Ostatnie wiadomości

#1
Indeksacja parafii Białoruś / Записи о смерти 1761-1819 гг. ...
Ostatnia wiadomość przez Ala2 - Wczoraj o 09:37:30 PM
Старые памятники в Слуцке     Stare pomniki w Słucku
https://oldpomnik.by/
#2
Szukam rodziny, nazwiska / Odp: Kraśniccy herbu Boże Zdar...
Ostatnia wiadomość przez Sławomir Olczyk - Luty 05, 2023, 09:49:33 AM
Cytat: Sławomir Olczyk w Styczeń 30, 2023, 09:16:05 AMSzanowni Państwo.

Ten Jarmoła Andrzejewicz występuje w Księdze Sądowej Grodzieńskiej w 1541 i jest obruśnym hospodarskim. Z indeksów ksiąg ziemskich grodzieńskich, z 1595 i 1607, wiadomo, że miał synów Olechna, Wasyla i Harasima (x1. Katarzyna Makarewiczówna x2. Zofia Adamówna Snarska, która po jego śmierci poślubiła Timofieja Bohdanowicza Czeszejkę). Z nich Olechno, miał córki Bohdanę i Rainę oraz synów Hrehorego, Iwana, Krzysztofa, Marcina (Marcjana), Jana i Mikołaja. Hrehory z małżeństwa z Heleną Piotrówną Czesznicką miał syna Jakuba. Co ciekawe ci Kraśniccy już w początku XVII stulecia pisali się Zdarbożec Kraśnickimi.

Pozdrawiam serdecznie.

Szanowni Państwo.

Jako uzupełnienie dzieci Jarmoły przytaczam opis sprawy z Księgi Ziemskiej z 1583-1584:

Poz. 142. Sądowy wyrok z 7.10.1584 po skardze sióstr Hanny, Nastazji, Zofii i Polonii Kraśnickich, i ich mężów Adama Tumaszewicza Eisimonta, Hrehorego Szczęsnowicza Hałasowicza, Kaspara Mikołajewicza Tołoczki, sędziego grodzkiego grodzieńskiego  i Daniła Janowicza Doszyca, na braci Harasima, Olechna i Wasyla Kraśnickich, za odmowę podziału spadku w dobrach Kraśnicy na rzece Świsłocz. k. 530-535.

Pozdrawiam serdecznie.

#3
Szukam rodziny, nazwiska / Odp: Historyk ziemi Grodzieńsk...
Ostatnia wiadomość przez Gordian - Luty 03, 2023, 05:44:24 PM
O Michale Jodkowskim (1781-1841):
Wg moich ustaleń ur. 1781-09-27 a zmarł tragicznie 4 VI 1841 w Indurze "z zabicia drzewa" mając 65 lat. W spisach odnotowywany w Wlk. Jodkiewiczach.
W 1795 roku miał starszego brata Ignacego *1779-07-08, młodszego Józefa mającego 11 lat i 3 siostry: Agatę *1787-02-26, Katarzynę *1790-04-13 i Helenę.
O całym tym jego rodzeństwie później brak informacji.
Sam Michał Jodkowski był 3 razy żonaty:
1x w 1805 Marianna Jodkowska, synowie: Antoni *1805 i Jerzy *1808;
2x w 1823 Helena z Cydzików, +17III1831, syn Michał i córka Marianna;
3x dnia 19 VII 1831 z Katarzyną z Zaniewskich wdową po Poczobucie.
Jak zmarł to pozostawił wdowę Katarzynę Jodkowską [nazwisko raczej po mężu niż z domu]
i dzieci, synów: Antoni, Jerzy i Michał, córka: Marianna.
Z dzieci syn Jerzy zm. 1867-01-24 bezpotomnie. Antoni jest odnotowany w spisie 1861 ale w kolejnych latach już nie występuje. Syn Michał odnotowany został po raz ostatni w spisie z 1843 roku a potem znika z parafii. Wreszcie córka Marianna umiera 1873-01-14 jako 50 letnia panna.
#4
Szukam rodziny, nazwiska / Odp: Kraśniccy herbu Boże Zdar...
Ostatnia wiadomość przez A.Markiewicz - Luty 03, 2023, 10:31:25 AM
Teodor Zdarbożec Kraśnicki
#5
Szukam rodziny, nazwiska / Odp: Kraśniccy herbu Boże Zdar...
Ostatnia wiadomość przez A.Markiewicz - Luty 03, 2023, 10:16:01 AM
Krzysztof,Jakub, Marcin Zdarbożec Kraśniccy
#6
Szukam rodziny, nazwiska / Odp: Ród Bohatyrewiczów (Bohat...
Ostatnia wiadomość przez Tadeusz - Luty 02, 2023, 12:05:03 PM
Dziękuję panie Jerzy za informację. Uważam, że nazwisko żony generala to Pokubiatto a nie pokubiatko.
   
