Roubowie (Rowbowie) herbu Drogomir i Rola

Zaczęty przez Adrian, Lipiec 26, 2023, 10:43:08 PM

Poprzedni wątek - Następny wątek

0 użytkowników i 2 Gości przegląda ten wątek.

Adrian

Roubowie są jednym z mniej znanych i mniej licznych rodów zamieszkujących okolice Grodna. Jednak co najmniej od połowy XVIII w. występują na tym obszarze nieprzerwanie do dnia dzisiejszego. Nazwisko rodu z reguły zapisywane było w dwóch formach – Rouba lub Rowba. Rzadziej występowały formy nazwiska takie jak Rauba, Raube czy Roubo. Źródła wskazują, że ród używał dwóch herbów Drogomira i Roli. Biorąc pod uwagę liczebność rodu w dawnym powiecie lidzkim można przyjąć założenie, że wywodzi się on właśnie stamtąd, możliwe że z okolicy Rouby. Źródła historyczne licznie notują Roubów w powiecie lidzkim już w XVII w.

W moich poszukiwaniach natknąłem się na najstarszą wzmiankę o prawdopodobnym praprzodku rodu z 1258 r.:
898. R. 1258. Daniel wojuje z Litwą.
Na początku roku następnego, Towciwiłł posłał powiernika swojego, Roubę (przypis: Familie szlacheckie Roubów i Wiśmontów dotąd się znajdują w Lidzkim powiecie) do Daniela, zapraszając do wyprawy przeciw Nowogródkowi, kiedy on będzie zatrudniał Króla w Litwie północnej. Xiąże Ruski, odpowiednio temu wezwaniu, zaprosił z sobą brata swojego Wasila i syna swego Lwa, mającego z sobą, Połowców, oraz teścia, nazywającego się Tebutt; z temi siłami wyciągnął w pole. Xiążęta Pińscy nie chcieli ochotnie do tego spólnictwa należeć, aż gdy przymuszeni się naleźli. Gdy się straż pierwsza ukazała w przedziałach Litewskich} znaleziono wojsko Królewskie, stojące obozem na jakiemś miejscu, wodą i bagnami w koło otoczonem, zowiącem się Zatie. Skąd wycieczka śmiało powzięta, gdy uderzyła na ruskie wojsko, które do cofania się zmuszone zostało, parte będąc przez całą siłę Litewską, aż do rzeki Szczary. Tu pierwsza niepomyślność odjęła ochotę całemu wojsku, do czynienia dalszych krokow. Zresztą, niepewne położenie, czyli stan tej wyprawy Daniela, w Kronice Wołyńskiej nawiasem skreślony, każe domyślać się o znacznej klęsce na samym wstępie poniesionej. którą kronika ominęła w opisach swoich. Cóżkolwiek bądź, ona uwiadamia, ze Daniel, widząc wszystkich oczy zwrócone w stronę, którędy uciekać trzeba było, miał mądrą mowę do wojska, przekładając hańbę odwrotu, w obliczu całej Litwy, którejby zwycięztwo, tem się jeszcze bardziej powiększyło. Rozdzielił partyami wojsko i rozpuścił na rabunek w różne strony; czas zimowy, błota zamarzłe, wszędzie, łatwy przechód czyniły, ale ułatwiały i ściganie tych oddziałów, tak, że w prędkim czasie, żaden w kraju do Litwy należącym nie pozostał. Jadźwingi byli takoż wezwani do tej potrzeby, ale nie mogli pośpieszyć na porę, z przyczyny bardzo głębokich śniegów.

[za:] Teodor Narbutt, Dzieje starożytne Narodu Litewskiego, tom IV, Wilno 1838, ss. 162-163.
https://polona.pl/item/dzieje-narodu-litewskiego-t-4,MjE0MTYy/
https://pawet.net/library/history/bel_history/narbutt/04/DZIEJE_STARO%C5%BBYTNE_NARODU_LITEWSKIEGO._Tom_czwarty.html

W Złotej księdze szlachty polskiej Żychliński podaje genealogię jednej z linii Roubów z powiatu lidzkiego od XVII w. (tom 26, ss. 67-69).
https://crispa.uw.edu.pl/object/files/416238/display/Default
https://crispa.uw.edu.pl/object/files/416253/display/Default

