Dekanat Słonimski

wątkach,

(1/2) > >>

[1] Słonim - urzędnicy woj. nowogródzkiego

[2] [Akt sprzedaży Żyrowic]

[3] [Akt rewizji stanu i wyposażenia parafii Przemienienia Pańskiego w Zdzięciole]

[4] „Выпис с книг кгродских замку господарского слонимского”

[5] Extrakt wizyty dziekańskiej do cerkwi zdzięcielskiej z protokołu wydany

[6] Extrakt wizyty g[e]n[era]lnej z xiąg wydany

[7] [Zapis Daniela Sołtana na monaster bazyliański w Żyrowicach]

[8] Wizyta cerkwi zdzięcielskiej

[9] [Intromisja monasteru i cerkwi w Żyrowicach na bazylianów dokonana przez Daniela

Nawigacja

[0] Poziom w górę

[#] Następna strona

Idź do wersji pełnej