Diecezja grodzieńska

Zaczęty przez A. Rybalko, Styczeń 01, 2019, 10:19:30 PM

Poprzedni wątek - Następny wątek

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

A. Rybalko

Informacje ogólne w polskiej Wikipedii, z wyliczeniem dekanatów u dołu strony, kliknięcie na nazwę dekanatu prowadzi do listy aktualnych parafii, jednak bez adresów i innych danych; strona aktualizowana 1-2 razy rocznie.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Diecezja_grodzie%C5%84ska

Strona Kościoła na Białorusi po białorusku, z wyliczeniem parafii, proboszczów, czasu nabożeństw, adresów i telefonów oraz ewentualnych odpustów: https://catholic.by/3/kasciol/parishes/21-grodna

Diecezja leży w granicach dzisiejszego obwodu grodzieńskiego.

Aktualne dekanaty i stan indeksacji:

Brzostowica Wielka  http://forum.rodygrodzienskie.pl/index.php?topic=880.msg3274#msg3274
Dziatłowo/Zdzięcioł  http://forum.rodygrodzienskie.pl/index.php?topic=880.msg3275#msg3275
Grodno Wschód  http://forum.rodygrodzienskie.pl/index.php?topic=880.msg3276#msg3276
Grodno Zachód  http://forum.rodygrodzienskie.pl/index.php?topic=880.msg3276#msg3276
Iwje  http://forum.rodygrodzienskie.pl/index.php?topic=880.msg3277#msg3277   
Lida  http://forum.rodygrodzienskie.pl/index.php?topic=880.msg3278#msg3278   
Mosty  http://forum.rodygrodzienskie.pl/index.php?topic=880.msg3279#msg3279
Nowogródek  http://forum.rodygrodzienskie.pl/index.php?topic=880.msg3280#msg3280
Ostrowiec  http://forum.rodygrodzienskie.pl/index.php?topic=880.msg3281#msg3281
Oszmiana  http://forum.rodygrodzienskie.pl/index.php?topic=880.msg3282#msg3282
Raduń  http://forum.rodygrodzienskie.pl/index.php?topic=880.msg3283#msg3283
Słonim  http://forum.rodygrodzienskie.pl/index.php?topic=880.msg3284#msg3284
Smorgonie  http://forum.rodygrodzienskie.pl/index.php?topic=880.msg3285#msg3285
Sopoćkinie / Teolin  http://forum.rodygrodzienskie.pl/index.php?topic=880.msg3286#msg3286
Szczuczyn  http://forum.rodygrodzienskie.pl/index.php?topic=880.msg3287#msg3287   
Wołkowysk http://forum.rodygrodzienskie.pl/index.php?topic=880.msg3288#msg3288


A. Rybalko

Dekanat Brzostowica Wielka
Aktualne parafie:
Brzostowica Mała, Brzostowica Wielka, Makarowce (Usnarz), Świsłocz, Wielkie Ejsmonty, Zaniewicze (Litwinka).

Wszystkie parafie znajdowały się poprzednio w dekanacie Grodno.

Stan indeksacji: http://forum.rodygrodzienskie.pl/index.php?topic=725.msg2587#msg2587


A. Rybalko

#2
Dekanat Dziatłowo / Zdzięcioł
Ostatnia aktualizacja 23.06.2021

Aktualne parafie:
Dworzec, Dziatłowo, Nowojelnia, Podwielikie, Rędzinowszczyzna, Rohotna, Ruda Jaworska, Skrundzie, Starojelnia.

Parafie Dworzec, Dziatłowo / Zdzięcioł, Rendzinowszczyzna i Rohotna poprzednio w dekanacie Słonim.

Dworzec
UMZ 1797-1818      dostępne w portalu genealodzy.pl   B. Czarnuszewicz

Rohotna
UMZ 1797-1818      dostępne w portalu genealodzy.pl   B. Czarnuszewicz

Skrundzie
UMZ 1808-1818      dostępne w portalu genealodzy.pl   B. Czarnuszewicz

Zdzięcioł / Dziatłowo
U 1792   dostępne w portalu genealodzy.pl   M. Michalak

A. Rybalko

#3
Dekanat Grodno Wschód
Aktualne parafie:
Grodno (3 parafie), Grandzicze, Jeziory, Kaszubińce, Kozłowicze, Nowa Ruda, Porzecze, Przewałka, Putryszki, Skidel, Żydomla.