Do połowy XVIII r. nie widać koneksji Roubów z Powiatem Grodzieńskim. W 1765 r. na popisie szlachty Powiatu Grodzieńskiego staje Imć pan Teodor Rouba pieszy, z szablą, który pochodził z Cydzików lub Bylczyc.
W dalszej kolejności pośród szlachty powiatu grodzieńskiego na sejmiku 1783 r. widzimy: Macieja Roubę – instygatora oraz po dwóch Benedyktów, Łukaszów i Michałów.
http://www.arhisan.com/istochniki/opisaniya/741-shlyakhta-grodnenskogo-poveta-na-sejmike-1783-g
Pośród sygnatariuszy sejmiku grodzieńskiego 1792 r. spotykamy: Tadeusza Roubę z Cydzików, Michała Roubę z Cydzików oraz drugiego Michała Rowbę z Cydzików i Bylczyc.
https://www.rodygrodzienskie.pl/historia/sygnatariusze-sejmik-grodno-1792/

Zachowane metryki, m. in. parafii Jeziory, notują kolejnych członków rodu. Więcej informacji udało mi się zebrać nt. linii Benedykta, który był moim przodkiem.

1.BENEDYKT Rouba (*1759 †6 grudnia 1819 Cydziki) × Marianna Doroszkiewicz
1.1.Barbara Rouba (*1801 Grodno, par. Grodno Św. Franciszka [Fara])
1.2.Joanna Krystyna (*1804 Grodno, par. Grodno Św. Franciszka [Fara])
1.3.MACIEJ Rouba (*1807 Grodno, par. Grodno Św. Franciszka [Fara] †?) × [26 listopada 1828 Jeziory] Franciszka Bylczyńska (*1808 Bylczyce †?), c. Szymona i Magdaleny Winczy
1.3.1.KLEMENS Rouba (*1 stycznia 1829 Bylczyce †?)
1.3.2.WINCENTY Rouba (*28 stycznia 1831 Bylczyce †?)
1.3.3.Anna Rouba (*7 marca 1834 Cydziki †?)
1.3.4.Ewa Rouba (*13 kwietnia 1836 Cydziki †?)
1.3.5.Barbara Rouba (*1839 Cydziki †?)
1.3.6.Józefa Rouba (*18 kwietnia 1842 Cydziki †?)
1.3.7.BENEDYKT Rouba (*26 marca 1845 Cydziki †1917, pochowany w Kaszubińcach) × Anastazja Cydzik
1.3.7.1.Jadwiga Rouba (*1885 Cydziki †1972 Kotra; pochowana w Kaszubińcach) × [24 listopada 1902 Kaszubińce] Tomasz Hamulecki (*1876 Kotra †1927 Kotra; pochowany w Kaszubińcach), s. Edwarda i Anny Mickiewicz → po nich potomkowie
1.3.8.STEFAN Rouba (*22 sierpnia 1847 Cydziki †?)
1.4.Elżbieta Rouba (*1808 Grodno, par. Grodno Św. Franciszka [Fara]) × Antoni Konstantynowicz

Wymieniony w 1792 r. Tadeusz urodził się ok. 1763 r. i mógł być bratem Benedykta. W dniu 18 stycznia 1797 r. w par. Jeziory zawarł związek małżeński z Anną Strupińską. Zmarł w 1807 r. w Cydzikach w wieku 44 lat. Tadeusz i Anna doczekali się co najmniej jednej córki Katarzyny (ur. ok. 1811 r. Cydziki), która w 1831 r. w par. Jeziory zawarła związek małżeński z Franciszkiem Obuchowiczem.
Po śmierci męża Anna w 1810 r. zawarła kolejny związek małżeński z Andrzejem Klimowiczem.
W 1786 r. w par. Jeziory Tadeusz Rouba zawarł związek małżeński z Praksedą Cydzik, z którą miał córkę Annę (ur. 1789 Cydziki). Możliwe, że ten Tadeusz jest tożsamy z wymienionym wcześniej mężem Anny Strupińskiej. Metryka ślubu Tadeusza z Anną Strupińską nie określa ich stanu cywilnego.

