Ród Bohatyrewiczów (Bohatyrowiczów) - Богатыревич, Богатырович

Zaczęty przez Rafał Jurowski, Październik 14, 2015, 09:47:18 PM

Poprzedni wątek - Następny wątek

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Gordian

Trochę statystyki z parafii Wlk. Eysymontty jeśli idzie o odnotowane zgony
kolumna A - rok
kolumna B - ogólna liczba zgonów
kolumna C - liczba zgonów osób w wieku do 1 roku włącznie
kolumna D - udział w % osób w wieku do 1 roku włącznie w ogólnej liczbie zgonów

A           B       C       D
1810      40       6   15,00%
1811      39       4   10,26%
1812      55       8   14,55%
1813      19       2   10,53%
1814      64     14   21,88%

Udział % osób w wieku do 1 roku włącznie jest mniej więcej zbliżony. Ciekawy jest fakt małej liczby zgonów w roku 1813. Tak jakby słynny rok 1812 wyrobił normę za ~1,5 roku.

A. Rybalko

Ciekawe zestawienie, należałoby takie robić i dla innych parafii. WE są parafią "trudną", przynajmniej do lat trzydziestych XIX wieku, wiele rodzin oscylowało między katolicyzmem a unią, stąd rozmaite nieregularności. Jednak istniało na tych ziemiach kilka parafii, które były jednoznacznie katolickie i gdzie rejestracja zgonów była wręcz przykładna. Tu procenty wypadłyby pewnie inaczej.
Natomiast co do lat 1812-1813 był to czas wręcz potworny dla Litwy i Białorusi, dopiero niedawno to sobie uświadomiłam. Ustępujące wojska rosyjskie stosowały politykę ,,spalonej ziemi", żeby się wrogom nic nie dostało. ,,Przyjazne" wojska napoleońskie w liczbie ponad pół miliona uważały ten kraj za obce terytorium, historia i geografia nie była ich mocną stroną. Zresztą żołnierze byli przede wszystkim normalnie głodni, do tego mieli broń w ręku – zabronić im rabunku było nie sposób. Przy okazji niszczyli więcej, niż mogli spożyć, w tym zasiewy. Rok 1813 musiał być nie tylko chłodny, ale i głodny. Nie zdziwiłoby mnie, gdyby rejestracja zgonów w tym okresie kulała na obie nogi. Dodajmy jeszcze tych, którzy za Napoleonem poszli i nie wrócili, ich też brakuje w tych metrykach.
Być może sytuacja wyglądała różnie w różnych parafiach. Mam nadzieję, że uda się te sprawy trochę lepiej zrozumieć na podstawie zachowanych metryk z tych lat.

Tadeusz

Dom nr 1 c.d.
1. Paweł Bohatyrowicz  na popis wojska do Grodna w roku 1765 przybył ,,na koniu cisawym  z szablą i pistoletami" . (AVAK) t. VII s.406 (414). Zmarł w r. 1801 w ok. Bohatyrewicze mając lat 90. Według innych źródeł miał lat 85. Według innego dokumentu miał syna Jerzego, który zmarł przed rokiem 1795. Innych danych o jego rodzinie brak. W rejestrze popisu jego nazwisko jest Bohatyrowicz a w księdze zgonów Bohatyrewicz. W roku 1795 razem z nim mieszkali dwaj synowie Jerzego - wnukowie  Stefan i Jan oraz małżeństwo – Jozef Bohatyrerwicz z żoną i córką..
1.1 Jerzy Bohatyrewicz s. Pawła. Jego żoną była Bogumiła Daszkiewicz. . Jerzy zmarl przed rokiem 1792, zostawił 2 synów, którzy mieszkali dziadkiem Pawlem. Wdowa po nim – Bogumiła  z Daszkiewiczów ponownie wyszła za mąż za Jozefa, syna Floriana.  W roku 1795 mieszkali w domu Pawla a w 1832 roku mieszkali w swoim domu..
1.1.1. Stefan Bohatyrewicz s. Jerzego i Bogumiły Daszkiewicz, wnuk Pawła, w roku 1795 miał lat 5. Ożenił się  w roku 1818 gdyż w roku 1822 urodził się jego syn Antoni. Żona jego Tekla ze Strzałkowskich  zmarła chyba po roku 1827 czyli po urodzeniu córki. Z tego małżeństwa miał syna Antoniego i córkę  Franciszkę. W roku 1832 był już wdowcem. Dnia 29.06.1835 roku Stefan ponownie ożenił się z wdową Józefą Domont z domu Glindzicz
z okolicy Samostrzelniki córką Antoniego i Salomei z Siezieniewskich Glindziczów. Świadkami byli Józef Lewkowicz i Adam Siezieniewski. Miał własną ziemię
w Bohatyrewiczach. Stefan zmarł 20.08.1845 roku. Zostawił  wdowę Józefę oraz dzieci
z pierwszego małżeństwa syna Antoniego i córkę Franciszka a z drugiego córki  Honoratę, Salomeę i Emilię. Wywiódł się ze szlachectwa i w styczniu 1821 roku został razem z bratem Janem wpisany do księgi szlachty powiatu grodzieńskiego. Przejął gospodarstwo rolne po dziadku Pawle.
1.1.1.1. Antoni Bohatyrewicz s. Stefana i Tekli Strzałkowskiej urodził się dnia13.06.1822 roku. Do chrztu trzymali  Kazimierz Petelczyc i Wiktoria Szyszkowska.  Brak danych o jego żonie.  Jego synów Antoniego i  Feliksa dopisano do rodziny  w roku 1890 jako szlachciców.
1.1.1.1.1 Antoni Bohatyrewicz s. Antoniego. Brak innych danych.
1.1.1.1.2. Feliks Bohatyrewicz s. Antoniego. Innych danych brak.
1.1.1.2. Franciszka Bohatyrewicz córka Stefana i Tekli, w roku 1832 miała lat 5. Dnia 14.02.1843 roku mając lat 17 poślubiła Tomasza Pyrskiego  lat 20  z okolicy Jurewicze syna Tomasza i Benedykty z Bohatyrewiczow. Świadkami byli Antoni Strzałkowski i Antoni Bohatyrewicz.
1.1.1.3. Honorata Bohatyrewicz c. Stefana i Józefy z Glindziczów,1 v. Domont ur. 11.07.1837 roku. Chrzestnymi byli Jan Steckiewicz i Paulina Domont (później  żona Jana Bohatyrewicza z okolicy Jurewicze). Być może Honorata zmarła przed rokiem 1845 gdyż nie wymieniono jej wśród żyjących po śmierci Stefana.
1.1.1.4. Salomea Bohatyrewicz c. Stefana i Józefy z Glindzuczów;1 v. Domont.
1.1.1.5. Emilia Bohatyrewicz c. Stefana i Józefy z Glindziczów, 1.v. Domont.ur. 06.08.1842 roku. Do chrztu trzymali: Piotr Strzałkowski i Antonina Bohatyrewicz.
1.1.2. Jan Bohatyrewicz s. Jerzego i Bogumiły Daszkiewicz, brat Stefana, wnuk Pawła, urodzony w roku 1792. Był żonaty dwukrotnie.  O pierwszej żonie brak danych. Ożenił się z nią około roku  1812-13, miał z nią 4 synów: Jozefa, Kazimierza, Franciszka i Anzelma.. Ponownie, dnia 30.06.1829 roku mając lat 37, ożenił się z Konstancją Strzałkowską i miał z nią jeszcze 8  dzieci. Jan zmarł 24.04.1846 roku mając lat 53. Zostawił wdowę Konstancję oraz dzieci z I małżeństwa: - Józefa, Kazimierza, Franciszka i Anzelma. A z drugiego małżeństwa Michała, Petronelę, Józefę i Franciszkę. Jan razem z bratem Stefanem wywiódł się ze szlachectwa i w styczniu 1821 roku został wpisany do księgi szlachty grodzieńskiej.
W roku 1832 Jan mieszkał już we wlasnym domu.
1.1.2.1. Józef Bohatyrewicz s. Jana i ?, w roku 1832 miał lat 15. Innych danych brak.
1.1.2.2. Kazimierz Bohatyrewicz s. Jana i?, w roku 1832 miał lat 13. Innych danych brak.
1.1.2.3. Franciszek Bohatyrewicz s. Jana i?, w roku 1832 miał lat 10. Innych danych brak.
1.1.2.4. Anzelm Bohatyrewicz s. Jana i?, w roku 1832 miał lat 8. Innych danych brak.
1.1.2.5. Petronela Bohatyrewicz c. Jana i Konstancji  Strzałkowskiej urodziła się 27.06.1830 roku. Do chrztu trzymali Franciszek Bohatyrewicz i Helena Strzałkowska. Innych danych brak. Być może zmarła przed rokiem 1846.
1.1.2.6. Marianna Bohatyrewicz c. Jana i Konstancji Strzałkowskiej ur. się dnia 31.05. 1832 roku. Innych danych brak. Być może zmarła przed rokiem 1846.
1.1.2.7. Kazimiera Bohatyrewicz córka Jana i Konstancji Strzałkowskiej ur. 20.08.1833 roku. Do chrztu trzymali Stefan Prokofiew i Bogumiła Bohatyrewicz.
1.1.2.8.Wincenty Bohatyrewicz s. Jana i Konstancji Strzałkowskiej ur. 10.11.1835 roku. Innych danych brak.
1.1.2.9. Piotr Bohatyrewicz s. Jana i Konstancji Strzałkowskiej ur. 21. 10.1837 roku. Innych danych brak.
1.1.2.10. Antonina Bohatyrewicz c. Jana i Konstancji Strzałkowskiej ur. dnia 7.07.1841 roku. Być może zmarła przed rokiem 1846.
1.1.2.11. Franciszka Bohatyrewicz c. Jana i Konstancji Strzałkowskiej ur. 08.10.1843 r. Zmarła dnia 07.07.1844 roku mając 1 rok.
1.1.2.12. Michał Tomasz Bohatyrewicz s. Jana i Konstancji Strzałkowskiej ur.10.04.1845 r.