Stan indeksacji: http://forum.rodygrodzienskie.pl/index.php?topic=725.msg2587#msg2587

Dekanat Grodno Zachód
Aktualne parafie:
Grodno (7 parafii), Hoża, Indura, Kopciówka, Kwasówka, Odelsk.

Stan indeksacji: http://forum.rodygrodzienskie.pl/index.php?topic=725.msg2587#msg2587
dla Odelska: http://forum.rodygrodzienskie.pl/index.php?topic=725.msg2588#msg2588

Parafie dekanatu Grodno w 1849:
Brzostowica Mała, Brzostowica Wielka, Hoża, Grodno fara, Grodno Zaniemenie, Indura, Jeziory, Kamionka, Krynki, Kwasówka, Łunna, Mosty, Usnarz, Wielkie Ejsmonty, Wołpa.


A. Rybalko

#4
Dekanat Iwje
Ostatnia aktualizacja 19.05.2022

Aktualne parafie:
Bakszty, Dudy, Gieraniony, Iwje, Juraciszki, Łazduny, Lipniszki, Subotniki, Surwiliszki, Traby.

Wszystkie parafie tego dekanatu należały w XIX wieku do obecnie nieistniejącego dekanatu Wiszniew. Nowa parafia: Juraciszki. Ze względu na to, że dekanat Wiszniew skupiał wiele parafii o różnych losach (zmiana przynależności do dekanatu czy nawet diecezji, likwidacja) podano poniżej wyliczenie parafii tego dekanatu na podstawie różnych źródeł.

Parafie dekanatu Wiszniew w 1849:
Dudy, Derewna, Dziewieniszki, Gieraniony, Horodziłowo, Iwje, Konwaliszki, Łazduny, Lipniszki, Łosk, Naliboki, Oborek, Subotniki, Surwiliszki, Traby, Wiszniew, Wołożyn, Zabrzezie.
Wg Malewskiego:
Bakszty, Derewna, Dudy, Dziewieniszki (do 1874), Geranony, Hruzdów / Hruzdowo, Horodziłów / Horodziłowo, Iwje, Klewica, Lipniszki, Łazduny, Łosk, Naliboki, Narwiliszki (do 1833 należały do dek. Oszmiana), Oborek, Smolińsk, Subotniki, Traby, Trokiele (po 1842 w dek. Lida), Wiszniew, Wołożyn, Zabrzeź.

Parafie Wiszniew, Wołożyn, Zabrzeź obecnie w dekanacie Wołożyn archidiecezji mińsko-mohylewskiej; parafie Derewna i Naliboki - w dekanacie Stołbce w tejże archidiecezji.

Parafie zlikwidowane: Horodziłów (1866), Łosk (1866), Wołożyn (1866)

Dudy (filia par. Iwje)
M 1810-1818   dostępne w portalu genealodzy.pl   P. Kreczko

Iwje
M 1802-1818, 1841   dostępne w portalu genealodzy.pl   romano58, weryf. A. Wilkicki, P. Kreczko

Lipniszki
U 1806-1808      dostępne w portalu genealodzy.pl   W. Skrendo

Łazduny
M 1841      dostępne w portalu genealodzy.pl   W. Skrendo

Łosk
U 1802-1831      dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Wilkicki

Oborek
U 1802-1803, 1840         dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Wilkicki
M 1837-1875, 1895         dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Wilkicki
Z 1838-41, 51, 56, 62-79      dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Wilkicki

Subotniki
M 1841   dostępne w portalu genealodzy.pl   romano58

Surwiliszki
U 1797      dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Wilkicki
M 1704-45, 1760-1801, 1811-1847   dostępne w portalu genealodzy.pl   Ł. Majtka, A. Wilkicki, romano58M 1798-1847      w trakcie opracowania      Ł. Majtka
Z 1797      dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Wilkicki

Traby
M 1773-1847   dostępne w portalu genealodzy.pl   Ł. Majtka
Z 1762-1786, 1795-1829   dostępne w portalu genealodzy.pl   K. Zajdel
Brak ksiąg: Z 1771.

A. Rybalko

#5
Dekanat Lida
Ostatnia aktualizacja 16.08.2022

Aktualne parafie:
Białohruda, Bielica, Berdówka, Krupowo, Lida (5 parafii), Minojty, Mociewicze, Nieciecz, Pierwomajsk, Wawiórka.

