 roku – parafia Kamionka

poz.49, s.314v

   Adam Eismont lat 30
   żona Adama – Anna lat 26
   syn Adama – Józef lat 10
   córka Adama – Emilia lat 8
   Samuel Bartoszewicz lat 70
   żona Ludwika lat 60
   Ignacy Kołontaj lat 30

poz.55, s.315

   Józef Eismont lat 64
   żona Wiktoria lat 47
   syn Józef lat 26
   córka Antonina lat 16
   syn Wincenty lat 11
   syn Jan lat 7

poz.56, s.315

   Marcin Ejsmont lat 45
   żona Julia lat 35
   syn Lucjan lat 10
   córka Klementyna lat 3
   córka Felicja lat 19 (może to córka Julii?)
   Marianna Kaczanowska lat 38
   Franciszek Kaczanowski lat 13 – syn Marianny
   Rozalia Kaczanowska lat 10 – córka Marianny

LVIA fond 604 opis 3 dzieło 1289, Wypisy z księgi spowiadających się i przyjmujących komunię dekanatu grodzieńskiego z 1860 roku – parafia Kamionka

poz.53, s.328v

   Adam Ejsymont lat 31
   żona Adama – Anna lat 27
   syn Adama – Józef lat 11
   córka Adama – Emilia lat 9
   córka Adama – Marianna lat 2
   Samuel Bartoszewicz lat 71
   żona Ludwika lat 61
   Ignacy Kołontaj lat 31

poz.63, s. 329v

   Józef Ejsymont lat 65
   żona Wiktoria lat 48
   syn Józef lat 27
   córka Antonina lat 17
   syn Wincenty lat 12
   syn Jan lat 8

poz.64, s. 329v

   Marcin Ejsmont lat 46
   żona Julia lat 36
   syn Lucjan lat 11
   córka Klementyna lat 3
   córka Felicja lat 20 (może to córka Julii?)
   Marianna Kaczanowska lat 39
   Franciszek Kaczanowski lat 14 – syn Marianny
   Rozalia Kaczanowska lat 11 – córka Marianny

W 1860 roku Ejsymontowie z parafii Kamionka występowali już tylko w okolicy Soroczyce - trzy rodziny. Pierwsza (Adam Ejsymont) została już opisana.
Poszukuję rodzin: CYPLA, BYLCZYŃSKI, CYDZIK, OBUCHOWICZ, TOŁOCZKO z okolic Kotry (gmina Skidel), Zapole, Tołoczki, Obuchowicze, Cydziki (gmina Żydomla)

Sławomir Olczyk

Czas na kolejną linię Eysymontów z Soroczyc, która jest wykazywana również w spisach z lat 1852-1860.

Nie wiem czyim synem był Antoni, który jest jak na razie najstarszym przedstawicielem tej linii.

Eysymont Antoni (1750-16.08.1830) x Marianna Zabielska (1766-22.02.1826)
1. Michał *Soroczyce 26.01.1798-p. 1830)
2. Stanisław (Soroczyce 26.01.1798-27.05.1855), kawaler.
3. Józef *Soroczyce 11.02.1800 x1. 1.03.1831 Rozalia Szczuka (1801-12.02.1836), c. Franciszka i Rozalii z Eysymontów, rodem z okolicy Szczuki x2. 22.11.1836. Wiktoria Kondracka (1815-25.01.1881), c. Jana i Marianny z Obuchowskich, rodem z okolicy Rosinowce.
3.1a. Józef *Soroczyce 13.03.1834, przeprowadził się do Grodna x Wielkie Eysymonty 9.02.1869 Kazimiera vel Jadwiga z Jodkowskich Hlebowiczowa, l. 28, wdowa po Stanisławie Hlebowiczu, c. Józefa i Wiktorii z Cydzików, rodem z okolicy Wielkie Jodkiewicze, par. Wielkie Eysymonty.
3.2b. Michał (Soroczyce 10.02.1838-4.04.1840)
3.3b. Ludwik (Soroczyce 21.08.1840-8.04.1842)
3.4b. Antonina *Soroczyce 10.07.1843 x 25.11.1865 Michał Zaniewski, l. 40, s. Józefa i Karoliny z Pancewiczów, rodem z okolicy Zaniewicze, par. Wielkie Eysymonty.
3.5b. Katarzyna (Soroczyce 17.03.1846-25.04.1848)
3.6b. Wincenty (Soroczyce 8.01.1849-p. 1923) x Józefa Kuźmicka (1853-18.01.1923)
3.6b.1. Stefanida *Soroczyce 3.05.1877
3.6b.2. Marianna *Soroczyce 28.01.1880
3.6b.3. Józef *1884 x Józefa Chweśko *1886
3.6b.3.1. Jadwiga *1910
3.6b.3.2. Waleria *1912
3.6b.3.3. Czesława *1914
3.7b. Jan (1853-p. 1926) x Wielkie Eysymonty 8.11.1881 Pelagia Staniewska (Staniewicze 24.02.1860-Soroczyce 25.07.1931), c. Kazimierza i Józefy z Hlebowiczów, rodem z okolicy Staniewicze, par. Wielkie Eysymonty.
3.7b.1. Gabriela *Soroczyce 3.10.1882
3.7b.2. Teofila *1891
3.7b.3. Adam *1894 x Anna Hlebowicz *1907
3.7b.3.1. Wacław *Soroczyce 10.05.1930
3.7b.4. Wiktor *1896
3.7b.5. Emilia *1897 x 4.07.1920 Adam Krzyszałowicz, l. 27, s. Antoniego i Magdaleny z Kuczków, rodem z okolicy Tołoczki, par. Jeziory.
3.7b.6. Bronisława *1906
4. Elżbieta (18.01.1814-p. 1830)
5. Konstancja
6. Rozalia *Soroczyce 6.09.1808 x Repla 30.09.1845 Wincenty Augustowski, l. 43, neofita z miejscowości Małachiowce.