2. Florian Bohatyrowicz. Na popis wojska do Grodna w roku 1765 przybył ,,na koniu cisawym z szablą i pistoletami". Nie ubiegał się o wpis do księgi szlachty pow. grodzieńskiego a więc zmarł przed rokiem 1820. Według innych źródeł nie żył już w roku
1795.  Brak danych o jego żonie.  W Bohatyrowiczach, w domu Pawła (1) w roku 1795 mieszkał jego syn  Józef z żoną, (która była wdową po synu Pawła – Jerzym(1.1.) i córką. Florian był chyba starszym bratem Pawła.

2.1. Józef Bohatyrewicz syn Floriana w roku 1795 miał 31 lat. Mieszkał z żoną Bogumiłą, która była wdową po zmarłym Jerzym synu Pawła.i córką Petronelą u stryja Pawła? W roku 1832 miał lat 76 i był już wdowcem. Brak danych o jego żonie. Razem z nim ze szlachectwa wywodził się jego syn  Stanisław. Miał też córkę  Bogumiłę. Józef zmarł 9 listopada 1835 roku w okolicy Bohatyrewicze mając lat 73. ( tu w dokumentach jest rozbieżność do jego wieku). Zostawił zamężne córki Petronelę i Mariannę oraz pannę Bogumiłę. W roku 1795 mieszkał w jednym domu u Pawła Bohatyrewicza. Ale w roku 1832 mieszkał już w swoim domu. Jego żona Bogumiła zmarła przed rokiem 1832.
2.1.1.  Stanisław Bohatyrewicz syn Józefa i Bogumiły, w roku 1832 miał lat 35. Był żonaty. Żona  Józefa z Winczów . Mieszkali w Bohatyrewiczach razem z ojcem Józefem. Mieli syna Michała.
2.1.1.1.Michał Bohatyrewicz s. syn Stanisława i Józefy Wincza . Brak danych o dacie jego urodzenia.
2.1.2. Petronela Bohatyrewicz córka Józefa i Bogumiły. W 1795 toku miała 1 rok. Prawdopodobnie wyszła za mąż przed rokiem 1832, gdyż w tym roku nie wykazano jej w rodzinie Józefa..
2.1.3. Marianna Bohatyrewicz c. Józefa i Bogumiły Bdb. Wyszła za mąż przed rokiem 1835.
2.1.4.  Bogumiła Bohatyrewicz c. Józefa. I Bogumiły. W roku 1832 miała lat 29, była panną i mieszkała z ojcem
2.1.5. Michał Bohatyrewicz s. Stanisława i Józefy Wincza. W 1832 r. miał lat 3.

