Prominenci jako rodzice chrzestni - par. Repla 1797-1822

Zaczęty przez A. Rybalko, Sierpień 11, 2017, 06:08:45 PM

Poprzedni wątek - Następny wątek

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

A. Rybalko

W poniższym zestawieniu figurują osoby, występujące w aktach metrykalnych parafii Repla w latach 1797-1822 w charakterze rodziców chrzestnych, posiadające jednak poza nazwiskiem określenie ich pozycji społecznej. Pierwsza Rzeczpospolita w tym okresie już nie istniała, jednak w pierwszych latach po jej upadku notowano siłą rozpędu funkcje urzędnicze, które były w rzeczywistości fikcyjne: chorąży, stolnik, podkomorzy. Metryki z lat 1797-1801 pisano po łacinie, pozostałe metryki – to tylko skrócone wypisy, praktycznie pozbawione tych interesujących informacji. Osoby zostają jednak te same, dlatego też zostały uwzględnione w zestawieniu.

Kim byli prominenci? Chodzi tu przede wszystkim mieszkańców dworów – właścicieli lub dzierżawców - oraz ich gości, zarówno zamieszkałych na stałe jak i przejezdnych. Niektórzy z nich noszą dość znane nazwiska, choć może same osoby nie zasłużyły na zapis w Wikipedii. Informacja o tym, że ta czy inna osoba pozostawiła po sobie ślad w annałach replańskich, może się przydać innym genealogom, czy nawet historykom.

Wyjaśnienie oznaczeń:
Illmus – Illustrissimus – jaśnie wielmożny (senator)
MD – magnificus dominus – wielmożny (urzędnik grodzki albo ziemski)
GD – generosus dominus – urodzony (właściciel przynajmniej 1 wsi)
W nawiasach podano rok chrztu i miejscowość, w której urodziło się dziecko, najczęściej było to dziecko włościan.

