Akta parafii wyznania rzymskokatolickiego z diecezji pińskiej

Zaczęty przez Andrzej Wawryniuk, Kwiecień 28, 2021, 01:19:31 PM

Poprzedni wątek - Następny wątek

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Andrzej Wawryniuk

Opis z oryginału:

Księga zawiera sygn.:   1

Tytuł:   Par. Czarnawczyce, dek. Brześć nad Bugiem; Wypadki pogrz[ebów] i chrztów. Raptularz
Daty:   1944-1945
Opis:   zeszyt, s. 59
Skan:   galeria ze skanami
Język:   pol.
zły stan zachowania; nie udostępnia się   
   
Sygn.:   2
Tytuł:   Par. Drohiczyn Poleski, dek. Kobryń; Księga egzaminów przedślubnych kościoła parafialnego drohiczyńskiego
Daty:   1827-1832
Opis:   księga oprawna, s. 64
Dawna Sygn.:   nr wykazu 14
Skan:   galeria ze skanami
Język:   pol.
do r. 1925 parafia należała do diecezji (później archidiecezji) wileńskiej   
   
Sygn.:   3
Tytuł:   Par. Drohiczyn Poleski, dek. Kobryń; Przedślubne pytania dla osób zabierających się do stanu małżeńskiego
Daty:   1930-1939, 1940, 1944
Opis:   księga oprawna, s. 144
Dawna Sygn.:   nr wykazu 13
Skan:   galeria ze skanami
Język:   pol.
z lat 1940, 1944 po jednym wpisie; zły stan zachowania; nie udostępnia się   
   
Sygn.:   4
Tytuł:   Parafie różne; Akta dotyczące działalności różnych urzędów parafialnych z terenu diecezji pińskiej i diecezji/archidiecezji wileńskiej: Diecezja pińska: Brześć n/Bugiem, par. wojskowa św. Kazimierza (dek. brzeski); Czarnawczyce (dek. brzeski); Drohiczyn Poleski (dek. kobryński); Janów (dek. piński); Popina dla wsi Osowce (dek. kobryński). Diecezja/Archidieczja wileńska: Białystok (dek. białostocki); Braszewicze (dek. kobryński); Czarnawczyce (dek. brzeski); Drohiczyn Poleski (dek. kobryński); Dworzec (dek. słonimski); Dziadkowice (dek. kobryński); Kalinówka (dek. białostocki); Lida, par. św. Krzyża (dek. lidzki); Rzesza (dek. wileński); Świsłocz (dek. wołkowyski); Wilno, par. św. Rafała (dek. wileński)
Daty:   1832, 1834, 1845, 1908, 1911, 1919, 1923-1924, 1932, 1934, 1936-1939
Opis:   akta luźne, s. 30
Skan:   galeria ze skanami
Język:   łac., pol., ros.
Diecezja pińska: Brześć nad Bugiem; metryka śmierci i pogrzebu, 1937, s. 1; Drohiczyn Poleski, dyspensa od zapowiedzi, 1939, s. 2 Janów, św. urodzenia i chrztu, 1924 (1907)*, s. 3; Popina (wś Osowce), odpis aktu urodzenia nadesłany z par. Bałtów, 1939 (1914), s. 4; Popina, informacja o zapowiedziach ogłoszonych w par. Drohiczyn Poleski, 1939, s. 5; Diecezja/Archidiecezja wileńska: Białystok, korespondencja z urzędem par. w Sarnach, 1939, s. 6; Braszewicze, dokumenty Konsystorza Rzymsko Katolickiego Duchownego Wileńskiego tyczące się parafii braszewickiej, 1834, 1845, 1908, 1911, s. 7-15; Dworzec, św. urodzenia i chrztu, 1923 (1889), s. 16; Dziadkowice, wypis aktu urodzenia, 1832 (1765), s. 17-19; Kalinówka, św. urodzenia i chrztu, 1938 (1918), s. 20 ; Lida, św. urodzenia i chrztu, 1919 (1906), s. 21; Rzesza, św. zgonu, 1934, s. 22; Świsłocz, św. urodzenia i chrztu, 1936 (1906), s. 23; Wilno, św. urodzenia i chrztu, 1932 (1897), s. 24; Czarnawczyce (wś Widomla), św. ślubu, 1859, s. 25-26; Czarnawczyce (wś Zadworze) św. ślubu, 1859, s. 27; Czarnawczyce, św. ślubu, 1931 (1923), s. 28; pismo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Rosji do ks. [Franciszka] Zaremby z parafii Czarnawczyce poświadczające brak przeciwwskazań do pochówku 1853, s. 29; zaświadczenie, że Siemion Małych, zamieszkały we wsi Berdycze, w gminie kosickiej, pow. brzeskiego, jest wdowcem, Brześć Litewski, 1920, s. 30.      
*w nawiasach podano daty faktów, poza nawiasem daty wystawienia dokumentów; dokumenty te stanowiły niegdyś załączniki do akt metrykalnych; nie udostępnia się   
   
Sygn.:   5
Tytuł:   Parafia Roś, dek. Wołkowysk, diecezja wileńska. Księga egzaminów przedślubnych.
Daty:   1827-1840
Opis:   księga, s. 183
Dawna Sygn.:   1
Skan:   galeria ze skanami
Język:   pol.

