Urzędnicy

wątkach,

(1/2) > >>

[1] Stanisław August Poniatowski król polski nadaje Ignacemu Tołłoczce

[2] personel medyczny Grodna na przełomie XVIII / XIX w

[3] Akt kredensu na pisarstwo grodzkie lidzkie dla Stanisława Mariankiewicza

[4] Posłowie na sejmy Rzeczypospolitej Obojga Narodów grodzieńscy i wołkowyscy

[5] Podpisy delegatów sejmiku w Grodnie 1792

[6] Materiały do spisu dygnitarzy i urzędników państwowych koronnych

[7] Materiały do spisu dygnitarzy i urzędników państwowych Wielkiego Księstwa Litews

[8] Zapis przywileju króla Stanisława Augusta Poniatowskiego na podkomorstwo lidzkie

[9] Stolnikowie, cześnikowie i podstolowie koronni i litewscy Spisy i dane biografic

Nawigacja

[0] Poziom w górę

[#] Następna strona

Idź do wersji pełnej