Posłowie na sejmy Rzeczypospolitej Obojga Narodów grodzieńscy i wołkowyscy

Zaczęty przez Sławomir Olczyk, Listopad 16, 2017, 03:26:28 PM

Poprzedni wątek - Następny wątek

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Sławomir Olczyk

Sejmy w latach 1569-1600

1569

Powiat Grodzieński

Jan Wasylewicz Klukowski
Iwan Masalski


1572 (12 marca 1572 – 28 maja 1572)

Powiat Grodzieński:

Jan Klukowski


1573 (5 kwietnia 1573 – 20 maja 1573)

Powiat Grodzieński

Jan Klukowski


1574 (22 lutego 1574 – 2 kwietnia 1574)

Powiat grodzieński

Jan Klukowski


1574 (30 sierpnia 1574 – 13 września 1574)

Powiat grodzieński

Jan Klukowski


1574 (13 września 1574 – 18 września 1574)

Powiat Grodzieński

Jan Klukowski


1575 (7 listopada 1575 – 15 grudnia 1575)

Powiat Grodzieński

Jan Klukowski


1576 (31 marca 1576 – 29 maja 1576)

Powiat Grodzieński

Jan Klukowski
Hrehory Masalski
Jurij Tyszkiewicz1581 (22 stycznia 1581 – 8 marca 1581)

Posłowie ziemi grodzieńskiej

Brak danych


1582 (4 października 1582 – 25 listopada 1582)

Posłowie ziemi grodzieńskiej

Brak danych.


1585 (15 stycznia 1585 – 28 lutego 1585)

Posłowie ziemi grodzieńskiej

Brak danych


1587 (2 lutego 1587 – marzec 1587)

Posłowie ziemi grodzieńskiej

Brak danych

1587 (30 czerwca 1587 – 19 sierpnia 1587)

Posłowie ziemi grodzieńskiej

Brak danych


1587 (10 grudnia 1587 – 20 stycznia 1588)

Powiat Grodzieński

Fedor Massalski, marszałek grodzieński
Mikołaj Sapieha, podkomorzy grodzieński1589 (6 marca 1589 – 23 kwietnia 1589)

Powiat Grodzieński:

Brak danych


1590 (8 marca 1590 – 21 kwietnia 1590)

Powiat Grodzieński:

Hrehory Massalski, podkomorzy grodzieński


1590 (2 grudnia 1590 – 15 stycznia 1591)

Powiat Grodzieński:

Brak danych


1592 (7 września 1592 – 19 października 1592)

Powiat Grodzieński:

Brak danych


1593 (4 maja 1593 – 15 czerwca 1593)

Powiat Grodzieński:

Piotr Wołowicz, cześnik WKL
Jan Mieleszko, stolnik grodzieński1595 (6 lutego 1595 – 21 marca 1595)

Powiat Grodzieński:

Mikołaj Sapieha1596 (26 marca 1596 – 13 maja 1596)


1597 (10 lutego 1597 – 25 marca 1597)

Powiat Grodzieński:

Jakub Kuncewicz, chorąży grodzieński1598 (8 marca 1598 – 13 kwietnia 1598)

Powiat Grodzieński:

Brak danych


1600 (9 lutego 1600 – 21 marca 1600)

Jan Piotr Sapieha
Mikołaj Sapieha, Kuchmistrz WKL


Szanowni Państwo.

Niniejszy Spis jest oparty na kwerendzie Volumina Legum. Obecnie robię kwerendy w rękopiśmiennych diariuszach sejmowych. W najbliższym czasie postaram się dodać cały XVII wiek. Praca miejscami koszmarna. Na razie nie wymieniłem posłów wołkowyskich, lecz to kwestia czasu. Słownik biograficzny posłów grodzieńskich i wołkowyskich zostanie zamieszczony w planowanej "Złotej Księdze Rodów Grodzieńskich", do której obecnie są zbierane materiały źródłowe.

Wydaje się zasadne, by posłów na sejm (podobnie jak deputatów do Trybunału Głównego WKL) wydzielić z grupy urzędników, lecz na obecnym etapie prac to miejsce zdaje się najbardziej naturalne.

Pozdrawiam serdecznie.

A. Rybalko

To cenna inicjatywa. Przydałaby się, moim zdaniem, również taka bardziej ogólna informacja:
- ilu posłów liczył w poszczególnych okresach Sejm;
- ilu mieszkańców reprezentował jeden poseł;
- szczególne zasługi konkretnych posłów (o ile takowe są znane).