Parafie w 1798:
Bieniakonie, Białohruda, Dziembrowo, Ejszyszki, Jelnia/Jelna, Iszczołna, Koleśniki, Lida, Lack, Nacza, Nowy Dwór, Nieciecz, Ossowo, Raduń, Różanka, Szczuczyn, Szejbakpole, Werenów, Wawiórka, Wasiliszki, Zabłocie, Żyrmuny, Żołudek.

Parafie w 1849:
Białohruda, Dziembrowo, Jelna, Lida, Lack, Nowy Dwór, Nieciecz, Różanka, Szczuczyn, Żyrmuny, Żołudek.

Wg Cz. Malewskiego:
Białohrud, Bielica, Dziembrów (1829-1844 należał do dek. Raduń), Hermaniszki, Jelna, Lack (1829-1844 należał do dek. Raduń) Lida, Nieciecz, Nowy Dwór (1829-1844 należał do dek. Raduń), Różanka (1829-1844 należała do dek. Raduń), Szczuczyn (1829-1844 należał do dek. Raduń), Trokiele (do 1840 należały do dek. Wiszniew), Żołudek (1829-1844 należał do dek. Raduń), Żyrmuny.

Wiele parafii należy aktualnie do dekanatu Szczuczyn.

Zamknięte kaplice: w parafii Wawiórka Misiewicze, Lebiodka, Radziwoniszki, Papiernia, Dylew (po 1871). Dylew pierwotnie był kościołem parafialnym.

Białohruda
M 1798, 1827   dostępne w portalu genealodzy.pl   S. Rudziecki
Z 1827      dostępne w portalu genealodzy.pl   S. Rudziecki

Bielica vel Jelna
UZ 1798-1847      dostępne w portalu genealodzy.pl   W. Skrendo, S. Rudziecki
M 1798-1848      dostępne w portalu genealodzy.pl   W. Skrendo, B. Tylingo, S. Rudziecki

Lida
U 1805-1812   dostępne w portalu genealodzy.pl   S. Rudziecki
M 1798, 1827, 1842   dostępne w portalu genealodzy.pl   S. Rudziecki
Z 1827   dostępne w portalu genealodzy.pl   S. Rudziecki

Nieciecz
U 1841-1847    dostępne w portalu genealodzy.pl   W. Skrendo
M 1798, 1827   dostępne w portalu genealodzy.pl   S. Rudziecki
Z 1827      dostępne w portalu genealodzy.pl   S. Rudziecki

Wawiórka
UMZ 1797-1889   dostępne w portalu genealodzy.pl   Danuta Wasilewska-Lenart, PiotrG, R. Bencko
Brak ksiąg: UMZ1821

A. Rybalko

#6
Dekanat Mosty
Aktualne parafie:
Łunna, Mikielewszczyzna, Mosty, Piaski, Prawe Mosty, Rohoźnica Wielka, Strubnica, Wołpa.

Stan indeksacji: http://forum.rodygrodzienskie.pl/index.php?topic=725.msg2587#msg2587
oraz http://forum.rodygrodzienskie.pl/index.php?topic=725.msg2589#msg2589

A. Rybalko

#7
Dekanat Nowogródek
Ostatnia aktualizacja 19.05.2022

Aktualne parafie:
Brzozówka, Korelicze, Mir, Nowogródek, Worończa, Wsielub.

Parafie w XIX wieku:
Delatycze (obrz. wsch.), Horodyszcze, Lubcz, Łopuszna, Milkiewicze, Niehniewicze, Nowogródek, Rajca, Rohoźnica, Starojelnia, Walówka, Worończa, Wsielub, Zubkowo.

Parafie w 1934 roku:
Delatycze, Horodyszcze, Milkiewicze, Niehniewicze, Nowogródek, Rajce, Starojelnia, Worończa, Wsielub.