Aleksandrowicz Marianna GD, panna, dwór Nowosiołki (1801 okolica Biergiele)
Andrzejkowiczowa Magdalena GD, ekonomissa dworu Stary Dworzec (1797 Worony, 1799 dwór Repelka)
Bielikowicz Antoni GD, funkcja nieznana, dwór Raszew (1799 karczma Hołynka, 1799 okolica Burniewo)
Bieniaszewicz Antonina GD, panna, pradium Puszkarowszczyzna (1801 Kuwieki, 1802 Kuwieki)
Bisping Jan Illmus, mareschalicus (marszałek) Staroduboviensis (1801 dwór Kuźmicze)
Bispingowa Anna Illma, mareschalia (marszałkowa) Staroduboviensi (1801 dwór Kuźmicze, 1805 dwór Werejki)
Bispingowa z d. Suchodolska Teodora MD, dapifera (stolnikowa) Staroduboviensis (1800 dwór Werejki, 1801 dwór Kuźmicze, 1802 dwór Werejki, 1802 dwór Werejki)
Błażejewska Regina GD, dwór Repelka (1798 Załuczany)
Błocka Marianna GD, dwór Repelka (1797, dwór Repelka)
Broniec Ludwika GD, panna (1801, dwór Tereszki)
Bułhak Brygida GD, panna, honoraria Slonimensis (1797 dwór Kuźmicze)
Butkiewicz Onufry GD, dwór Repla, potem okolica Burniewo (1797 okolica Burniewo Chmieliszcze, 1809 Dwór Repla)
Butkiewiczowa Małgorzata GD, żona Ignacego, dwór Repla (1809 Grzybowce, 1813 okolica Berdowszczyzna, 1813 Grzybowce, 1815 Grzybowce)
Bychowiec Józef Illmus, Pragustator Litvanus (... litewski) (1801, dwór Kuźmicze)
Czaplicowa Wiktoria MD (1802 karczma Hołynka)
Czarnecki/Czarnicki Daniel GD, ekonom dworu Tereszki (1797 Duchowlany)
Czarnecka Klara GD, dwór Tereszki (1801 Tereszki)
Dawidowicz Antoni GD (1802 Moćkowce)
Dąbrowski Wincenty GD, Honorarius Terra Różanensis, dwór Sznipów (1799 dwór Repelka)
Deszczyński Józef GD (1801 dwór Kuźmicze, 1802 dwór Werejki)
Downarowicz Antoni, (1805 Dwór Żyniowce, 1806 Dwór Żyniowce)
Downarowicz Teresa JWPanna, póżniej żona Grzegorza Wiercińskiego (1800 Żyniowce)
Downarowicz Katarzyna JWPanna (1805 Żyniowce, 1810 Żyniowce)
Downarowiczowa Zofia, skarb. (1812 Dwór Żyniowce, 1815 Nowosiółki, 1818 Dwór Repla)
Giergielewiczowa Franciszka GD, żona Andrzeja, ekonomissa w dworze Repla (1799 okolica Burniewo)
Haydek/Heydeck Maciej MD, tribunus ... (nieczytelne), dwór Raszew (1797, dwór Raszew, 1798 dwór Raszew)
Houwaldt Wincenty MD, castrametator (oboźny) Grodnensis, dwór Kraśnik (1797 dwór Raszew, 1797 Grzybowce)
Houwaldtowa z d. Heydeck Klara MD, żona Wincentego, dwór Kraśnik (1797 dwór Raszew 1797, dwór Raszew)
Houwaldtowa Tekla MD, dwór Raszew (1797 dwór Raszew, 1817, dwór Raszew)
Hryckiewicz Antoni GD, ekonom dworu Raszew (1797 karczma Hołynka/dwór Raszew)
Hryniewicz Mateusz GD, ekonom dworu Raszew (1799 okolica Burniewo)
Hryniewicz Mikołaj GD, ekonom dworu Repla (w 1801 został ojcem)
Hryniewiczowa z d. Koroza Katarzyna GD, żona Mikołaja (1797, okolica Burniewo, 1800 Małachwiejowce, 1802 miasteczko Repla, 1804 dwór Werejki)
Jelec Antoni MD, funkcja nieznana (1800 dwór Werejki)
Jocz Bogumiła GD, dwór Duchowlany (1797 Duchowlany, 1797 Duchowlany, 1797 Duchowlany, 1797 Duchowlany, 1798 Duchowlany, 1798 Duchowlany, 1798 Duchowlany, 1799 Duchowlany, 1799 Duchowlany, 1799 Duchowlany, 1799 Duchowlany, 1799 okolica Burniewo, 1802 okolica Burniewo (już jako żona Józefa Rowby).