A. Rybalko

Jestem wdzięczna za rozpoczęcie tego wątku. Roubowie ,,zachodzili" czasem na Grodzieńszczyznę, jednak ich małą ojczyzną był raczej powiat lidzki.

Nazwisko ma różne formy, które należy znać, przeszukując np. genetekę czy internet : Rouba, Rowba (Roubo, Rowbo), forma litewska Riauba. Nazwisko jest pochodzenia litewskiego, istnieje też rzadko obecnie używane słowo ,,riauba", oznaczające osobę nieokrzesaną: https://www.zodynas.lt/terminu-zodynas/r/riauba

Chyba najbardziej znanym przedstawicielem rodu był Napoleon Rouba (1860-1929), dziennikarz i krajoznawca, autor przewodnika po Litwie i Białorusi, a także dwóch powieści. Jedną z nich ,,Stryjowa spuścizna" czytam już od dłuższego czasu, a to ze względu na różne obyczajowe smaczki. Niestety nie jest to powieść wysokiego lotu, lepiej przeczytać ,,Strasznego dziadunia" Rodziewiczówny i wynik poznawczy będzie ten sam. Dzieła Rouby zostały zdygitalizowane i są do odszukania w portalu polona.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Napoleon_Rouba

Genealogia tej rodziny jest jeszcze do opisania. Wiadomo, że Napoleon Rouba urodził się w 1860 roku w Dziewieniszkach (obecnie na pograniczu Litwy i Białorusi, po litewskiej stronie). Dokładna data urodzenia chyba nie jest znana, podobnie jak i metryka chrztu. Indeksacja Dziewieniszek przebiega pomyślnie i dzięki temu wiadomo, że żadni Roubowie w tej parafii nie mieszkali, przynajmniej przed 1818 rokiem. Czyli rodzice Napoleona byli przyjezdni.

Napoleon Rouba swój prywatny los złączył z Wilnem, tu mieszkał i pracował. Żona Antonina z d. Kowzan, ślub w nieznanej parafii. Sześcioro dzieci, z których do dorosłości przeżyło troje: syn Michał i córki Zofia i Krystyna.

Michał Rouba (1893-1941) był plastykiem, kształcił się w Krakowie, mieszkał i tworzył w Wilnie. Żona Kazimiera z d. Adamska. Oboje zmarli w Wilnie w 1941 roku.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Micha%C5%82_Rouba

Zarówno Napoleon jak Michał spoczęli na wileńskim cmentarzu bernardyńskim.

Zofia i Krystyna z rodzinami po wojnie zamieszkały we Wrocławiu.

Mam nadzieję, że uda nam się w tym wątku uzupełnić rodowód Napoleona Rouby.

Adrian

Na temat Michała Rouby, syna Napoleona jest dość sporo wiadomości.
Udało mi się znaleźć pracę kompleksowo opisującą jego osobę (link poniżej).
https://depotuw.ceon.pl/handle/item/2783?show=full

Co do samego Napoleona i jego przodków rzecz wygląda dość zagadkowo. Praktycznie żadna publikacja nie wskazuje nim byli jego rodzice. Udało mi się jednak ustalić, że Napoleon nosił drugie imię Kazimierz i był synem Jana i Aleksandry z Kamińskich. Jego rodzice zostali zesłani w 1864 r. do Kazania. Z zesłania wrócili w 1869 r.
https://bendruomeniukrastotyra.lt/2021/08/03/napoleonas-kazimieras-rouba/Jest jakiś punkt wyjścia do dalszych poszukiwań przodków tej rodziny.

A. Rybalko

Punkt wyjścia jest, szkoda tylko, że ten ojciec miał na imię Jan... Metryka ślubu rodziców powinna nam kiedyś się odnaleźć i wtedy będziemy mogli posuwać się dalej. Jeżeli chodzi o indeksację terenów między Wilnem a Lidą, to coś się dzieje, ale ogrom pracy tu jeszcze przed nami, bo tereny były wyjątkowo gęsto zaludnione.