Tyle zdołałem ustalić.
Tadeusz


Tadeusz

Dom nr 2 Michała I.
3. (1) . Michał Bohatyrewicz w 1765 roku na popis do Grodna przybył ,,na koniu kasztanowatym z szablą i pistoletami". Było dwóch Michałów i trudno ich od siebie rozróżnić stąd być może wkradną się pomyłki polegające na tym, że potomków jednego przyporządkuje się do rodziny drugiego i na odwrót. Michał nie żył już w roku 1832. W roku 1795 miał lat 50. mieszkał  w Bohatyrewiczach. Żona miała na imię Teresa, mieli  2 synów -  Macieja
i Franciszka.  Michał był dwukrotnie żonaty. Pierwszą jego żoną była Teresa, jej nazwiska panieńskiego nie ustalono, która w roku 1795 miała lat 40, zmarła około roku 1798? W roku 1801, dnia 13 stycznia Michał poślubił wdowę Annę Kulikowską z okolicy Sucki (Sućki).
O innych jego potomkach nic nie wiadomo. W księdze zgonów parafii Łunna  dnia 24.12. 1825 roku odnotowano śmieć Michała lat 81. Być może to był właśnie ten Michał. 
3.1. Maciej Bohatyrewicz s. Michała, i Teresy. brak bliższych danych o jego matce. W roku 1832 miał lat 51 i był wdowcem. Mieszkał w Bohatyrewiczach, miał syna Jerzego. Zmarł 3.12. 1860 roku mając lat 82. O innych potomkach Macieja brak danych. Miał własnej ziemi 10 dziesięcin jako następca. Razem z nim mieszkał jego brat Franciszek.
3.1.1. Jerzy Bohatyrewicz s. Macieja. W roku 1832 miał lat 28, przebywał w majątku Kowale należącym do Jundziłła. Był być może zarządcą, lub zajmował inne stanowisko. Był też później zarządcą w majątku Olszewskiego. Po roku 1832 nic o nim nie wiadomo. Być może dał początek rodzinom Bohatyrewiczów mieszkających w parafii Jałówka w powiecie wołkowyskim. Ta wiadomość nie jest zweryfikowana.
3.2. Franciszek Bohatyrewicz s, Michała i Teresy. W roku 1832 miał lat 48. Mieszkał razem z bratem Maciejem. Był żonaty. Żona Anna z domu Domont. Anna zmarła 08.11.1841 roku mając lat 49. Mieli 4 dzieci. Franciszek zmarł 17.07.1853 r. mając lat 70. Zostawił synów Anzelma i Michała oraz córki Rozalię i Petronelę.
3.2.1. Michał Bohatyrewicz s. Franciszka i Anny Domont. W roku 1832 miał lat 19. Mając lat 32, dnia 06.02.1855 roku poślubil Jozefę Białokoz lat 22 z okolicy Mitkiewicze c. Stefana i Konstancji Tułowskiej. Świadkami na ślubie byliw. Białokoz, Adolf białokoz i Jan Strzałkowski.
3..2.1.1. syn ur. 10.12.1856 roku . Tekst trudny do odczytania
3.2.1.2. Edward  Stefan Bohatyrewicz s. Anzelma i Józefy Białokoz ur. 27.12.1857 roku
3.2.1.3. Jadwiga Bronisława Bohatyrewicz c. Michała i Józefy Białokoz ur. 20.08.1859 roku.
3.2.1.4.  Stanisław Bohatyrewicz s. Michała i Józefy Białokoz ur. 12.07.1962 r.
3.2.2. Anzelm Bohatyrewicz s. Franciszka i Anny Domont W roku 1832 miał lat 18 i był kawalerem. Dnia 14.3.1843 roku poślubił Antoninę Bohatyrewicz córkę Franciszka i Anny Biergiel  z okolicy Samostrzelniki. Świadkami byli Franciszek Bohatyrewicz, Józef i Jerzy  Strzałkowscy. Mieszkali w Bohatyrewiczach. Mieli dzieci:
3.2.2.1. Anna Bohatyrewicz c. Anzelma i Antoniny Bohatyrewicz ur. 17.02.1844.
3.2.2.2.Wiktoria Bohatyrewicz c. Anzelma i Antoniny Bohatyrewicz ur. 25.02. 1845 roku.
3.2.2.3. Jerzy Bohatyrewicz s. Anzelma i Antoniny Bohatyrewicz ur. 23.08.1847 roku.
3.2.2.4. Józefa Julia c. Anzelma i Antoniny Bohatyrewicz ur. 14.02.1850 r.
3.2.2.5.  ??? E.. c. Anzelma i Antoniny Bohatyrewicz ur.08.12.1852 r.
3.2.2.6. Konstancja Bohatyrewicz c. Anzelma i Antoniny Bohatyrewicz ur. 23.11.1854 r.
3.2.2.7. Franciszek Bohatyrewicz s. Anzelma i Antoniny Bohatyrewicz ur. 02.11.1857 r.
3.2.2.8. Marianna Bohatyrewicz c. Anzelma i Antoniny Bohatyrewicz ur. 14.04.1860 roku
3.2.3. Rozalia Bohatyrewicz c. Franciszka i Anny Domont w 1832 roku miała lat 15. Dnia 22.01.1842 roku poślubiła Franciszka Jurowskiego z okolicy Jurewicze syna Franciszka i Julianny z Gubarowiczów. Świadkami byli Jan Bohatyrewicz, Jerzy Bohatyrewicz i Piotr Jurowski. Rozalia i jej mąż Franciszek zmarli w roku 1883.
3.2.4. Petronela Bohatyrewicz c. Franciszka i Anny Domont ur. 3.11.1819 r.W roku 1832 miala lat 12
3.2.5. Antoni Bohatyrewicz s. Franciszka i Hanny (Anny) Domont ur. 11.06.1822r. Kumami byli Ferdynand Jodkowski i Jadwiga Statkiewicz. 
Tadeusz.