Pozdrawiam serdecznie.

Sławomir Olczyk

I trzecia linia, która ostała się w Soroczycach.

1. Jan (1782-20.09.1851) x Eudoksja vel Teodozja z Denisewiczów (1778-23.02.1854)
1.1. Marcin (Soroczyce 7.11.1818-23.02.1895) x Soroczyce. 30.01.1849. Julia z Naruszewiczów Jasińska, (1821-5.05.1880), wdowa, c. wolnych chłopów Mikołaja i Anastazji z Laskowiskich, rodem z dworu Opole, par. Bohorudzkiej.
1.1.1. Lucjan (Soroczyce 5.07.1850-6.04.1863)
1.1.2. Bolesław *Soroczyce 26.05.1853
1.1.3. Klementyna *Soroczyce 14.07.1857
1.1.4. Michalina (Soroczyce 10.01.1860-27.04.1861)
1.1.5. Józef *Soroczyce 24.12.1862
1.1.6. Marcin *Soroczyce 6.07.1864 x Jeziory 2.02.1893. Julia Huszcza, l. 22, c. Józefa i Marcjanny z Kalenkiewiczów, rodem z okolicy Jurewicze x2. Jeziory 7.02.1899 Emilia vel Rozalia Eysymont, l. 21, c. Józefa i Magdaleny z Cydzików, rodem z okolicy Tołoczki.
1.1.6.1b. Jan *Soroczyce 8.11.1905 x Żydomla 24.04.1931 Rufina Obuchowicz (*Obuchowicze 5.10.1907), c. Adama i Aleksandry z Obuchowiczów, rodem z okolicy Obuchowicze, par. Żydomla.
1.1.6.2b. Jadwiga *1905
1.1.6.3b. Malwina *1912
1.1.6.4b. Edward *Soroczyce 14.06.1916
1.2. Teresa (Soroczyce 9.03.1824-22.03.1824)
1.3. Paulina *1822 x 18.06.1844 Tadeusz Szczuka, l. 27, s. Jakuba i Anny z Tołoczków.
1.4. Michał (1808-3.07.1852), kawaler.
2. Stefan (1786-13.03.1856), kawaler.
3. Salomea *Soroczyce 18.11.1787

Pozdrawiam serdecznie.

Albink

#7
Kamionka 32/1872-03.26(2kwiecień) ur. Adolf Ejsmont s. Adama /dopisany Stefan Emilian/ i Anny Bartoszewicz w okolicy Soroczyce. Chrzestni: Józef Ejsmont z Teofilą Zadarnowską panną, asystowali Tadeusz Bakun włościanin z Łucją Józefa Ejsmonta żoną

Kamionka 35/1875-05.12(18) ur. Jadwiga Ejsmont rodzice j.w., chrzestni: Franciszek Jurowski i Antonina Szekur

Myślę, że Stanisława nie było w tej rodzinie. W metrykach z Kamionki jest zgon Stanisława Jajmonta s. Adama i Stefanii Borysewicz, mający 1 rok ze wsi Oleszewicze( w chrztach takiej osoby brak w Kamionce).

ślub Grodno Bernardyni 6/1895 Jadwiga córka Adama i Julii Łozowickiej.

Kamionka 29/1890.05.26 w Soroczycach zmarł Adam /dopisek Stefan Emilian/ Ejsmont z suchot, 70 lat, zostawił żonę Annę i dzieci Józef, Lucjan, Konstantyn, Adolf, Klementyna, Antonina, Jadwiga.

