Archidiecezja wileńska

Zaczęty przez A. Rybalko, Styczeń 24, 2019, 02:14:54 PM

Poprzedni wątek - Następny wątek

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

A. Rybalko


A. Rybalko

#1
Dekanat Ignalino / Ignalina
Ostatnia aktualizacja 16.08.2022

Aktualne parafie: http://www.vilnensis.lt/parapijos/dekanatai/

Cejkinie/Cejkiniai  ▪  Dukszty/Dūkštas  ▪  Gajdy/Gaidė  ▪  Giedziuniele/Gedžiūnėliai  ▪  Ignalino/Ignalina  ▪  Kożaczyzna/Kazitiškis  ▪  Łyngmiany/Linkmenys  ▪  Mielegiany/Mielagėnai  ▪  Nowe Daugieliszki/Naujasis Daugėliškis  ▪  Połusze/Palūšė  ▪  Porynga/Paringis  ▪  Puszki/Pūškos  ▪  Rymszany/Rimšė  ▪  Smołwy/Smalvos  ▪  Tylża/Tilžė  ▪  Twerecz/Tverečius  ▪  Przyjaźń/Vidiškės  ▪  Wisaginia/Visaginas  ▪  Wasiewicze/Vosiūnai.

Parafie Daugieliszki Nowe, Łyngmiany, Mielegiany, Połusze, Przyjaźń i Twerecz należały w 1849 do dekanatu Święciany.

Daugieliszki Nowe
U 1800-1814   dostępne w portalu genealodzy.pl   Incognito
M 1802-1848   dostępne w portalu genealodzy.pl   M. Szostak

Połusze
U 1800-1821   dostępne w portalu genealodzy.pl   M. Szostak
M 1800-1857   dostępne w portalu genealodzy.pl   M. Szostak

Przyjaźń
UMZ 1845-1849   dostępne w portalu genealodzy.pl   M. Szostak
MZ 1915-1921    dostępne w portalu genealodzy.pl   M. Szostak

A. Rybalko

#2
Dekanat Kalwaria / Kalvarija
Ostatnia aktualizacja 16.08.2022

Aktualne parafie: http://www.vilnensis.lt/parapijos/dekanatai/

Olany/Alionys  ▪  Dukszty (Pijarskie)/Dūkštos  ▪  Jęczmieniszki/Eitminiškės  ▪  Kalwaria Wileńska/Vilniaus Kalvarija  ▪  Korwie/Karvys  ▪  Mejszagoła/Maišiagala  ▪  Podbrzezie/Paberžė  ▪  Rzesza/Riešė  ▪  Suderwa/Sudervė  ▪  Szyłany/Šilėnai.

Parafie w 1849:
Dukszty, Kalwaria Wileńska, Mejszagoła i Suderwa należały do dekanatu wileńskiego ,,zamiejskiego".
Korwie i Podbrzezie, należały do obecnie nie istniejącego dekanatu Giedrojcie.
Parafia w Glinciszkach istniała w pierwszej połowie XIX wieku, później jako kaplica odleglej o 4 km parafii w Podbrzeziu.
Parafie zlikwidowane: Dukszty (1867), Podbrzezie (1866).

Dukszty (Pijarskie)
UMZ 1832-1862 (z lukami)   dostępne w portalu genealodzy.pl   J. Czarkowski

Glinciszki
U 1797, 1800-01, 1819-32   dostępne w portalu genealodzy.pl   wanda-grys
M 1797-1801, 1819-32   dostępne w portalu genealodzy.pl   wanda-grys
Z 1797-1801, 1819-32   dostępne w portalu genealodzy.pl   wanda-grys
Brak ksiąg: MZ1799.

