Unickie księgi metryczne w zasobie Archiwum Historycznego w Sankt Petersburgu

Zaczęty przez Rafał Jurowski, Grudzień 07, 2014, 11:58:39 AM

Poprzedni wątek - Następny wątek

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Rafał Jurowski

Witam,

Kilka dni temu niezastąpiona znajoma z Sankt Petersburga odnalazła w inwentarzu fondu 823 informacje o kopiach unickich ksiąg metrycznych z terenów brzeskiej i łuckiej eparchii za co jestem bardzo wdzięczny (długo ich szukałem).  Znajdują się tam księgi pochodzące nawet z XVII wieku !
Fond 823 opis 2 na stronie 614 inwentarza znajdują się księgi grodzieńskiego ujezdu.

https://rgia.su/imageViewer/img?url=mZaTmpGekprCx83MoM3Rj5uZ2ZyKjY2akYuvnpiaws7ZmoeLwtGPm5nZkJ2VmpyLws3Hy8nJx8jZnouLjcLOysfH2YyajZaek8LO

Niestety z ujezdu grodzieńskiego ksiąg jest niewiele, zwykle tylko lata 1798-1801 :( Jednak są one uzupełnieniem tego co jest w Wilnie, czasami całkiem sporym np. jak w przypadku Kozłowicz

https://familysearch.org/search/catalog/1117756?availability=Family%20History%20Library

Może kiedyś jeszcze się coś odnajdzie ? Mnie szczególnie interesują unickie cerkwie w Żydomli oraz Hubince.

Tutaj jeszcze przykładowy wygląd stron takich ksiąg z forum vgd (link podesłany przez znajomą z Sankt Petersburga)

http://forum.vgd.ru/file.php?fid=162206&key=785708531

Teraz tylko trzeba pojechać i przyjrzeć się zawartości, choć łatwe to nie będzie :)

Pozdrawiam
Rafał

Rafał Jurowski

Ze strony
https://rgia.su/object/3517453

Шифр
Ф. 823 Оп. 2 Метрич. книги. Д. 1
Заголовок
Копии метрических книг приходских церквей Брестской епархии разных уездов: 1. Андроновской (Andronowskiey) Духовской-Покровской; 2. Антопольской (Antopolskiey); 3. Березской (Berezkiey); 4. Березской (Berezkiey) другого прихода; 5. Блоцкой (Błockiey) шляхетской, иначе Киселевской; 6. Блоцкой поиезуитской (Błot poiezuickich); 7. Блуденской (Błudeńckiey); 8. Брест-Литовской (w mieście Brześciu Litewskim) Михаило-Архангельской; 9. Брестской (Brzeskiey) Троицкой; 10. Бродовской (Brodowskiey); 11. Бульковской (Bulkowskiey)
Крайние даты
[1709-1798 гг.]
Шифр
Ф. 823 Оп. 2 Метрич. книги. Д. 2
Заголовок
Копии метрических книг приходских церквей Брестской епархии разных уездов: 12. Бытенской (Byteńskiey), под досмотром ксендзов-базилиан; 13. Беловежской (Kaplicy białowiezkiey); 14. Вежнянской (Wieżnianskiey)
Крайние даты
[1698-1798 гг.]

Шифр
Ф. 823 Оп. 2 Метрич. книги. Д. 3
Заголовок
Копии метрических книг приходских церквей Брестской епархии разных уездов: 15. Великорытской (Wielkorytkiey); 16. Велямовичской (Wielamowickiey), Ставского прихода (w parafii Stawskiey); 17. Верховичской (Wierzchowickiey); 18. Верштокской (Wersztockiey); 19. Вижецкой (Wiżeckiey); 20. Вистицкой (Wistyckiey); 21. Войсковской (Woyskowskiey); 22. Волчинской (Wołczynskiey), Брестского уезда; 23. Высоцкой (Wysockiey); 24. Выгановской (Wyhanowskiey); 25. Верхолесской (Wierzcholeskiey), св. Николая
Крайние даты
[1740-1798 гг.]

Шифр
Ф. 823 Оп. 2 Метрич. книги. Д. 4
Заголовок
Копии метрических книг приходских церквей Брестской епархии, разных уездов: 26. Гербанской (Herbanskiey); 27. Гершоновичской (Gerszonowickiey); 28. Городецкой (Horodeckiey); 29. Городисской (Horodyskiey); 30. Грицковской (Hryckowskiey или Hrydzkowskiey); 31. Грушовской (Hruszowskiey); 32. Деревенской (Derewenskiey); 33. Деречинской (Dereczynskiey); 34. Детковичской (Dzitkowickiey); 35. Дивинской (Dywinskiey); 36. Дмитровичской (Dmitrowickiey); 37. Дорогичинской (Dorohiczynskiey); 38. Дубинской (Dubinskiey); 39. Дукорской (Dukorskiey), святых апостолов Петра и Павла
Крайние даты
[1728-1798 гг.]

Шифр
Ф. 823 Оп. 2 Метрич. книги. Д. 5
Заголовок
Копии метрических книг приходских церквей Брестской епархии, разных уездов: 40. Есьмонской (Ieśmonskiey); 41. Забабской (Zababskiey); 42. Замошской (Zamoskiey); 43. Замшанской (Zamszanskiey); 44. Збероговской (z Bierohowskiey); 45. Здитовской (Zditowskiey); 46. Зембинской (Ziembinskiey) - приход этой церкви принадлежал ранее к приходу Кимейской (Kimieyskiey) церкви; 47. Зеловской (Ziołowskiey); 48. Зубачской (Zubackiey); 49. Каменецкой (Kamienieckiey) Воскресенской; 50. Каменицы-Бискупской (Kamienicy Biskupiey); 51. Каменец-Литовской (w miescie Kamiencu Litt), св. Симеона Столпника, Брестской диоцезии; 52. Каменешляхетской (Kamenia szlacheckiego); 53. Клениковской (Klenikowskiey)
Крайние даты
[1735-1798 гг.]

Шифр
Ф. 823 Оп. 2 Метрич. книги. Д. 6
Заголовок
Копии метрических книг приходских церквей Брестской епархии, разных уездов: 54. Кобринской (Kobrynskiey) Пречистенской; 55. Кобринской (opactwa Kobrynskiego xx. Barylianow unitow) Спасо-Преображенской; 56. Кобринской (Kobryńskiey) Свято-Никольской; 57. Кобринской (Kobrynskiey), святых апостолов Петра и Павла; 58. Крынецкой (Kryneckiey); 59. Кругельской (Kruhelskiey); 60. Куплинской (Kuplinskiey); 61. Кустынской (Kustynskiey), Брестского уезда; 62. Лукевской (Lukiewskiey); 63. Лысковской (Lyskowskiey); 64. Лыжицкой (Lyszczyckiey); 65. Любаской (Lubaskiey); 66. Ляховецкой (Lachowieckiey)
Крайние даты
[1717-1798 гг.]

Шифр
Ф. 823 Оп. 2 Метрич. книги. Д. 7
Заголовок
Копии метрических книг приходских церквей Брестской епархии, разных уездов: 67. Малецкой (Maleckiey); 68. Малоеленской (Mało-Ielęskiey); 69. Мелейчицкой (Mieleyczyckiey) Варваринской; 70. Моравской (Morawskiey); 71. Муравской (Murawskiey); 72. Матвеевичской (Matyewickiey); 73. Мокранской (Mokrzanskiey); 74. Мокранской (Mokranskiey), Кобринского повета; 75. Мотыкальской (Motykalskiey); 76. Мышицкой (Myszcyckiey); 77. Мышицкой Янопольской (Myszczyckiey Ianopolskich); 78. Новоселецкой (Nowosieleckiey); 79. Озяцкой (Oziackiey); 80. Оранчицкой (Oranczyckiey); 81. Орепицкой (Orepickiey); 82. Остромечевской (Ostromeczewskiey)
Крайние даты
[1723-1798 гг.]

Шифр
Ф. 823 Оп. 2 Метрич. книги. Д. 8
Заголовок
Копии метрических книг приходских церквей Брестской епархии, разных уездов: 83. Пашуцкой (Paszuckiey); 84. Пожежинской (Pożeżynskiey); 85. Покровской (Pokrowskiey); 86. Половецкой (Połowieckiey); 87. Прилуцкой (Przyłuckiey); 88. Пружанской (Prużanskiey) Преображенской; 89. Пружанской (Prużanskiey) Рождественской; 90. Пужицкой (Pużyckiey); 91. Радованицкой (Radowanickiey); 92. Радеской (Radeskiey); 93. Радоской (Radoskiey); 94. Расенской (Rasięskiey); 95. Ревятицкой (Rewiatyckiey)
Крайние даты
[1725-1798 гг.]

Шифр
Ф. 823 Оп. 2 Метрич. книги. Д. 9
Заголовок
Копии метрических книг приходских церквей Брестской епархии, разных уездов: 96. Речицкой (Ruczyckiey, Rzeczyckiey), Кобринского повета; 97. Речицкой (Rzezyckiey, Rzeczyckiey); 98. Рожанской (Rożanskiey) базилианской; 99. Свядской (Swiadskiey); 100. Слободской (Słobodzkiey); 101. Селецкой (Sieleckiey), Пружанского повета; 102. Сехновицкой (Siechnowickiey) Николаевской, Кобринского повета (приход состоит из двух селений Сехнович и третьего, Грицевич); 103. Сокольской (Sokolskiey); 104. Соллонайской (Sołłonayskiey); 105. Степанковской (Stepankowskiey) Брестского повета
Крайние даты
[1721-1798 гг.]

Шифр
Ф. 823 Оп. 2 Метрич. книги. Д. 10
Заголовок
Копии метрических книг приходских церквей Брестской епархии, разных уездов: 106. Страдецкой (Stradeckiey); 107. Стрыговской (Stryhowskiey); 108. Сухопольской (Suchopolskiey); 109. Сычевской (Syczewskiey); 110. Тевелевской (Tewelowskiey); 111. Телятицкой (Telatyckiey); 112. Теребунской (Terebunskiey); 113. Токарской (Tokarskiey); 114. Тростяницкой (Troscianickiey); 115. Ухвальской (Uchwalskiey), Вилейского повета; 116. Харсовской (Charsowskiey); 117. Ходосовской (Chodosowskiey) Вознесенской; 118. Холопеницкой (Chołopienickiey); 119. Хоревской (Chorewskiey), святых пророка Илии и евнагелиста Иоанна Богослова
Крайние даты
[1731-1798 гг.]

Шифр
Ф. 823 Оп. 2 Метрич. книги. Д. 11
Заголовок
Копии метрических книг приходских церквей Брестской епархии, разных уездов: 120. Церковницкой (Cerkiewnickiey); 121. Чарнавчицкой (Charnawczyckiey); 122. Чемеровской (Czemerowskiey), Брестского повета; 123. Черевачицкой (Czerewaczyckiey); 124. Черневской (Czerniewskiey); 125. Черняковской (Czerniakowskiey); 126. Чернянской (Czernianskiey); 127. Черской (Czerskiey); 128. Шерешевской (Szereszewskiey); 129. Шишовской (Szyszowskiey) Успенской и архистратига Михаила; 130. Щитницкой (Szczytnickiey), Брестского повета; 131. Яворовской (Jaworovskiey)
Крайние даты
[1738-1798 гг.]

