Szukaj książek o WKL.

Zaczęty przez guest3710, Maj 28, 2021, 12:35:25 AM

Poprzedni wątek - Następny wątek

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

guest3710

Witam! Studiuję historię WKL. Potrzebuję pomocy w znalezieniu literatury. Trudno jest znaleźć ją elektronicznie. Może wiesz, gdzie powinienem szukać tych książek.
Nawiasem mówiąc, będę wdzięczny, jeśli polecisz mi literaturę o obwodzie grodzieńskim. Byłoby ciekawie przeczytać.

Oto, jakie książki próbuję znaleźć. Z góry dziękuję!!✨
• Orzeł i pogoń, Marceli Kosman
• Metryka Litewska. Księga Sigillat 1709–1719, Warszawa 1987
• Metryka Litewska. Rejestry podatkowe Wielkiego Księstwa Litewskiego. Województwo wileńskie 1690 r., Warszawa 1989
• Konfederacja Kmicicowska i Związek Braterski wojska litewskiego w latach 1660–1663, Warszawa 1989
• Urzędnicy centralni i dygnitarze Wielkiego Księstwa Litewskiego XIV–XVIII wieku. Spisy (oprac. i wstęp z Henrykiem Lulewiczem), Kórnik 1994
• Urzędnicy inflanccy XVI–XVIII w. Spisy (oprac. z Krzysztofem Mikulskim), Kórnik 1994
• Ciechanowieccy herbu Dąbrowa (współaut.), Warszawa 1997
• Metryka Litewska. Rejestry podymnego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Województwo brzeskie litewskie 1667–1690 r., Warszawa 2000
• Metryka Litewska. Księga Wpisów nr 131, Warszawa 2001
• Metryka Litewska. Rejestry podymnego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Województwo nowogródzkie 1690 r. (oprac. z Henrykiem Lulewiczem), Warszawa 2002
• Wielkie Księstwo Litewskie w systemie parlamentarnym Rzeczypospolitej w latach 1569–1763, Warszawa 2002
• Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy, t. IV, Ziemia smoleńska i województwo smoleńskie XIV-XVIII wiek, (redakcja i współautorstwo z H. Lulewiczem i P.P. Romaniukiem), Warszawa 2003
• Pamiętniki Filipa, Michała i Teodora Obuchowiczów (1630-1707), redakcja i opracowanie wraz z H. Lulewiczem, Warszawa 2003
• Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy, t. I, Województwo wileńskie XIV-XVIII wiek, (redakcja i współautorstwo z H. Lulewiczem i P.P. Romaniukiem przy współpracy Uł. Jemialianczyka i A. Macuka), Warszawa 2004
• Deputaci Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego 1697−1794. Spis (redakcja i współautorstwo wraz Przemysławem P. Romaniukiem przy współpracy A. Macuka i J. Aniszczenki), Warszawa 2004
• Deputaci Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego 1582–1696. Spis (redakcja i współautorstwo z H. Lulewiczem), Warszawa 2007
• Historia Litwy. Dwugłos polsko-litewski (współautorstwo z J. Kiaupienė i Z. Kiaupa), Warszawa 2008
• Metryka Litewska. Rejestry podymnego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Województwo mścisławskie 1667 r., Warszawa 2008
• Вялікае Княства Літоўскае ў парламенцкай сістэме Рэчы Паспалітай (1569–1763 гг.), tłum. z języka polskiego M. Ramanouski, redakcja Henadz Sahanowicz, Mińsk 2008
• Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy, t. II. Województwo trockie XIV–XVIII wiek (redakcja i współautorstwo z H. Lulewiczem, P.P. Romaniukiem i A. Haratymem przy współpracy A. Macuka i J. Aniszczanki), Warszawa 2009
• Konfederacje wojska litewskiego w latach 1655-1663, Zabrze 2010
• Dzieje rodziny Ciechanowieckich herbu Dąbrowa (XIV–XXI wiek), (redakcja i współautorstwo z H. Lulewiczem, J. Sikorską-Kuleszą, S. Duminem, A. Haratymem, A. Macukiem i A. Pospiszil), Warszawa 2013
• Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy, t. III, Księstwo Żmudzkie XV-XVIII wiek (redakcja i współautorstwo z H. Lulewiczem, P.P. Romaniukiem, A. Haratymem), Warszawa 2014
• Rejestry popisowe pospolitego ruszenia szlachty Wielkiego Księstwa Litewskiego z 1621 r. (oprac.), Warszawa 2015
• Metryka Litewska. Rejestry podymnego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Województwo połockie 1667 i 1690 r., (redakcja i opracowanie z. H. Lulewiczem), Warszawa 2018
• Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy, t. V, Ziemia połocka i województwo połockie XIV‒XVIII wiek, red. H. Lulewicza (współautorstwo z H. Lulewiczem, A. Haratymem, A. Macukiem, A. Radamanem, przy współpracy W. Hałubowicza i P.P. Romaniuka, Warszawa 2018
• Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy, t. IX, Województwo mścisławskie XVI–XVIII wiek (redakcja i współautorstwo z H. Lulewiczem, T. Jaszczołtem, A. Radamanem, P. P. Romaniukiem, A. Macukiem, A. Danilczykiem i A. Haratymem), Warszawa 2019

Rafał Jurowski

Ta książka jest w Internecie...

