Inne źródła

wątkach,

(1/23) > >>

[1] Opisanie dóbr Braszewicz w gubernii Grodzienskiey

[2] Drzewa genealogiczne ważnych rodów litewskich

[3] Wykaz parafian Fary Grodzieńskiej z księgi zgonów, zabitych w 1939 oraz 1941 r.

[4] Kościoły diecezji pińskiej - spis

[5] Mapa ludności guberni grodzieńskiej według wyznań z 1864 r.

[6] Inwentarz miasteczka Sopoćkiń z 1704 roku (Інвентар Мястечка Сопоцкін 1704)

[7] Dziewiętnastowieczne słowniczki gwarowe z Polski północno-wschodniej

[8] Akta sejmiku kowieńskiego z lat 1733-1795

[9] Kalendarzyk Polityczny na Rok 1815 dla Wydziału Uniwersytetu Imperatorskiego Wil

Nawigacja

[0] Poziom w górę

[#] Następna strona

Idź do wersji pełnej