Kalwaria Wileńska
U 1894      dostępne w portalu genealodzy.pl   B. Tylingo
M 1802-1814, 1848-1918      dostępne w portalu genealodzy.pl   B. Tylingo

Korwie
M 1797-1870      dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Wilkicki
Z 1797-1870      dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Wilkicki

Mejszagoła
U 1813-1818, 1835-1846   dostępne w portalu genealodzy.pl   mejpien, A. Baran
M 1802-1818, 1835-1846   dostępne w portalu genealodzy.pl   B. Tylingo, mejpien
Z 1835-1846   dostępne w portalu genealodzy.pl   mejpien

Podbrzezie
U 1797-1865, 1905-15   dostępne w portalu genealodzy.pl   M. Zieliński, wanda-grys
M 1797-1865, 1905-15   dostępne w portalu genealodzy.pl   M. Zieliński, wanda-grys
Z 1797-1840   dostępne w portalu genealodzy.pl   P. Jurewicz, M. Zieliński

Suderwa
U 1797-1915      dostępne w portalu genealodzy.pl   B. Tylingo
M 1797-1915      dostępne w portalu genealodzy.pl   B. Tylingo
Z 1797-1915      dostępne w portalu genealodzy.pl   B. Tylingo

A. Rybalko

#3
Dekanat Nowa Wilejka / Naujoji Vilnia
Ostatnia aktualizacja 04.02.2021

Aktualne parafie: http://www.vilnensis.lt/parapijos/dekanatai/

Balingródek/Balingradas  ▪  Bezdany/Bezdonys  ▪  Bujwidze/Buivydžiai  ▪  Kolonia Wileńska/Pavilnys  ▪  Kowalczuki/Kalveliai  ▪  Ławaryszki/Lavoriškės  ▪  Mickuny/Mickūnai  ▪  Miedniki/Medininkai  ▪  Nowa Wilejka/Naujoji Vilnia  ▪  Niemenczyn/Nemenčinė  ▪  Niemież/Nemėžis  ▪  Rudomina/Rudamina  ▪  Rukojnie/Rukainiai  ▪  Sużany/Sužionys  ▪  Szumsk/Šumskas.

Parafie w 1849:
Bujwidze, Nowa Wilejka, Niemenczyn należały w 1849 do dekanatu wileńskiego ,,zamiejskiego".
Ławaryszki, Rudomina, Rukojnie, Szumsk należały do dekanatu wileńskiego ,,po ujeździe" czyli powiatowego.

Parafie zlikwidowane: Balingródek (filia par. Korkożyszki, 1875), Mickuny (kaplica par. Ławaryszki 1869), Miedniki (1866), Rudomino (1864), Rukojnie (1866, nowy kościół od 1909), Szumsk (1866, nowy kościół 1908).

Bujwidze
U 1787, 1810-80   dostępne w portalu genealodzy.pl   M. Zieliński, jart, marta1044
M 1786-1915   dostępne w portalu genealodzy.pl   M. Zieliński, jart
Z 1810-75   dostępne w portalu genealodzy.pl   M. Zieliński

Ławaryszki
M 1730-1818      dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Wilkicki, B. Tylingo
Z 1829-1830, 1907-22      dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Wilkicki, B. Tylingo
Brak ksiąg: Z1919

Miedniki

M 1802-1818   dostępne w portalu genealodzy.pl   B. Tylingo
UMZ 1822-25   dostępne w portalu genealodzy.pl   romano58

Niemenczyn
U 1801-1818, 1860-1908   dostępne w portalu genealodzy.pl   B. Tylingo
M 1783-1936         dostępne w portalu genealodzy.pl   B. Tylingo
Z 1793-1922         dostępne w portalu genealodzy.pl   B. Tylingo

Nowa Wilejka
U 1906-13   dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Wilkicki
M 1907-15   dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Wilkicki
Z 1906-15   dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Wilkicki

Rudamino
M 1803, 1806-1818      dostępne w portalu genealodzy.pl   B. Tylingo
Z 1829-1830, 1912-1915   dostępne w portalu genealodzy.pl   B. Tylingo

Rukojnie
U 1785-88, 1797-1819   dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Wilkicki
M 1797-1830, 1836-44   dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Wilkicki
Z 1797-1820         dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Wilkicki
Brak ksiąg: UMZ1812, 1817, 1818, M1801

Sużany
UMZ 1912-1915   dostępne w portalu genealodzy.pl   R. Filipowicz

A. Rybalko

#4
Dekanat Soleczniki / Šalčininkai
Ostatnia aktualizacja 16.08.2022

Aktualne parafie: http://www.vilnensis.lt/parapijos/dekanatai/

Butrymańce/Butrimonys  ▪  Dziewieniszki/Dieveniškės  ▪  Ejszyszki/Eišiškės  ▪  Jaszuny/Jašiūnai  ▪  Narwiliszki/Norviliškės  ▪  Podborze/Pabarė  ▪  Rudniki/Rūdninkai  ▪  Soleczniki Małe/Šalčininkėliai  ▪  Soleczniki/Šalčininkai  ▪  Taboryszki/Tabariškės  ▪  Turgiele/Turgeliai.