W ten sposób moglibyśmy lepiej wyobrazić sobie: co to oznacza: 1 poseł z Grodzieńszczyzny. A może miało być dziesięciu, tylko się nie wybrali? A może Grodzieńszczyzna była za słabo reprezentowana?

Pozdrawiam,
Alicja

Sławomir Olczyk

Szanowna Pani Alicjo.

Większość powiatów miała prawo do 2 posłów. Były wyjątki w WKL jak np. Księstwo Żmudzkie czy Inflanty. Cały sejm liczył ok. 180 posłów. Nie było przelicznika ludnościowego.

U schyłku XVII wieku WKL wystawiał posłów z następujących województwa i powiatów:

Województwo Wileńskie:
- Powiat Wileński (2)
- Powiat Oszmiański (2)
- Powiat Lidzki (2)
- Powiat Wiłkomirski (2)
- Powiat Brasławski (2)

Województwo Trockie:
- Powiat Trocki (2)
- Powiat Grodzieński (2)
- Powiat Kowieński (2)
- Powiat Upicki (2)

Księstwo Żmudzkie (2 lub 4)

Województwo Smoleńskie:
- Powiat Smoleński (2)
- Powiat Starodubowski (2)

Województwo Połockie (2)

Województwo Nowogrodzkie:
- Powiat Nowogrodzki (2)
- Powiat Słonimski (2)
- Powiat Wołkowyski (2)

Województwo Witebskie:
- Powiat Witebski (2)
- Powiat Orszański (2)

Województwo Brześciańskie (Brzesko-Litewskie):
- Powiat Brzeski (2)
- Powiat Piński (2)

Województwo Mścisławskie (2)

Województwo Mińskie:
- Powiat Miński (2)
- Powiat Mozyrski (2)
- Powiat Rzeczycki (2)

Księstwo Inflanckie (6)


Jeśli chodzi o osiągnięcia, to już nie na forum, lecz w osobnej publikacji. Tych posłów - żołnierzy było wielu.

Pozdrawiam serdecznie.

A. Rybalko

Bardzo dziękuję, takie zestawienie jest bardzo pomocne w orientacji. Mówiąc "osiągmięcia" miałam na myśli nie szczegółowy opis, bo to rzeczywiście zbyt obszerna sprawa, ale przynajmniej opis skrótowy, w paru słowach. O każdym człowieku da się wiele powiedzieć, ale zazwyczaj daje się to streścić bardzo krótko. To tylko taka sugestia, warta spróbowania...
Pozdrawiam,
Alicja

Sławomir Olczyk

1712-1780

1712

Powiat Grodzieński:

Hrehory Józef Kotowicz, starosta grodzieński
Kazimierz Piątkowski


1712-1713

Powiat Grodzieński:

Zygmunt Wal, starosta fromborski
Jan Grothuz, podstarości grodzieński


1720

Powiat Grodzieński:

Hrehory Józef Kotowicz, łowczy WKL, starosta grodzieński
Zygmunt Wal, chorąży grodzieński


1732

Powiat Grodzieński:

Michał Massalski, pisarz wielki WKL, starosta grodzieński
Władysław Jelski, starosta drohobuski, pułkownik petyhorski

1733

Powiat Grodzieński:

Michał Massalski, pisarz wielki WKL, starosta grodzieński
Józef Wal, starosta fromborski

1735

Powiat Grodzieński:

Kazimierz z Jałowa Baranowicz, strażnik polny WKL, starosta kowieński
Marek Grobiecki, strażnik grodzieński


1740

Powiat Grodzieński:

Józef Wal, wojski grodzieński
Józef Sosnowski, chorąży petyhorski JKM

1744

Powiat Grodzieński:

Józef Massalski, starosta grodzieński
Kazimierz Baranowicz, strażnik polny WKL

1746

Powiat Grodzieński:

Karol Chreptowicz, generał adiutanta
Massalski, Jan, starosta radoszkowski


Powiat Wołkowyski:

Domasławski, Teofil, wojski wołkowyski
Sieheń, Michał, łowczy wołkowyski


1748

Powiat Grodzieński:

Massalski, Kazimierz, starosta wołkowyski, oboźny WKL (1752)
Wall, Jan, chorąży grodzieński

Powiat Wołkowyski:

Olędzki, Stefan, marszałek wołkowyski
Suchodolski, Dominik, pisarz gr. wołkowyski

1750

Powiat Grodzieński:

Baranowicz, Łukasz, syn Łukasza, strażnika WKL, oboźny (1746-52), horodniczy (1752-55), podstoli (1755-56), stolnik grodzieński (1756-62).
Massalski, Józef, starosta grodzieński, marszałek (1752-54), podskarbi nadw. WKL (1754).