• Urzędnicy inflanccy XVI–XVIII w. Spisy (oprac. z Krzysztofem Mikulskim), Kórnik 1994
https://kpbc.ukw.edu.pl/dlibra/plain-content?id=47918


A czy tych innych książek nie ma w Pani bibliotece uniwersyteckiej ?

Pozdrawiam
Rafał Jurowski

guest3710

Cytat: Rafał Jurowski w Maj 28, 2021, 12:54:31 AM
Ta książka jest w Internecie...

• Urzędnicy inflanccy XVI–XVIII w. Spisy (oprac. z Krzysztofem Mikulskim), Kórnik 1994
https://kpbc.ukw.edu.pl/dlibra/plain-content?id=47918


A czy tych innych książek nie ma w Pani bibliotece uniwersyteckiej ?

Pozdrawiam
Rafał Jurowski

Dziękuję!!
Nie znalazłam w bibliotece.

Sławomir Olczyk

#3
Szanowna Pani.

W internecie można też znaleźć Urzędników Centralnych WKsL.

Sigillata 1709-1719 jest dostępna niemal wyłącznie w bibliotekach uniwersyteckich.

ML 131 można znaleźć w sieci.

Odnoszę wrażenie, że nie studiuje pani w Polsce.

Co do Powiatu Grodzieńskiego to literatura jest coraz szersza.

Jest seria palimpsetów grodzieńskich, mnóstwo źródeł w "Herold Litherland", są wreszcie "Studia Podlaskie". Prace Gordzijewskiego, Radamana, Maciuka, Natalii Śliż, Aniszczenki i innych. W ciągu ostatnich dekad ukazało się niemal 50 tomów ML u Litwinów i Białorusinów. - warto zajrzeć.

A nie zapomnijmy o Materiałach Komisji Archiwalnej Wileńskiej (AVAK), tomy, I, V, VII, XVII, XXI. A też pewne rzeczy można znaleźć w księgach trybunalskich (też w ramach tej serii). Łącznie ukazało się 39 tomów. I wszystkie dotyczą Wielkiego Księstwa. Jest też seria Aktów Północno Zachodniej Rusi, liczącej 14 tomów. Jest Volumina Legum, gdzie jest cała legislatura Wielkiego Księstwa. To wszystko jest dostępne w sieci.

Proszę napisać czego pani potrzebuje, ale też mieć na uwadze, że nie jesteśmy w stanie zastąpić jej pracy.

Pozdrawiam panią serdecznie.

PS.
Dziwnym trafem nie wspomniała pani, że większość z tych publikacji jest pod red. prof. Andrzeja Rachuby.


klocekoi

Zapewne Pani Nadzieja studiuje na Białorusi. Celne spostrzeżenie Pana Sławomira. W Polsce napisałaby raczej "studiuję historię Wielkiego Księstwa ...", na Białorusi zazwyczaj mówią skrótowo WKL, bez rozwijania bo każdy wie o co chodzi.
Stąd również problem z pozyskaniem wyżej wymienionych prac.

Andrzej Wawryniuk

#5
Moim zdaniem student polskiej uczelni nie wysłałby na forum spisu kilkudziesięciu książek, na podstawie których można napisać np. pracę magisterską. Rzecz jest o tyle dziwna, że znając realia bibliotek uniwersyteckich, wszystkie pozycje są dostępne w katalogach np. bibliotek: Narodowej, UJ. KUL...

Zdecydowanie twierdzę, że nie jest Pani studentką polskiej uczelni. Gdyby tak było, powinna Pani wiedzieć, że każda biblioteka może sprowadzić do biblioteki studenta dowolną książkę wydaną po 1945 r. Zamawiający w tym przypadku nie ponosi ŻADNEJ OPŁATY. Może być wprowadzone jedynie ograniczenie, by z zamówionych książek korzystać wyłącznie w czytelni.
Rafał Jurowski

#6
Może poprostu zabrakło informacji, gdzie Pani Nadzieja studiuje. Jeżeli poza granicami Polski, to zmienia postać rzeczy.
Jeżeli Pani faktycznie nie może znaleźć tych książek w bibliotece w swoim kraju, to może będziemy w stanie pomóc, w dotarciu przynajmniej do części tych pozycji.

Andrzej Wawryniuk

#7
Zapewne Pani Nadzieja czyta nasze wpisy i powinna rozwiać wątpliwości. Gdyby się okazało, ze studiuje w jakimkolwiek innym państwie niż Polska, mając doświadczenie w dotarciu do księgozbiorów, zaangażowałbym się by Jej pomóc. Stąd apel do Pani Nadziei o podanie dodatkowych informacji.

Andrzej Wawryniuk

#8
Coś mi się wydaje, że tu wcale nie chodzi o studia Pani Nadziei. Wszystkie wymienione przez nią pozycje znajdują się na stronie Wikipedii i zostały po prostu przez nią skopiowanie i umieszczone na forum.