Kamińska Julianna MD, porucznikowa Wojsk Polskich (1797 Połoszki)
Kamińska Rozalia GD (1801 dwór Kuźmicze), prawdopodobnie siostra Michała
Kamińska z d. Roszczewska Teresa GD, żona Michała, ekonomissa dworu Kuźmicze (1802 dwór Repelka)
Kętrzyński Józef GD, funkcja nieznana (1802 dwór Werejki, 1803 dwór Werejki)
Kętrzyńska Krystyna (1801 dwór Werejki)
Kołłątaj Jan GD (1802 okolica Burniewo)
Kołłupajło Felicjan GD? dwór Werejki (1799 dwór Werejki)
Kołłupajło Jan GD, Berdowszczyzna (1817 dwór Krasny Hrud, 1819 dwór Krasny Hrud)
Kołłupajło Onufry GD, Reg. Ziemi Wołkowyskiej, Dwór Tereszki (1806 okolica Burniewo)
Kołłupajło Stanisław MD derewniczy wołkowyski (1803 dwór Tereszki, 1805 dwór Tereszki, 1810 dwór Raszewo)
Kołłupajło Teofil MD? (1817 Miesztuny, 1819 Miesztuny, 1820 dwór Krasny Hrud)
Kołłupajłowa Ludwika MD? sędzina wołkowyska (1803 dwór Tereszki, 1805 dwór Tereszki)
Kondratowicz Karol GD, Dwór Hanusowszczyzna (1797 Hanusowce, 1805 okolica Burniewo, 1807 okolica Burniewo)
Kondratowiczowa Felicjanna GD (1802 Pietraszowce, 1804 Pietraszowce, 1807 Szafranki, 1808 Hanusowce, 1809 Hanusowszczyzna)
Krzyżanowski Gaspar GD (1802 okolica Burniewo, 1802 okolica Burniewo)
Kwiatkowski Antoni GD, miasteczko Łunna (1801 Nowosiołki)
Lewkowicz Piotr MD, (1797 Połoszki)
Lewoniewski Jerzy MD, Tribunus Wołkowyski (1797 okolica Biergiele)
Mazewski Stefan MD, Venator (łowczy) Chelmensis, dwór Złobowszczyzna, (1798 dwór Tereszki)
Mazewska Magdalena MD, Venatorida (łowczyna) Chelmensi, dwór Złobowszczyzna (1797 okolica Biergiele, 1798 Miesztuny, 1798 Miesztuny, 1799 Duchowlany, 1802 Miesztuny, 1804 okolica Biergiele, 1804 dwór Repla, 1804 Miesztuny, 1806 okolica Burniewo, 1806 Miesztuny, 1809 dwór Złobowszczyzna, 1812 dwór Repla, 1815 Nikanowce, 1815 dwór Złoboowszczyzna, 1817 okolica Burniewo)
Mazewska Marcela MD, dwór Złobowszczyzna (1812 młyn Replański, 1817 Miesztuny, 1819 Miesztuny)
Mazewska Marianna MD , panna, dwór Złobowszczyzna (1801 dwór Repla, 1804 Miesztuny, 1817 Miesztuny, 1822 Miesztuny)
Mazewska Wiktoria MD, panna, dwór Złobowszczyzna (1801 dwór Repla)
Nielubowicz Antoni GD, funkcja nieznana (1802 dwór Repelka)
Nielubowiczowa Brygida GD, (1802 okolica Burniewo, 1802 okolica Burniewo)
Nielubowicz Anna GD, panna (1802 Mańki)
Olizarowicz Franciszka MD, panna, Tribuna (sędzianka) Grodnensis, Dwór Raszew (1797 Karczma Hołynka/dwór Raszew, 1797 Grzybowce, 1797 dwór Raszew, 1798 dwór Raszew)
Oskierko Stanisław MD, Pincerna Mozyrensis, (1798 Miesztuny)
Oskierczyna Franciszka MD, Honoraria Mozyrensis, (1798 dwór Tereszki, 1801 Tereszki, 1802 dwór Nowosiołki, 1805 Kuźmicze, 1805 Żyniowce, 1806 dwór Żyniowce, 1810 dwór Repla)
Pilecki Tadeusz MD, (1797 dwór Raszew)
Radowicki Stefan MD, (1800 dwór Werejki, 1801 dwór Kuźmicze)
Rowba Józef GD, ekonom dworu Duchowlany (1797 Berdowszyzna par. Wołpa, 1797 Duchowlany, 1797 okolica Burniewo, 1797 Duchowlany, 1798 Miesztuny, 1798 Duchowlany, 1799 Duchowlany, 1799 Duchowlany, 1799 dwór Repla, 1799 Duchowlany, 1799 okolica Burniewo, 1800 okolica Burniewo, 1802 Duchowlany)
Ruszkiewicz Józef MD, rotmistrz okręgu grodzieńskiego (1801 Tereszki)