Шифр
Ф. 823 Оп. 2 Метрич. книги. Д. 12
Заголовок
Копии метрических книг приходских церквей Брестской епархии Бобруйского уезда: 132. Бацевичской (Bacewickiey) Петропавловской; 133. Бельчанской (Bielczanskiey); 134. Бортницкой (Bortnickiey); 135. Брожской (Bzozkiey) Покровской; 136. Голынской (Hołynskiey) Покровской; 137. Горбачевичской (Horbaczewickiey); 138. Городской (Horodzkiey) Космодамианской; 139. Дворяниновичской (Dworaninowickiey) Георгиевской; 140. Дубровицкой (Dombrowickiey); 141. Зборской (Zborskiey); 142. Зеленковской (Zielękowskiey) Троицкой
Крайние даты
[1768-1801 гг.]

Шифр
Ф. 823 Оп. 2 Метрич. книги. Д. 13
Заголовок
Копии метрических книг приходских церквей Брестской епархии Бобруйского уезда: 143. Казимировской Слободы (Słobody Kazimierzowskiey); 144. Кицинской (Kicińskiey) Никольской; 145. Кобылянской (Kobylanskiey); 146. Корытнянской (Korytnianskiey) Васильевской; 147. Косаричской (Kosarzyckiey) Георгиевской; 148. Кочеричской (Koczerzyckiey) Николаевской; 149. Лапичской (Łapickiey) Георгиевской; 150. Любоничской (Lubonickiey)
Крайние даты
[1755-1801 гг.]

Шифр
Ф. 823 Оп. 2 Метрич. книги. Д. 14
Заголовок
Копии метрических книг приходских церквей Брестской епархии Бобруйского уезда: 151. Михалевской (Michalewskiey); 152. Несецкой (Niesieckiey) Преображенской; 153. Ольницкой (Olnickiey) Покровской; 154. Осовской (Osowskiey); 155. Островской (Ostrowskiey); 156. Островчицкой (Ostrowczyckiey) Михаила Архангела; 157. Павловичской (Pawłowickiey) Николаевской; 158. Панюшковской (Paniuszkowskiey) Рождества Борогодицы; 159. Плясовицкой (Plasowickiey)
Крайние даты
[1764-1801 гг.]

Шифр
Ф. 823 Оп. 2 Метрич. книги. Д. 15
Заголовок
Копии метрических книг приходских церквей Брестской епархии Бобруйского уезда: 160. Поболовской (Pobołowskiey) Петропавловской; 161. Погорельской (Pohorelskiey) Покровской; 162. Свислочской (Swisłockiey) Николаевской; 163. Свислочской (Swisłockiey) Пречистенской; 164. Степской (Stepskiey); 165. Турковской (Turkowskiey); 166. Холуйской (Chołuyskiey) Рождества Богородицы
Крайние даты
[1746-1801 гг.]

Шифр
Ф. 823 Оп. 2 Метрич. книги. Д. 16
Заголовок
Копии метрических книг приходских церквей Брестской епархии Борисовского уезда: 167. Баранской (Baranskiey); 168. Березинской (Berezinskiey); 169. Бегомльской (Behomlskiey и Bihomlskiey); 170. Бродовской (Brodowskiey); 171. Великодолецкой (Wielko-Doleckiey); 172. Малодолецкой (Mało-Doleckiey)
Крайние даты
[1730-1801 гг.]

Шифр
Ф. 823 Оп. 2 Метрич. книги. Д. 17
Заголовок
Копии метрических книг приходских церквей Брестской епархии Борисовского уезда: 173. Велятицкой (Wielatyckiey); 174. Вилейской (Wieleyskiey); 175. Витуницкой (Witynickiey); 176. Волосовичской (Wołosowickiey); 177. Гаенской (Haienskiey); 178. Гацкой (Hackiey); 179. Гливинской (Hliwinskiey); 180. Гнездиловской (Hniezdiłowskiey) кармелитанской
Крайние даты
[1732-1801 гг.]

Шифр
Ф. 823 Оп. 2 Метрич. книги. Д. 18
Заголовок
Копии метрических книг приходских церквей Брестской епархии Борисовского уезда: 181. Горавецкой (Horawieckiey); 182. Горнянской (Hornianskiey); 183. Гридковской (Hrydzkowskiey); 184. Дедиловичской (Dziedziłowickiey) Покровской; 185. Дмитровичской (Dzmitrowickiey) Ильинской; 186. Докшицкой (Dokszyickiey); 187. Дорогомичской (Dorohomickiey)
Крайние даты
[1742-1801 гг.]

Шифр
Ф. 823 Оп. 2 Метрич. книги. Д. 19
Заголовок
Копии метрических книг приходских церквей Брестской епархии Борисовского уезда: 188. Емхеринской (Mcherzynskiey и Emcherzynskiey); 189. Есмонской (Iesmionskiey); 190. Забашевичской (Zabaszewickiey); 191. Зачистянской (Zaczyscianskiey); 192. Зембинской (Ziembinskiey); 193. Калечанской (Kaleczanskiey); 194. Каменской (Kamionskiey и Kamienskiey); 195. Кимейской (Kimieyskiey); 196. Кищинослободской (Kisczynosłobodzkiey); 197. Комайской (Komayskiey); 198. Коршаковичской, или Корсаковичской, или Корсаковской (Korszakowickiey или Korsakowskiey или Korsakowickiey); 199. Косинской (Kosinskiey); 200. Прудисской (Prudiskiey), приписной к Косинской
Крайние даты
[1746-1801 гг.]

Шифр
Ф. 823 Оп. 2 Метрич. книги. Д. 20
Заголовок
Копии метрических книг приходских церквей Брестской епархии Борисовского уезда: 201. Краснолуцкой (Krasnołuckiey); 202. Латыголицкой (Łatyholickiey); 203. Логойской (Lohoyskiey) Никольской; 204. Логойской (Łohoyskiey) Спасской; 205. Мильчанской (Milczanskiey); 206. Мстижской (Msciskiey); 207. Небышинской (Niebyszynskiey); 208. Нестановской (Niestanowskiey); 209. Ольборовичской (Olborowickiey)
Крайние даты
[1749-1801 гг.]

Шифр
Ф. 823 Оп. 2 Метрич. книги. Д. 21
Заголовок
Копии метрических книг приходских церквей Брестской епархии Борисовского уезда: 210. Плещенской или Плещеницкой (Pleszczęskiey или Pleszczenickiey) ; 211. Прусовицкой Николаевской (Prusewickiey и Prusowickiey); 212. Радицкой (Radzickiey); 213. Свядской (Swiadzkiey); 214. Сокольской (Sokolskiey); 215. Тумиловицкой (Tumiłowickiey); 216. Уперовицкой (Uperowickiey) Троицкой; 217. Ухвальской (Uchwalskiey); 218. Холопеницкой (Chołopienickiey); 219. Хотаевичской (Chotajewskiey или Chotajewickiey); 220. Юрьевской (Iuryiewskiey); 221. Янушковицкой (Ianuszkowickiey)
Крайние даты
[1749-1801 гг.]

Шифр
Ф. 823 Оп. 2 Метрич. книги. Д. 22
Заголовок
Копии метрических книг приходских церквей Брестской епархии Брестского уезда: 222. Баранковской (Barankowskiey); 223. Барщевской (Barszczewskiey); 224. Брестской (Brzeskiey) Троицкой; 225. Брестской (Brzeskiey) св. Михаила, в Бресте на Песках; 226. Великоельнянской (Wielko-Jelnianskiey); 227. Малоеленской (Mało-Jelęskiey и Mało-Jeleńskiey); 228. Великорытской (Wielko-Ryckiey); 229. Малорытской (Mało-Ryckiey); 230. Велямовичкой (Wielamowickiey); 231. Верховичской (Wierzchowickiey); 232. Верстоцкой (Wiersztockiey); 233. Вижнянской (Wiżnianskiey); 234. Вистицкой (Wistyckiey); 235. Войсковской (Woyskowskiey); 236. Волчинской (Wołczynskiey); 237. Выгановской (Wyhanowskiey); 238. Высоцкой (Wysockiey); 239. Гвоздницкой (Hwozdnickiey); 240. Гершоновичской (Hierszonowickiey); 241. Городисской (Horodyskiey)
Крайние даты
[1774-1801 гг.]

Шифр
Ф. 823 Оп. 2 Метрич. книги. Д. 23
Заголовок
Копии метрических книг приходских церквей Брестской епархии Брестского уезда: 242. Дмитровицкой (Dmitrowickiey); 243. Домачевской (Domaczewskiey); 244. Житинской (Życinskiey); 245. Замшанской (Zamszańskiey); 246. Збунинской (Zbunińskiey); 247. Збуражской (Zburazkiey); 248. Зводской (Zwodzkiey); 249. Зубацкой (Zubackiey); 250. Каменецкой (Kamienieckiey) Воскресенской; 251. Каменецкой (Kamienieckiey) Рождественской; 252. Каменецкой (Kamienieckiey) Симеоновской; 253. Каменицы Бискупской (Kamienicy Biskupiey); 254. Каменецкой Жировицкой (Kamienieckiey Żyrowickiey); 255. Косицкой (Kosickiey); 256. Крынецкой (Kryneckiey); 257. Кругельской (Kruhelskiey); 258. Кустынской (Kustynskiey)
Крайние даты
[1748-1801 гг.]

Шифр
Ф. 823 Оп. 2 Метрич. книги. Д. 24
Заголовок
Копии метрических книг приходских церквей Брестской епархии Брестского уезда: 259. Лукевской (Łukiewskiey); 260. Лыщицкой (Łyszczyckiey); 261. Любаской (Lubaskiey); 262. Милейчицкой (Mileyczyckiey) Варваринской и Николаевской; 263. Мотыкальской (Motykalskiey); 264. Олтуской (Ołtuskiey); 265. Омеленецкой (Omelenieckiey); 266. Орепицкой (Orepickiey); 267. Ореховской (Orzechowskiey); 268. Остромечевской (Ostromeczewskiey); 269. Пашуцкой (Paszuckiey); 270. Пожезинской (Pożezynskiey); 271. Покровской (Pokrowskiey); 272. Половецкой (Połowieckiey); 273. Пониковской (Ponikiewskiey); 274. Прилуцкой (Przyłuckiey); 275. Пужицкой (Pużyckiey)
Крайние даты
[1777-1801 гг.]

Шифр
Ф. 823 Оп. 2 Метрич. книги. Д. 25
Заголовок
Копии метрических книг приходских церквей Брестской епархии Брестского уезда: 276. Радешской (Radeskiey); 277. Радощской (Radoskiey); 278. Расенской (Rasieńskiey); 279. Рогачской (Rohackiey); 280. Сасиновской или Сасинской (Sasinowskiey или Sasinskiey); 281. Скоковской (Skokowskiey); 282. Ставской (Stawskiey); 283. Страдецкой (Stradeckiey); 284. Сычевской (Syczewskiey); 285. Телятицкой (Telatyckiey); 286. Теребуньской (Terebunskiey); 287. Токарской (Tokarskiey); 288. Тростеницкой (Troscianickiey)
Крайние даты
[1758-1801 гг.]

Шифр
Ф. 823 Оп. 2 Метрич. книги. Д. 26
Заголовок
Копии метрических книг приходских церквей Брестской епархии Брестского уезда: 289. Харсовской (Charsowskiey); 290. Хмелевской (Chmielowskiey); 291. Ходосовской (Chodosowskiey); 292. Хостиславской (Chocisławskiey); 293. Церковницкой (Cerkiewnickiey); 294. Чарнавчицкой (Charnawczyckiey); 295. Чемеровской (Czemerowskiey); 296. Черневской (Czerniewskiey); 297. Чернянской (Czernianskiey); 298. Черской (Czerskiey); 299. Шебрынской (Szebryńskiey); 300. Шишовской (Szyszowskiey); 301. Щитницкой (Szczytnickiey)
Крайние даты
[1770-1801 гг.]