Litwiany (gr.-kat.)
U 1790-1807 (z lukami)   dostępne w portalu genealodzy.pl   M. Birula

Horodyszcze
UMZ 1797-1801      dostępne w portalu genealodzy.pl   W. Wosiński

Horodyszcze (prawosł.)
UMZ 1841      dostępne w portalu genealodzy.pl   W. Wosiński

Mir
U 1797-1801   dostępne w portalu genealodzy.pl   M. Zieliński, A. Wilkicki
M 1720-1750, 1780-1801   dostępne w portalu genealodzy.pl   M. Zieliński, A. Wilkicki
Z 1797-1801   dostępne w portalu genealodzy.pl   M. Zieliński, A. Wilkicki

Niehniewicze
U 1797-98   dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Wilkicki
M 1797-98   dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Wilkicki
Z 1797-98   dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Wilkicki

Nowogródek
U 1797-98   dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Wilkicki
M 1797-98   dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Wilkicki
Z 1797-98   dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Wilkicki

Worończa
UMZ 1781-1801      dostępne w portalu genealodzy.pl   W. Wosiński

Wsielub
UMZ 1797-1801 (z lukami)    dostępne w portalu genealodzy.pl   W. Skrendo

Żuchowicze Małe (prawosł.)
UMZ 1841      dostępne w portalu genealodzy.pl   W. WosińskiA. Rybalko

#8
Dekanat Ostrowiec
Ostatnia aktualizacja 16.08.2022

Aktualne parafie:
Bystrzyca, Dojlidki/Daukszyszki, Gierwiaty, Gradowszczyzna, Gudohaj, Kiemieliszki, Kluszczany, Michaliszki, Ostrowiec, Wielkie Świranki, Worniany, Żukojnie-Żeladzkie.

Parafie Bystrzyca, Gierwiaty, Michaliszki, Ostrowiec i Worniany poprzednio w dekanacie wileńskim powiatowym.
Parafie Kiemieliszki, Kluszczany, Wielkie Świranki i Żukojnie-Żeladzkie / Żeladź poprzednio w dekanacie Świr.
Parafia Gudogaj poprzednio w dekanacie Oszmiana.

Parafie zlikwidowane: Bystrzyca (1866), Gudogaj (do 1866 kaplica słobódzka, potem własność prywatna, później kaplica solska; w 1905 przywrócona dawna parafia), Ostrowiec (1866), Żeladź (1866 zmieniony na cerkiew, w 1919 zwrócony katolikom).

Bystrzyca
U 1797-1860      dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Wilkicki
M 1797-1865      dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Wilkicki
Z  1797-1865   dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Wilkicki
Brak ksiąg U1827

Gierwiaty
U 1769-85   dostępne w portalu genealodzy.pl   R. Sys
Z  1794-95   dostępne w portalu genealodzy.pl   R. Sys

Gudogaj
U 1797-1832      dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Wilkicki
M 1797-1832      dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Wilkicki, L. Majtka
Z 1797-1832      dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Wilkicki

Kluszczany
U 1879   dostępne w portalu genealodzy.pl   beatab
M 1879   dostępne w portalu genealodzy.pl   beatab
Z 1879   dostępne w portalu genealodzy.pl   beatab

Michaliszki
U 1797-1814, 1821-26   dostępne w portalu genealodzy.pl   Danecka, kamilo86, A. Wilkicki
M 1787-1803, 1821-26, 1829-1839   dostępne w portalu genealodzy.pl   Danecka, kamilo86, A. Wilkicki
Z 1785-1803, 1821-26   dostępne w portalu genealodzy.pl   Danecka, kamilo86, A. Wilkicki

Ostrowiec
U 1700-21, 1822-26   dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Wilkicki
M 1700-1847      dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Wilkicki, Ł. Majtka
Z 1822-1826      dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Wilkicki
Brak ksiąg: M1721-1725

A. Rybalko

#9
Dekanat Oszmiana
Ostatnia aktualizacja 13.10.2022

Aktualne parafie:
Boruny, Cudzieniszki, Graużyszki, Holszany, Murowana Oszmianka, Onżadowo, Oszmiana, Żuprany.

Parafie w 1797:
Graużyszki, Gudogaj karmelit., Holszany, Derewna?, Żuprany, Krewo, Narwiliszki franciszk., Oszmiana, Smorgonie, Soły, Surwiliszki.

Parafie w 1849:
Bienica, Graużyszki, Hermaniszki, Holszany, Krewo, Murowana Oszmianka, Oszmiana, Smorgonie, Soły, Trokiele, Żuprany.

Wg Malewskiego:
Bienica, Bohdanów, Dereczyn, Dokszyce, Graużyszki, Gudogaje, Hermaniszki (do 1841), Holszany, Krewo, Murowana Oszmianka, Oszmiana, Słobódka (od 1854 do dekanatu Wilno), Smorgonie, Soły, Surwiliszki, Żuprany.

Parafia Cudzieniszki poprzednio w dekanacie wileńskim powiatowym.