Powiat Wołkowyski:

Massalski, Kazimierz, starosta wołkowyski, oboźny WKL (1752)
Szemioth, Ludwik, może późniejszy starosta nowiłowski


1752

Powiat Grodzieński:

Massalski, Józef, starosta grodzieński, marszałek (1752-54), podskarbi nadw. WKL (1754)
Tadeusz Jundziłł, podkomorzy grodzieński

Powiat Wołkowyski:

Massalski, Kazimierz, starosta wołkowyski, oboźny WKL (1752)
Olędzki, Stefan, marszałek wołkowyski

1754

Powiat Grodzieński:

Massalski, Józef, starosta grodzieński, marszałek (1752-54), podskarbi nadw. WKL (1754)
Michał Józef Eysymontt, stolnik grodzieński

Powiat Wołkowyski:
nie miał posłów

1758

Powiat Grodzieński:

Józef Massalski, podskarbi nadworny WKL
Władysław Jelski

Powiat Wołkowyski:

Jan Massalski, starosta wołkowyski
Paweł Bułharyn, koniuszy wołkowyski

1760

Józef Wall, chorąży grodzieński
Antoni Tyzenhauz, podstoli i podstarości grodzieński

1764

Powiat Grodzieński:

Antoni Tyzenhauz, pisarz WKL
Joachim Chreptowicz, stolnik nowogrodzki

1765

Powiat Grodzieński:

Antoni Tyzenhauz, pisarz wielki WKL
Jan Wołkowicki, stolnik grodzieński

1766

Powiat Grodzieński:

Antoni Tyzenhauz, podskarbi WKL, starosta grodzieński
Tadeusz Jundziłł, marszałek grodzieński

1767

Powiat Grodzieński:

Karol Chreptowicz, pisarz ziemski grodzieński
Andrzej Glindzicz, krajczy grodzieński

1768

Powiat Grodzieński:

Kazimierz Wolmer, sędzia grodzki i oboźny grodzieński
Franciszek Bouffał, pisarz grodzki grodzieński

1773

Powiat Grodzieński:

Józef Jelski, chorąży grodzieński
Kazimierz Wolmer, sędzia ziemski grodzieński

1780

Józef Jelski, chorąży grodzieński
Ignacy Daszkiewicz, podczaszy grodzieńskiA.Markiewicz

Wolność człowieka kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka.

Sławomir Olczyk


Sławomir Olczyk

Szanowni Państwo.

Ciekawe, że w końcu XVII stulecia posłem powiatu grodzieńskiego był Mikołaj Tarło, wojewodzic sandomierski.

Tyle na razie udało mi się zebrać danych:

Tarło, Mikołaj, h. Topór (zm. p. 19.07.1702), cześnik WKL, s. Jana, wojewody sandomierskiego i Anny z Czartoryskich, wojewodzianki wołyńskiej. Starosta goszczyński. Cześnik WKL (1692-1702). Poseł grodzieński: 1688 (II), 1694, 1696. Ożeniony z Heleną Ogińską, wojewodzianką połocką, c. Jana i Anny z Siemaszków (1v. Stanisław Dołmat-Isaykowski, chorąży grodzieński). Nie pozostawił potomstwa. Źródła: Niesiecki IX, s. 19-20; U XI, s. 36, 245; Wolff, Kniaziowie, s. 307; Zawisza, s. 20, 101, 114, 177, 185;

A.Markiewicz

Suffragia ziem koronnych....
06.09.1764
Powiat grodzieński.
Wolność człowieka kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka.

A.Markiewicz

Wolność człowieka kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka.

A.Markiewicz

CytatOlędzki, Stefan, marszałek wołkowyski
Suchodolski, Dominik, pisarz gr. wołkowyski

Stefan  Olędzki h. Rawicz
https://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/stefan-h-rawicz-oledzki

Stanisław August Poniatowski król polski nadaje Krzysztofowi Olędzkiemu koniuszemui(koniuszycowi) litewskiemu rangę generała-majora w wojsku litewskim
http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=222420

pozdrawiam AM
Wolność człowieka kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka.