Księgi Parafialne i USC

wątkach,

(1/9) > >>

[1] Można jechać do Grodna

[2] Parafia Jeziory akt ślubu 8/1842 Hauszteyn Henryk i Aniela Matuszewicz

[3] Roszczewscy z okolic Grodna

[4] Zasób Biblioteki Litewskiej Akademii Nauk im. Wróblewskich w Wilnie

[5] Przedmieście Grodna Pohulanka

[6] Unickie księgi metryczne w zasobie Archiwum Historycznego w Sankt Petersburgu

[7] Księga metryk chrzestnych, ślubnych i pogrzebowych parafii braszewickiej od 1818

[8] Zenobia Wiercińska - Dopełnienie sakramentu Chrztu św.

[9] Julian Bartoszewicz - notatki dotyczące Brześcia Litewskiego: historia, kościoły

Nawigacja

[0] Poziom w górę

[#] Następna strona

Idź do wersji pełnej