Parafie zlikwidowane: Bienica z filią w Markowie (1866), Cudzeniszki (1866), Narwiliszki (1832), Słobódka (1866).

Boruny (gr.-kat.)
U 1816   dostępne w portalu genealodzy.pl   W. Wosiński

Cudzieniszki
U 1797-1801, 1822-27   dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Wilkicki
M 1797, 1800-1818, 1821-26   dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Wilkicki, B. Tylingo
Z  1797, 1821-26, 1829-30   dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Wilkicki, B. Tylingo
Brak ksiąg UM 1798, M 1799.

Graużyszki
U 1797-98, 1846, 1866-1872   dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Wilkicki, netsoft
M 1793-1847   dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Wilkicki, Ł. Majtka, netsoft
Z 1797, 1846      dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Wilkicki, netsoft

Holszany
U 1797-1798   , 1834-1836, 1838, 1842, 1844, dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Wilkicki, K. Zajdel
M 1797-1847      dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Wilkicki, romano58, L. Majtka
Z 1797-1798, 1834-1842   dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Wilkicki, K. Zajdel

Murowana Oszmianka
M 1797-1847, 1860-61, 1876-78, 1881-1889      dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Wilkicki, romano58, Ł. Majtka

Narwiliszki
M 1798-1832      dostępne w portalu genealodzy.pl      Ł. Majtka

Oszmiana
U 1797-1801, 1834, 1836,1843-47, 1876-86   dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Wilkicki, Ł. Majtka
M 1797-1847, 1859-71, 1876-79   dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Wilkicki, Ł. Majtka
Z 1797-1801, 1834-35, 1839,1843-44, 1859-67, 1876-79   dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Wilkicki
Brak ksiąg? M1802, M1803, M1831, MZ1862.

Słobódka
U 1815-40, 1843-47, 1850-51   dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Wilkicki
M 1815-1847, 1850-53, 1859-65      dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Wilkicki, Ł. Majtka
Z 1834-40, 1843, 1846, 1850-51           dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Wilkicki
Brak ksiąg? UM1845, M 1842, 1844, 1852, 1860, 1862, 1863.

Żuprany
U 1797-1802, 1811-40, 1854-57, 1880-88   dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Wilkicki
M 1797-1847, 1876-79   dostępne w portalu genealodzy.pl    A. Wilkicki, Ł. Majtka, romano58
Z 1797-1802, 1811-13, 1834-40, 1872-75   dostępne w portalu genealodzy.pl    A. Wilkicki, romano58
Brak ksiąg: M 1805, 1806, 1808-1810.

A. Rybalko

#10
Dekanat Raduń
Ostatnia aktualizacja 16.08.2021

Aktualne parafie:
Bieniakonie, Dociszki, Hermaniszki, Konwaliszki, Nacza, Ossowo, Pielasza, Raduń, Trokiele, Wołdaciszki, Woronowo / Werenów, Zabłocie / Zabłoć, Żyrmuny.

Wg Cz. Malewskiego:
Bieniakonie (do 1842 należały do dek. Lida), Butrymańce (do 1842 filia par. Bieniakonie, obecnie w Litwie), Dubicze, Dziewieniszki (od 1875, obecnie w Litwie), Ejszyszki (do 1842 należały do dek. Lida, obecnie w Litwie), Iszczołna (do 1829 należała do dek. Lida), Koleśniki (do 1842 należały do dek. Lida), Małe Soleczniki (obecnie w Litwie), Nacza (do 1829 należała do dek. Lida), Ossowo (do 1843 należało do dek. Lida), Raduń (do 1829 należał do dek. Lida), Szejbakpole (do 1829 należało do dek. Lida), Wasiliszki (do 1829 należały do dek. Lida), Wawiórka (do 1843 należała do dek. Lida), Werenów (do 1843 należały do dek. Lida), Zabłocie (do 1829 należało do dek. Lida).