Tadeusz

Dom nr 3 Stanislawa.
5. Stanisław Bohatyrewicz. Mieszkał w Bohatyrewiczach.  W roku 1795 miał lat 48. Zmarł w roku 1813 mając lat 65. Żona Aniela zmarła 31.12 1801 roku w Bohatyrewiczach mając lat 60. Mieli 3 synów – Antoniego, Józefa i Onufrego i córkę Benedykte. O  innym potomstwie brak danych.
5.1. Antoni Bohatyrewicz s. Stanisława i Anieli, w roku 1832 miał lat 50. Żona Konstancja
z Lewkowiczów. Miał ziemię w Bohatyrowiczach. Dzieci: synowie  Michał i Franciszek oraz córki Rozalię Teofilę i Konstancję. Antoni zmarł 01.12.1833 r. mając lat 55.
5.1.1. Konstancja zmarła 12.10.1833 r. mając lat 8.
5.1.2 Rozalia Bohatyrewicz c. Antoniego i Konstancji Lewkowicz  ur. 1807 r. Innych danych bra.
5.1.3. Michał Bohatyrewicz s. Antoniego i Konstancji Lewkowicz, w roku 1832 miał lat 22. Mieszkał z rodzicami. Bliższych danych brak.
5.1.4. Franciszek Bohatyrewicz s. Antoniego i Konstancji Lewkowicz, roku 1832 miał lat18. Mieszkał z rodzicami. Dnia 17.05.1836 roku, mając lat 22, poślubił w kościele  w Jeziorach Salomeę Dawidowicz lat 20 z okolicy Żuki córkę Ignacego i Antoniny ze Strupińskich
Dawidowiczów. Świadkami byli Józef Lewkowicz, Antoni Bohatyrewicz i Jan Strupiński. Być może przejął gospodarstwo po ojcu. Ich dzieci.
5.1.4.1 Antoni Teofil Bohatyrewicz s. Franciszka i Salomei Dawidowicz urodził się w Bohatyrewiczach dnia 16.01.1842 roku. Kumami byli Mikołaj Bohatyrewicz i Paulina Bohatyrewicz – żona Jana z okolicy Jurewicze. Asystowali Michał Bohatyrewicz 
i Konstancja Bohatyrewiczówna.   
5.1.4.2. Adam Bohatyrewicz s. Franciszka i Salomei Dawidowicz ur. 07.07.1844 roku i w tym samym dniu zmarł.
5.1.4.3. Stanisław Bohatyrewicz s. Franciszka i Salomei Dawidowicz ur. 09.05(12).1846 roku. Brak bliższych danych
5.1.4.4. Julian Bohatyrewicz s. Franciszka i Salomei Dawidowicz ur. 09.03.1849 roku.
5.1.4.5. Feliks Franciszek s. Franciszka i Salomei Dawidowicz ur. 20.12.1851 roku
5.1.5. Teofila Bohatyrewicz córka Franciszka i Konstancji Lewkowicz, w roku 1832 miała
lat 13. Mieszkała z rodzicami.
5.1.6. Konstancja Bohatyrewicz córka Antoniego i Konstancji Lewkowicz, w roku 1832 miała lat 8. Mieszkała z rodzicami.  Zmarła 12.10 1833 roku.
5.2. Józef Bohatyrewicz s. Stanisława, brat Antoniego, w roku 1832 miał lat 47, był kawalerem. Mieszkał w Bohatyrewiczach razem z bratem. Brak innych danych.
5.3. Onufry Bohatyrewicz syn Stanisława i  Anieli w roku 1795 miał lat 8. W spisie mieszkańców pow. grodzieńskiego z roku 1832 już nie figuruje.
5.4. Benedykta Bohatyrewicz córka Stanisława i Anieli, w roku 1795 miała lat 17. Brak innych danych. Być może wyszła za mąż.

Tadeusz

A. Rybalko

Uważam to za idealne podejście do dziejów rodów. Stan wiedzy jest przedstawiany na forum na podstawie różnych źródeł i przez różne osoby. Zainteresowani powinni odszukać własną niteczkę.
Brakuje nam jeszcze informacji o Bohatyrowiczach, zamieszkałych w parafii Jeziory, oraz o takich, którzy wcześnie wyruszyli w daleki świat i tam założyli rodziny. Ale cierpliwości, na pewno wszystko kiedyś się znajdzie. A tymczasem cieszę się na dalsze domy z okolicy Bohatyreowicze.

Tadeusz

Dom nr 4. Ignacego.
6. Ignacy Bohatyrewicz. W roku 1795 miał lat 55 Zmarł w roku 1807 w Miniewiczach. Był dwukrotnie żonaty.Jego pierwszą  żoną była Marianna Bylczyńska, która w roku 1795 miała lat 40. Według innych źródeł żoną Ignacego była Marianna Butkiewicz z okolicy Mitkiewicze. Mieli syna Wincentego, Ignacego i córki Benedyktę, Zuzanne, Antoninę i Ludwikę. I syna Eliasza ur. w r. 1797. Być może Marianna zmarła  po porodzie po jej śmierci, jeszcze przed rokiem 1799 ponownie ożenił się z Franciszką Strzałkowską. W roku 1795 mieszkali w Bohatyrewiczach. Synowie: Wincenty, Franciszek i Ignacy razem wywodzili się ze szlachectwa i w roku 1821 zostali zapisani do księgo szlachty grodzieńskiej.
6.1. Wincenty Bohatyrewicz  syn Ignacego z okolicy Bohatyrewicze, w roku 1803 poślubił w kościele
w Świsłoczy Petronelę Steckiewicz z okolicy Kuźmicze, wdową po Antonim Petronela zmarła w roku 1812. Z tego małżeństwa urodziło się troje dzieci. Syn Kazimierz i córki Anastazja i Marianna. Być może było więcej dzieci, które wcześniej zmarły. W roku 1813 Wincenty ponownie ożenił się
z Elżbietą Jodkowską. W roku 1832 miał lat 55 a jego druga żona Elżbieta Jodkowska miała lat 35. Zmarł 14. 10.1842 roku mając lat 60. Zostawił z pierwszego małżeństwa syna Kazimierza i córki Anastazję i Marianne, natomiast z drugiego małżeństwa córki Mariannę Petronelę, Karolinę i Benedyktę. Jego żona Elżbieta zmarła 08.03. 1853 r0ku w wieku 70 lat. Zostawiała 4 córki: Mariannę Petronelę, Karolinę i Benedyktę. Mieli w Kuźmiczach 5 mórg a w Mitkiewiczach 6 mórg gruntu i z tego się utrzymywali.
6.1.1.Klemens – ur1804-1805 nic o nim nie wiadomo. Być może zmarł jako dziecko.
6.1.2. Anastazja Bohatyrewicz c. Wincentego i Petroneli Steckiewicz, ur. w roku 1806, dnia 29.06 1826 r.  poślubiła Onufrego Eysymonta mieszkali w Mitkiewiczach. Mieli synów: Jana Kazimierza ur. 23.06.1831 r, Józefa ur. 22.09. 1833 r. zmarł 03.10. 1833 r. Stanisława ur. 10.07.1837 r. i córkę Wiktorię Stefanię ur. 04.07.1840 r.
6.1.1.1. Wiktoria Stefania Eysymont c. Onufrego i Anastazji Bohatyrewicz ur. 4.07.1840 r i wkrótce 25.07 tego roku zmarła.
6.1.3. Marianna Bohatyrewicz c. Wincentego i Petroneli Steckiewicz ur.  w roku 1808, mając lat 18, dnia 26 stycznia 1830 roku poślubiła wdowca Stanisława Kołłątaja lat 45 z okolicy Berdowszczyzna par. Wołpa.
6.1.4. Kazimierz ( Kuźma) Bohatyrewicz s. Wincentego i Petroneli Steckiewicz z okolicy Mitkiewicze   dnia 13.lutego 1833 roku w Kościele w Kwasówce poślubił Mariannę Strzałkowską z okolicy Samostrzelniki córkę Jerzego i Marianny z Biergielów. Świadkami na ślubie byli Adam Antuszewicz i Franciszka Bohatyrewicz. Zamieszkali w Kuźmiczach. Dalsze szczegóły w miejscowości Kużmicze. Brak danych co się z nim dalej działo. dopiero w roku 11882, Kazimierz mając lat 70, jako wdowiec z parafii Repla, - dworianin z majątku Werejki, w kościele w Brzostowicy Wielkiej poślubił 63 letnią wdowę Annę Jakubowską.
6.1.4.1. Emilia Bohatyrewicz c. Kazimierza i Marianny Strzałkowskiej  urodziła się w Kużmiczach dnia 30,12 1836 roku.  Chrzestnymi byli Antoni i Anna Steckiewicze. Zmarła z wrzodu dnia 05 stycznia 1839 roku mając 2 lata.
6.1.4.2. Michał Bohatyrewicz s. Kazimierza i Marianny  Strzałkowskiej urodził się dnia 13.08. 1844 w okolicy Kuźmicze . Zmarł dn.19.09. 1846 mając lat 2.
6.1.4.3. Benedykta Bohatyrewicz c. Kazimierza i Mrianny Syrzałkowskiej ur. 20.07.1847 roku. Do chrztu trzymali Jan Ambroszkiewicz i Marianna Steckiewicz
6.1.5 Karolina Bohatyrewicz c.  Wincentego i Petroneli Steckiewicz ur. w roku 1810
. Jan Bohatyrewicz s. Wincentego i Petroneli Steckiewicz ur. w roku 1812 i wkrótce zmarł. Albo to był bliźniak Kazimierza, lub był to chłopiec , którego ochrzczono jako Jan Kazimierz?
6.1.6. Rozalia ur. 1814 – 15 . Brak bliższych danych
6,1,7. Ignacy 1816 brak danych.
6.1.8  Elżbieta Bohatyrewicz, córka Wincentego i Elżbiety Jodkowskiej ur. 1818 r. zmarła 3 listopada  1819 r. mając lat 2. Być może Elżbieta Jodkowska pochodziła z okolicy kuźnicze i po ślubie, przez pewien czas mieszkała w Kuźmiczach a potem w Mitkiewiczach
6.1.9. Marianna1.5. Marianna Bohatyrewicz c. Wincentego i Elżbiety Jodkowskiej ur.11.12.1821 roku. Do chrztu trzymali Leopold Eysymont i Józefa Eysymontówna. Dnia 19.06.1849 roku Poślubiła Jozefa Strzałkowskiego z ok. Samostrzelniki s. Jana i Petroneli
z Bohatyrewiczów., św. Jozef Lewkowicz, Jan Strzałkowski i Józef Jodkowski.
6.1.10 Karolina. 1.8. Karolina Bohatyrewicz c. Wincentego i Elżbiety Jodkowskiej ur.  26.12. 1827(czy 1826) roku. Do chrztu trzymali Adam Antusewicz i Marianna Siezieniewska.  Dnia 05.03. 1850 roku mając lat 23 poślubiła Antoniego Maciejewskiego lat 25 z okolicy Misiewicze, syna Alojzego i Marianny Czerwiakowskiej  Świadkami byli Jerzy Cydzik, Felicjan Krasnicki i Adam Antusewicz. Mieli synów: Stanisława ur. 13.04. 1856 r., Stefana ur. 28.12.1859 i córki: Elżbietę ur. 23.01.1851 i Julię ur. 26.03.1864 r.
6.1.11 Petronela. Bohatyrewicz córka Wincentego i Elżbiety Jodkowskiej urodzona około 1824 roku, mając lat 20, dnia 06.02.1844 roku poślubiła Tomasa Zaniewskiego lat 26 syna Jana i Heleny ze Steckiewiczów. Świadkami na ślubie byli Antoni Zaniewski, Anzelm Steckiewicz i Józefa Kulikowska
6.1.12.Benedykta. Bohatyrewicz c. Wincentego i Elżbiety Jodkowskiej, ur.08.07.1828 roku . Do chrztu trzymali Felix Eysymont i Józefata Eysymont żona Adama W roku 1848 poślubiła Ferdynanda Eysymonta lat 19 syna Ignacego i Zifii Bułharowskiej. Mieszkali
w Mitkiewiczach. Mieli synów: Wincentego ur. 04.09.1849 i Michała ur. 27.08.1851 r., Aleksandra ur. - 28.01. 1857 r. i Franciszka ur. 04.03 1863
6.1.13.. Elżbieta bohatyrewicz c Wincentego i Elżbiety Jodkowskiej, ur. 1818 r.  Brak bliższych danych.
6.1.14. Stanisław Bohatyrewicz s. Wincentego i Elżbiety Jodkowskiej ur. około 1832 roku Zmarł z wrzodu 13.04.1839 roku mając około  lat 9.
6.2. Franciszek Bohatyrewicz syn Ignacego  i  Franciszki Strzałkowskiej ur. 01 września 1799 roku w okolicy Bohatyrewicze. Brak innych danych.
6.3. Ignacy Bohatyrewicz s. Ignacego. Dnia 11 lutego 1820 roku
w kościele w Świsłoczy poślubił Rozalię Zaniewską z okolicy Zaniewicze. Świadkami byli: Mikołaj Pyrski, Nikodem Obuchowicz i Józef Zaniewski. Zamieszkali w Bohatyrowiczach Mieli synów Michała, Aleksandra Antoniego i Ferdynanda oraz  córkę Wiktorię, Potem urodziły się inne dzieci.  Rozalia zmarła dnia 17.08.1841 roku . Pozostawiła wdowcem Ignacego i synów Michała, Ferdynanda, Klemensa oraz córki Wiktorię i Konstancję. Miał w Bohatyrewiczach 10 dziesięcin i uprawy ziemi się utrzymywał.
6.3.1. Michał Bohatyrewicz s. Ignacego i Rozalii Zaniewskiej ur. 28.09.1821 roku. W 1832 roku miał 10 lat. 
6.3.2. Aleksander Bohatyrewicz s. Ignacego i Rozalii Zaniewskiej w roku 1832 miał lat 6. Zmarł dnia 27.12.1836 roku mając lat 11.
6.3.3. Antoni Bohatyrewicz s. Ignacego i Rozalii Zaniewskiej zmarł 23.02.1828 roku mając 4 miesiące.
6.3.4.Wiktoria Bohatyrewicz c. Ignacego i Rozalii Zaniewskiej w roku 1832 miała lat 3.
6.3.5. Ferdynand Bohatyrewicz s. Ignacego i Rozalii Zaniewskiej ur. 09.03.1932 roku. Do chrztu trzymali Mateusz Worobiejewski ? i Kunegunda Statkiewicz. Asystowali Franciszek Bohatyrewicz i Rozalia Bohatyrewicz.
6.3.6. Klemens Bohatyrewicz s. Ignacego i Rozalii Zaniewskiej ur. 15.08.1834 roku.  W roku 1861 mając lat 27 poślubił Józefę Zaniewską lat 23 z okolicy Zaniewicze c. Laurentego
i Marianny Kulikowskiej . Świadkami byli Józef Lewkowicz Ferdynand Bohatyrewicz i Julianna Kulikowska. Po ślubie zamieszkali w okolicy Bohatyrewicze.
6.3.6.1. Jan Bohatyrewicz s. Klemensa i Józefy Zaniewskiej ur. 16.09. 1864 roku.
6.3.7. Feliks Bohatyrewicz s. Ignacego i Rozalii Zaniewskiej ur. 17.10.1836 roku.
6.3.8.Anna Bohatyrewicz c. Ignacego i Rozalii Zaniewskiej ur?  , zmarla dnia 19.08.1839 r. mając 6 miesięcy.
6.3.9. Konstancja Bohatyrewicz c. Ignacego i Rozalii Zaniewskiej ur. dnia 01.06.1840 roku.
6.4. Benedykta Bohatyrewicz c. Ignacego i Marianny ur. w r. 1784, w roku 1795 miała lat 11.
6.5. Zuzanna Bohatyrewicz c. Ignacego i Marianny ur. 1787 r, w roku 1795 miała lat 8.
6.6. Antonina Bohatyrewicz c. Ignacego i Marianny ur.  w r. 1790. W roku 1795 miała lat 5.
6.7. Ludwika Bohatyrewicz c. Ignacego i Marianny Bylczyńskiej ur. w r. 1792, w roku 1795 miała lat 3. W roku 1822 lub 1823 poślubiła Józefa Zaniewskiego z okolicy Zaniewicze i tam zamieszkała. 
tyle tego jest więc nie wiem czy czegoś nie pomyliłem.
Tadeusz.