Шифр
Ф. 823 Оп. 2 Метрич. книги. Д. 27
Заголовок
Копии метрических книг приходских церквей Брестской епархии Вилейского уезда: 302. Берковской (Bierkowskiey); 303. Беседской (Biesiadzkiey); 304. Богдановской (Bohdanowskiey); 305. Вилейской (Wieleyskiey); 306. Вяжинской (Wiazynskiey); 307. Гнездиловской (Hniezdiłowskiey); 308. Городецкой (Gródeckiey); 309. Груздовской (Hruzdowskiey)
Крайние даты
[1745-1801 гг.]

Шифр
Ф. 823 Оп. 2 Метрич. книги. Д. 28
Заголовок
Копии метрических книг приходских церквей Брестской епархии Вилейского уезда: 310. Дерковской (Dzierkowskiey); 311. Долгиновской (Dołhinowskiey); 312. Дорской (Dorskiey) Покровской; 313. Дуниловицкой (Duniłowickiey); 314. Жоснянской (Zosnianskiey); 315. Завродской (Zawrodzkiey); 316. Замошской (Zamoskiey)
Крайние даты
[1738-1801 гг.]

Шифр
Ф. 823 Оп. 2 Метрич. книги. Д. 29
Заголовок
Копии метрических книг приходских церквей Брестской епархии Вилейского уезда: 317. Ильской (Ilskiey); 318. Кассуцкой (Kassuckiey и Kassutskiey XX Konwentu S-go Basylego); 319. Княгининской (Kniahininskiey); 320. Костыцкой (Kostyckiey); 321. Костеневской (Kościeniewskiey); 322. Крайской (Krayskiey); 323. Красносельской (Krasnosielskiey); 324. Кривицкой (Krzywickiey); 325. Куренецкой (Kurzenieckiey)
Крайние даты
[1710-1801 гг.]

Шифр
Ф. 823 Оп. 2 Метрич. книги. Д. 30
Заголовок
Копии метрических книг приходских церквей Брестской епархии Вилейского уезда: 326. Лебедевской (Lebiedziewskiey); 327. Лембовской (Lembowskiey); 328. Лотыгольской (Łotyholskiey); 329. Малышковской (Małyszkowskiey); 330. Марковской (Markowskiey); 331. Молодечанской (Mołodeczanskiey); 332. Моссарской (Mossarskiey); 333. Мядзиольской (Miadziolskiey)
Крайние даты
[1742-1801 гг.]

Шифр
Ф. 823 Оп. 2 Метрич. книги. Д. 31
Заголовок
Копии метрических книг приходских церквей Брестской епархии Вилейского уезда: 334. Нагавской (Nohawskiey); 335. Нароцкой (Narockiey); 336. Норицкой (Narzyckiey); 337. Носиловской (Nosiłowskiey); 338. Пожарищанской (Pozarzyszczanskiey); 339. Порплисской (Porpliskiey)
Крайние даты
[1717-1801 гг.]

Шифр
Ф. 823 Оп. 2 Метрич. книги. Д. 32
Заголовок
Копии метрических книг приходских церквей Брестской епархии Вилейского уезда: 340. Поставской (Postawskiey); 341. Рабунской (Rabunskiey); 342. Радошковской (Radoszkowskiey); 343. Ржецкой (Rzeckiey)
Крайние даты
[1712-1801 гг.]
Шифр
Ф. 823 Оп. 2 Метрич. книги. Д. 33
Заголовок
Копии метрических книг приходских церквей Брестской епархии Вилейского уезда: 344. Ситцкой (Sittckiey); 345. Слободской (Słobodzkiey); 346. Старынской (Starzynskiey); 347. Ушанской (Uszanskiey); 348. Хожовской (Chożowskiey); 349. Холхольской (Chołchelskiey); 350. Юшковской (Juszkiewickiey и Juszkowskiey); 351. Яршевской (Jarszewskiey и Jarszewickiey)
Крайние даты
[1753-1801 гг.]

Шифр
Ф. 823 Оп. 2 Метрич. книги. Д. 34
Заголовок
Копии метрических книг приходских церквей Брестской епархии Волковысского уезда: 352. Беловицкой (Białławickiey); 353. Волковысской (Wołkowiskiey); 354. Волпенской (Wołpienskiey); 355. Горностаевичской (Hornostaiewickiey); 356. Гудевичской (Gudziewickiey); 357. Деречинской (Dereczyńskiey); 358. Дятловичской (Dzięciołowickiey); 359. Добровольской (Dobrowolskiey)
Крайние даты
[1734-1801 гг.]

Шифр
Ф. 823 Оп. 2 Метрич. книги. Д. 35
Заголовок
Копии метрических книг приходских церквей Брестской епархии Волковысского уезда: 360. Зельвенской (Zelwięskiey и Zelwiańskiey); 361. Зельдинской (Zeldzinskiey); 362. Ивашкевицкой (Iwaszkiewickiey); 363. Изабеллинской (Izabelinskiey); 364. Колонтаевской (Kołątaiewskiey); 365. Кузьмицкой (Kusmickiey); 366. Левшовской (Lewszowskiey); 367. Лопеницкой (Łopienickiey); 368. Лысковской (Łyskowskiey)
Крайние даты
[1733-1801 гг.]

Шифр
Ф. 823 Оп. 2 Метрич. книги. Д. 36
Заголовок
Копии метрических книг приходских церквей Брестской епархии Волковысского уезда: 369. Мстибовской (Mscibowskiey) Георгиевской; 370. Мстибовской (Mscibowskiey) Преображенской; 371. Новодворской (Nowodworskiey); 372. Песковской (Pieskowskiey); 373. Подорожской (Podoroskiey); 374. Полонской (Połonskiey); 375. Порозовской (Porozowskiey); 376. Росской (Roskiey)
Крайние даты
[1724-1801 гг.]

Шифр
Ф. 823 Оп. 2 Метрич. книги. Д. 37
Заголовок
Копии метрических книг приходских церквей Брестской епархии Волковысского уезда: 377. Самойловичской (Samoyłowickiey); 378. Свенцицкой (Swięcickiey); 379. Свислочской (Swisłockiey); 380. Седельницкой (Sedelnickiey); 381. Славатицкой (Sławatyckiey); 382. Стародворецкой (Starodworzeskiey); 383. Хорошевичской (Choroszewickiey); 384. Яловской (Jałowskiey); 385. Ятвежской (Jatwieskiey)
Крайние даты
[1721-1801 гг.]

Шифр
Ф. 823 Оп. 2 Метрич. книги. Д. 38
Заголовок
Копии метрических книг приходских церквей Брестской епархии Гродненского уезда: 386. Велико-Берестовицкой (Wielko-Brzostowikiey); 387. Мало-Берестовицкой (Mało-Brzostowikiey); 388. Верцелиской (Wiercieliskiey); 389. Головацкой (Hołowackiey); 390. Гольневской (Golniewskiey); 391. Голынской (Holynskiey); 392. Гродненской (Grodzienskiey); 393. Губинской (Hubinskiey); 394. Деречинковской (Dereczynkowskiey); 395. Домбровской (Dziembrowskiey); 396. Дубенской (Dubienskiey); 397. Жидомлянской (Żydomlanskiey); 398. Езерской (Jezierskiey); 399. Козловицкой (Kozłowickiey); 400. Козловецкой (Kozłowieckiey)
Крайние даты
[1759-1801 гг.]

Шифр
Ф. 823 Оп. 2 Метрич. книги. Д. 39
Заголовок
Копии метрических книг приходских церквей Брестской епархии Гродненского уезда: 401. Клепацкой (Klepackiey); 402. Комотовской (Komotowskiey); 403. Коптевской (Kopciewskiey); 404. Крынской (Krynskiey); 405. Лашанской (Łaszanskiey); 406. Левковской (Lewkowskiey); 407. Массалянской (Massalanskiey); 408. Мостовлянской (Mostowlańskiey); 409. Олекшицкой (Olekszyckiey); 410. Радивоновицкой (Radziwonowickiey); 411. Скидельской (Skidelskiey); 412. Тетеровской (Ciceierowskiey); 413. Черленской (Czerlonskiey); 414. Ятвежской (Jatwieskiey)
Крайние даты
[1777-1801 гг.]


Шифр
Ф. 823 Оп. 2 Метрич. книги. Д. 40
Заголовок
Копии метрических книг приходских церквей Брестской епархии Дисненского уезда: 415. Березвецкой (przy klasztoru Berezwieckim xx. Barylianow); 416. Блошницкой (Błosznickiey); 417. Богушевицкой (Bohuszewskiey и Bohuszewickiey); 418. Богинской (Bohinskiey); 419. Браславской (Brasławskiey); 420. Верхнянской (Wierzchnianskiey); 421. Вянужской (Wianużkiey); 422. Германовичской (Hermanowickiey)
Крайние даты
[1699-1801 гг.]

Шифр
Ф. 823 Оп. 2 Метрич. книги. Д. 41
Заголовок
Копии метрических книг приходских церквей Брестской епархии Дисненского уезда: 423. Глембоцкой (Glembockiey); 424. Голомысльской (Hołomyslskiey); 425. Голубицкой (Hołubickiey); 426. Григоровицкой (Hrehorowickiey); 427. Дисненской (Dziseńskiey); 428. Друйской (Druyskiey) Свято-Духовской; 429. Друйской (Druyskiey) Спасской
Крайние даты
[1739-1801 гг.]

Шифр
Ф. 823 Оп. 2 Метрич. книги. Д. 42
Заголовок
Копии метрических книг приходских церквей Брестской епархии Дисненского уезда: 430. Заборской (Zaborskiey); 431. Заверской (Zawierskiey); 432. Залесской (Zaleskiey); 433. Замошской (Zamoskiey); 434. Зябецкой (Ziabeckiey); 435. Игуменовской (Ihumenowskiey); 436. Иказненской (Ikaźnieńskiey); 437. Иодской (Iodzkiey); 438. Ковалевской (Kowalewskiey); 439. Козаковской (Kozakowskiey); 440. Козянской (Koziańskiey)
Крайние даты
[1752-1801 гг.]

Шифр
Ф. 823 Оп. 2 Метрич. книги. Д. 43
Заголовок
Копии метрических книг приходских церквей Брестской епархии Дисненского уезда: 441. Леонпольской (Leonpolskiey); 442. Лужецкой (Łużyckiey); 443. Маньковичской (Mańkowickiey); 444. Новопоречской (Nowo-Porzeckiey); 445. Старопорецкой (Staro-Porzeckiey); 446. Новошарковской (Charkowskiey Nowo-mieskiey и Nowo-Szarkowskiey); 447. Старошарковской (Staro-Szarkowskiey); 448. Осиногородской (Osino-Horodzkiey); 449. Повяцкой (Powiackiey); 450. Погостской (Pohoskiey)
Крайние даты
[1760-1801 гг.]

Шифр
Ф. 823 Оп. 2 Метрич. книги. Д. 44
Заголовок
Копии метрических книг приходских церквей Брестской епархии Дисненского уезда: 451. Плисской (Pliskiey); 452. Поставской (Postawskiey); 453. Перебродской (Przebrodzkiey); 454. Рымковской (Rymkowskiey); 455. Свильской (Swilskiey); 456. Сороцкой (Sorockiey); 457. Старопсуйской (Staro-Psujskiey); 458. Старосельской (Staro-Sielskiey)
Крайние даты
[1761-1801 гг.]

Шифр
Ф. 823 Оп. 2 Метрич. книги. Д. 45
Заголовок
Копии метрических книг приходских церквей Брестской епархии Дисненского уезда: 459. Угорской (Uhorskiey); 460. Ужменской (Użmionskiey); 461. Цветинской (Cwiecinskiey); 462. Черейской (Czereskiey); 463. Черневицкой (Czerniewickiey); 464. Юдитинской (Judycinskiey); 465. Язненской (Jaznienskiey)
Крайние даты
[1748-1801 гг.]