Parafie w 1849:
Dziewieniszki należały do dekanatu Wiszniew.
Ejszyszki należały do dekanatu Raduń.
Rudniki należały do dekanatu Merecz.
Soleczniki, Taboryszki i Turgiele należały do dekanatu wileńskiego ,,po ujeździe" czyli powiatowego.

Dziewieniszki
U 1740-51, 1767-1797      dostępne w portalu genealodzy.pl   P. Subocz
M 1740-49, 1757-1797      dostępne w portalu genealodzy.pl   P. Subocz
Z 1773-1799      dostępne w portalu genealodzy.pl   P. Subocz

Ejszyszki
U 1803-1814      dostępne w portalu genealodzy.pl   lato1107
M 1802-1818, 1827, 1831-1832         dostępne w portalu genealodzy.pl   S. Rudziecki, B. Tylingo, lato1107
Z 1803-1807      dostępne w portalu genealodzy.pl   lato1107
Brak ksiąg: U 1806

Narwiliszki
M 1797-1832         dostępne w portalu genealodzy.pl   Ł. Majtka

Rudniki
UMZ 1802-1818   dostępne w portalu genealodzy.pl   B. Tylingo

Soleczniki

M 1802, 1805-1818, 1827-1837, 1893-1890, 1912-1922      dostępne w portalu genealodzy.pl   B. Tylingo, M. Dąbrowska, L. Wierszycka Sabaliauskiene
Brak M 1812

Taboryszki
U 1798-1903      dostępne w portalu genealodzy.pl   P. Pukin
M 1809-1903      dostępne w portalu genealodzy.pl   P. Pukin
Z 1798-1804, 1809-1903      dostępne w portalu genealodzy.pl   P. Pukin

Turgiele
U 1831-1847      dostępne w portalu genealodzy.pl   K. Pająk, J. Czarkowski
M 1837-1847      dostępne w portalu genealodzy.pl   K. Pająk

A. Rybalko

#5
Dekanat Święciany / Švenčionys
Ostatnia aktualizacja 19.05.2022

Aktualne parafie: http://www.vilnensis.lt/parapijos/dekanatai/

Hoduciszki/Adutiškis  ▪  Kołtyniany/Kaltanėnai  ▪  Korkożyszki/Karkažiškė  ▪  Podbrodzie/Pabradė  ▪  Podwiewiórka/Pavoverė  ▪  Raszkuciany/Reškutėnai  ▪  Sorokpol/Pavoverė  ▪  Strunojcie/Strūnaitis  ▪  Święciany/Švenčionys  ▪  Święciany Nowe/Švenčionėliai.

Parafie w 1849:
Hoduciszki, Kołtyniany, Korkożyszki, Strunojcie, Święciany należały do dekanatu Święciany.

Korkożyszki
U 1802-1818, 1836-68, 1877-1908   dostępne w portalu genealodzy.pl   B. Tylingo
M 1827-1922         dostępne w portalu genealodzy.pl   B. Tylingo
Z 1827-1847, 1877-1922   dostępne w portalu genealodzy.pl   B. Tylingo

Święciany
UMZ 1802-1804   dostępne w portalu genealodzy.pl   Marck57


A. Rybalko

#6
Dekanat Troki / Trakai
Ostatnia aktualizacja 16.08.2022

Aktualne parafie: http://www.vilnensis.lt/parapijos/dekanatai/

Grzegorzewo/Grigiškės  ▪  Landwarów/Lentvaris  ▪  Połuknie/Paluknė  ▪  Porudomino/Parudaminys  ▪  Rykonty/Rykantai  ▪  Rudziszki/Rūdiškės  ▪  Troki Nowe/Trakai  ▪  Troki Stare/Senieji Trakai  ▪  Wojdaty/Vaidotai.

