Książki i publikacje

wątkach,

(1/15) > >>

[1] GRODZIEŃSKA RZEŹBA JEZUSA NAZAREŃSKIEGO, [w:] ...

[2] Kalendarz grodzieński na rok ...1781

[3] Kalendarz Gospodarski na Rok ... w którym biegi się aspekty, wybory, biegi...

[4] Wypis z Xiąg Ziemskich P[owiatu] Grodzień[skiego] Roku 1793, 24 Junii

[5] Materiały dotyczące spraw dysydentów na sejmie w Grodnie w r. 1718 m.in. odpisy

[6] /Odpis postanowień synodów w Grodnie 1726, w Lesznie 1727, w Gdańsku 1728...

[7] Ancuta contractus Respons Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego...

[8] /Pismo posłów na sejm w Grodnie dnia 9 X 1718 r. do gminy w Lesznie, rkps.

[9] Stary Zamek w Grodnie w świetle wykopalisk dokonanych w latach 1937-1938

Nawigacja

[0] Poziom w górę

[#] Następna strona

Idź do wersji pełnej