Шифр
Ф. 823 Оп. 2 Метрич. книги. Д. 46
Заголовок
Копии метрических книг приходских церквей Брестской епархии Завилейского уезда: 466. Виленской (Wileńskiey kathedralney parochialney) кафедральной Преображенской; 467. Ганутской (Hanutskiey); 468. Дуботовской (Dubotowskiey); 469. Занороцкой (Zanarockiey); 470. Ижанской (Iżanskiey); 471. Русскосельской (Ruskosielskiey); 472. Светлянской (Swietlańskiey); 473. Сосновской (Sosnowskiey); 474. Спягельской (Spiahelskiey)
Крайние даты
[1722-1801 гг.]

Шифр
Ф. 823 Оп. 2 Метрич. книги. Д. 47
Заголовок
Копии метрических книг приходских церквей Брестской епархии Игуменского уезда: 475. Беличанской (Bieliczanskiey) Николаевской; 476. Березинской (Berezinskiey); 477. Блонской (Błonskiey); 478. Блуской (Błuskiey); 479. Богушевичской (Bohuszewickiey); 480. Божинской (Bożyńskiey); 481. Боратицкой (Boratycckiey и Baratyckiey); 482. Бродецкой (Brodzieckiey) Успенской; 483. Велешинской (Wieleszynskiey); 484. Волмянской (Wołmianskiey); 485. Вороницкой (Woronickiey)
Крайние даты
[1744-1801 гг.]

Шифр
Ф. 823 Оп. 2 Метрич. книги. Д. 48
Заголовок
Копии метрических книг приходских церквей Брестской епархии Игуменского уезда: 486. Гребенской (Hrebieńskiey); 487. Гребенской (Hrebionskiey); 488. Долгиновской (Dołhynowskiey) Георгиевской; 489. Дричинской (Dryczynskiey); 490. Дудичской (Dudzickiey); 491. Дукорской (Dukorskiey) Петропавловской; 492. Дукорской (Dukorskiey) Ильинской
Крайние даты
[1749-1801 гг.]

Шифр
Ф. 823 Оп. 2 Метрич. книги. Д. 49
Заголовок
Копии метрических книг приходских церквей Брестской епархии Игуменского уезда: 493. Жодинской (Żodynskiey); 494. Зазерской (Zazierskiey); 495. Зеньковицкой (Zienkowickiey) Преображенской; 496. Капланецкой (Kapłaneckiey); 497. Клинецкой (Klinieckiey); 498. Кличевской (Kliczewskiey); 499. Лесницкой (Lesnickiey) и Пережирской (Pereżyrskiey) или Лесницко-Пережирской; 500. Ляденской (Ładzienskiey); 501. Мацевицкой (Maciewickiey и Macieiewickiey и Macewickiey); 502. Мацеевицкой (Macewickiey и Macieiewickiey и Maciewickiey); 503. Могиленской (Mohilenskiey)
Крайние даты
[1747-1801 гг.]

Шифр
Ф. 823 Оп. 2 Метрич. книги. Д. 50
Заголовок
Копии метрических книг приходских церквей Брестской епархии Игуменского уезда: 504. Новосельской (Nowosielskiey); 505. Омеленской (Omeleńskiey); 506. Осоцкой (Osockiey); 507. Падеевичской (Padzieiewickiey); 508. Погоской (Pohoskiey); 509. Полянской (Polańskiey); 510. Рованицкой (Rowanickiey)
Крайние даты
[1726-1801 гг.]

Шифр
Ф. 823 Оп. 2 Метрич. книги. Д. 51
Заголовок
Копии метрических книг приходских церквей Брестской епархии Игуменского уезда: 511. Семеновицкой (Siemionowickiey); 512. Сергиевичской (Serhiewickiey) Георгиевской; 513. Смолевичской (Smolewickiey) Николаевской; 514. Талядовичской (Taladowickiey); 515. Узденской (Uzdzienskiey) Духовской; 516. Целяковской (Cielakowskiey) Покровской
Крайние даты
[1716-1801 гг.]

Шифр
Ф. 823 Оп. 2 Метрич. книги. Д. 52
Заголовок
Копии метрических книг приходских церквей Брестской епархии Игуменского уезда: 517. Цитовской (Citowskiey); 518. Шацкой (Szackiey); 519. Шипянской (Szypianskiey); 520. Юревичской (Jurewickiey); 521. Якшичской (Jakszyckiey) Троицкой; 522. Ячонской (Jacząskiey) Ильинской
Крайние даты
[1720-1801 гг.]

Шифр
Ф. 823 Оп. 2 Метрич. книги. Д. 53
Заголовок
Копии метрических книг приходских церквей Брестской епархии Кобринского уезда: 523. Андроновской (Andronowskiey); 524. Антопольской (Antopolskiey XX. Barylianow); 525. Бездесской (Bezdzieskiey); 526. Березнянской (Berezniańskiey и Berezkiey); 527. Блоцкой (Błot po-Iezuickich и Błockiey); 528. Бородицкой (Borodyckiey); 529. Брашевицкой (Braszewickiey); 530. Бульковской (Bulkowskiey); 531. Вавулицкой (Wawulickiey); 532. Венецкой (Wienieckiey); 533. Верхолесской (Wierzcholeskiey)
Крайние даты
[1698-1801 гг.]

Шифр
Ф. 823 Оп. 2 Метрич. книги. Д. 54
Заголовок
Копии метрических книг приходских церквей Брестской епархии Кобринского уезда: 534. Волавельской (Woławelskiey); 535. Ворочевичской (Woroczewickiey); 536. Глиненской (Hlinnienskiey); 537. Гневчичской (Hniewczyckiey); 538. Головчичской (Hołowczyckiey); 539. Горбанской (Horbanskiey); 540. Горечской (Horeckiey); 541. Городецкой (Horodeckiey); 542. Грушовской (Hruszowskiey); 543. Гутовской (Hutowskiey); 544. Деревенской (Dereweńskiey); 545. Детковичской (Dziatkowickiey); 546. Дивинской (Dywińskiey) Пречистенской; 547. Дивинской (Dywińskiey) Пятницкой; 548. Дорогичинской (Dorohiczyńskiey); 549. Доропеевской (Doropiejewskiey); 550. Дружиловичской (Drużiłłowickiey)
Крайние даты
[1698-1801 гг.]

Шифр
Ф. 823 Оп. 2 Метрич. книги. Д. 55
Заголовок
Копии метрических книг приходских церквей Брестской епархии Кобринского уезда: 551. Замошской (Zamoskiey); 552. Збероговской (Zbierohowskiey и Zbirohowskiey); 553. Збироговской (Zbierohowskiey и Zbirohowskiey); 554. Здитовской (Zditowskiey); 555. Здитовской (Zditowskiey) Никольской базилианской; 556. Здитовской (Zditowskiey) Пречистенской; 557. Зёловской (Ziołowskiey); 558. Каменешляхетской (Kamenia Szlacheckiego); 559. Кисилевской (Kisielowskiey); 560. Кобринской (Kobrynskiey) Никольской; 561. Кобринской (Kobrynskiey) Петропавловской; 562. Кобринской (Kobrynskiey) Рождества Богородицы; 563. Кобринской (Kobrynskiey) Преображенской базилианской; 564. Липницкой (Lypnickiey); 565. Лясковичской (Laskowickiey); 566. Ляховецкой (Lachowieckiey); 567. Ляховичской (Lachowickiey)
Крайние даты
[1744-1801 гг.]

Шифр
Ф. 823 Оп. 2 Метрич. книги. Д. 56
Заголовок
Копии метрических книг приходских церквей Брестской епархии Кобринского уезда: 568. Мацеевичской (Macieyewickiey); 569. Мокранской (Mokrańskiey); 570. Молодовской (Mołodowskiey); 571. Мотольской (Motolskiey); 572. Мышицкой (Myszczyckiey); 573. Мышицкой Янопольской (Myszczyc-Janopolskich); 574. Новоселецкой (Nowosieleckiey); 575. Одрижинской (Odryzyńskiey); 576. Озятской (Oziatskiey) Никольской; 577. Опольской (Opolskiey); 578. Осовецкой (Osowieckiey); 579. Перковичской (Piorkowickiey); 580. Попинской (Popinskiey)
Крайние даты
[1684-1801 гг.]

Шифр
Ф. 823 Оп. 2 Метрич. книги. Д. 57
Заголовок
Копии метрических книг приходских церквей Брестской епархии Кобринского уезда: 581. Радваницкой (Radowanickiey); 582. Речицкой (Rzeczyckiey); 583. Рогознянской (Rohoznianskiey); 584. Саковской (Sakowskiey); 585. Сехновицкой (Siechnowickiey); 581. Снитовской (Snitowskiey); 582. Сохской (Sochskiey); 583. Споровской (Sporowskiey); 584. Степанковской (Stepankowskiey); 585. Стреленской (Strzelenskiey); 586. Стрыговской (Stryhowskiey); 587. Тевелёвской (Tewelowskiey); 588. Тороканской (Torokańskiey)
Крайние даты
[1757-1801 гг.]

Шифр
Ф. 823 Оп. 2 Метрич. книги. Д. 58
Заголовок
Копии метрических книг приходских церквей Брестской епархии Кобринского уезда: 589. Хабовецкой (Chabowieckiey); 590. Хомской (Chomskiey); 591. Черевячицкой (Czerewaczyckiey); 592. Яновской (Janowskiey)
Крайние даты
[1698-1801 гг.]

Шифр
Ф. 823 Оп. 2 Метрич. книги. Д. 59
Заголовок
Копии метрических книг приходских церквей Брестской епархии Курляндской губернии: 593. Копуловской (Kopułłowskiey); 594. Кщевской (Krzczewskiey); 595. Слободско-Заверской (Słobocko-Zawierskiey); 596. Соллонайской (Sołłonayskiey); 597. Фабияновской (Fabijanowskiey); 598. Червонской (Czerwonskiey); 599. Якубовской (Jakubowskiey). Копии метрических книг приходских церквей Брестской епархии Речицкого уезда: 600. Дудичской (Dudzickiey); 601. Каленкевичской (Kalenkiewickiey); 602. Каплицкой (Kaplickiey); 603. Корженевской (Korzeniewskiey); 604. Лучицкой (Łuczyckiey); 605. Носовицкой (Nosowickiey); 606. Перетрутовецкой (Peretrutowickiey); 607. Суховицкой (Suchowickiey); 608. Явтушкевицкой (Jawtuszkiewickiey)
Крайние даты
[1760-1801 гг.]

Шифр
Ф. 823 Оп. 2 Метрич. книги. Д. 60
Заголовок
Копии метрических книг приходских церквей Брестской епархии Лидского уезда: 609. Гончаровской (Hanczarowskiey); 610. Глубоцкой (Glębeckiey); 611. Голдовской (Hołdowskiey); 612. Дикуской (Dzikuskiey); 613. Докудовской (Dokudowskiey); 614. Жизмянской (Żyżmianskiey); 615. Зблянской (Zblanskiey); 616. Лебёдской (Liebiodzkiey); 617. Лидской (Lidzkiey); 618. Маломожейковской (Mało-Możeykowskiey); 619. Мытлянской (Mytlanskiey); 620. Орлянской (Orlanskiey); 621. Острынской (Ostrynskiey); 622. Родионовской (Radziwoniskiey); 623. Раковицкой (Rakowickiey); 624. Сабакинской (Sobakinskiey); 625. Турейской (Tureyskiey)
Крайние даты
1799-1801 гг.


Шифр
Ф. 823 Оп. 2 Метрич. книги. Д. 61
Заголовок
Копии метрических книг приходских церквей Брестской епархии Минского уезда: 626. Буцевицкой (Bucewickiey); 627. Белоручской (Białoruckiey); 628. Вицковской (Wickowskiey); 629. Выгоницкой (Wyhonickiey); 630. Гатовской (Hatowskiey); 631. Городыской (Horodyskiey); 632. Горуциской (Horuciskiey)
Крайние даты
[1748-1801 гг.]

Шифр
Ф. 823 Оп. 2 Метрич. книги. Д. 62
Заголовок
Копии метрических книг приходских церквей Брестской епархии Минского уезда: 633. Гродецкой (Grodeckiey); 634. Городецкой-Острошицкой (Grodka-Ostroszyckiego); 635. Дубровской (Dubrowskiey); 636. Езерской (Jezierskiey); 637. Жуковоборской (Zukowo-Borskiey); 638. Замостоцкой (Zamostockiey)
Крайние даты
[1727-1801 гг.]

Шифр
Ф. 823 Оп. 2 Метрич. книги. Д. 63
Заголовок
Копии метрических книг приходских церквей Брестской епархии Минского уезда: 639. Заславской (Zaslawskiey); 640. Засульской (Zasulskiey); 641. Кoйдановской (Koydanowskiey); 642. Киевецкой (Kiyowieckiey); 643. Кривичской (Krzywickiey); 644. Крысовской (Krysowskiey)
Крайние даты
[1731-1801 гг.]

Шифр
Ф. 823 Оп. 2 Метрич. книги. Д. 64
Заголовок
Копии метрических книг приходских церквей Брестской епархии Минского уезда: 645. Литвянской (Litwiansckiey) Рождества Богородицы; 646. Мацковской (Mackowskiey); 647. Минской (Mińskiey) Воскресенской; 648. Минской (Mińskiey) Троицкой; 649. Новосверженской (Nowo-Swierśanskiey); 650. Старосверженской (Staro-Swierśanskiey); 651. Новосадской (Nowocadskiey)
Крайние даты
[1743-1801 гг.]

Шифр
Ф. 823 Оп. 2 Метрич. книги. Д. 65
Заголовок
Копии метрических книг приходских церквей Брестской епархии Минского уезда: 652. Ойциневской (Oyciniewskiey); 653. Паперынчской (Papiernickiey); 654. Прилепской (Przylepskiey); 655. Прилукской (Przyłuckiey); 656. Пятевской (Piaciowskiey); 657. Раковской (Rakowskiey xx Konwentu s. Basylego) Преображенской; 658. Рудичской (Rudzickiey)
Крайние даты
[1750-1801 гг.]

Шифр
Ф. 823 Оп. 2 Метрич. книги. Д. 66
Заголовок
Копии метрических книг приходских церквей Брестской епархии Минского уезда: 659. Соломеречской (Sałomereckiey); 660. Самохваловичской (Samochwałowickiey); 661. Сенницкой (Siennickiey); 662. Слободско-Тоновской (Słobody Tonowskiey); 663. Станковской (Stankowskiey)
Крайние даты
[1748-1801 гг.]

Шифр
Ф. 823 Оп. 2 Метрич. книги. Д. 67
Заголовок
Копии метрических книг приходских церквей Брестской епархии Минского уезда: 664. Старосельской (Starosielskiey); 665. Столпецкой (Stołpeckiey); 666. Тарасовской (Tarassowskiey); 667. Трасковской (Trzaskowskiey); 668. Тростенецкой (Troscienieckiey); 669. Чиковской (Czykowskiey)
Крайние даты
[1730-1801 гг.]

Шифр
Ф. 823 Оп. 2 Метрич. книги. Д. 68
Заголовок
Копии метрических книг приходских церквей Брестской епархии Мозырского уезда: 670. Бостынской (Bostynskiey); 671. Вичинской (Wiczynskiey); 672. Глушкевичской (Hłuskiewickiey); 673. Городецкой (Horodeckiey); 674. Езеранской (Jezieranskiey); 675. Жидкевичской (Zydkiewickiey); 676. Калинковичской (Kalenkiewickiey); 677. Кожангородокской (Kożangrodeckiey); 678. Коленской (Kolenskiey)
Крайние даты
[1731-1801 гг.]

Шифр
Ф. 823 Оп. 2 Метрич. книги. Д. 69
Заголовок
Копии метрических книг приходских церквей Брестской епархии Мозырского уезда: 679. Лаховской (Łachewskiey); 680. Люденевичской (Ludzieniewickiey); 681. Олгомльской (Ołhomelskiey); 682. Переровской (Pererowskiey); 683. Сенкевичской (Sienkiewickiey); 684. Ситницкой (Sitnickiey) Троицкой; 685. Симоницкой (Symonickiey); 686. Тонежской (Toniezskiey); 687. Чучевицкой (Czuczewickiey); 688. Язвинской (Jazwinskiey)
Крайние даты
[1753-1801 гг.]

Шифр
Ф. 823 Оп. 2 Метрич. книги. Д. 70
Заголовок
Копии метрических книг приходских церквей Брестской епархии Новогрудского уезда: 689. Березовецкой (Berezowieckiey); 690. Валёвской (Walowskiey); 691. Волковичской (Wołkowickiey); 692. Великожуховичской (Wielko-Zuchowickiey); 693. Маложуховичской (Mało-Zuchowickiey); 694. Волнянской (Wolniańskiey); 695. Вселюбской (Wsielubskiey); 696. Ведмянской (Wiedzmianskiey); 697. Городыской (Horodyskiey); 698. Горно-Городейской (Gorno-Horodzieyskiey); 699. Дольно-Городейской (Dolno-Horodzieyskiey); 700. Даровской (Darowskiey); 701. Дворецкой (Dworzeckiey); 702. Долматовской (Dołmatowskiey)
Крайние даты
[1785-1801 гг.]

Шифр
Ф. 823 Оп. 2 Метрич. книги. Д. 71
Заголовок
Копии метрических книг приходских церквей Брестской епархии Новогрудского уезда: 703. Железницкой (Zeleżnickiey); 704. Залужской (Załuskiey); 705. Еремичской (Ieremickiey); 706. Извенской (Izwienskiey); 707. Колпеницкой (Kołpienickiey); 708. Кореличской (Korelickiey); 709. Крошинской (Kroszynskiey); 710. Лаврышевской (Ławryszowskiey) базилианской; 711. Липовской (Lipowskiey); 712. Луцкой (Łuckiey); 713. Лысицкой (Łysickiey); 714. Любчанской (Lubczanskiey)
Крайние даты
[1776-1801 гг.]

Шифр
Ф. 823 Оп. 2 Метрич. книги. Д. 72
Заголовок
Копии метрических книг приходских церквей Брестской епархии Новогрудского уезда: 715. Миратичской (Miratyckiey); 716. Мирской (Mirskiey); 717. Наруцевичской (Narucewickiey); 718. Новомышской (Nowo-Myskiey); 719. Новогрудской (Nowogródzkiey) Воскресенской; 720. Новогрудской (Nowogródzkiey) св. Иоанна; 721. Новогрудской (Nowogródzkiey) Николаевской; 722. Новоеленской (Nowoielenskiey); 723. Негневичской (Niehniewickiey); 724. Нянковской (Niańkowskiey); 725. Одаховской (Odachowskiey); 726. Околовичской (Okołowickiey); 727. Островецкой (Ostrowieckiey); 728. Островской (Ostrowskiey)
Крайние даты
[1761-1801 гг.]

Шифр
Ф. 823 Оп. 2 Метрич. книги. Д. 73
Заголовок
Копии метрических книг приходских церквей Брестской епархии Новогрудского уезда: 729. Полбережской (Połbrzeskiey); 730. Полужской (Połuskiey); 731. Полонской (Połonskiey); 732. Поручанской (Poruczańskiey); 733. Почаповской (Poczapowskiey); 734. Райчанской (Rayczanskiey); 735. Рутянской (Rucianskiey); 736. Сачевской (Saczewskiey); 737. Своротовской (Sworotowskiey); 738. Малосворотовской (Mało-Sworotowskiey); 739. Своятичской (Swoiatyckiey); 740. Сервечской (Serweckiey); 741. Сновской (Snowskiey)
Крайние даты
[1764-1801 гг.]

Шифр
Ф. 823 Оп. 2 Метрич. книги. Д. 74
Заголовок
Копии метрических книг приходских церквей Брестской епархии Новогрудского уезда: 742. Стволовичской (Stwołowickiey); 743. Сулатичской (Sulatyckiey); 744. Сеннинской (Sienienskiey); 745. Сенежичской (Sienieżyckiey); 746. Турецкой (Turzeckiey); 747. Цыринской (Cyrynskiey); 748. Черниховской (Czernichowskiey); 749. Щорсовской (Szczorsowskiey); 750. Ястрембльской (Jastrzemblskiey); 751. Ясенецкой (Jasienieckiey); 752. Ятранской (Jatrzanskiey)
Крайние даты
[1746-1801 гг.]

Шифр
Ф. 823 Оп. 2 Метрич. книги. Д. 75
Заголовок
Копии метрических книг приходских церквей Брестской епархии Ошмянского уезда: 753. Бакштанской (Baksztanskiey); 754. Беницкой (Bienickiey); 755. Воложинской (Wołożynskiey); 756. Гольшанской (Holszanskiey); 757. Городиловской (Horodziłowskiey); 758. Городковской (Horodzkowskiey); 759. Груздовской (Hruzdowskiey); 760. Довбенской (Dowbieńskiey); 761. Дубинской (Dubinskiey); 762. Забережской (Zabrzezkiey); 763. Залесской (Zaleskiey)
Крайние даты
[1780-1801 гг.]

Шифр
Ф. 823 Оп. 2 Метрич. книги. Д. 76
Заголовок
Копии метрических книг приходских церквей Брестской епархии Ошмянского уезда: 764. Кревской (Krewskiey); 765. Лосской (Łoskiey); 766. Миколаевской (Mikołajewskiey); 767. Михаловской (Michałowskiey); 768. Мышской (Myskiey); 769. Полочанской (Połoczanskiey); 770. Словенской (Słowięskiey); 771. Сморгоньской (Smorgonskiey); 772. Сутковской (Sutkowskiey); 773. Трабской (Trabskiey); 774. Юрациской (Juraciskiey)
Крайние даты
[1760-1801 гг.]

Шифр
Ф. 823 Оп. 2 Метрич. книги. Д. 77
Заголовок
Копии метрических книг приходских церквей Брестской епархии Пинского уезда: 775. Березенской (Berezeńskiey); 776. Березницкой (Bereznickiey); 777. Бродницкой (Brodnickiey); 778. Бухлицкой (Buchlickiey); 779. Бучинской (Buczynskiey); 780. Быховской (Bychowskiey); 781. Велятичской (Welatyckiey); 782. Витчовской (Wittczowskiey); 783. Видиборской (Widyborskiey); 784. Вьюниской (Wjuniskiey); 785. Городенской (Horodenskiey); 786. Деревецкой (Dereweckiey); 787. Дольской (Dolskiey)
Крайние даты
[1750-1801 гг.]

Шифр
Ф. 823 Оп. 2 Метрич. книги. Д. 78
Заголовок
Копии метрических книг приходских церквей Брестской епархии Пинского уезда: 788. Достоевской (Dostoiewskiey); 789. Дубенецкой (Dubienieckiey); 790. Дубойской (Duboyskiey); 791. Жидецкой (Zydeckiey); 792. Жолкинской (Zołkińskiey); 793. Железницкой (Zeleznickiey); 794. Иванчицкой (Jwanczyckiey); 795. Краглевицкой (Krahlewickiey); 796. Кутынской (Kutyńskiey); 797. Кухоцкой (Kuchockiey); 798. Кухоцко-Вольской (Kuchocko-Wolskiey); 799. Лемешевичской (Lemieszewickiey); 800. Локницкой (Łoknickiey); 801. Лопатинской (Łopatyńskiey)
Крайние даты
[1737-1801 гг.]