Parafie w 1849:
Troki Nowe i Troki Stare należały do dekanatu Troki.

Parafie zlikwidowane: Porudomino (1869, nowy kościół 1908).

Troki
UMZ 1798-1891, 1895         dostępne w portalu genealodzy.pl   B. Tylingo

Troki Stare
U 1758-97. 1802-1805, 1840-45   dostępne w portalu genealodzy.pl   B. Tylingo
M 1757-1879 (rozszerzenie)      dostępne w portalu genealodzy.pl   B. Tylingo
Z 1802-22, 1829-31, 1840-45, 1864-71   dostępne w portalu genealodzy.pl   B. Tylingo
Brak ksiąg: M1800,1801

A. Rybalko

#7
Dekanat Orany / Varėna
Ostatnia aktualizacja 21.09.2020

Aktualne parafie: http://www.vilnensis.lt/parapijos/dekanatai/

Druskieniki/Druskininkai  ▪  Druskieniki-Rotnica/Ratnyčia  ▪  Dubicze/Dubičiai  ▪  Kabele/Kabeliai  ▪  Koleśniki/Kalesninkai  ▪  Marcinkańce/Marcinkonys  ▪  Rudnia/Rudnia  ▪  Olkieniki/Valkininkai  ▪  Orany/Varėna.

Parafie w 1849:
Marcinkańce i Rotnica były filiami parafii Merecz i należały do dekanatu Merecz. Do tegoż dekanatu należały Olkieniki i Orany (jako filia parafii Daugi)

Koleśniki
M 1803-1817, 1827         dostępne w portalu genealodzy.pl   S. Rudziecki, B. Tylingo

Orany
M 1802-1818      dostępne w portalu genealodzy.pl   B. Tylingo

A. Rybalko

#8
Dekanat Wilno I
Ostatnia aktualizacja 16.08.2022

Aktualne parafie: http://www.vilnensis.lt/parapijos/dekanatai/

św. Anny  ▪  św. Bartłomieja  ▪  Św. Ducha (dominikański)  ▪  św. Filipa i Jakuba  ▪  św. Franciszka z Asyżu (bernardynów)  ▪  św. Ignacego (garnizonowy)  ▪  św. Jana Chrzciciela i Jana Apostoła (potocznie: św. Jana)  ▪  św. Kazimierza  ▪  św. Krzyża (bonifratrów)  ▪  św. Mikołaja  ▪  sanktuarium Miłosierdzia Bożego  ▪  św. apostołów Piotra i Pawła  ▪  św. Stanisława i Władysława (katedra)  ▪  św. Teresy (ostrobramski)  ▪  św. Trójcy (gr.-kat.)  ▪  Wniebowzięcia NMP (franciszkański)  ▪  Wszystkich Świętych  ▪  Zbawiciela (niegdyś trynitarzy  ▪  obecnie joannitów; zwany też ,,na Piaskach").

Parafie w 1849 (dekanat Wilno-Miejski):
św. Ducha, św. apostołów Filipa i Jakuba, św. Franciszka Serafickiego i św. Bernardyna ze Sjeny (bernardynów), św. Jana, Matki Bożej Ostrobramskiej (św. Teresy), Wszystkich Świętych, św. Rafała, św. apostołów Piotra i Pawła.

Wilno, Św. Franciszka i Bernarda
U 1781-1800, 1894, 1914-1915         dostępne w portalu genealodzy.pl   B. Tylingo, Marck57
M 1688-1703, 1915      dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Wilkicki, B. Tylingo
Z 1829-30, 1914-15, 1917   dostępne w portalu genealodzy.pl   B. Tylingo
Brakuje ksiąg: M1691, 1693

Wilno, Św. Ducha (dominikanów)
U 1844-1860, 1891, 1894-1899      dostępne w portalu genealodzy.pl   Marck57, B. Tylingo
M 1848-1895, 1896-1905, 1915-1921      dostępne w portalu genealodzy.pl   B. Tylingo, Marck57
Z 1915-1921, 1936-1939   dostępne w portalu genealodzy.pl   B. Tylingo