Rafał Jurowski

Witam,

Ogrom pracy Panie Tadeuszu ! Gratuluję i cieszę się, że mam udział w tym, że rozpocząłem ten wątek, było warto :) To drugi, jak na razie najpopularniejszy wątek na całym naszym forum ! Teraz pytanie czy Ci wszyscy Bohatyrewiczowie z jednego Bohatyrewicza?  Może uda się Bohatyrewiczom zorganizować jakiś zjazd?  To byłoby wydarzenie !
Sam z chęcią bym w nim uczestniczył !

Pozdrawiam
Rafał

Tadeusz

Witam.
Panie Rafale.
Ci wymienieni wyżej bohatyrewicze już nie zyją. A ich potomkowie rozproszyli się po Polsce i poza najbliższą rodiną, z innymi nie utrzymują żadnych kontaktow. Z Internetu wiem o bohatyrewiczach w Szczecinie, Łodzi, Bydgoszczy, Malborku, Gdańsku i wielu innych miejscowościach np. Elbląg, Ryn itp. Tak że ewntualny zjazd raczej nie wchodzi w rachubę.
Pytanie do Pani A. Rybałko.
Z jakich miejscowości  Bohatyrewicze, z parafii Jeziory pozostaje w Pani zainteresowaniu. Pytam dlatego, że mam rozpisanych w podobny sposób te miejscowości, z których Bohatyrowicze byli wyznania Rzymsko-katolickiego. Natomiast nie dysponuję wiedzą o Bohatyrewiczach, których nie ma w księgach metrykalnych par. Jeziory.
Pozdrawiam.
Tadeusz.

Tadeusz

Dom 5 Michała II.

