Wypis z akt ziemskich pińskich.

Zaczęty przez Andrzej Wawryniuk, Kwiecień 17, 2021, 03:29:45 PM

Poprzedni wątek - Następny wątek

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Andrzej Wawryniuk

Wypis z akt ziemskich pińskich.

Opis z oryginału - Repozytorium Cyfrowego Poloników: O. Piotr Frołowicz, pop z cerkwi św. Jerzego w Pińsku, wnosi przed sądem ziemskim pińskim skargę przeciwko Janowi Wiszniewskiemu, urzędnikowi Andrzeja Woyny, podskarbica litewskiego i jego żony, Hanny z Kopciów, w Wyżlowiczach i Domaszycach w pow. pińskim, o zniszczenie razem ze swoim sługą, Andrzejem Żmiejewskim i poddanymi należącego do dóbr cerkiewnych jazu na rzece Pinie oraz o ciężkie pobicie jednego z poddanych cerkiewnych. Swoją skargę popiera relacją woźnego ziemskiego powiatu pińskiego, Daniela Iwanowicza Kołbasieleckiego.  Data wydania/powstania : 13 I 1592, Pińsk.
Typ zasobu : rękopis. Język : ruski.

Link: http://repcyfr.pl/dlibra/docmetadata?id=12189&from=&dirids=1&ver_id=12227&lp=7&QI=!F3E316AEECCE2ED282EC8B67A710DDD1-7

A.W.

Andrzej Wawryniuk

Wypis z akt grodzkich pińskich ..

Opis z oryginału - Repozytorium Cyfrowe Poloników: Kolekcja Pawła Dobrochotowa (nr 52), opis 1, nr 150.Woźny generał powiatu pińskiego, Iwan Żabka, czyni relację o swoich odwiedzinach w dniu 1 II 1653, we wsi cerkiewnej Rudzie, pozostającej w posiadaniu o. Teodora [Fedora] Malejewicza, popa przy cerkwi św. Zbawiciela [Spaskiej] w Pińsku, gdzie widział 3 poddanych: Maksyma Żdanowicza, Andrzeja Oleksejewicza i Jakuba Bondara, pobitych przez ludzi nasłanych przez Dominika Ejsymonta
Data wydania/powstania : 10 II 1653, Pińsk. Typ zasobu : rękopis. Język : ruski.

Link: http://repcyfr.pl/dlibra/docmetadata?id=12193&from=&dirids=1&ver_id=12231&lp=8&QI=!F3E316AEECCE2ED282EC8B67A710DDD1-7

A.W.

Andrzej Wawryniuk

Wypis z akt grodzkich pińskich.


Opis z oryginału - Repozytorium Cyfrowe Poloników: O. Piotr Kurcyłowicz, pop z cerkwi św. Mikołaja w Pińsku, przedstawia w celu wpisania do akt grodzkich pińskich wystawiony w dniu 13 II 1648 w Kończycach dokument, w którym Jan Krupka Niepokoyczycki, dworzanin skarbowy litewski, podaje do wiadomości, że na polecenie Gedeona Michała Tryzny, podskarbiego litewskiego, dokonał transakcji zamiany gruntów w Kończycach między Albrychtem Stanisławem Radziwiłłem, kanclerzem litewskim, starostą pińskim i o. Leoncjuszem Kurcyłowiczem, popem z cerkwi św. Mikołaja w Pińsku, przeprowadzonej za zgodą króla.
Data wydania/powstania : 27 II 1648, Pińsk. Typ zasobu : rękopis. Język : ruski, polski.

Link: http://repcyfr.pl/dlibra/docmetadata?id=12190&from=&dirids=1&ver_id=12228&lp=9&QI=!F3E316AEECCE2ED282EC8B67A710DDD1-7

A.W.