Zastanawiam się wciąż nad gniazdem rodowym Bohatyrewiczów. Według mnie nie była to okolica Bohatyrewicze, a legendarny grób Jana i Cecylii to nie jest grób Bohatyrewiczów. Moja argumentacja jest następująca: W rodzinach katolickich istniał niepisany zwyczaj nadawania imion dzieciom po ojcu, dziadku lub po matce, babce i tak dalej.
I ten sposób, w kolejnych pokoleniach, pewne imiona w rodzinach się powtarzały. A takiego imienia nie znalazłem wśród mieszkańców okolicy Bohatyrewicze w  aktach metrykalnych XIX wieku. Z tego wniosek: to nie jest "grób" praszczurów Bohatyrewiczów  ją ale być może kogoś z Hladowiczów, którzy byli właścicielami gruntów Minewicze w roku 1560. Ten rzekomy grób jest na gruntach Miniewiczów a nie Bohatyrewiczów.
#7
Szukam rodziny, nazwiska / Odp: Historyk ziemi Grodzieńsk...
Ostatnia wiadomość przez Sławomir Olczyk - Luty 02, 2023, 07:23:33 AM
Szanowny Panie Teodorze.

Bardzo ciekawy ten wywód.

Prowadzi on od Jakuba Jodkowskiego (zm. 1659), który pozostawił trzech synów, którym zapisał dobra w Jodkiewiczach i Jurewiczach (później nazywanych Małymi Jodkiewiczami). Ci synowie to Jan, Mikołaj i Andrzej. Dalej wywód skupia się na Andrzeju i jego synu Melchiorze, który z małżeństwa z Teodorą z Kuźnickich miał synów Aleksandra i Kazimierza (ur. 1679). Wydaje się, że Aleksander był młodszym z braci, któremu ojciec w 1704 zapisuje czwartą część dóbr w Jodkiewiczach. Tenże Aleksander miał trzech synów - Stefana, Jana i Jerzego. Ten ostatni jak się wydaje osiadł w Żukiewiczach, gdzie miał syna Jakuba (ok. 1735-1797), który pozostawił syna Adama (ur. ok. 1762), a tenże miał syna Stefana (ur. 1802), który to był osobą wywodzącą się przed Deputacją. I to jest główna zawartość wywodu.

Od siebie dodam, że syn Aleksandra Melchiorowicza - Stefan (ur. ok. 1721), miał syna Piotra, który miał z Marianną z Cydzików, synów Ignacego (ur. 1779) i Michała (1781-1841), zaś ten ostatni z Marianną z Jodkowskich miał synów Antoniego (ur. 1805) i Jerzego (ur. 1808), zaś z Heleną z Cydzików syna Michała (ur. 1826).

Niestety, nadal nie widzę powiązania z linią bohatera tego wątku.

