Księgi Ziemskie i Grodzkie

wątkach,

(1/2) > >>

[1] Акты Виленской археографической комиссии: Том II. Акты Брестского земского суда

[2] Sprawy majątkowe Jana K. Chodkiewicza dot. m.in. dzierżawy dóbr dziedzicznych...

[3] Dobra obce: Mordwin i Makarycze w pow. pińskim w zastawie u Jerzego K. Chodkiewi

[4] Wypis z akt ziemskich pińskich.

[5] Księgi sądowe oraz inne dokumenty w zasobie Archiwum Historycznego w Mińsku

[6] Akty wydawane przez Wilenska Archeograficzeska Kommissje

[7] Księgi Pamięci - Gubernia Grodzieńska

[8] Księgi sądowe grodzieńskie w Archwium Państwowym w Lublinie?

[9] Opis dokumentow Wilenskiego Centralnego Archiwum dawnych ksiag sadowych

Nawigacja

[0] Poziom w górę

[#] Następna strona

Idź do wersji pełnej