Księgi Ziemskie i Grodzkie

wątkach,

(1/2) > >>

[1] Akta starostwa brzeskiego. Sprawy grodu i jego kancelarii;

[2] [Wypisy poświadczone z ksiąg grodzkich brzeskich i wyciąg decyzji z protokołów

[3] Акты Виленской археографической комиссии: Том II. Акты Брестского земского суда

[4] Sprawy majątkowe Jana K. Chodkiewicza dot. m.in. dzierżawy dóbr dziedzicznych...

[5] Dobra obce: Mordwin i Makarycze w pow. pińskim w zastawie u Jerzego K. Chodkiewi

[6] Wypis z akt ziemskich pińskich.

[7] Księgi sądowe oraz inne dokumenty w zasobie Archiwum Historycznego w Mińsku

[8] Akty wydawane przez Wilenska Archeograficzeska Kommissje

[9] Księgi Pamięci - Gubernia Grodzieńska

Nawigacja

[0] Poziom w górę

[#] Następna strona

Idź do wersji pełnej