Sygn.:   6
Tytuł:   Parafia Roś, dek. Wołkowysk, diecezja wileńska. Księga do zapisywania różnych zaleceń zwierzchniczych od 1818-1829.
Daty:   1818-1829
Opis:   księga, s. 212
Dawna Sygn.:   2
Skan:   galeria ze skanami
Język:   łac., pol., ros.
w księdze wszyte druki: List prałata wileńskiego Jana Cywińskiego do kanonika [Szymona] Iwanowskiego plebana roskiego w sprawie ukazu Rządzącego Senatu nakazującego plebanom i administratorom reperację kościołów, Wilno 20.09.1817, pol., s. 3; formularz: ,,Tabela o liczbie domów i placów Duchownych, Miejskich lub Jurydycznych z arendy lub innego obiektu dochód osobisty czyniących", pol., s. 36; Pismo biskupa anastasjopolitańskiego, sufragana trockiego Tadeusza Kundzicza do dziekanów diecezji wileńskiej dotyczące ukazu cesarskiego o zakazie noszenia na wstążkach dystynktorów kanonicznych przeznaczonych do noszenia na łańcuchu, Wilno, czerwiec 1819, pol., s. 37; Pismo biskupa anastasjopolitańskiego, sufragana trockiego Tadeusza Kundzicza do prowincjałów i wizytatorów zgromadzeń zakonnych w diecezji wileńskiej dotyczące ukazu cesarskiego o przekazywaniu listy osób na urzędach zakonnych do zatwierdzenia Konsystorzowi, Wilno, czerwiec 1819, pol., s. 38-39; Pismo biskupa anastasjopolitańskiego, sufragana trockiego Tadeusza Kundzicza do dziekana wołkowyskiego Tomasza Sturgulewskiego dotyczące ukazu cesarskiego o zebraniu wiadomości o domach i placach duchownych, z których mają oni dochód osobisty, pol., s. 40; Ukaz cesarski do Konsystorza i przekazania plebanom i przełożonym klasztorów zakazu utrzymywania dezerterów i osób bez paszportów, wrzesień 1820, pol., s. 73; Postanowienie Konsystorza Metropolitalnego Rzymskokatolickiego Mohylewskiego dla dziekanów diecezji wileńskiej polecające odczytanie listy osób w parafiach w celu zdobycia informacji o pozostałych mężach i żonach osób przebywających na Syberii, a chcących wejść w powtórny związek małżeński, listopad 1821, pol., s. 92-93; Ukaz cesarski o poszlinach (opłatach) aktowych, Sankt Petersburg, 4.12.1821,Tabele z cenami gruntów osiadłych i nieosiadłych, od których zabrania się pisać mniejszej w księgach wieczystych, przy przejściu od jednej osoby do drugiej, wykazy cen papieru herbowego, na pisma pożyczkowe i weksle według sum podanych na nich, pol., s. 96-101; formularz: ,,Tabela do opisu rozprzestrzenienia się języka litewskiego i różnicy jego dialektów w guberni litewskiej", pol., s. 106; Ukaz cesarski o zakazie zaciągania długów na majątki funduszowe przez duchowieństwo łacińskie i unickie, pol., s. 107; List apostolski Piusa VII potępiający Towarzystwo Karbonarów, Rzym 13.09.1821, Sankt Petersburg 21.06.1822, łac., pol., s. 108-116; ,,Lista osób wojskowych niższego stopnia dla wyszukania w diecezji wileńskiej na skutek przepisania zwierzchności w konsystorzu rzymskokatolickim wileńskim z rosyjskiego na polski język przełożona, i do trzykrotnego opublikowania podana", pol., s. 124-127; Ukaz cesarski nakazujący dziekanom i prowincjałom zebranie wiadomości o bractwach przy kościołach i klasztorach w diecezji wileńskiej, Wilno 27.12.1822, pol., s. 128-129; Ukaz cesarski nakazujący dziekanom diecezji wileńskiej zebranie wiadomości dla rządu guberni kazańskiej o majątkach lub kapitałach kupca Chabibuła Chalitowa i mieszczan Fiedora Układowa, Stefana Hannikowa i Jana Pozelina i zajęcie ich w sekwestr, Wilno 20.01.1822, pol., s. 130-131; Ukaz cesarski o wychowaniu dzieci pochodzących z małżeństw mieszanych, z włączeniem osób religii mojżeszowej, 21.01.1821, 26.01.1826, pol., s. 134-135   
   
Sygn.:   7
Tytuł:   Parafia Roś, dek. Wołkowysk, diecezja wileńska. Księga ukazów kościoła roskiego.
Daty:   1829-1860, 1864-1869
Opis:   księga, druk, rękopis; s. 365
Dawna Sygn.:   3
Skan:   galeria ze skanami
Język:   pol., ros.


Skany z w/w parafii są możliwe do pobrania.

Link: http://www.agad.gov.pl/inwentarze/AWil435.xml

Pozdrawiam.

A.W.