Pozdrawiam serdecznie.
#8
Szukam rodziny, nazwiska / Odp: Kraśniccy herbu Boże Zdar...
Ostatnia wiadomość przez Rafał Jurowski - Styczeń 31, 2023, 02:21:21 PM
Pozwoliłem sobie na zmianę tematu tego wątku oraz wydzielenie go z wątku "Jacek oraz Napoleon Cydzikowie" https://forum.rodygrodzienskie.pl/index.php?topic=987.msg3998#msg3998%20
Tak chyba będzie lepiej :)
#9
Szukam rodziny, nazwiska / Odp: Ejsmontowie
Ostatnia wiadomość przez Sławomir Olczyk - Styczeń 30, 2023, 02:03:55 PM
Do p. Hyarmendakila.

Linia z Łomazów, ile udało się zebrać.

Józef x Apolonia (1740-1.12.1810). Zmarła w Studziance. Zgłosili synowie Feliks i Antoni. Akt nr 2/1810.
1. Konstanty *1785 (w akcie ślubu Eyszmund, urodzony, a ochrzczony w cerkwi Dokudowskiej posesor ze wsi Studzianka, rodzice szlachetni). Zmarły w Studziance 27.02.1863, podano, że jest synem Tadeusza. Akt nr 4/1863. x Łomazy 28.07.1814 (akt nr 6/1814) Karolina Podniesińska *1795, c. Jakuba i Józefy Podniesińskich. Zmarła 16.02.1860. Lat 54. Pozostawiła po sobie męża Konstantego, syna Jana oraz córki Katarzynę, Mariannę i Agnieszkę. Akt nr 3/1860. Mieszkali w Studziance, w domu nr 11, par Łomazy. Pisani Eysmund, Eysmont
1.1. Katarzyna *Studzianka 8.04.1815. Akt nr 10/1815
1.2. Józef *Studzianka 18.03.1818. Akt nr 8/1818
1.3. Jan *Studzianka 24.04.1821. Akt nr 13/1821. Zmarł 27.05.1875. Akt nr 9/1875. x Łomazy 22.11.1840 (gr.-kat. Akt nr 17/1840) Marianna Derlicka, l. 19, c. Jakuba i Katarzyny, mieszczan zamieszkałych w Łomazach.
1.3.1. Aleksander *Studzianka 27.01.1844. Akt nr 3/1844 x1. Magdalena Wińska (1845-Studzianka 11.04.1867). Akt nr 3/1867. x2. Łomazy 17.11.1867 (akt nr 5/1867) Marianna Sacewicz, l. 23, c. Jakuba i Rozalii z Kowalewskich, rodem z Łomazów. Zmarła 30.11.1875. Akt nr 15/1875. x3. Konstancja Dyrdowska vel Derdowska *1853
1.3.1.1. Emilia *Studzianka 18.07.1869. Akt nr 11/1869. Zmarła 12.04.1871. Akt nr 2/1871.
1.3.1.2. Aleksandra *Studzianka 21.06.1872. Akt nr 12/1872. Zmarła 11.05.1873. Akt nr 5/1873.
1.3.1.3. Petronela *Studzianka 30.05.1874. Akt nr 9/1874. x Biała Podlaska 24.10.1893 (Akt z Białej 33/1893) Stanisław Wilczyński, l. 26, s. Jana i Marianny z Sokulskich, rodem ze wsi Dubowo, a zamieszkały w Jakuwnie vel Januwnie (może w Janówce?).