Шифр
Ф. 823 Оп. 2 Метрич. книги. Д. 79
Заголовок
Копии метрических книг приходских церквей Брестской епархии Пинского уезда: 802. Любешовской (Lubieszowskiey mieyskiey); 803. Любешовско-Заруцкой (Lubieszowsko-Zaruckiey); 804. Любязьской (Lubiazkiey) Никольской; 805. Любязской (Lubiazkiey) Пятницкой; 806. Ляховичской (Lachowickiey); 807. Малковичской (Małkowickiey); 808. Моровинской (Morowinskiey); 809. Мороченской (Moroczenskiey); 810. Мокранской (Mokrzańskiey); 811. Невельской (Newelskiey); 812. Ненковичской (Niękowickiey); 813. Нобельской (Nobelskiey) Пречистенской; 814. Нобельской (Nobelskiey) Спасской
Крайние даты
[1709-1801 гг.]

Шифр
Ф. 823 Оп. 2 Метрич. книги. Д. 80
Заголовок
Копии метрических книг приходских церквей Брестской епархии Пинского уезда: 815. Островицкой (Ostrowickiey); 816. Островской (Ostrowskiey); 817. Пинско-Лещинской (Pinsko-Leszczynskiey); 818. Пнёвенской (Pniowenskiey); 819. Погостской (Pohoskiey); 820. Пожокской (Pożokskiey); 821. Поречской (Porzeckiey) и Велесницкой (Welesnickiey); 822. Потаповичской (Potapowickiey); 823. Привитовской (Prywitowskiey); 824. Радчицкой (Radczyckiey); 825. Речицкой (Rzeczyckiey); 826. Речицкой (Rzeczyckiey); 827. Рухоцкой (Ruchockiey); 828. Семеховицкой (Siemiechnowickiey); 829. Смородской (Smorockiey); 830. Староконской (Starokonskiey); 831. Стружской (Struzkiey)
Крайние даты
[1744-1801 гг.]


Rafał Jurowski

Шифр
Ф. 823 Оп. 2 Метрич. книги. Д. 81
Заголовок
Копии метрических книг приходских церквей Брестской епархии Пинского уезда: 832. Сученской (Suczenskiey); 833. Сынчицкой (Synczyckiey); 834. Теребенской (Terebenskiey); 835. Тереберовской (Tereberzowskiey); 836. Угриницкой (Uhrinickiey); 837. Хоенской (Choienskiey); 838. Храпинской (Chrapinskiey); 839. Цменской (Cmieńskiey); 840. Цырской (Cyrskiey); 841. Червиской (Czerwiskiey)
Крайние даты
[1741-1801 гг.]

Шифр
Ф. 823 Оп. 2 Метрич. книги. Д. 82
Заголовок
Копии метрических книг приходских церквей Брестской епархии Пружанского уезда: 842. Байковской (Baykowskiey); 843. Березской (Berezkiey); 844. Блуденской (Błudenckiey); 845. Беловежской (Białowieżkiey); 846. Вижецкой (Wiżeckiey); 847. Вижнянской (Wiżnianskiey); 848. Дубинской (Dubińskiey); 849. Забабской (Zababskiey); 850. Засимовской (Zasimowskiey); 851. Куплинской (Kuplińskiey); 852. Мокранской (Mokrzanskiey); 853. Малецкой (Maleckiey); 854. Матиевичской (Matiewickiey); 855. Моравской (Morawskiey)
Крайние даты
[1796-1801 гг.]

Шифр
Ф. 823 Оп. 2 Метрич. книги. Д. 83
Заголовок
Копии метрических книг приходских церквей Брестской епархии Пружанского уезда: 856. Оранчицкой (Oranczyckiey); 857. Пружанской (Prużanskiey) Преображенской; 858. Пружанской (Prużanskiey) Рождественской; 859. Пружанской (Prużanskiey) Пятницкой или Деречинской (Dereczynskiey zwaney); 860. Ревятичской (Rewiatyckiey); 861. Речицкой (Rzeczyckiey); 862. Рудницкой (Rudnickiey); 863. Сухопольской (Suchopolskiey); 864. Селецкой (Sieleckiey); 865. Хоревской (Chorewskiey); 866. Чернолозской (Czarnołozkiey); 867. Черняковской (Czerniakowskiey); 868. Шерешевской (Szereszewskiey)
Крайние даты
[1798-1801 гг.]

Шифр
Ф. 823 Оп. 2 Метрич. книги. Д. 84
Заголовок
Копии метрических книг приходских церквей Брестской епархии Слонимского уезда: 869. Албанской (Albanskiey); 870. Беловичской (Białowickiey); 871. Борецкой (Boreckiey); 872. Бусяжской (Busiazkiey); 873. Бытенской (Byteńskiey); 874. Ворониловичской (Woroniłowickiey); 875. Высоцкой (Wysockiey); 876. Вязовичской (Więzowickiey); 877. Говейновичской (Howieynowickiey); 878. Голынской (Hołynskiey)
Крайние даты
[1739-1801 гг.]

Шифр
Ф. 823 Оп. 2 Метрич. книги. Д. 85
Заголовок
Копии метрических книг приходских церквей Брестской епархии Слонимского уезда: 879. Горецкой (Horeckiey); 880. Гощевской (Hoszczewskiey); 881. Деревенской (Derewienskiey); 882. Добромысльской (Dobromyslskiey); 883. Жировицкой (Zyrowickiey); 884. Загридовской (Zahrydowskiey); 885. Здентельской (Zdięciolskiey)
Крайние даты
[1697-1801 гг.]

Шифр
Ф. 823 Оп. 2 Метрич. книги. Д. 86
Заголовок
Копии метрических книг приходских церквей Брестской епархии Слонимского уезда: 886. Ивацевичской (Jwacewickiey); 887. Езерницкой (Jeziernickiey); 888. Коссовской (Kossowskiey); 889. Котчинской (Kotczynskiey); 890. Луконицкой (Łukonickiey); 891. Любишской (Lubiskiey); 892. Люшневской (Luszniewskiey); 893. Маловидской (Małowidzkiey); 894. Мизгировской (Mizgierowskiey); 895. Молчадской (Mołczadzkiey); 896. Морозовичской (Morozowickiey); 897. Милькановичской (Milkanowickiey); 898. Меронимской (Mieronimskiey)
Крайние даты
[1752-1801 гг.]

Шифр
Ф. 823 Оп. 2 Метрич. книги. Д. 87
Заголовок
Копии метрических книг приходских церквей Брестской епархии Слонимского уезда: 899. Накрышской (Nakryskiey); 900. Ногородовичской (Nohorodowickiey); 901. Островской (Ostrowskiey); 902. Охоновской (Ochonowskiey); 903. Поречской (Porzeckiey); 904. Переволоцкой (Przewołockiey); 905. Песецкой (Pieseckiey); 906. Рожанской (Rożańskiey)
Крайние даты
[1719-1801 гг.]

Шифр
Ф. 823 Оп. 2 Метрич. книги. Д. 88
Заголовок
Копии метрических книг приходских церквей Брестской епархии Слонимского уезда: 907. Слонимской (Słonimskiey); 908. Стародевятковичской или Девятковской (Starodżiewiątkowickiey и Diewiątkowskiey); 909. Сынковичской (Synkowickiey); 910. Ходаковской (Chodakowskiey); 911. Хоробровичской (Chorobrowickiey); 912. Хорощанской (Choroszczanskiey); 913. Шидловицкой (Szydłowickiey); 914. Щаранской (Szczarzanskiey); 915. Яворской (Jaworskiey); 916. Ягнешицкой (Jahnieszyckiey)
Крайние даты
[1790-1801 гг.]


Шифр
Ф. 823 Оп. 2 Метрич. книги. Д. 89
Заголовок
Копии метрических книг приходских церквей Брестской епархии Слуцкого уезда: 917. Блячинской (Blaczynskiey); 918. Бучатинской (Buczacińskiey); 919. Быстрицкой (Bystrzyckiey); 920. Говезнянской (Howiezienskiey); 921. Голдовицкой (Hołdowickiey); 922. Голынской (Hołynskiey); 923. Горевицкой (Horewickiey); 924. Грицевицкой (Hrycewickiey); 925. Денисковской (Deniskowskiey); 926. Дунайчичской (Dunayczyckiey); 927. Зубковской (Zubkowskiey); 928. Иодчицкой (Iodczyckiey)
Крайние даты
[1765-1801 гг.]

Шифр
Ф. 823 Оп. 2 Метрич. книги. Д. 90
Заголовок
Копии метрических книг приходских церквей Брестской епархии Слуцкого уезда: 929. Киевичской (Kijewickiey); 930. Клецкой (Kleckiey mieskiey) Воскресенской; 931. Клецкой (Klecko-Iryńskiey) Ирининской; 932. Куносской (Kunoskiey); 933. Курговичской (Kurhowickiey); 934. Ланской Чановицкой (Łanskiey Czanowickiey); 935. Лешнянской (Lesznianskiey); 936. Локтышовской (Łoktyshowskiey) Никольской; 937. Ляховичской (Lachowickiey); 938. Малевской (Melewskiey); 939. Мокранской (Mokranskiey); 940. Морочской (Morockiey); 941. Мошуковской (Moszukowskiey)
Крайние даты
[1734-1801 гг.]

Шифр
Ф. 823 Оп. 2 Метрич. книги. Д. 91
Заголовок
Копии метрических книг приходских церквей Брестской епархии Слуцкого уезда: 942. Поцейковской (Pocieykowskiey); 943. Ратковской (Ratkowskiey); 944. Савицкой (Sawickiey); 945. Семежовской (Siemiezowskiey); 946. Синевской (Siniowskiey); 947. Скопиовской (Skopiowskiey); 948. Солтановской (Sołtanowskiey); 949. Тучской (Tuckiey); 950. Урведской (Urwiedzkiey); 951. Цеперской (Ceperskiey); 952. Цеховской (Ciechowskiey) и Новосильской (Nowosilskiey); 953. Тимковичской (Cimkowickiey)
Крайние даты
[1775-1801 гг.]

Шифр
Ф. 823 Оп. 2 Метрич. книги. Д. 92
Заголовок
Копии метрических книг приходских церквей Луцкой епархии: 954. Букоемской (Bókuiemskiey) Покровской, Волынской губернии Дубенского уезда; 955. Боремльской Георгиевской
Крайние даты
[1754-1797 гг.]

Шифр
Ф. 823 Оп. 2 Метрич. книги. Д. 93
Заголовок
Реестр метрическим книгам Луцкой греко-унитских церквей епархии, находящимся в папке под № 2, церквей: 1. Высоцкой Успенской; 2. Велюнской Свято-Покровской; 3. Донбровицкой Свято-Пречистенской; 4. Донбровицкой Свято-Никольской; 5. Смордванской Рождества Богородицы; 6. Удрицкой Рождества Богородицы. /Всего 6 книг/
Крайние даты
[1743-1798 гг.]