Link: https://pl.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Rachuba

A oto lista z Wikipedii:

Wybrane publikacje:

Metryka Litewska. Księga Sigillat 1709–1719, Warszawa 1987
Metryka Litewska. Rejestry podatkowe Wielkiego Księstwa Litewskiego. Województwo wileńskie 1690 r., Warszawa 1989
Konfederacja Kmicicowska i Związek Braterski wojska litewskiego w latach 1660–1663, Warszawa 1989
Urzędnicy centralni i dygnitarze Wielkiego Księstwa Litewskiego XIV–XVIII wieku. Spisy (oprac. i wstęp z Henrykiem Lulewiczem), Kórnik 1994
Urzędnicy inflanccy XVI–XVIII w. Spisy (oprac. z Krzysztofem Mikulskim), Kórnik 1994
Ciechanowieccy herbu Dąbrowa (współaut.), Warszawa 1997
Metryka Litewska. Rejestry podymnego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Województwo brzeskie litewskie 1667–1690 r., Warszawa 2000
Metryka Litewska. Księga Wpisów nr 131, Warszawa 2001
Metryka Litewska. Rejestry podymnego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Województwo nowogródzkie 1690 r. (oprac. z Henrykiem Lulewiczem), Warszawa 2002
Wielkie Księstwo Litewskie w systemie parlamentarnym Rzeczypospolitej w latach 1569–1763, Warszawa 2002
Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy, t. IV, Ziemia smoleńska i województwo smoleńskie XIV-XVIII wiek, (redakcja i współautorstwo z H. Lulewiczem i P.P. Romaniukiem), Warszawa 2003
Pamiętniki Filipa, Michała i Teodora Obuchowiczów (1630-1707), redakcja i opracowanie wraz z H. Lulewiczem, Warszawa 2003
Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy, t. I, Województwo wileńskie XIV-XVIII wiek, (redakcja i współautorstwo z H. Lulewiczem i P.P. Romaniukiem przy współpracy Uł. Jemialianczyka i A. Macuka), Warszawa 2004
Deputaci Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego 1697−1794. Spis (redakcja i współautorstwo wraz Przemysławem P. Romaniukiem przy współpracy A. Macuka i J. Aniszczenki), Warszawa 2004
Deputaci Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego 1582–1696. Spis (redakcja i współautorstwo z H. Lulewiczem), Warszawa 2007
Historia Litwy. Dwugłos polsko-litewski (współautorstwo z J. Kiaupienė i Z. Kiaupa), Warszawa 2008
Metryka Litewska. Rejestry podymnego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Województwo mścisławskie 1667 r., Warszawa 2008
Вялікае Княства Літоўскае ў парламенцкай сістэме Рэчы Паспалітай (1569–1763 гг.), tłum. z języka polskiego M. Ramanouski, redakcja Henadz Sahanowicz, Mińsk 2008
Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy, t. II. Województwo trockie XIV–XVIII wiek (redakcja i współautorstwo z H. Lulewiczem, P.P. Romaniukiem i A. Haratymem przy współpracy A. Macuka i J. Aniszczanki), Warszawa 2009
Metryka Litewska. Rejestry podymnego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Województwo smoleńskie 1650 r., (redakcja i współautorstwo ze S. Duminem) Warszawa 2009
Konfederacje wojska litewskiego w latach 1655-1663, Zabrze 2010
Dzieje rodziny Ciechanowieckich herbu Dąbrowa (XIV–XXI wiek), (redakcja i współautorstwo z H. Lulewiczem, J. Sikorską-Kuleszą, S. Duminem, A. Haratymem, A. Macukiem i A. Pospiszil), Warszawa 2013
Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy, t. III, Księstwo Żmudzkie XV-XVIII wiek (redakcja i współautorstwo z H. Lulewiczem, P.P. Romaniukiem, A. Haratymem), Warszawa 2014
Rejestry popisowe pospolitego ruszenia szlachty Wielkiego Księstwa Litewskiego z 1621 r. (oprac.), Warszawa 2015
Metryka Litewska. Rejestry podymnego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Województwo połockie 1667 i 1690 r., (redakcja i opracowanie z. H. Lulewiczem), Warszawa 2018
Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy, t. V, Ziemia połocka i województwo połockie XIV‒XVIII wiek, red. H. Lulewicza (współautorstwo z H. Lulewiczem, A. Haratymem, A. Macukiem, A. Radamanem, przy współpracy W. Hałubowicza i P.P. Romaniuka, Warszawa 2018
Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy, t. IX, Województwo mścisławskie XVI–XVIII wiek (redakcja i współautorstwo z H. Lulewiczem, T. Jaszczołtem, A. Radamanem, P. P. Romaniukiem, A. Macukiem, A. Danilczykiem i A. Haratymem), Warszawa 2019.

Tak, jak ktoś wcześniej słusznie zauważył, wszystkie tytuły są autorstwa, współautorstwa, pod redakcją czy w opracowaniu prof. Andrzeja Rachuby...