1.3.1.4 Franciszek *Studzianka 14.12.1876. Akt nr 7/1876. Zmarł 5.07.1878. Akt nr 12/1878.
1.3.1.5. Aleksander *Studzianka 24.11.1878. Akt nr 24/1878 x Biała Podlaska 26.01.1904 (Akt nr 2/1904) Marianna Weronika Krzymowska, l. 16, c. Jana i Franciszki z Kurkowskich, rodem z Białej Podlaskiej.
1.3.1.5.1. Aleksandra *Studzianka 22.08.1905. Akt z Białej Podlaskiej nr 1721/1905.
1.3.1.5.2. Jan *Studzianka 19.01.1907. Akt nr 11/1907
1.3.1.5.3. Bolesław *Studzianka 7.01.1909. Akt nr 5/1909.
1.3.1.6. Karolina *Studzianka 4.06.1881. Akt nr 10/1881. Zmarła 15.10.1881. Akt nr 10/1881.
1.3.1.7. Ludwik *Studzianka 7.08.1882. Akt nr 11/1882. Zmarł 24.12.1889. Akt z Białej Podlaskiej nr 14/1889.
1.3.1.8. Paulina *Studzianka 19.06.1885. Akt nr 12/1885. Zmarła w Białej Podlaskiej 28.12.1950. Akt nr 253/1950 (dopisane na marginesie aktu ślubu). x Biała Podlaska 14.02.1905 (Akt nr 3/1905) Franciszek Krasa, l. 23, s. Wawrzyńca i Agaty z Zagajskich, rodem z Woli Dubowskiej.
1.3.1.9. Wiktoria *Studzianka 14.10.1887. Akt nr 16/1887.
1.3.1.10. Rozalia *Studzianka 1.10.1888. Akt nr 29/1888. Zmarła 18.01.1894. Akt z Białej Podlaskiej nr 15/1894.
1.3.1.11. Albin *Studzianka 1.03.1891. Akt z Białej Podlaskiej nr 55/1891. Zmarł 23.10.1951 w Lublinie (dopisek na marginesie metryki).
1.3.1.12. Zofia *Studzianka 16.04.1894. Akt z Białej Podlaskiej nr 68/1894. Zmarła 29.12.1899. Akt z Białej Podlaskiej nr 179/1899.
1.3.1.13. Józefa *Studzianka 16.04.1894. Akt z Białej Podlaskiej nr 69/1894.
1.3.1.14. Marianna *Studzianka 7.04.1896. Akt z Białej Podlaskiej nr 88/1896. Zmarła 10.05.1904. Akt z Białej Podlaskiej nr 62/1904.
1.3.2. Karolina *Studzianka 5.12.1846. Akt nr 14/1846.
1.3.3. Franciszek *Studzianka 2.04.1850. Akt nr 7/1850 x Biała Podlaska 4.11.1884 (ale akt z par. Łomazy nr 9/1884) Julia Bućko, l. 20, c. Adama i Elżbiety z Roszkowskich, rodem ze wsi Ignatki, par. Topczewo.
1.3.3.1. Jadwiga *Burwin, par. Łomazy 30.10.1885. Akt nr 20/1885.
1.3.4. Anna *Studzianka 20.03.1853. Akt nr 5/1853.

1.4. Karol *Studzianka 1.11.1824. Akt nr 36/1824. Zmarł 10.11.1824. Akt nr 31/1824.
1.5. Marianna *Studzianka 17.11.1825. Akt nr 30/1825 x Łomazy 5.08.1844 (Akt nr 5/1844) Michał Sawicki, l. 20, s. Jakuba i Petroneli z Krassuskich, rodem ze wsi Sokul, części szlacheckiej.
1.6. Marianna Agnieszka *Studzianka 6.07.1829. Akt nr 14/1829. x Łomazy 18.11.1849 (Akt nr 2/1849) Jan Roguski, l. 21, s. Jakuba i Franciszki z Matuszewiczów, rodem z Kozłów, a zamieszkały w Korozówce.
1.7. Ignacy *Studzianka 31.07.1832. Akt nr 9/1832.
1.8. Anna *Studzianka 27.10.1833. Akt nr 21/1833 x Łomazy 8.06.1852 (Akt nr 2/1852) Grzegorz Nestorowicz, l. 26, s. Stefana i Cecylii, rodem z Piszczaca, a zamieszkały we wsi Brus.
1.9. Aleksander (1836-14.12.1839). Akt nr 9/1839.
2. Feliks
3. Anton
4. Piotr *1790

Pozdrawiam serdecznie.
#10
Szukam rodziny, nazwiska / Odp: Historyk ziemi Grodzieńsk...
Ostatnia wiadomość przez Sławomir Olczyk - Styczeń 30, 2023, 01:37:17 PM
Już podaję: potworniusz@wp.pl

Pozdrawiam serdecznie.