4(2). Michał Bohatyrewicz to drugi z tych, którzy przybyli na popis wojska do Grodna
w roku 1765. Ten Michał przybył ,,na koniu karym z szablą i karabinem".  Jego  żoną była Anna  z Zaniewskich, zmarła w 1815 roku mając lat 80?.  Ile dokładnie miał potomków nie ustaliłem. Miał 3 synów Michała, Jakuba i Franciszka i córkę Katarzynę. Mieszkał on
w Bohatyrewiczach i utrzymywał się z uprawy ziemi. W roku 1795 już nie żył. Żyła jeszcze jego żona  Anna, która  w roku 1795 miała lat 50. Ten Michał według moich ustaleń jest prapradziadkiem generała Bronisława Bohatyrewicza, który został zamordowany
w Katyniu.
4.1. Michał Bohatyrewicz s. Michała i Anny z Zaniewskich. W roku 1795 miał lat 17. Był najstarszym synem w rodzinie.  W wykazie mieszkańców pow. grodzieńskiego z roku 1832 już nie występuje. Brak o nim danych. Jego żoną była Elżbieta z Zaniewskich. Mieli syna Stanisława.
4.1.1. Stanisław Bohatyrewicz s. Michała i Elżbiety Zaniewskiej, mając lat 27 dnia 03.02.1827 roku w kościele w Jeziorach poślubił z okolicy Bylczyce Józefę Wincza lat 20 córkę  Leona i Teresy z Bylczyńskich – Wińczów. Świadkami na ślubie byli Tomasz Strzałkowski, Józef Zaniewski i Grzegorz Bohatyrewicz.
4.1.1.1– na przełomie 1827 i 1828 roku urodziła się ich córka Karolina, która po
2 miesiącach życia zmarła dnia 02.02.1828 roku. (Do ustalenia – Karolina czy Wiktoria?)
4.1.1.2. Michał Bohatyrewicz s. Stanisława  i Józefy Wincza urodził się 28.09. 1829 roku. Do chrztu trzymali Jakub Bohatyrewicz i Konstancja Bohatyrewicz żona Jana.
4.1.1.3. Józef Bohatyrewicz s. Stanisława i Józefy Wincza ur. 28.10.1832 roku. Dnia 14.07.1863 roku mając lat 30 W kościele w Kwasówce poślubił Michalinę Gorzkowską
z okolicy Chlistowicze lat17, córkę Józefa i Antoniny Steckiewicz. Świadkami byli Konstanty Steckiewicz i Michał Bohatyrewicz.
4.1.1.4. Joanna(Johanna) Bohatyrewicz c.Stanislawa i Józefy Wincza urodziła się 16.06.1835 roku. Innych danych brak.
4.2. Jakub Bohatyrewicz syn Michała. W roku 1832 miał lat 50 i był wdowcem. Prawdopodobnie był dwukrotnie żonaty. Pierwsza żona Marianna Kulikowska mając lat 40, po upływie miesiąca po urodzeniu córki Anny zmarła dnia 23.10. 1828 roku z puchliny.
Z pierwszego małżeństwa miał 7 dzieci: synów Augustyna, Aleksandra, Ignacego, Jana
Piotra oraz córki Annę i Juliannę. Córka Julianna zmarła14 kwietnia 1825 roku mając 1 rok. Jakub ożenił się ponownie  około roku 1836 z Konstancją ze Steckiewiczów . Miał z nią syna Feliksa. W okolicy Bohatyrewicze miał 10 dziesięcin ziemi jako następca po ojcu Michale. Jakub zmarł 02 0.9.1853 roku mając lat 70, zostawiając wdowę Konstancję oraz synów Aleksandra, Jana, Piotra i Feliksa. Ten Jakub jest pradziadkiem generała Bronisława Bohatyrewicza. Konstancja zmarła dnia 06.05.1862 roku zostawiając synów Jana i Feliksa.
4.2.1. Augustyn Bohatyrewicz (August) syn Jakuba i Anny  ur. około r. 1805 W 1832 roku miał lat 27.  Dnia 28 maja 1833 roku mając lat 28, w kościele Farnym w Grodnie poślubił Mariannę Adamowicz lat 18 z okolicy Grandzicze, c. Wincentego i Rozalii. Świadkami na ślubie byli gubernski sekretarz Stefanowicz, kancelarzysta Leon Stefanowicz i wielu innych.  Z tego małżeństwa urodził się tylko jeden syn Kazimierz gdyż Augustyn zmarł w roku 1839 na suchoty, zostawił syna Kazimierza i wdowę Mariannę.  Marianna mając lat 29, dnia 28 września 1841 roku ponownie wyszła za mąż za Jana Jurowskiego lat 25 z okolicy Jurewicze, syna Franciszka i Karoliny Bylczyńskiej. Świadkiem był Adam Jurowski.
4.2.1.1. Kazimierz Bohatyrewicz s. Augustyna i Marianny Adamowicz ur. 03 maja  1834 r.
w Grandziczach. Został ochrzczony w kościele farnym w Grodnie. Świadkami byli Faustyn Nowicki i Anna Siemaszkówna. Dnia 02 lutego 1858 roku, mając lat 24, w kościele Pobernardyńskim w Grodnie zawarł związek małżeński z Marianną Kowalicką z Grandzicz
córką Józefa i Franciszki Snarskiej. Świadkami na ślubie byli Jan Zapicki?, Kazimierz Wołłek i Stanisław Zaniewski.
4.2.1.1.1 Konstanty Bohatyrewicz s. Kazimierza i Marianny Kowalickiej urodził się
w Grandziczach dnia 05 listopada 1859 roku.( czy 6 stycznia)
4.2.1.1.2. Antoni Adam Bohatyrewicz s. Kazimierza i Marianny Kowalickiej urodził się
w Grandziczach dnia 28 października 1862 roku, chrzestni Adam Bojanowski i Petronela żona Pawła.
4.2.1.1.3. Kazimierz Bohatyrewicz syn Kazimierza i Marianny Kowalickiej urodził się
w Grandziczach dnia 22 stycznia 1864 roku.. Chrz. Wincenty Jarocki i Józefa Gancewiczowa.
4.2.1.1.4. Józef Bohatyrewicz Syn Kazimierza i Marianny Kowalickiej urodził się
w Grandziczach w roku 1866. 
4.2.1.1.5. Stefania Bohatyrewicz córka Kazimierza i Marianny Kowalickiej  urodziła się
w Grandziczach w 1867 roku.
4.2.1.1.6. Bronisław Bohatyrewicz syn Kazimierza i Marianny Kowalickiej urodził się 
w Grandziczach dnia 26 lutego 1870 roku. Późniejszy generał.  Był szóstym dzieckiem
4.2 1.1.7. Karol Bohatyrewicz syn Kazimierza i Marianny Kowalickiej urodził się w 1872 roku w Grandziczach. W roku 1897 poślubił Józefę Okulicz lat 22 z Grandzicz. Oboje z Grandzicz.
4,3. Franciszek Bohatyrewicz s. Michała. Dnia 24.12.1818 roku w kościele w Jeziorach poślubił Rozalię Jurowską z okolicy Jurewicze. W roku 1832 miał lat 47/ Mieszkał w Bohatyrewiczach.  Jego żoną była Rozalia Jurowska z okolicy Jurewicze. W 1832 roku mieli synów Wincentego. Adama i Antoniego i córki Antoninę Rozalię.
4.3.1. Rozalia Bohatyrewicz c. Franciszka i Rozalii Jurowskiej urodziła się w okolicy Bohatyrewicze  03 listopada 1819 roku Do chrztu trzymali Maciej Bohatyrewicz i Konstancja Bohatyrewicz. – brak bliższych danych.

4.3.2.  Wincenty Bohatyrewicz s. Franciszka i Rozalii z Jurowskich. W roku 1832 miał lat 9.
Dnia 31.07.1849 roku, mając lat 25 w kościele  Farnym w Grodnie poślubił Mariannę Okulicz z okolicy Grandzicze córkę Antoniego i Marianny z Kozłowiczów. Świadkami na ślubie byli Piotr Laskowski i Adam Bohatyrewicz. Zamieszkali w Grandziczach. Pozostałe dane
o potomstwie w opisie parafii Grodno – okolica Grandzicze.
4.3.3. Adam Bohatyrewicz s. Franciszka i Rozalii Jurowskiej, urodził się 24.03.1826 roku.
w 1832 roku miał lat 6. Mając lat 22, w roku 1848 w kościele w Grodnie poślubił Annę Jarocką lat 19 z okolicy Grandzicze córkę Tomasza i Ewy z Hubczyńskich. Po ślubie mieszkali w Grodnie lub Grandziczach. Dalsze dane w opisie Bohatyrewiczów z parafii Grodno –okolica Grandzicze.
4.3.4.Antoni Bohatyrewicz s. Franciszka i Rozalii Jurowskiej urodził się 17.06.1830 roku
w Bohatyrewiczach. Do chrztu trzymali Anzelm Bohatyrewicz i Rozalia Giecołd żona Feliksa. W roku 1832 miał lat 2. Później ożenił się a jego synów Antoniego Józefa i Włodzimierza jako szlachciców w roku 1896 dopisano do rodziny Franciszka.
4.3.5. Antonina Bohatyrewicz  c. Franciszka i Rozalii Jurowskiej. W roku 1932 miała 1 rok.
4.3.6. Zygmunt Bohatyrewicz s. Franciszka i Rozalii Jurowskiej ur. 18.05.1836 roku. Brak danych o jego dalszych losach.
4.4. Katarzyna Bohatyrewicz c. Michała i Anny ur. ok. 1783 roku, w roku 1807 poślubiła Grzegorza (Jerzego) Maciejewskiego  z okolicy Maciejewice par Wielkoeysymontowskiej. Mieli 2 dzieci.
Nie wiem czy czegoś nie pomyliłem.
Tadeusz

