MIĘDZYNARODOWY PLENER MALARSKI DOLINA ŁOSOŚNY

Zaczęty przez Leonard Drożdżewicz, Czerwiec 05, 2019, 12:02:27 PM

Poprzedni wątek - Następny wątek

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Leonard Drożdżewicz

MIĘDZYNARODOWY PLENER MALARSKI DOLINA ŁOSOŚNY
Komisarz pleneru Wiktoria Tołłoczko-Tur
(współtwórca plenerów białowieskich)
W pejzażu dawnych puszcz litewskich przepastnej krainy
- na zachodniej Grodzieńszczyźnie - w granicach RP,
- w dorzeczu Niemna – pod Grodnem (biał. Нёман – Nioman, lit. Nemunas, ros. Неман – Nieman, niem. Memel),
- na d. jaćwieskich rubieżach, d. Rusi Czarnej - d. Wielkie Księstwo Litewskie - WXL – WKL - Rzeczypospolitej Obojga Narodów (łac. Magnus Ducatus Lituaniae, RUS. WIELIKOJE KNIAŻESTWO LITOWSKOJE) - państwo obejmujące ziemie (od morza do morza, od Bałtyku po Morze Czarne) dzisiejszej  Litwy, Białorusi, północno-wschodniej Polski i większej części Ukrainy, zachodnich kresów Rosji - od XIII w. do 1795 r., d. Nowych Prus Wschodnich - Prus Nowowschodnich (1795-1807), d. Guberni Grodzieńskiej, obecnie niezmiennie w Rzeczypospolitej Polskiej.
IV MIĘDZYNARODOWY PLENER MALARSKI
DOLINA ŁOSOŚNY 2019
8-21 lipca
Tam, gdzie nawet wicher pachnie
Komisarz pleneru Wiktoria Tołłoczko-Tur
1.   Miejsce pleneru: Puciłki 12 , o 9 wiorst od Sokółki , w DOLINIE ŁOSOŚNY (dopływ Niemna),
-   Gospodarstwo agroturystyczne Pani Ewy Puciłowskiej,
2.   Czas trwania pleneru: 8-21 lipca 2019
Na zakończenie pleneru (Puciłki 12, 20 lipca 2019 r. – sobota  - godz. 13.00 w czasie południowego klangoru żurawi,
w plenerze  DOLINY ŁOSOŚNY - pod wiązami - odbędzie się pokaz prac wykonanych podczas pleneru.
3.   Założenia i cele pleneru
-   Utrwalenie w twórczości malarskiej piękna krajobrazu Sokólszczyzny i jej niepowtarzalnego uroku,
Pobyt uznanych ARTYSTÓW MALARZY z kraju i zagranicy, tworzących od lat  grupę artystyczną ,,Dolina Łosośny"
i odwiedzanie atrakcyjnych miejsc i osób zamieszkujących w DOLINIE ŁOSOŚNY,
-   Wykonanie dokumentacji fotograficznej podczas trwania pleneru,
-   Opracowanie i wydanie katalogu.
4.   Organizatorzy zapewniają uczestnikom: zakwaterowanie, miejsce do pracy, wyżywienie (śniadanie i obiadokolację).
5.   Uczestnicy zobowiązani są do: uczestnictwa w pokazie prac
na zakończenie pleneru oraz przekazanie po jednej pracy na rzecz organizatorów.
6.   Organizatorzy Pleneru Malarskiego DOLINA ŁOSOŚNY 2019 zastrzegają sobie prawo reprodukowania i rozpowszechniania prac powstałych w czasie pleneru
i eksponowanych na wystawie poplenerowej.
7.   Patronat nad Plenerem objęła Galeria im. Sleńdzińskich w Białymstoku, wydawca katalogu poplenerowego.
8.   Uroczyste zakończenie pleneru z pokazem prac i z udziałem zaproszonych gości odbędzie się w sobotę, 20 lipca 2019 r.
o godz. 13, w czasie południowego klangoru żurawi (pod wiązami).
9.   W czasie trwania pleneru przewidziane są wycieczki po okolicy, m.in.: Biebrzański Park Narodowy, pracownie tkaniny dwuosnowowej - Janów/Korycin, wyjazd na
Białoruś.Leonard Drożdżewicz

 

Wiktoria Tołłoczko - Tur,
DOLINA ŁOSOŚNY,
olej na płótnie, 70 cm x 52 cm
Dolina Łosośny zachwyca
Cudowne wypiętrzenie łączy krajobraz ziemski z niebiosami.
Boski zamysł odczytany przez człowieka.
Zbigniew Jędrychowski1
Zbigniew Jędrychowski - teatrolog, autor licznych publikacji o teatrze polskim na Kresach ("Teatra grodzieńskie 1784-1864)", obecnie pracujący nad dziełem pt ,,Wilno w świecie widowisk (1824-1832)", poeta, którego wiersze drukowane są m.in. w kwartalniku ,,Znad Wilii", uczestnik międzynarodowych festiwali poetyckich ..Mai nad Wilią".

IV Międzynarodowy Plener Malarski ,,Dolina Łosośny"
Wilnoteka.lt, 25 czerwca 2019, 10:42

http://www.wilnoteka.lt/artykul/iv-miedzynarodowy-plener-malarski-dolina-lososny

Leonard Drożdżewicz

#2
IV MIĘDZYNARODOWY
PLENER MALARSKI
DOLINA ŁOSOŚNY 2019
ARTYŚCI
1.        Wiktoria Tołłoczko – Tur - Białystok
ORGANIZATOR i KOMISARZ PLENERU
2.   Barbara Szubińska - Warszawa

3.   Małgorzata Hołówka - Kraków

4.   Małgorzata Żak – Florkowska - Madryt

5.   Ewa Szczęsna-Sienkiel - Lublin

6.   Zbigniew Bielawka - Kraków

7.   Stanisław Zieliński – Kraków

8.   Mikołaj Moskal – Kraków


Leonard Drożdżewicz

03.08.2019 18:05 Świat Kresów
https://www.polskieradio.pl/7/5103W kolejnej audycji z cyklu ,,Świat Kresów" zaprasza na zachodnią Grodzieńszczyznę, czyli na tę część Grodzieńszczyzny, która nadal znajduje się w granicach Polski. Pretekstem do odwiedzin tego terytorium Kresów był Międzynarodowy Plener Malarski ,,W Dolinie Łosośny", który zakończył się niedawno w osadzie Puciłki. Zgromadził zarówno pasjonatów kresowej tradycji, jak i osoby odkrywające po raz pierwszy świat Kresów. W reportażowej opowieści udział wezmą:
Leonard Drożdżewicz, gospodarz domu plenerowego,
Józef Puciłowski, sponsor plenerowych wydarzeń,
ks. Tadeusz Krahel, znawca kresowych dziejów,
uczestnicy Pleneru,
malarze – Barbara Szubińska,
Stanisław Zieliński,
Wiktoria Tołłoczko-Tur, organizator i komisarz Pleneru, a także
Patryk Ołdziejewski, aktor Teatru Dramatycznego z Białegostoku
i Stefan Wyszkowski, artysta-malarz i pedagog z Supraśla.
https://www.polskieradio.pl/Portal/Schedule/Schedule.aspx?pid=11159


Sławomir Olczyk

Szanowny Panie Leonardzie.

To fantastyczne działania. Oby więcej takich inicjatyw.

Pozdrawiam Pana serdecznie.

Leonard Drożdżewicz

Odwiedzamy polską część Grodzieńszczyzny (Świat Kresów/Jedynka)
Grodno widziane zza mostu drogowego, który przebudowano w 1934 rokuFoto: wikipedia/wolna domena
Zgromadził zarówno pasjonatów kresowej tradycji, jak i osoby odkrywające po raz pierwszy świat Kresów. W reportażowej opowieści udział wzięli: Leonard Drożdżewicz, organizator Pleneru, Józef Puciłowski, sponsor plenerowych wydarzeń, ks. Tadeusz Krahel, znawca kresowych dziejów, uczestnicy Pleneru, malarze - Barbara Szubińska, Stanisław Zieliński, Wiktoria Tołłoczko-Tur, komisarz Pleneru, a także Patryk Ołdziejewski, aktor Teatru Dramatycznego z Białegostoku i Stefan Wyszkowski, artysta-malarz i pedagog z Supraśla.
Zapraszamy do wysłuchania całej audycji.
https://www.polskieradio.pl/7/5103/Artykul/2349934,Odwiedzamy-polska-czesc-Grodzienszczyzny
Tytuł audycji: Świat Kresów
Prowadzi: Krzysztof Renik
Data emisji: 3.08.2019
Godzina emisji: 18.12
22'04
ans