Wilno, Św. Filipa i Jakuba
U 1891, 1894   dostępne w portalu genealodzy.pl   B. Tylingo
M 1915-1916, 1920-1922, 1936-1939      dostępne w portalu genealodzy.pl   B. Tylingo
Z 1935-1939   dostępne w portalu genealodzy.pl   B. Tylingo

Wilno, Św. Jana
U 1802-1837, 1877-1906      dostępne w portalu genealodzy.pl   naplopo, Mania53, A. Rybałko, Marck57
M 1780-1838, 1866-1907, 1915   dostępne w portalu genealodzy.pl   Incognito, J. Czarkowski, B. Tylingo, naplopo, marta1044, A. Rybałko, B. Tylingo, Marck57
Z 1803-1813, 1815-1819, 1895, 1899-1907            dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Rybałko, Marck57
Brak ksiąg: Z 1814-1815

Wilno, Św. Jerzego
UMZ 1802-1808      dostępne w portalu genealodzy.pl   B. Tylingo, Marck57

Wilno, Św. Kazimierza
M 1802-1818         dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Wilkicki, B. Tylingo
Z 1818         dostępne w portalu genealodzy.pl   B. Tylingo

Wilno, Św. Piotra i Pawła
U 1797-1825, 1891-94, 1899, 1903, 1911-15   dostępne w portalu genealodzy.pl   B. Tylingo, A. Wilkicki
M 1797-1848, 1899, 1903, 1915-1916, 1930-1939   dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Wilkicki, R. Albiński, B. Tylingo
Z 1797-1826, 1829-30, 1883-94, 1903, 1934-1939   dostępne w portalu genealodzy.pl   R. Albiński, B. Tylingo, A. Wilkicki
Brak ksiąg?: UMZ1804, UMZ1815, U1820.

Wilno, Św. Stefana
U 1800-20   dostępne w portalu genealodzy.pl   B. Tylingo
M 1800-20   dostępne w portalu genealodzy.pl   B. Tylingo

Wilno, Św. Teresy (Ostrobramski)
U 1844-1848, 1891, 1894   dostępne w portalu genealodzy.pl   B. Tylingo, Marck57
M 1844-1848, 1915   dostępne w portalu genealodzy.pl   B. Tylingo, Marck57

Wilno, Wniebowstąpienia Pańskiego (misjonarzy)
U 1802-1803   dostępne w portalu genealodzy.pl   B. Tylingo
M 1802-1818   dostępne w portalu genealodzy.pl   A. Wilkicki
Z 1802   dostępne w portalu genealodzy.pl   B. Tylingo
Brak ksiąg? M1813, 1815

Wilno, Wszystkich Świętych
U 1821-1837, 1844-1851, 1875-1880, 1894, 1897   dostępne w portalu genealodzy.pl   B. Tylingo
M 1821-1855, 1900, 1901, 1915, 1917, 1920-1921, 1937-1939   dostępne w portalu genealodzy.pl   B. Tylingo
Z 1821-1855, 1864-1871, 1902-1905, 1915, 1920, 1937-1939   dostępne w portalu genealodzy.pl   B. Tylingo

A. Rybalko

#9
Dekanat Wilno II
Ostatnia aktualizacja 16.08.2022

Aktualne parafie: http://www.vilnensis.lt/parapijos/dekanatai/

Bł. Jurgisa Matulaitisa  ▪  św. Rafała Archanioła  ▪  św. Jana Bosko  ▪  św. Jana Pawła II  ▪  św. Józefa  ▪  Najświętszego Serca Jezusowego  ▪  Niepokalanego Poczęcia NMP.

Wilno, Św. Rafała
U 1802-1814, 1891, 1894      dostępne w portalu genealodzy.pl   B. Tylingo, Marck57
M 1802-1813, 1825-1826, 1915      dostępne w portalu genealodzy.pl   B. Tylingo, R. Albiński
Z 1802-1814         dostępne w portalu genealodzy.pl      Marck57