Bieniakonie
M 1827   dostępne w portalu genealodzy.pl   S. Rudziecki
UMZ 1797-1818   dostępne w portalu genealodzy.pl   S. Rudziecki, M. Bałażak

Nacza
U 1802-1818         dostępne w portalu genealodzy.pl   ewabe
MZ 1802-1805         dostępne w portalu genealodzy.pl   ewabe
M 1798, 1827, 1834-1836   dostępne w portalu genealodzy.pl   RoRo500, S. Rudziecki

Raduń
M 1798, 1827, 1834-1835   dostępne w portalu genealodzy.pl   RoRo500, S. Rudziecki

Werenów / Woronowo
M 1729-1803   dostępne w portalu genealodzy.pl   RoRo500
Brak ksiąg; M 1735

Zabłocie / Zabłoć
UMZ 1797-1889   dostępne w portalu genealodzy.pl   Danuta Wasilewska-Lenart, S. Rudziecki, R. Bencko
Brak ksiąg: UMZ 1819-1824

A. Rybalko

#11
Dekanat Słonim
Ostatnia aktualizacja 13.10.2022

Aktualne parafie:
Albertyn, Dereczyn, Łukonica, Międzyrzecze, Dziewiątkowicze Nowe, Sielawicze, Słonim, Zelwa.

Parafie w 1849:
Dereczyn, Dworzec, Dziewiątkowicze Nowe, Kossów, Łukonica, Mołczadź, Olszew, Rendzinowszczyzna, Rohotna, Różanna, Słonim, Zdziacieł / Dziatłowo.

Parafie zlikwidowane: Dereczyn (1867-1869, nowy kościół od 1910), Dziewiątkowicze i filia Rudnia (1866), Iwacewicze filia par. Kossów (1866), Łukonica (1866), Mołczadź (1867), Olszew (1866), Rohotna (1866).

Stan indeksacji parafii Międzyrzecze i Zelwa (poprzednio w dekanacie Wołkowysk) znajduje się tu: http://forum.rodygrodzienskie.pl/index.php?topic=725.msg2589#msg2589

Dereczyn
UMZ 1790-1818      dostępne w portalu genealodzy.pl   B. Czarnuszewicz

Dziewiątkowicze Nowe
UMZ 1797-1818      dostępne w portalu genealodzy.pl   B. Czarnuszewicz

Łukonica
UMZ 1797-1866   dostępne w portalu genealodzy.pl   B. Czarnuszewicz
Brak ksiąg? UMZ 1817, M 1801; parafia zlikwidowana w 1866.

Olszew
UMZ 1797-1818      dostępne w portalu genealodzy.pl   B. Czarnuszewicz

Porzecze (gr.-kat.)
U 1839-1842      dostępne w portalu genealodzy.pl   W. Wosiński

Słonim
UMZ 1797-1890   dostępne w portalu genealodzy.pl   B. Czarnuszewicz
Brak ksiąg? UMZ 1817, M 1801

Żyrowicze (gr.-kat.)
U 1716-1746   dostępne w portalu genealodzy.pl   B. Czarnuszewicz

A. Rybalko

#12
Dekanat Smorgonie
Ostatnia aktualizacja 16.02.2021

Aktualne parafie:
Daniuszewo, Krewo, Niestaniszki, Smorgonie, Soły, Więsławienięta, Wiszniew (Świrski), Wojstom, Żodziszki.

Parafie Daniuszewo, Niestaniszki, Świranki, Wiszniew (Świrski), Wojstom, Żodziszki znajdowały się poprzednio w nieistniejącym obecnie dekanacie Świr.
Parafie Krewo, Smorgonie, Soły poprzednio w dekanacie Oszmiana.

Parafie zlikwidowane: Krewo (1868, przywrócona w 1906), Smorgonie (1866, nowy kościół zbudowany 1911).

Daukszyszki (filia Soły)
M 1807-1812      dostępne w portalu genealodzy.pl   Ł. Majtka

Krewo
U 1797-1798, 1802, 1831-1832   dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Wilkicki
M 1797-1847      dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Wilkicki, romano58, L. Majtka
Z 1797-1802. 1834-35   dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Wilkicki, romano58
Brak ksiąg? M 1824, Z 1801

Niestaniszki
U 1797-1820, 1829-1847      dostępne w portalu genealodzy.pl   kamilo86
M 1802-1805, 1829      dostępne w portalu genealodzy.pl   kamilo86

Smorgonie
M 1797-1847   dostępne w portalu genealodzy.pl   romano58, Ł. Majtka
Z 1834-35   dostępne w portalu genealodzy.pl   romano58

Soły
U 1794-1798   dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Wilkicki
M 1794-1847   dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Wilkicki, Ł. Majtka
Z 1797-98, 1834-35, 1872-75   dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Wilkicki, romano58