Adrian

1. JAN Rouba × Aleksandra Kamińska
1.1. NAPOLEON Kazimierz Rouba (*25 stycznia 1860 Dziewieniszki †11 grudnia 1929 Wilno) × Antonina Kowzan
1.1.1. MICHAŁ "Miś" Rouba (*1889 †31 grudnia 1892)
1.1.2. Krystyna Rouba (*1892 †1970) × Stanisław Łukaszewicz
1.1.2.1. Kazimierz Łukaszewicz (*26 marca 1927 Duboja k. Pińska †23 maja 2016 Wrocław); krystalograf, profesor nauk fizycznych, pracownik naukowy Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN, członek korespondent Polskiej Akademii Nauk
1.1.2.2. Józef Łukaszewicz (*26 marca 1927 Duboja k. Pińska †26 sierpnia 2013); polski matematyk, żołnierz Armii Krajowej, profesor i rektor Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 1981–1982
1.1.3. MICHAŁ Rouba (*11 czerwca 1893 Wilno †12 lipca 1941 Wilno) × Kazimiera Adamska (*1896 Ukraina †2 kwietnia 1941 Wilno)
1.1.4. Wanda Rouba (*1894 †?)
1.1.5. WŁADYSŁAW Rouba (*1894 Wilno, par. Św. Teresy †?)

Zakładam, że Miś Rouba pochowany w jednym grobowcu z Kowzanami był starszym bratem słynnego Michała.
http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=11113
https://baza.polonika.pl/obiekty/78651?relatedPerPage=72&relatedPage=1

A. Rybalko

Bardzo pięknie. W tym opracowaniu brakuje mi jeszcze Zofii, która wraz siostrą Krystyną zamieszkała po wojnie we Wrocławiu. Informację o tym fakcie zawiera książeczka autorstwa Napoleona Rouby "Sladami Wieszcza", wydana przez Dolnośląski Oddział Stowarzyszenia Wspólnota Polska, Wrocław 2000. Książeczka powstała przy współudziale rodziny Łukaszewiczów czyli bezpośrednich potomków Napoleona Rouby. Rodzina udostępniła m. in. zdjęcia. Podała też, że z sześciorga dzieci Rouby do dorosłości przeżyło troje.

Skoro zarówno Napoleon jak i Michał i jego żona spoczęli na cmentarzu Bernardyńskim, można by z tego wnioskować, że mieszkali na Zarzeczu i należeli do parafii św. Franciszka i Bernarda, potocznie mówiąc bernardyńskiej. 
 

Rafał Jurowski

Ze swojej strony mogę dorzucić:

Józef Obuchowicz był meżem Aleksandy Raubo córki Benedykta i Anastazji Cydzik
znani są mi żyjący przodkowie tej pary.

Jan Obuchowski był mężem Ewy Raubo córka Maciaja i Franciszki z Bylczyńskich

Drugą żoną Konstantego Jurowskiego ur. ~1819 - zm. 12.12.1905 (98 lat )
była Anna Raubo c. Macieja i Franciszki z Bylczyńskich, akt ślubu 18/1860 Jeziory
 
https://forum.rodygrodzienskie.pl/index.php?topic=98.msg6623#msg6623

Wincenty Jurowski syn Piotra i Karolina Juchniewicz ożenił się z Karoliny Roubo córke Feliksa i  Antoniny Klimontowicz Nowy Dwór 1870, szczegóły genealodzy.pl
klocekoi

Roubów jest dość sporo na cmentarzu w Różance, chociaż częściej spotykani w Szczuczynie.
W przypadku tego nazwiska, trzeba każdą rodzinę osobno zgłębiać. Myślę, że nie wszyscy byli herbowni, czy też wywodzili się od herbowych.

Adrian

ROUBA h. DROGOMIR. Mają przydomek Stetkiewicz. N. N. udowodnili szlachectwo w gub. Kowieńskiej i wileńskiej 1799-1807 r.
ROUBA h. ROLA. Salomon, syn  Antoniego, udowodnił szlachectwo przed deputacją szlachecką gub. Wileńskiej 1820 r.
S. Uruski, Rodzina. Herbarz szlachty polskiej. T.15, str. 271
https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/66579/edition/82197/content