Rytell Jan GD, dwór Nowosiołki (1798 Duchowlany, 1801 Tereszki, 1804 Miesztuny, 1809 Nowosady, 1810 Żyniowce)
Sawicz Ignacy GD chorąży, dwór Żyniowce (1805 dwór Żyniowce)
Sawicz Józef MD, Tribunus Grodnensis, rotmistrz okręgu Grodzieńskiego (1797 okolica Biergiele, 1801 dwór Repla, 1802 karczma Hołynka, 1802 dwór Nowosiołki, 1808 Dwór Żyniowce, 1812 Dwór Żyniowce, 1815 Nowosiółki, 1819 Miesztuny). Był sędzią jeszcze w 1815. Uwaga: możliwe, że było dwóch Józefów Sawiczów, jeden – sędzia, a drugi – rotmistrz.
Siezieniewski Wawrzyniec GD, Tribunus Grodnensis (1797 dwór Kuźmicze, 1797 okolica Burniewo)
Skokowski Mikołaj GD, (1801 dwór Tereszki)
Skurat Józef GD, dwór Maciejkowszczyzna (1801 Werejki, 1804 dwór Repla, 1804 dwór Werejki)
Snarska Anna, dwór Kuźmicze (1797, dwór Kuźmicze)
Sopoćko Bernard GD, ekonom dworu Złobowszczyzna (1797 Miesztuny, 1801 okolica Biergiele, 1802 Mańki)
Suchodolski Antoni (1821 Stary Dworzec)
Suchodolski Jan MD (1800 dwór Werejki)
Suchodolski Leon MD podkomorzy Wołkowyski (1805 dwór Werejki)
Suchodolska Wiktoria MD subcameraria (podkomorzyna) Vołkovyscensi (1800 dwór Werejki, 1801 dwór Kuźmicze, 1804 dwór Werejki)
Walewski Józef GD, ekonom dworu Repelka (1799 dwór Repla, 1799 Załuczany)
Walewska Józefa GD, żona Józefa, ekonomissa dworu Repelka (1799 dwór Repla)
Wasilewski Józef GD, funkcja nieznana (1798 dwór Repelka)
Wasilewska później Wilamowska Antonina (1799, dwór Werejki)
Wereszczyński Jan MD, funkcja nieznana (1797 Moćkowce, 1802 Miesztuny)
Wereszczyński Michał MD, jaśnie wielmożny panicz (juvenis de Pradio Moćkowce) (1799 Duchowlany, 1799 Moćkowce, 1800 Moćkowce, 1802 Kuwieki, 1805 miasteczko Repla)
Wereszczyńska Klara MD, siostra Michała, jaśnie wielmożna panna de Pradio Moćkowce (1799 Moćkowce, 1800 Moćkowce, 1801 Tereszki)
Wereszczyńska Elżbieta GD, Tribuna Palestr. Brest. Praedie Moćkowce (1797 Moćkowce).
Wiercińska Anna (1808 okolica Burniewo)
Wiercińska z d. Downarowicz Teresa, żona Grzegorza (1808 dwór Żeniowce)
Wierciński Grzegorz, mąż Teresy (1817 Miesztuny, 1818 dwór Żeniowce)
Wierciński Wincenty, brat (?) Grzegorza (1818 dwór Repla)
Wierciński Ignacy (1814 okolica Burniewo, 1815 Nikanowce)
Wierciński Józef (1814 Szyłowlany)
Wierciński Marcin proboszcz w Repli (1814 miasteczko Repla)
Wierciński Mikołaj JWP (1820 Duchowlany, 1822 Miesztuny, 1822 Moćkowce, 1822 Dwór Repla)
Zawadzki Marcin JWP (1808 Małachwiejowce)
Zawadzka Józefa JWP chorążyna, właścicielka Repli (1808 Małachwiejowce, 1808 miasteczko Repla, 1809 miasteczko Repla)
Zawadzki Wincenty JWP, chorążyc (1816 miasteczko Repla)
Zawadzka Anna JWP (1816 miasteczko Repla)
Zawadzka Petronela JWP chorążanka (1814 miasteczko Repla, 1815 Nowosady, 1816 Repla)


vnukinga

Fantastyczne zestawienie Alicjo i "kawal" wspanialej pracy!!!

Pozdrawiam serdecznie,
Kinga
Pozdrawiam,
Kinga Vnuk (Cisowska)

Moje nazwiska kresowe: Rogożko/Rohoszko, Czepielinda, Bieleninik, Wołyniec, Januszko, Husar, Świertoka, Mieleszko, Augustynowicz, Dougil ,Szemiet, Romańczuk, Urban, Mickiewicz
Poszukuje aktu slubu Bazylego Czepielindy  i Katarzyny Dougil/Dogiel/Dogil (przed 1795)