Kamionka 48/1910 zmarła Anna Ejsmont, wdowa, 68 lat, zostawiła dzieci: Józef, Konstantyn, Lucjan, Adolf, Jadwiga, Klementyna, Antonina, Maria, Kamila.

Pozdrawiam
Albin

Sławomir Olczyk

Panie Albinie.

Bardzo dziękuję za te informację. Poprawiam i dopisuję.

Pozdrawiam serdecznie.

Rafał Jurowski


Sławomir Olczyk

Tu też warto powiedzieć, że był cały czas i brat Adama Stefana Emiliana - Józef. Ten w 1852 poślubia w Wołpie Klementynę Kołłątajównę z folwarku Berdowszczyzna. Pisany jest mieszkańcem Wołkowyska - https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSM1-K4PG-1?i=470&cat=2323279. Po jej śmierci poślubia Łucję vel Lucynę Zadarnowską.

Pozdrawiam serdecznie.


Piotr Paweł CYPLA

Sławek - czy Jan Ejsymont (pan młody z 1935 roku) to syn Marcina i Rozalii zd. Ejsymont wymieniony, jako 20-letni kawaler w spisie wiernych parafii Kamionka z 1926 roku? W opisie zdjęcia w innym poście podałeś, że to syn Marcina i Emilii zd. Ejsymont.
Czy ojciec Jana - Marcin był synem Marcina i Julii zd. Naruszewicz?
Poszukuję rodzin: CYPLA, BYLCZYŃSKI, CYDZIK, OBUCHOWICZ, TOŁOCZKO z okolic Kotry (gmina Skidel), Zapole, Tołoczki, Obuchowicze, Cydziki (gmina Żydomla)

Sławomir Olczyk

Drogi Piotrze.

Jan był synem Marcina. Ale ślub miał miejsce w 1931 roku.

Pozdrawiam serdecznie.

Gordian

Cytat: Sławomir Olczyk w Sierpień 05, 2020, 11:11:54 AM
Czas na kolejną linię Eysymontów z Soroczyc, która jest wykazywana również w spisach z lat 1852-1860.

Nie wiem czyim synem był Antoni, który jest jak na razie najstarszym przedstawicielem tej linii.

Eysymont Antoni (1750-16.08.1830) x Marianna Zabielska (1766-22.02.1826)
1. Michał *Soroczyce 26.01.1798-p. 1830)
2. Stanisław (Soroczyce 26.01.1798-27.05.1855), kawaler.
3. Józef *Soroczyce 11.02.1800 x1. 1.03.1831 Rozalia Szczuka (1801-12.02.1836), c. Franciszka i Rozalii z Eysymontów, rodem z okolicy Szczuki x2. 22.11.1836. Wiktoria Kondracka (1815-25.01.1881), c. Jana i Marianny z Obuchowskich, rodem z okolicy Rosinowce.
3.1a. Józef *Soroczyce 13.03.1834, przeprowadził się do Grodna x Wielkie Eysymonty 9.02.1869 Kazimiera vel Jadwiga z Jodkowskich Hlebowiczowa, l. 28, wdowa po Stanisławie Hlebowiczu, c. Józefa i Wiktorii z Cydzików, rodem z okolicy Wielkie Jodkiewicze, par. Wielkie Eysymonty.
3.2b. Michał (Soroczyce 10.02.1838-4.04.1840)
3.3b. Ludwik (Soroczyce 21.08.1840-8.04.1842)
3.4b. Antonina *Soroczyce 10.07.1843 x 25.11.1865 Michał Zaniewski, l. 40, s. Józefa i Karoliny z Pancewiczów, rodem z okolicy Zaniewicze, par. Wielkie Eysymonty.
[...]

Uzupełniam info dotyczące 3.4b. Antoniny z Eysymonttów Zaniewskiej - zmarła ona 1925-02-21 w  Burakach mając 87 lat jako Antonina Zaniewska wdowa córka Józefa Jeśmonta. Pozostawiła syna Stanisława.

Pozdrawiam
Gordian

Sławomir Olczyk

Dzięki Jurku.

Sam miałem o nią zapytać, gdyż nie byłeś pewien która Antonina była żoną tego Michała.

A teraz mam pytanie. Czy Kazimiera Jodkowska jest tożsama z Jadwigą, żoną Józefa Eysymonta z Soroczyc? Przypuszczam, że tak, lecz nie wiem. Dzieci rodzą się w różnych miejscach, w tym w Soroczycach. Jestem w kropce.

Pozdrawiam serdecznie.

PS.
Niebawem na poważnie będę próbował odtwarzać Eysymontów z par. Wielkie Eysymonty. Niestety. Nie mam spisów z końca XVIII stulecia. Mam nadzieję, że mogę liczyć na uwagi i korekty.