Leonard Drożdżewicz

ANTOLOGIA DOLINY ŁOSOŚNY 
Jak pieśń żurawia nad wiekowymi wiązami
   ANTOLOGIA DOLINY ŁOSOŚNY, która - cytując  Zbigniewa Jędrychowskiego - wrocławskiego poetę, teatrologa -  zachwyca cudownym wypiętrzeniem łączącym krajobraz ziemski z niebiosami) - z podtytułem Jak pieśń żurawia nad wiekowymi wiązami (hasłem przewodnim IV MIĘDZYNARODOWEGO PLENERU MALARSKIEGO DOLINA ŁOSOŚNY 2019) - to inicjatywa  wydawnicza zwartego utrwalenia - zebrania wybranych przez gospodarzy doliny - utworów powiązanych szeroko rozumianą tematyką DOLINY ŁOSOŚNY w dziedzinie: sztuk wizualnych  - plastycznych (obrazy uczestników plenerów, rzeźby i płaskorzeźby Piotra Szałkowskiego  - Sokółka, fotografie - W deszczowym plenerze 2016 - www.sokolka-powiat.pl), poezji (z przewagą twórczości Jana Łaskiego z Warszawy, TAM, GDZIE NAWET WICHER PACHNIE - to cytat z Jana Łaskiego) i przywołanej prozy (Medytacje Rajmunda Kalickiego), reportażu radiowego Redaktora Krzysztofa Renika (Polskie Radio)  z odwiedzin zachodniej Grodzieńszczyzny, czyli tej części, która nadal znajduje się w granicach Polski...), autorstwa Twórców - Przyjaciół  DOLINY ŁOSOŚNY (a wśród nich m.in.: Heleny Musiaka z Sokółki, Romana Przeworskiego z Katrynki)  - uczestników dorocznych plenerów malarskich (organizowanych przez Wiktorię Tołłoczko-Tur z Białegostoku w towarzystwie jej Przyjaciół - uznanych artystów malarzy -  od Madrytu - Małgorzata Żak, przez Kraków -  Małgorzata Hołówka, Zbigniew Bielawka, Stanisław Zieliński, Mikołaj Moskal, Warszawę - Barbara Szubińska,  Lublin - Ewa Szczęsna-Sienkiel, Międzyrzec Podlaski - Andrzej Szczerbicki - po  Sokółkę - Wilczą Jamę -  Patrycja Anastazja Zalewska, Iwona Zalewska - Kozłowska), fotograficznych (z udziałem Romualda Mieczkowskiego - z Wilna i Agaty Lewandowski - z Berlina) i literackich - spotkań ludzi kultury,  prasy, teatru (Patryk Ołdziejewski z Teatru Dramatycznego w Białymstoku), radia i telewizji - tworzących od lat (pod patronatem kwartalnika ,,Znad Wilii" -  jego wydawcy i redaktora naczelnego) dzieło inspirowane podgrodzieńską żurawią doliną.
   Opracowanie graficzne ANTOLOGII  podszeptywanych miejsc wybranych, gdzie słowa (nie tylko Zbigniewa Jędrychowskiego) - w plenerze Łosośny zyskują na krystaliczności... - Karola Danielewicza (współpraca - Zbigniew Bielawka),  na okładce z OKNEM W WIĄZIE - rysunkiem Zbigniewa Bielawki   -klasyką gatunku graficznej syntezy pejzażu (I MIĘDZYNARODOWY PLENER MALARSKI DOLINA ŁOSOŚNY 2016) - obrazy ww. Twórców i zamieszczone w ANTOLOGII  utwory ww. Autorów pozwalają  wędrować myślami niby uskrzydlonym dyliżansem po Dolinie Łosośny (zgodnie ze słowami Poety - Zbigniewa Jędrychowskiego), by ponownie  spotkać się na wzgórzach Doliny Łosośny - pod  wiekowymi wiązami ...
                                                                                                                      Helena i Leonard Drożdżewiczowie

https://e-isbn.pl/IsbnWeb/onix/summary.html?record_id=7685932
https://e-isbn.pl/IsbnWeb/onix/step3.html?record_id=7685932
https://e-isbn.pl/IsbnWeb/record/show_cover.pdf?picture_id=48696

ANTOLOGIA DOLINY ŁOSOŚNY 

ISBN 978-83-955679-1-9

                                                     
Leonard Drożdżewicz

X Międzynarodowy Plener Malarski ,,Dolina Łosośny"

             W lipcu 2024 r. okolica Puciłki na polskiej zachodniej Grodzieńszczyźnie gości po raz dziesiąty - organizowany przez Wiktorię Tołłoczko-Tur  - Międzynarodowy Plener Malarski ,,Dolina Łosośny" - z udziałem artystów od Madrytu przez Kraków po Białystok.

 


You cannot view this attachment.
                                                                                                                       

Rafał Jurowski