Шифр
Ф. 823 Оп. 2 Метрич. книги. Д. 94
Заголовок
Копии метрических книг приходских церквей Брестской епархии Слуцкого уезда: 956. Бакаринской Параскевиевской, Дубенского уезда; 957. Беховской (Bechowskiey) Иоанно-Богословской, Овручского уезда; 958. Бережницкой Димитриевской, Ковельского уезда; 959. Болсуновской Васильевской, Овручского уезда; 960. Борецкой (Boreckiey) Иосафатовской, Ковельского уезда; 961. Боровунской (Borowunskiey) Пречистенской, Ковельского уезда; 962. Борщевской Покровской, Радомысльского уезда; 963. Бужакской (Buźackiey) Рождества Богородицы, Ковельского уезда; 964. Белошицкой Димитриевской, Овручского уезда; 965. Васкевицкой (Waśkiewickiey) Христорождественской, Овручского уезда; 966. Ветельской (Wetelskiey) Никольской, Ковельского уезда; 967. Велимченской (Wielimczenskiey) Покровской, Ковельского уезда; 968. Верховской (Werchowskiey) Михаило-Архангельской базилианской, Ковельского уезда; 969. Видертской (Widertskiey) Рождества Богородицы, Ковельского уезда; 970. Войницкой (Woynickiey) Троицкой, Дубенского уезда; 971. Велицкой Рождества Богородицы, Ковельского уезда; 972. Ворокомльской (Worokomlskiey) Гавриило-Архангельской, Ковельского уезда; 973. Ворошневской, Луцкого уезда; 974. Воягощской (Wojahoszczskiey) Никольской, Ковельского уезда; 975. Выговской Воздвиженской, Овручского уезда
Крайние даты
[1718-1798 гг.]

Шифр
Ф. 823 Оп. 2 Метрич. книги. Д. 95
Заголовок
Копии метрических книг приходских церквей Луцкой епархии: 976. Глухской (wsi Hłuch) Никольской, Ковельского уезда; 977. Великоглушской (Hłuszy Wielkiey) Успенской, Ковельского уезда; 978. Малоглушской (Hłuszki Małey) Рождества Богородицы, Ковельского уезда; 979. Горбулевской Никольской, Радомысльского уезда; 980. Городокской Рождества Богородицы, Луцкого уезда; 981. Гошовской Михаило-Архангельской, Овручского уезда; 982. Гривятской Рождества Богородицы, Ковельского уезда; 983. Грудецкой (Hrudku) Никольской, Луцкого уезда; 984. Гулевичевской Троицкой, Ковельского уезда; 985. Гутенской (wsi Huty) Михаило-Архангельской, Ковельского уезда; 986. Датинской (wsi Datynia) Крестовоздвиженской, Ковельского уезда; 987. Дедковичской Троицкой, Овручского уезда; 988. Дедичской Рождества Богородицы, Дубенского уезда; 989. Дерненской Михайловской, Дубенского уезда; 990. Дубечинской (wsi Dubeczna) Покровской, Ковельского уезда; 991. Жорнищской Димитриевской, Дубенского уезда; 992. Жидичинской (Zydyczynskiey) Никольской, Луцкого уезда; 993. Жиричской (wsi Zyrycze) Покровской, Ковельского уезда
Крайние даты
[1732-1799 гг.]

Шифр
Ф. 823 Оп. 2 Метрич. книги. Д. 96
Заголовок
Копии метрических книг приходских церквей Луцкой епархии: 994. Забродской (wsi Zabrodzia) Иоанна Богослова, Ковельского уезда; 995. Забруцкой, Анно-Зачатьевской, Овручского уезда; 996. Закусиловской Введенской, Овручского уезда; 997. Залавецкой Введенской, Дубенского уезда; 998. Залазской (we wsi Załaziu) Иоанна Предтечи, Ковельского уезда; 999. Залешанской (we wsi Zaleszanach) Успенской, Луцкого уезда; 1000. Залисской (wsi Zalis) св. Пракседы, Овручского уезда; 1001. Замшанской (Zamszańskiey) Михаило-Архангельской, Ковельского уезда; 1002. Зачернецкой Михаило-Архангельской, Ковельского уезда; 1003. Здомышльской (we wsi Zdomyszlu) Рождества Богородицы, Ковельского уезда; 1004. Злобицкой Иоанна Богослова, Овручского уезда; 1005. Каменской (Kamieńskiey) Никольской, Ковельского уезда; 1006. Каменокоширской (Kamieno-Koszyrskiey) Рождества Богородицы, Ковельского уезда; 1007. Каменокоширской (Kamienia-Koszyrskiego) Ильинской, Ковельского уезда; 1008. Качинской Успенской, Ковельского уезда; 1009. Кашовской Параскевиинской, Ковельского уезда; 1010. Клочковской (Kłoczkowskiey) Иосифовской, Овручского уезда; 1011. Кнерутской Введенской, Дубенского уезда; 1012. Козленичской Воздвиженской, Ковельского уезда; 1013. Кортылиской (wsi Kortylis) Успенской, Ковельского уезда; 1014. Котовской Паракевиинской, Луцкого уезда
Крайние даты
[1741-1800 гг.]

Шифр
Ф. 823 Оп. 2 Метрич. книги. Д. 97
Заголовок
Копии метрических книг приходских церквей Луцкой епархии: 1015. Кречевичской Успенской, Ковельского уезда; 1016. Кримненской (wsi Krymna) Рождества Богородицы, Ковельского уезда; 1017. Кругельской Михаило-Архангельской, Ковельского уезда; 1018. Левковичской Никольской, Овручского уезда; 1019. Леликовской (wsi Lelikowa) Никольской, Ковельского уезда; 1020. Лычинской (wsi Łyczyn) Воздвиженской, Ковельского уезда; 1021. Малинской Николаевской, Дубенского уезда; 1022. Меленевской Михаило-Архангельской, Радомысльского уезда; 1023. Мелецкой (Mieleckiey) Никольской, Ковельского уезда; 1024. Мельницкой Михаило-Архангельской, Ковельского уезда; 1025. Метелинской Георгиевской, Дубенского уезда; 1026. Миринской Введенской, Ковельского уезда; 1027. Михайловской (we wsi Michayłowie) Михаило-Архангельской, Овручского уезда; 1028. Михновской (m. Michnowki) Георгиевской, Ковельского уезда; 1029. Невирской (wsi Newira) Иоанна Богослова, Ковельского уезда; 1030. Недашковской Иоанна Богослова, Овручского уезда
Крайние даты
[1699-1799 гг.]

Шифр
Ф. 823 Оп. 2 Метрич. книги. Д. 98
Заголовок
Копии метрических книг приходских церквей Луцкой епархии: 1031. Несухоежской Покровской, Ковельского уезда; 1032. Зарецко-Несухоежской Михаило-Архангельской, Ковельского уезда; 1033. Новокошарской Троцко-Михаило-Архангельской, Ковельского уезда; 1034. Велико-Обзырской Преображенской, Ковельского уезда; 1035. Мало-Обзырской Георгиевской, Ковельского уезда; 1036. Овручской Успенской, Овручского уезда; 1037. Окунинской, Ковельского уезда; 1038. Оликской Троицкой, Дубенского уезда; 1039. Олекской "залесоцкой" Сретенской, Дубенского уезда
Крайние даты
[1701-1800 гг.]

Шифр
Ф. 823 Оп. 2 Метрич. книги. Д. 99
Заголовок
Копии метрических книг приходских церквей Луцкой епархии: 1040. Ольбской (wsi Olba) Михаило-Архангельской, Ковельского уезда; 1041. Острожецкой Преображенской, Дубенского уезда; 1042. Пашинской (wsi Paszyn) Никольской, Овручского уезда; 1043. Песочинской Михаило-Архангельской, Ковельского уезда; 1044. Повитской (wsi Powicie) Михаило-Архангельской, Ковельского уезда; 1045. Повжецкой (с. Повжи) Зачатия Пресвятой Богородицы, Дубенского уезда; 1046. Поворской (wsi Poworski) Покровской, Ковельского уезда; 1047. Поддубицкой (Poddembieckiey) Рождества Богородицы базилианской, Луцкого уезда; 1048. Подлесской Димитриевской, Ковельского уезда; 1049. Подрежской Михаило-Архангельской, Ковельского уезда; 1050. Покащовской Воскресенской, Дубенского уезда; 1051. Великопорской св. евангелиста Луки, Ковельского уезда; 1052. Малопорской Параскевиевской, Ковельского уезда; 1053. Полицкой Рождества Богородицы, Ковельского уезда; 1054. Почаевской Успенской базилианской, Кременецкого уезда; 1055. Пяньской Пятницкой, Дубенского уезда
Крайние даты
[1751-1799 гг.]

Шифр
Ф. 823 Оп. 2 Метрич. книги. Д. 100
Заголовок
Копии метрических книг приходских церквей Луцкой епархии: 1056. Радостовской (wsi Radostowa) Покровской, Ковельского уезда; 1057. Радошинской Введенской, Ковельского уезда; 1058. Новоратненской (Nowomieskiey Ratnenskiey) Воскресенско-Ильинской, Ковельского уезда; 1059. Староратненской (m. Starego Ratna) Пречистенской, Ковельского уезда; 1060. Романовской Михайловской, Луцкого уезда; 1061. Ромашковщинской Петропавловской, Дубенского уезда; 1062. Ружинской Рождества Богородицы, Ковельского уезда; 1063. Самарской (wsi Samar) св. Пракседы, Ковельского уезда; 1064. Свещовской Миахило-Архангельской, Дубенского уезда; 1065. Сельской Параскевиинской, Ковельского уезда; 1066. Сингаевской Михаило-Архангельской, Овручского уезда; 1067. Стобыхвинской (m. Stobychwy) Успенской, Ковельского уезда; 1068. Сыновской (wsi Synowa) Воздвиженской, Ковельского уезда; 1069. Терешовской Михайловской, Дубенского уезда; 1070. Тригорской (Tryhorskiey) Преображенской, базилианского монастыря Житомирского уезда
Крайние даты
[1744-1799 гг.]

Шифр
Ф. 823 Оп. 2 Метрич. книги. Д. 101
Заголовок
Копии метрических книг приходских церквей Луцкой епархии: 1071. Трояновской (м. Трояновки) Рождества Богородицы, Ковельского уезда; 1072. Турской (wsi Tura) Никитской, Ковельского уезда; 1073. Уиздецкой Покровской, Дубенского уезда; 1074. Ходаковской Покровской, Овручского уезда; 1075. Хотешовской (wsi Choteszowa) Михаило-Архангельской, Ковельского уезда; 1076. Хорлупской Спасской, Дубенского уезда; 1077. Хорлупской Иоанна Богослова, Дубенского уезда; 1078. Черемошенской Покровской, Ковельского уезда; 1079. Черепинской Михаило-Архангельской, Овручского уезда; 1080. Чоповичской Троицкой, Радомысльского уезда; 1081. Черноцкой (Czornockiey) св. Пракседы, Ковельского уезда; 1082. Великочернятинской (Wielko-Czerniatyńskiey) Димитриевской, Махновичского уезда Киевской губернии; 1083. Щодрогощской (wsi Szczodrohoszcza) Воздвиженской, Ковельского уезда; 1084. Щитинской (wsi Szczytynia) Преображенской, Ковельского уезда; 1085. Яинской (wsi Iayna) Покровской, Ковельского уезда
Крайние даты
[1738-1798 гг.]

Шифр
Ф. 823 Оп. 2 Метрич. книги. Д. 102
Заголовок
Копии метрических книг приходских церквей Луцкой епархии Дубенского повета: 1086. Бакоринской Параскевиинской; 1087. Боремльской (м. Боремля) Троицкой; 1088. Боремльской (с. Старого Боремля) Георгиевской; 1089. Буремецкой Михаило-Архангельской; 1090. Букоемской Покровской; 1091. Войницкой Троицкой; 1092. Дедичской Рождества Богородицы; 1093. Дерненской Михаило-Архангельской; 1094. Дубланской; 1095. Жорнищской Димитриевской; 1096. Залавецкой Введенской; 1097. Кнерутской Введенской; 1098. Лопашской Михаило-Архангельской; 1099. Лисинской Космодамианской
Крайние даты
1798-1801 гг.