A. Rybalko

Dekanat Sopoćkinie / Teolin
Ostatnia aktualizacja 09.01.2019

Aktualne dekanaty i parafie:
Adamowicze, Balla Kościelna / Zareczanka, Hołynka, Łabno / Podłabienie, Perstuń, Sopoćkinie/Teolin, Sylwanowce

Adamowicze
U 1913      dostępne w portalu genealodzy.pl   JZI
M 1926      dostępne w portalu genealodzy.pl   JZI
Z 1926      dostępne w portalu genealodzy.pl   JZI

Łabno / Podłabienie
Z 1935      dostępne w portalu genealodzy.pl   JZI

Perstuń (gr.-kat.)
Z 1834      dostępne w portalu genealodzy.pl   JZI

Sylwanowce
Z 1915      dostępne w portalu genealodzy.pl   JZI

A. Rybalko

#14
Dekanat Szczuczyn
Ostatnia aktualizacja 13.10.2022

Aktualne parafie:
Dziembrów, Iszczołna, Kamionka, Lack, Nowy Dwór, Ostryna, Sobakińce, Różanka, Skrzybowce, Szczuczyn, Wasiliszki, Stare Wasiliszki, Żołudek.

Stan indeksacji dla par. Kamionka (poprzednio dekanat Grodno) patrz http://forum.rodygrodzienskie.pl/index.php?topic=725.msg2587#msg2587

Większość parafii poprzednio w dekanatach Lida i Raduń.

Parafie zlikwidowane: Dziembrów (1870).

Dziembrów
U 1797-1818      dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Rybałko
M 1797-1818, 1827, 1829-1836   dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Rybałko, S. Rudziecki, D. Wasilewska-Lenart, RoRo500
Z 1797-1818, 1827      dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Rybałko, S. Rudziecki

Iszczołna
U 1860-1889      dostępne w portalu genealodzy.pl   I. Wasilewska
M 1834, 1860-1889   dostępne w portalu genealodzy.pl   RoRo500, I. Wasilewska
Z 1860-1889      dostępne w portalu genealodzy.pl   I. Wasilewska

Lack
U 1797-1830   dostępne w portalu genealodzy.pl   D. Wasilewska-Lenart
M 1797-1860   dostępne w portalu genealodzy.pl   D. Wasilewska-Lenart, RoRo500
Z 1797-1830   dostępne w portalu genealodzy.pl   D. Wasilewska-Lenart, S. Rudziecki

Brak ksiąg: MZ 1819, 1820, 1822, 1823

Nowy Dwór
UM 1797-1890   dostępne w portalu genealodzy.pl   S. Rudziecki, D. Wasilewska-Lenart, RoRo500
Z 1797-1880   dostępne w portalu genealodzy.pl   S. Rudziecki, D. Wasilewska-Lenart

Różanka
UMZ 1797-1890      dostępne w portalu genealodzy.pl   R. Bencko, A. Rybałko, S. Rudziecki, RoRo500

Sobakińce (gr.-kat.)
U 1804-1810      w trakcie opracowania   S. Rudziecki

Szejbakpol filia Wasiliszek
U 1797-1803, 1816-1832   dostępne w portalu genealodzy.pl   S. Rudziecki, D. Wasilewska-Lenart
Z 1797-1803, 1809, 1816-1832   dostępne w portalu genealodzy.pl   S. Rudziecki, D. Wasilewska-Lenart
Brak roczników 1822, 1823; śluby w par. Wasiliszki; po 1832 parafia została prawdopodobnie zlikwidowana.

Szczuczyn
UMZ 1797-1890   dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Rybałko, RoRo500, S. Rudziecki, R. Bencko

Wasiliszki
U 1797-1830      dostępne w portalu genealodzy.pl   S. Rudziecki, D. Wasilewska-Lenart
M 1797-1890   dostępne w portalu genealodzy.pl   S. Rudziecki, RoRo500, D. Wasilewska-Lenart, R. Bencko
Z 1797-1830      dostępne w portalu genealodzy.pl   S. Rudziecki, RoRo500, D. Wasilewska-Lenart
Brak ksiąg: U 1811, Z 1809, UMZ 1819, 1820, 1822, 1823

Żołudek
U 1804-1809, 1828   dostępne w portalu genealodzy.pl   W. Adamiec, Marck57
M 1827, 1834, 1835, 1915-1918   dostępne w portalu genealodzy.pl   S. Rudziecki, RoRo500
Z 1809-1812, 1827, 1939   dostępne w portalu genealodzy.pl   S. Rudziecki, dzicz, Marck57