A. Rybalko

Cytat: Tadeusz w Czerwiec 28, 2019, 01:55:05 PM
Z jakich miejscowości  Bohatyrewicze, z parafii Jeziory pozostaje w Pani zainteresowaniu. Pytam dlatego, że mam rozpisanych w podobny sposób te miejscowości, z których Bohatyrowicze byli wyznania Rzymsko-katolickiego. Natomiast nie dysponuję wiedzą o Bohatyrewiczach, których nie ma w księgach metrykalnych par. Jeziory.
Pozdrawiam.
Tadeusz.

Osobiście nie mam krewnych o tym nazwisku, moje zainteresowanie jest tylko teoretyczne. Dla porządku dobrze byłoby też opisać te rodziny, które mieszkały w parafii Jeziory. Wiadomo, brak ksiąg z parafii unickich, ale co nieco dałoby się pewnie zrobić. Ja już w jednym z poprzednich postów zamieściłam tę informację na podstawie podpisów na sejmiku w 1792:
Bohatyrowicze byli z parafii Jeziory:
Okolica Eysymonty: Jan i Jerzy
Okolica Obuchowicze: Aleksander.
Okolica Orechwicze: Stanisław.
Okolica Żuki: Mateusz, Mikołaj, Jerzy.

To sami mężczyźni, w dodatku tacy, którzy mieli czas ochotę i pieniądze, żeby pojechać do Grodna na sejmik. Jeżeli ma Pan jakieś informacje o nich i o ich potomkach, to warto byłoby również tu zamieścić.
 

Tadeusz

Niestety, za wyjątkiem Mateusza Bohatyrewicza z okolicy Żuki i jego potomstwie, o innych nic nie wiem. Mateusz to mój praprapradziadek po kądzieli
Tez poszukuję informacji o tych rodzinach, a także o mieszkających w miejscowościach Kotra szlachecka, Cydzikowszczyzna Sawejki - gdzie Bohatyrewicze mieli około roku 1880 12 dziesięciny ziemi, oraz o mieszkających we wsi Łapewicze.
Tadeusz.

Sławomir Olczyk

Cytat: A. Rybalko w Czerwiec 28, 2019, 08:45:52 PM
Cytat: Tadeusz w Czerwiec 28, 2019, 01:55:05 PM
Z jakich miejscowości  Bohatyrewicze, z parafii Jeziory pozostaje w Pani zainteresowaniu. Pytam dlatego, że mam rozpisanych w podobny sposób te miejscowości, z których Bohatyrowicze byli wyznania Rzymsko-katolickiego. Natomiast nie dysponuję wiedzą o Bohatyrewiczach, których nie ma w księgach metrykalnych par. Jeziory.
Pozdrawiam.
Tadeusz.

Osobiście nie mam krewnych o tym nazwisku, moje zainteresowanie jest tylko teoretyczne. Dla porządku dobrze byłoby też opisać te rodziny, które mieszkały w parafii Jeziory. Wiadomo, brak ksiąg z parafii unickich, ale co nieco dałoby się pewnie zrobić. Ja już w jednym z poprzednich postów zamieściłam tę informację na podstawie podpisów na sejmiku w 1792:
Bohatyrowicze byli z parafii Jeziory:
Okolica Eysymonty: Jan i Jerzy
Okolica Obuchowicze: Aleksander.
Okolica Orechwicze: Stanisław.
Okolica Żuki: Mateusz, Mikołaj, Jerzy.

To sami mężczyźni, w dodatku tacy, którzy mieli czas ochotę i pieniądze, żeby pojechać do Grodna na sejmik. Jeżeli ma Pan jakieś informacje o nich i o ich potomkach, to warto byłoby również tu zamieścić.


Szanowni Państwo.

Nie lekceważyłbym parafii Łunna. Mam wrażenie, że jednak tam u początku byli osiedleni.
I chyba stamtąd przenosili się dalej.

Pozdrawiam serdecznie.

A. Rybalko

To samo wrażenie mam i ja, ale twardych dowodów - żadnych. Ale jak widać mamy pełne ręce roboty z uporządkowaniem dostępnych danych XIX-wiecznych, kudy tam do wieków poprzednich. Im dalej wstecz, tym większa możliwość pomyłki. Nawet przy porównaniu tych naszych dwóch wersji rodowodów widać rozbieżności. Ale jak już powyżej zaznaczyłam - mądry niech to rozwikła.

Tadeusz

Panie Sławomirze.
Sioło Bohatyrewicze i jego mieszkaniec Jan Bohatyrewicz/bohatyrowicz pojawia się w AWAKU dopier w roku 1621. W roku 1560 ten grunt, na którym powstało później sioło/okolica Bohatyrewicze należal do rodziny Hladowickich i w tym roku synowie Wojciecha Hladowickiego - Jan, Stanislaw i Matys podzielili sądowniw ten grunt miedzy siebie. Tengrunt, graniczący z okolicą Samostrzelniki , nazywano Miniewicze.  Nie było tam Powieściowego krzyża gdyż gdyby był to byłby dobrym punktem odmiesienia podczas podziału tego gruntu.
Okolica Bohatyrewicze, wg. Slownika Geograficznego... miała zaledwie 82 dziesięciny gruntu. Nic więc dziwnego, że w roku 1795 było zaledwie 6 domów zamieszkałych przez Bohatyrewiczów.
Bohatyrewicze w pow. grodzieńskim notowani są już na przełomie XV i XVI wieku. Podczas pomiary włócznej w latach 1558 - 1563, w osadzie Bohatyry (później i do dziś istniejące Bohatery Leśne) 3 domu zajmowali Bohatyrowicze - osocznicy. Bylo tam 7 dorosłych mężczyzn. W latac 1539 - 1540 we włości Łabeńskiej występują Artiuch Gawriło bohatyrewicze, Pankrat Bohatyrewicz i jego synowi Iwaszko, pacuta i inni, We włości Kotrzańskiej występują Onisim i Szmojło Bohatyrewicze. Nie znalazlem natomiast żadnej wzmianki o Bohatyrerwiczach na terenie powstalej w roku 146 parafii Łunna. Być może istnieją takie dokumenty ale ja do nich nie dotarlem
Pozdrawiam.
Tadeusz.