Adrian

Cytat: Adrian w Lipiec 28, 2023, 11:58:31 PM1. JAN Rouba × Aleksandra Kamińska
1.1. NAPOLEON Kazimierz Rouba (*25 stycznia 1860 Dziewieniszki †11 grudnia 1929 Wilno) × Antonina Kowzan
1.1.1. MICHAŁ "Miś" Rouba (*1889 †31 grudnia 1892)
1.1.2. Krystyna Rouba (*1892 †1970) × Stanisław Łukaszewicz
1.1.2.1. Kazimierz Łukaszewicz (*26 marca 1927 Duboja k. Pińska †23 maja 2016 Wrocław); krystalograf, profesor nauk fizycznych, pracownik naukowy Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN, członek korespondent Polskiej Akademii Nauk
1.1.2.2. Józef Łukaszewicz (*26 marca 1927 Duboja k. Pińska †26 sierpnia 2013); polski matematyk, żołnierz Armii Krajowej, profesor i rektor Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 1981–1982
1.1.3. MICHAŁ Rouba (*11 czerwca 1893 Wilno †12 lipca 1941 Wilno) × Kazimiera Adamska (*1896 Ukraina †2 kwietnia 1941 Wilno)
1.1.4. Wanda Rouba (*1894 †?)
1.1.5. WŁADYSŁAW Rouba (*1894 Wilno, par. Św. Teresy †?)

Zakładam, że Miś Rouba pochowany w jednym grobowcu z Kowzanami był starszym bratem słynnego Michała.
http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=11113
https://baza.polonika.pl/obiekty/78651?relatedPerPage=72&relatedPage=1
Genealogia potomków tej gałęzi: https://www.myheritage.pl/site-family-tree-235539751/obremska#

Rafał Jurowski

Dziś odnalezione w AA Białystok

Akt zgonu nr 37 z 1918 roku, Kaszubińce
umiera Anna Jurowska zd. Raubo w wieku 106 lat!
Dzieci żadne nie zostały odnotowane.


Adrian

Cytat: Rafał Jurowski w Sierpień 21, 2023, 06:12:08 PMDziś odnalezione w AA Białystok

Akt zgonu nr 37 z 1918 roku, Kaszubińce
umiera Anna Jurowska zd. Raubo w wieku 106 lat!
Dzieci żadne nie zostały odnotowane.


Możliwe, że powyższa metryka dotyczy Anny urodzonej 7 marca 1834 r. w Cydzikach, o ile Maciej i Franciszka Roubowie nie mieli starszej córki o takim samym imieniu. Gdyby przyjąć, że Maciej i Franciszka mieli tylko jedną córkę o tym imieniu, w chwili śmierci miałaby ona 84 lata. Często nie weryfikowano rzeczywistego wieku osób przy pisaniu metryk zgonu.

Adrian

Cytat: Rafał Jurowski w Lipiec 31, 2023, 12:49:00 AMJózef Obuchowicz był meżem Aleksandy Raubo córki Benedykta i Anastazji Cydzik
znani są mi żyjący przodkowie tej pary.

Rafale czy potomkowie tych Obuchowiczów żyją w Polsce? Mam kontakt z rodziną w Kotrze, gdzie mieszkała siostra Aleksandry Jadwiga Hamulecka (mam kilka jej fotografii).
Zastanawiam się czy rodzice Aleksandry i Jadwigi nie brali ślubu w innym obrządku niż katolicki nie widać ich w Jeziorach czy Grodnie. Cydzików można czasami znaleźć w cerkwi.

Rafał Jurowski

Znam jedną osobę o nazwisku Obuchowicz, której dane wskazują, że pochodzi z tej linii. Tak, ta osoba mieszka w Polsce. Zachęcam ją do odezwania się w tym wątku. Mam nadzieję, że moje prośby odniosą sukces :)


Cytat: Adrian w Wrzesień 01, 2023, 02:32:51 PMRafale czy potomkowie tych Obuchowiczów żyją w Polsce? Mam kontakt z rodziną w Kotrze, gdzie mieszkała siostra Aleksandry Jadwiga Hamulecka (mam kilka jej fotografii).
Zastanawiam się czy rodzice Aleksandry i Jadwigi nie brali ślubu w innym obrządku niż katolicki nie widać ich w Jeziorach czy Grodnie. Cydzików można czasami znaleźć w cerkwi.