Шифр
Ф. 823 Оп. 2 Метрич. книги. Д. 103
Заголовок
Копии метрических книг приходских церквей Луцкой епархии Дубенского повета: 1100. Малинской Никольской; 1101. Малогородницкой Успенской; 1102. Метелинской Георгиевской; 1103. Мильчецкой Рождества Богородицы монастырской; 1104. Надчичской Покровской; 1105. Оликской Сретенской; 1106. Оликской Троицкой; 1107. Остриевской Преображенской; 1108. Острожецкой Преображенской; 1109. Повжецкой Зачатия Пресвятой Богородицы; 1110. Покащовской Воскресенской; 1111. Почаевской Успенской монастырской; 1112. Пянской Параскевиинской
Крайние даты
[1782-1801 гг.]

Шифр
Ф. 823 Оп. 2 Метрич. книги. Д. 104
Заголовок
Копии метрических книг приходских церквей Луцкой епархии Дубенского повета: 1113. Ромашковщинской Петропавловской; 1114. Русиново-Берестечской Рождества Богородицы; 1115. Свещовской Михаило-Архангельской; 1116. Смордовской Рождества Богородицы; 1117. Терещовской Михайловской; 1118. Уйздецкой Покровской; 1119. Хорлупской Спасской; 1120. Хорлупской Иоанна Богослова; 1121. Хреникской Михаило-Архангельской
Крайние даты
[1798-1801 гг.]

Шифр
Ф. 823 Оп. 2 Метрич. книги. Д. 105
Заголовок
Копии метрических книг приходских церквей Луцкой епархии Ковельского повета: 1122. Бережницкой Димитриевской; 1123. Борецкой (wsi Borek) Иосафатовской; 1124. Боровенской (wsi Borowna) Рождества Богородицы; 1125. Бужанской (wsi Buzań) Рождества Богородицы; 1126. Велико-Глушской (wsi Hłuszy Wielkiey) Успенской; 1127. Мало-Глушской (wsi Hłuszki) Рождества Богородицы; 1128. Великопорской св. Луки; 1129. Малопорской Параскевиинской; 1130. Велимченской (Wielimczeńskiey) Покровской; 1131. Велицкой Рождества Богородицы; 1132. Верховской (wsi Werchow) Михаило-Архангельской; 1133. Ветельской (wsi Wetłach) Никольской; 1134. Видертской (wsi Widerty) Рождества Богородицы; 1135. Ворокомльской (wsi Worokomla) Гавриило-Архангельской; 1136. Воегощской (wsi Wojehoszcza) Никольской
Крайние даты
1798-1801 гг.

Шифр
Ф. 823 Оп. 2 Метрич. книги. Д. 106
Заголовок
Копии метрических книг приходских церквей Луцкой епархии Ковельского повета: 1137. Глухской (wsi Hłuch) Никольской; 1138. Гривятковской Рождества Богородицы; 1139. Гулевичевской Троицкой; 1140. Гутенской (wsi Huty) Михаило-Архангельской, приписной к Турской; 1141. Датинской Воздвиженской; 1142. Дороготешской Успенской; 1143. Дубечинской (wsi Dubeczna) Покровской; 1144. Жиричской (wsi Zyrzycze) Покровской; 1145. Забродской (wsi Zabrodzia) Иоанна Богослова; 1146. Залазской (wsi Załazia) Иоанна Крестителя; 1147. Залесской (wsi Zales) св. Пракседы; 1148. Замшанской (wsi Zamszan) Михаило-Архангельской; 1149. Зачернечской Михаило-Архангельской; 1150. Здомышльской (wsi Zdomyszla) Рождества Богородицы
Крайние даты
1798-1801 гг.

Шифр
Ф. 823 Оп. 2 Метрич. книги. Д. 107
Заголовок
Копии метрических книг приходских церквей Луцкой епархии Ковельского повета: 1151. Каменокоширской (m. Kamenia Koszorskiego и Koszyrskiego) Никольской; 1152. Каменокоширской (m. Kamienia Koszyrskiego) Рождества Богородицы; 1153. Каменокошарской (m. Kamienia Koszerskiego и Koszyrskiego) Ильинской; 1154. Качинской Успенской; 1155. Кашовской Параскевиинской; 1156. Козленичской Воздвиженской; 1157. Кортылисской (Kortyliskiey) Успенской; 1158. Кречевичской Успенской; 1159. Кримненской (wsi Krymna) Рождества Богородицы; 1160. Кругельской Михаило-Архангельской; 1161. Леликовской (wsi Łelikowa) Димитриевской; 1162. Личинской Воздвиженской; 1163. Мацеевской Параскевиинской; 1164. Мельницкой Михаило-Архангельской; 1165. Мелецкой (Mieleckiey) Никольской базилианской; 1166. Миринской Введенской; 1167. Михновской (m. Michnowki) Георгиевской
Крайние даты
1798-1801 гг.

Шифр
Ф. 823 Оп. 2 Метрич. книги. Д. 108
Заголовок
Копии метрических книг приходских церквей Луцкой епархии Ковельского повета: 1168. Невирской (wsi Newira) Иоанна Богослова; 1169. Несухоежской Покровской и Заречской Михаило-Архангельской; 1170. Новокошарской Троицкой; 1171. Старокошарской Борисоглебской; 1172. Старокошарской Иоанна Богослова; 1173. Обжирской (wsi Obżyra) Преображенской; 1174. Малообжирской (Малого Обжирка) Георгиевской; 1175. Окунинской Иоанна Крестителя; 1176. Ольблинской (wsi Olbla) Михаило-Архангельской; 1177. Песоченской Михаило-Архангельской; 1178. Повицкой (wsi Powici) Михаило-Архангельской; 1179. Поворской Покровской; 1180. Подлесской (wsi Podlis) Димитриевской; 1181. Подрежской Михаило-Архангельской; 1182. Полицкой (wsi Polic) Рождества Богородицы
Крайние даты
1798-1801 гг.

Шифр
Ф. 823 Оп. 2 Метрич. книги. Д. 109
Заголовок
Копии метрических книг приходских церквей Луцкой епархии Ковельского повета: 1183. Радостовской (wsi Radostowa) Покровской; 1184. Радошинской Введенской; 1185. Раковской (wsi Rakowa) Благовещенской; 1186. Ратненской (Ratnenskiey) Воскресенской; 1187. Ратненской (Ratnenskiey) Ильинской; 1188. Ружинской Рождества Богородицы; 1189. Самаровской (wsi Samar) св. Пракседы; 1190. Селецкой Параскевиинской; 1191. Сетовичской Димитриевской; 1192. Староратненской (m. Starego Ratna) Рождества Богородицы и Пречистенской; 1193. Стобыхвинской (m. Stobychwy) Успенской; 1194. Синовской Воздвиженской
Крайние даты
[1794-1801 гг.]

Шифр
Ф. 823 Оп. 2 Метрич. книги. Д. 110
Заголовок
Копии метрических книг приходских церквей Луцкой епархии Ковельского повета: 1195. Трояновской Рождества Богородицы; 1196. Турской (wsi Tura) Никитской; 1197. Хотешовской (wsi Choteszowa) Михаило-Архангельской; 1198. Черемошенской Покровской; 1199. Чорноцкой (wsi Czorcza = Czornockiey) св. Пракседы; 1200. Щитинской (wsi Szczytynia) Преображенской; 1201. Щодрогощской (wsi Szczodrohoszcza) Воздвиженской; 1202. Яинской (wsi Iayna) Покровской. Копии метрических книг приходских церквей Луцкой епархии Житомирского повета: 1203. Тригурской (Tryhurskiey) Преображенской базилианской. Копии метрических книг приходских церквей Луцкой епархии Кременецкого повета: 1204. Кременецкой Богоявленской базилианской монастырской. Копии метрических книг приходских церквей Луцкой епархии Махновского повета: 1205. Великочернятинской (Wielko-Czerniatynskiey) Димитриевской. Копии метрических книг приходских церквей Луцкой епархии Радомысльского повета: 1206. Борщевской Покровской; 1207. Горбулевской Никольской; 1208. Меленской Михаило-Архангельской; 1209. Модилевской Лаврентьевской; 1210. Чоповичской Троицкой
Крайние даты
[1794-1801 гг.]

Шифр
Ф. 823 Оп. 2 Метрич. книги. Д. 111
Заголовок
Копии метрических книг приходских церквей Луцкой епархии Луцкого повета: 1211. Велюнской (we wsi Wieluniu) Покровской; 1212. Воротневской Рождества Богородицы; 1213. Высоцкой (Wysockiey) Успенской, первого и второго приходов; 1214. Городецкой Рождества Богородицы; 1215. Городецкой (wsi Grudki) Никольской; 1216. Дубровицкой (Dąbrowickiey) Никольской; 1217. Дубровицкой (Dąbrowickiey) Пречистенской; 1218. Жидичинской (Zydyczynskiey) Никольской базилианской; 1219. Залешанской (Zaleczanskiey) Успенской; 1220. Котовской Паракевиинской; 1221. Поддубецкой Рождества Богородицы монастырской; 1222. Романовской Михаило-Архангельской; 1223. Удрицкой (Udryckiey) Рождества Богородицы
Крайние даты
1798-1801 гг.

Шифр
Ф. 823 Оп. 2 Метрич. книги. Д. 112
Заголовок
Копии метрических книг приходских церквей Луцкой епархии Овручского уезда: 1224. Беховской (we wsi Bechach) Иоанна Богослова; 1225. Болсуновской Васильевской; 1226. Белошицкой (wsi Białoszyc) Димитриевской; 1227. Васкевицкой (wsi Waskiewicz) Христорождественской; 1228. Выговской (wsi Wyhowa) Воздвиженской; 1229. Гошовской Михаило-Архангельской; 1230. Дедковичской Троицкой; 1231. Забрудской (wsi Zabrudzia) Непорочного Зачатия; 1232. Закусиловской Введенской; 1233. Злобичской (wsi Złobycz) Иоанна Богослова; 1234. Искоростинской Успенской
Крайние даты
1798-1801 гг.

Шифр
Ф. 823 Оп. 2 Метрич. книги. Д. 113
Заголовок
Копии метрических книг приходских церквей Луцкой епархии Овручского уезда: 1235. Каленской (we wsi Kaleńskich) Покровской; 1236. Клочковской (wsi Kłoczkow) Иосифовской; 1237. Левковичской (wsi Lewkowicz) Никольской; 1238. Михайловской (we wsi Michayłowie) Михаило-Архангельской; 1239. Недашковской (wsi Hiedaczek) Иоанна Богослова; 1240. Овручской Заручайской Успенской; 1241. Пашинской (Paszynskiey) Никольской; 1242. Татариновичской (wsi Tatarynjwicz) Воздвиженской; 1243. Ходаковской (we wsi Chodakach) Покровской; 1244. Черепинской Михаило-Архангельской
Крайние даты
[1798-1801 гг.]

Rafał Jurowski

Odnośnie naszej mapki ...

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1fSmOtakD90YUumcEuScEEEWubz3k_tAs&usp=sharing

Ograniczaliśmy się zdaje do parafii z lat 1825-1829

https://forum.rodygrodzienskie.pl/index.php?PHPSESSID=f97c4fa8b424e6db6bcadfeb08af6ddb&topic=1235.15

Jednak wcześniej parafii unickich było zdaje się więcej ...

Andrzej Wawryniuk

Szanownowny Kolego Rafale,

Dziękuję, podziwiam, gratuluję!!!

Z poważaniem,

Rafał Jurowski